Konvergenskriterierna

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Konvergenskriterier)
Hoppa till: navigering, sök
  Euroområdet
  EU-länder utan euro

Konvergenskriterierna, även kallade Maastrichtkriterierna, är fem krav som måste uppfyllas för att en medlemsstat inom Europeiska unionen ska få införa den gemensamma valutan euron.[1] Kriterierna innebär dels ekonomiska krav, dels legala krav. Alla medlemsstater, utom Danmark och Storbritannien som har undantag, har förbundit sig att införa euron så fort konvergenskriterierna är uppfyllda. De medlemsstater som ännu inte infört euron, och därför inte ingår i euroområdet, betraktas som medlemsstater med tillfälliga undantag.[2]

Även de stater som redan infört euron som valuta måste uppfylla motsvarande kriterier för offentlig budget och skuld, enligt stabilitets- och tillväxtpakten. Emellertid har större delen av euroområdet brutit mot stabilitets- och tillväxtpakten.

Både enskilda medlemsstater som står utanför euroområdet och Internationella valutafonden (IMF) har föreslagit att kraven för att införa euron, det vill säga konvergenskriterierna, borde lättas så att de medlemsstater som fortfarande inte använder euron ska kunna ansluta sig till valutaunionen snabbare.[3][4] Dessa förslag har dock bestämt avfärdats av Europeiska centralbanken (ECB), med motiveringen att det skulle rucka på stabiliteten i euroområdet.[4]

Kriterierna[redigera | redigera wikitext]

De ekonomiska kriterierna[redigera | redigera wikitext]

Stabila finanser är en förutsättning för att få införa euron.
Växelkursmekanismen ERM II
  Nuvarande deltagande stater
  Tidigare deltagande stater
1) Stabila priser
Inflationen får inte vara mer än 1,5 procentenheter högre än genomsnittet i de tre medlemsstaterna som har bäst prisstabilitet, det vill säga lägst inflation. Detta är det kriteriet som de flesta av de nya medlemsstaterna har problem med att uppfylla.
2) Stabil växelkurs
Den nationella valutan ska ha deltagit i Europeiska växelkursmekanismen (ERM) i två år före inträde i valutaunionen utan några större spänningar. Fluktuationsbandet är vanligtvis 15 %. Centralkursen får inte devalveras eller revalveras på initiativ av medlemsstaten i fråga. Att delta i växelkursmekanismen är frivilligt, vilket är ett kryphål som flera medlemsstater, däribland Sverige, utnyttjar för att undvika att införa euron, trots att övriga konvergenskriterier är uppfyllda.
3) Sunda statsfinanser
Statsskulden får inte överstiga 60 procent av bruttonationalprodukten (BNP) och underskottet i den offentliga budgeten, inklusive underskott på kommunal och regional nivå, får inte vara större än 3 procent av BNP.
4) Låga räntor
Den 10-åriga obligationsräntan får inte vara mer än 2 procentenheter högre än i de tre medlemsstater som har lägst inflation.

De legala kriterierna[redigera | redigera wikitext]

5) Lagstiftning
Den nationella lagstiftningen i en stat, inklusive lagen för centralbanken, ska vara förenlig med Europeiska unionens fördrag och stadgan för Europeiska centralbankssystemet (ECBS-stadgan). Det är viktigt att centralbanken är oberoende från politiskt inflytande. Landets lagar måste också anpassas så att euron kan bli officiell valuta i landet och penningpolitiken överföras till Europeiska centralbanken.

Konvergensrapporter[redigera | redigera wikitext]

Minst vartannat år prövar Europeiska kommissionen och Europeiska centralbanken (ECB) om medlemsstaterna utanför valutaunionen uppfyller kraven. Prövningen sker genom så kallade konvergensrapporter. I en konvergensrapport granskas om medlemsstaten uppfyller konvergenskriterierna, både de ekonomiska och legala delarna. Konvergensrapporterna ligger till grund för eventuella beslut av Ekofin-rådet att ett land uppfyller villkoren och får delta i valutaunionen. Det är euroområdets finansministrar som fattar det slutgiltiga beslutet om euroområdet ska utökas.

Sverige har prövats 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 samt 2010 och har vid dessa prövningar ansetts uppfylla tre av de fyra första konvergenskraven. Det krav som inte har uppfyllts är kravet på en stabil växelkurs. Den svenska kronan har inte deltagit i det europeiska växelkurssamarbetet ERM II. Dessutom anses inte den svenska riksbankslagen uppfylla de krav som ställs i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Växelkursen var i praktiken ändå tillräckligt stabil mellan 2002-2007, dock inte från 2008.

En medlemsstat kan mellan de ordinarie rapporttillfällena kräva att kommissionen gör en konvergensrapport för medlemsstaten ifråga. Denna rapport kan ligga till grund för ett utökande av euroområdet mellan de ordinarie rapportstillfällena.

Uppfyllandet av kriterierna[redigera | redigera wikitext]

Konvergensrapporten 2014
Medlemsstat
utan euron
Kod
valuta
Nuvarande valuta
fullständigt namn
Lagstiftning
kompatibilitet
Centralkurs
genom ERM II
ERM II sedan
min. två år
Inflation
max. +1,7 %
Budgetbalans
min. −3,0 % av BNP
Statsskuld
max. 60 % av BNP
Långa räntor
max. 6,2 %
Rekommendation
om införande av euro
Bulgarien BGN Bulgarisk lev ”Inte helt förenlig” ej ansluten ej ansluten   −0,8 %   −1,9 % 23,1 %   3,5 % uppfyller ej kraven
Danmark DKK Dansk krona ej granskad 7,460380 1999-01-01 ej granskad ej granskad ej granskad ej granskad ej granskad
Kroatien HRK Kroatisk kuna "Förenlig" ej ansluten ej ansluten   +1,1 %   −3,8 % 69,0 % 4,8 % uppfyller ej kraven
Litauen LTL Litauisk litas "Förenlig" 3,452800 2004-06-28   +0,6 %   −2,1 % 41,8 % 3,6 % inför euron 1 jan. 2015
Polen PLN Polsk złoty "Inte helt förenlig" ej ansluten ej ansluten   +0,6 %   +5,7 %[5] 49,2 %   4,2 % uppfyller ej kraven
Rumänien RON Rumänsk leu "Inte helt förenlig" ej ansluten ej ansluten   +2,1 %   −2,2 % 39,9 %   5,3 % uppfyller ej kraven
Storbritannien GBP Brittiskt pund ej granskad ej ansluten ej ansluten ej granskad ej granskad ej granskad ej granskad ej granskad
Sverige SEK Svensk krona "Inte helt förenlig" ej ansluten ej ansluten   +0,3 %   −1,8 % 41,6 %   2,2 % uppfyller ej kraven
Tjeckien CZK Tjeckisk krona "Inte helt förenlig" ej ansluten ej ansluten   +0,9 %   −1,9 %[6] 44,4 %   2,2 % uppfyller ej kraven
Ungern HUF Ungersk forint "Inte helt förenlig" ej ansluten ej ansluten   +1,0 %   −2,9 % 80,3 %   5,8 % uppfyller ej kraven

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”The euro”. Europeiska kommissionen. http://ec.europa.eu/economy_finance/the_euro/joining_euro9413_en.htm. Läst 3 januari 2009. 
  2. ^ Artikel 139 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
  3. ^ ”Rapid euro entry would help Baltic states, agency says” (på engelska). EUobserver. 2009-03-06. http://euobserver.com/?aid=27729. Läst 16 april 2009. 
  4. ^ [a b] ”Nya krav på snabbt eurointräde”. Europaportalen. 2009-04-07. http://www.europaportalen.se/index.php?newsID=40163&page=4001&more=1. Läst 16 april 2009. 
  5. ^ För att uppfylla konvergenskriteriet om stabila offentliga finanser måste överträdelseförfarandet vid alltför stora budgetunderskott upphävas för Polens del.
  6. ^ För att uppfylla konvergenskriteriet om stabila offentliga finanser måste överträdelseförfarandet vid alltför stora budgetunderskott upphävas för Tjeckiens del.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Europeiska unionens flagga EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.