Yoga

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Swami Vivekananda var den yogi som tidigast undervisade om yoga i västerlandet. Bild från Calcutta 1885.
Mahavatar Babaji, en helig man i kriyayoga-traditionen, sitter i lotusställning, den mest lämpade ställningen för yogisk meditation
Ställningen Enbent kungspingvin av Nina Mel, yogini.

Yoga (sanskrit, Pāli: योग, IAST: yóga, IPA/joːgə/) är ett grundläggande begrepp i indisk filosofi, psykologi och religion och var i äldre indisk tradition beteckning på ett flertal olika fysiska och kontemplativa tekniker.

I den äldre vediska litteraturen är yoga en term med skiftande betydelse. I senare indisk litteratur är yoga en av hinduismens sex ortodoxa filosofiska system, nära knutet till samkhya, där yoga är inriktat på ett pragmatiskt träningssystem. Omkring år 400 sammanställdes en skrift, Yoga Sutra, som gav yoga en specifik utformning med ett system av övningar.

Hathayoga, en tradition som betonar rening av de inre organen, pranayama (andningsövningar) och asanas (kroppsställningar), är känd från texter som kan dateras till 1100-talet och framåt.

Indisk filosofi har uppmärksammats i Europa sedan 1800-talet, men utövande av yoga etablerades först på 1890-talet. Hathayoga har starkt kommit att påverka den västerländska bilden av yoga. Under 1900-talet har yoga utvecklats i interaktion mellan indiska och västerländska aktörer.

Numera uppträder yoga internationellt i form av tydliga skolor, allt mer uppfattad som en metod för fysisk träning.

Några viktiga grenar inom yogan är rajayoga, hathayoga, karmayoga, kundaliniyoga, jnanayoga och bhaktiyoga.[1][2][3]

Ordet yoga[redigera | redigera wikitext]

Sanskritordet yoga har två olika möjliga språkliga rötter, dels ”ok (dragok)”, eller mer bildligt "förening", "samling", dels ett ord som betyder ”koncentration”.

I äldre indiska texter används ordet yoga i en bred mening. Ordet motsvarar svenska okning, ”anspänning av oxar eller hästar”, men vanligt förekommande betydelser av ordet är "att tillfoga", "att förena" eller "att fästa". Ordet används även i betydelsen "sysselsättning, användning, applikation, prestanda, att utnyttja, sätta något till nytta".

I sanskrit finns många sammansatta ord som innehåller yoga med betydelser som "förbindelse", "kontakt", ”kombinera”, "metod", "program", "tillägg", "prestation" m.m.

Tolkningar av ordet är alltså osäker. Men vanliga tolkningar är:

dels att det syftar på förening mellan den mänskliga själen och "världssjälen" såsom dessa begrepp konceptualiseras i hinduisk teologi - föreningen avser alltså inte den mellan kropp och själ som ofta refereras till inom mer västerländskt orienterad metafysik.

Dels att det syftar på en samling av människans krafter, en koncentration av alla krafter till en enda punkt, ”den till konstfärdighet upphöjda kontemplationen.” [4].

I den hinduiska filosofin används ordet yoga även som hänvisning till en av de sex ortodoxa skolorna i den indiska filosofin.

Den som övar yoga eller följer yogafilosofin med engagemang kallas en yogi (man) eller yogini (kvinna).[5].

Rajayoga[redigera | redigera wikitext]

Rajayoga beskrivs i Patanjalis Yoga Sutras, och räknas som en del av Samkhya-traditionen.[6] Olika aspekter av yoga tas också upp i många andra hinduiska skrifter, exempelvis Veda-skrifterna, Upanishaderna och Bhagavad-Gita.

Hathayoga[redigera | redigera wikitext]

Hathayoga och dess kroppsövningar, asana, är i Europa den mest kända formen, och många västerlänningar använder ordet "yoga" synonymt med dessa fysiska övningar. Utövaren strävar efter balans genom meditation (dhyana), andningsteknik (pranayama) och kroppsövningar (asana). Bland de mest kända formerna av hatha yoga återfinns iyengaryoga och ashtanga vinyasa-yoga.

Historia[redigera | redigera wikitext]

De vediska Samhitas nämner asketism. Asketiska metoder (tapas) refereras även till i Brāhmaṇa (900 to 500 f.v.t.), som är tidiga kommentarer till veda-skrifterna.[7].

Flera sigill som hittas vid utgrävningar inom Induskulturen (cirka 3300–1700 f.v.t.) i dagens Pakistan avbildar figurer i ställningar som liknar senare tiders meditationsposer. Detta tolkas av exempelvis arkeologen Gregory Possehl som "en form av rituell ordning, vilket antyder att det kan vara en föregångare till yoga". [8] Många forskare skisserar samband mellan Induskulturen och senare yoga-utövning, men ingen konsensus finns kring denna tolkning.[9]

Tekniker för att uppleva högre medvetandetillstånd utvecklades av shramana-traditionerna och av Upanishad-traditionerna.[10]

Yoga Sutras[redigera | redigera wikitext]

Enligt Yoga Sutras av Patanjali har yogan åtta steg:

 1. Yama
 2. Niyama
 3. Asana
 4. Pranayama
 5. Pratyahara
 6. Dharana
 7. Dhyana
 8. Samadhi

Yogans spridning[redigera | redigera wikitext]

Den amerikanska tidskriften Yoga Journal genomförde 2008 en undersökning, där 5050 respondenter som var statistiskt representativa för USA:s befolkning intervjuades. Undersökningen visar att närmare 16 miljoner utövar yoga i USA, och att de årligen spenderar 5,7 miljarder dollar på yogaundervisning och yogarelaterade produkter. 72 procent av utövarna är kvinnor, 28 procent är män. Ungefär en fjärdedel har utövat yoga mindre än ett år, en fjärdedel mellan ett och två år, en fjärdedel två till fem år och en fjärdedel över fem år. [11] idag praktiseras yogan i olika former och finns representerade i moderna skolor. Allt ifrån de mer traditionella stilarna såsom Ashtangayoga, Hathayoga, Kundaliniyoga, Bikramyoga, Jivamuktiyoga, Anusarayoga, Poweryoga och Modern fusion yogan.[12] Mode och "klädkod" vid yoga har uppmärksammats. Exempelvis har nagna yoga, "nakenyoga", fått uppmärksamhet under senaste decenniet.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Olika yogaformer[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Pandit Usharbudh Arya (1985). The philosophy of hatha yoga. Himalayan Institute Press; 2nd ed.
 2. ^ Sri Swami Rama (2008) The royal path: Practical lessons on yoga. Himalayan Institute Press; New Ed edition.
 3. ^ Swami Prabhavananda (Translator), Christopher Isherwood (Translator), Patanjali (Author). (1996). Vedanta Press; How to know god: The yoga aphorisms of Patanjali. New Ed edition.
 4. ^ Helmuth vom Glasenapp, Indisk filosofi. Dess historia och läror, Studentlitteratur, 1974, s. 134.
 5. ^ American Heritage Dictionary: "Yogi, One who practices yoga." Websters: "Yogi, A follower of the yoga philosophy; an ascetic."
 6. ^ Jacobsen, p. 4.
 7. ^ Flood, p. 94.
 8. ^ Possehl (2003), pp. 144-145
 9. ^ Se:
 10. ^ Flood, pp. 94–95.
 11. ^ ”Yoga Journal Releases 2008 "Yoga in America" Market Study” (HTML). Yoga Journal. http://www.yogajournal.com/advertise/press_releases/10. Läst 6 september 2010. 
 12. ^ ”Om Music Fusion yoga”. http://www.yogakoi.se/om-yogakoi-1640291.