Aleksandr Tarasov

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Aleksandr Nikolaevitj Tarasov

Aleksandr Nikolaevitj Tarasov (på ryska: Александр Николаевич Тарасов, född 8 mars 1958, Moskva) är en rysk sociolog, statsvetare, vänsterinriktad kulturdebattör, publicist och författare. Han räknar sig till postmarxisterna, jämsides med István Mészáros och de jugoslaviska marxistfilosoferna i gruppen «Praksis» vilka sedermera emigrerade till London.

Biografi[redigera | redigera wikitext]

I december 1972 till januari 1973 grundade Tarasov tillsammans med Vasilij Minorskij den underjordiska vänsterradikala sammanslutningen «Det nya kommunistpartiet», NKP (på ryska: «Партия новых коммунистов» (ПНК)). Sommaren 1973 blev han dess informella ledare. Efter sammanslagningen med en annan underjordisk vänsterradikal grupp tog de namnet ”Sovjetunionens Neokommunistiska Parti”, SUNP (på ryska: «Неокоммунистическая партия Советского Союза» (НКПСС)). Tarasov blev en av dess ledare. Han var dess ideolog och skrev 1974 partiprogrammet ”Neokommunismens principer” (på ryska: Принципы неокоммунизма). 1975 arresterades han av KGB. Efter häktning och ett års tvångsvistelse vid ett sinnessjukhus släpptes han då SUNP:s verksamhet inte blev rättssak. Efter frisläppandet deltog Tarasov i återuppbyggnaden av SUNP och ledde organisationen tills den självupplöstes i januari 1985.

Tarasov har en akademisk examen i ekonomi från det Ryska Finansiella-Ekonomiska Institutet för distansstudier (1983) och i historia från Moskvas Statliga Universitet (1987). När perestrojkan inleddes började han verka som sociolog och statsvetare. Han har varit verksam inom en rad olika yrken: ritare, laborant vid projektinstitutet, vakt vid Vagankovskijkyrkogården, maskinist, mekaniker i en panncentral, bibliotekarie, redaktör, läkarassistent, operatör vid en gaspannecentral, räkenskapsförare vid Moskvas Centrala Köttkombinat, ljussättare vid Eremitage-teatern, forskningsmedarbetare, lektor vid högre utbildning, konsult för Ryska Federationens Forskningsministerium, ledarskribent vid en tidning, expert vid informations- och undersökningscentret Panorama och Moskvabyrån för mänskliga rättigheter (en:Moscow Bureau for Human Rights), med mera.

1988 grundade han ”Det oberoende arkivet” (som 1990 blev ”Det oberoende arkivet – den oberoende sociologitjänsten”). Han blev 1990 medarbetare vid Centret för ny sociologi och praktiska politiska studier: ”Fenix”. 2004 blev han en av direktörerna vid ”Fenix” och i februari 2009 direktör för Centret.

1984 började han publicera sina texter under pseudonym i utländsk press och genom samizdat. Från 1988 publicerades hans verk i oberoende press under pseudonym, och från 1990 i oberoende och officiell press i eget namn. Han är författare till 1 100 sociologipublikationer (främst om ungdomsproblem och utbildning, konfliktlösning), statsvetenskap (aktuella politiska processer, politisk radikalism i Ryssland och utlandet, samhällsrörelser), historia (historia och teori kring revolutionsrörelser och partisankrigen), kulturdebatt (masskultur, interkulturell och intercivilisationens motsägelser) och ekonomi (komparativ forskning).

Tarasov är även verksam som litteratur- och filmkritiker (aktuell litteratur och film, masskultur, och politik, historia och teori kring 60- och 70tals film). Han var den första som studerade och skrev om nazist- och skinnhuvudens ungdomssubkultur i Ryssland.

Den 4 november 1995 överfölls Tarasov vid sin bostad av okända personer, vilka kände till hans efternamn och slog honom medvetslös. Förövarna tog hans pass men inte den stora summa pengar han hade i fickan eller hans diktafon, eller andra ägodelar. Överfallet blev föremål för brottmålsutredning men de skyldig återfanns aldrig.

Under 2008 fördes Tarasovs namn upp på neonazisternas lista över ”fiender vilka bör utrotas fysiskt” och som sprids på högerextrema sajter.

Sedan 1992 har han varit verksam som författare (prosaist och poet) och sedan 1997 som översättare (från engelska och spanska till ryska).

Tarasovs verk har publicerats, utöver Ryssland, i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Sverige, Italien, Spanien, Grekland, Finland, Ungern, Indien, Japan, Sydkorea, Argentina, Estland, Litauen, Lettland, Kazakstan, Moldavien, Azerbajdzjan, Transnistrien och Ukraina.

Under 2000 erhöll han en utmärkelse från tidningen ”Folkens vänskap” (på ryska: Дружба народов) och 2001 belönades han av tidningen ”Ungdom” (på ryska: Юность).

2001 var han med och grundade, blev förläggare och forskningsredaktör för bokserien ”H-Hour. En modern global antiborgerlig tanke”, förlag: Gileja (på ryska: Час "Ч" - Современная мировая антибуржуазная мысль, издательство «Гилея»), och 2005 för bokserien ”Klasskamp”, förlag: Ultra.Kultura (på ryska: Klassenkampf, издательство «Ультра.Культура»), 2006 för bokserien ”Kompassrosrevolutionen”, förlag: Kulturrevolutionen (på ryska: роЗА РЕВОлюций, издательство «Культурная Революция»). Dessa serier omfattar huvudsakligen utländsk, modern vänster- och samhällspolitisk litteratur.

Böcker[redigera | redigera wikitext]

  • Провокация. Версия событий 3-4 октября 1993 г. в Москве. — М.: Центр новой социологии и изучения практической политики «Феникс». 1993 (Provokation. En version av händelserna 3-4 oktober 1993 i Moskva. Moskva, Centret för ny sociologi och praktiska politiska studier: ”Fenix”).
  • Правда о Югославии. — Пермь: ОПОР. 1993 (Sanningen om Jugoslavien. Perm, OPOR. (medförfattare)).
  • Провокация. Версия событий 3-4 октября 1993 г. в Москве. — Постскриптум из 1994-го. — М.: Центр новой социологии и изучения практической политики «Феникс». 1994 (Provokation. En version av händelserna 3-4 oktober 1993 i Moskva. Postskriptum från 1994. Moskva, Centret för ny sociologi och praktiska politiska studier: ”Fenix”).
  • Политический экстремизм в России. — М.: Информационно-экспертная группа «Панорама». 1996 (Politisk extremism i Ryssland. Moskva, Informationexpertgruppen ”Panorama”. (medförfattare)).
  • Политический экстремизм в России. — М.: Институт экспериментальной социологии. 1996 (Politisk extremism i Ryssland. Moskva, Institutet för experimentell sociologi). ISBN 5-87637-043-6
  • Левые в России: от умеренных до экстремистов. — М.: Институт экспериментальной социологии. 1997 (Vänstern i Ryssland: från moderata till extremister. Institutet för experimentell sociologi (medförfattare)). ISBN 5-87637-006-1
  • Очень своевременная повесть. Феминистка как стриптизёрша: культурологический анализ. — М.: Издательство Академии Искусства и Науки XXI века «Норма». 1999 (En särdeles läglig berättelse. Feminist som strippa: kulturologisk analys. Moskva, Förlaget Akademisk Konst och Vetenskap år 2100 ”Norma”). ISBN 5-85302-194-X
  • Революция не всерьёз. Штудии по теории и истории квазиреволюционных движений. — Екатеринбург: Ультра.Культура. 2005 (Revolution som inte är på allvar. Studier av teorier och historien av kvasirevolutionära rörelser. Jekaterinburg: Ultura.Kultura). ISBN 5-9681-0067-2
  • Страна Икс. — М.: АСТ; Адаптек, 2006 (Landet X. Moskva, AST. Adaptek). ISBN 5-17-032525-8; andra utgåvan: 2007. ISBN 5-17-040213-9
  • Le rouge et le noir. Extrême droite et nationalisme en Russie. — P.: CNRS Editions, 2007 (medförfattare). ISBN 978-2-271-06505-6

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]