Sexköpslagen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Sexköpslagen är den informella beteckningen på en svensk lag som förbjuder köp av sexuella tjänster i 6 kap 11 § Brottsbalken.[1] Bestämmelsen innebär att det är straffbelagt att köpa sexuella tjänster, men inte att sälja dem. Den ursprungliga sexköpslagen antogs av riksdagen den 29 maj 1998[2], och löd: :"Den som mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse, döms - om inte gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken - för köp av sexuella tjänster till böter eller fängelse i högst sex månader. Lagen trädde i kraft den 1 januari 1999. Den upphörde att gälla 1 april 2005 genom att bestämmelsen överfördes till brottsbalken.

Straffpåföljd[redigera | redigera wikitext]

 • Enligt NJA 2001 s 527 ska ett köp av sexuell tjänst rendera 50 dagsböter.[3]

Den som förmår en underårig att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling, döms för köp av sexuell handling av barn till böter eller fängelse i högst två år.[4]

Om köpet förmedlats genom organiserad prostitution är det en försvårande omständighet som ger villkorlig dom jämte böter. Den svenska lagstiftningen innebär även att försök till köp av sexuella tjänster är straffbelagt.[5] Den som främjar eller ekonomiskt utnyttjar att en person har sexuella förbindelser mot ersättning döms för koppleri till fängelse i högst fyra år.[6] Är brottet att anse som grovt, döms för grovt koppleri till fängelse i lägst två och högst åtta år.[7]

Under åren 1999 till 2008 har sammanlagt 636 personer lagförts för köp av sexuell tjänst. Under 2009 lagfördes 107 personer för köp av sexuell tjänst. Detta kan jämföras med att 1090 lagfördes för något sexualbrott under hela 2009. Som jämförelse kan nämnas 1999 då 652 lagföringar skedde för sexualbrott. Av dessa utgjorde 11 köp av sexuella tjänster.[8]

Sverige före lagens tillkomst[redigera | redigera wikitext]

Innan sexköpslagen trädde i kraft var koppleri förbjudet liksom bordeller. Under sent 1990-tal uppstod dock krav på att kriminalisera köp av sexuella tjänster. Inger Segelström (S) och Margareta Winberg (S) var två av förgrundsfigurerna i kampen för denna lagändring. I justitieutskottet motsatte sig Moderaterna och Folkpartiet lagen med motiveringen att den inte skulle bli effektiv, medan Kristdemokraterna förutom köp ville kriminalisera även försäljning av sexuella tjänster. I Sverige var en majoritet av både män och kvinnor emot sexköpslag[9].

Internationella trender[redigera | redigera wikitext]

Internationellt är det fortfarande ovanligt att kriminalisera enbart sexköpare. Sverige var det första landet som införde en sådan lag. Men under 2009 har både Island och Norge infört liknande lagstiftningar som den svenska. Den norska lagen innebär dessutom att sexköp utomlands är olagligt.[10][11] I England och Wales har man beslutat att införa restriktioner för köp av sex.[11][12] I Finland lade regeringen i december fram ett lagförslag med en liknande innebörd som den svenska sexköpslagen. Men detta lagförslag gick inte igenom. Finland har dock en lag mot sexköp av prostituerade som utnyttjas i trafficking. I Danmark vill regeringen inte kriminalisera sexköp.[13]

Kanadas högsta domstol beslutade 2013 att alla lagar som hindrade prostituerade i deras yrkesutövning var mot konstitutionen och skadliga för de prostituerade.[14] 2014 gick Amnesty ut med att de som organisation rekommenderar total avkriminalisering av sexarbete då kriminalisering är ett brott mot mänskliga rättigheter. Förslaget skickades ut som en intern remiss till Amnesty runt världen och klubbades igenom i augusti 2015.[15] Detta innebär att Amnesty international ansluter sig till en stor grupp människorättsorganisationer som exempelvis WHO, UN Women, Human Rights Watch med flera som också arbetar för en avkriminalisering av prostitution.[16]

Kritik[redigera | redigera wikitext]

Över 300 ledande experter skriver i ett öppet brev att "En stor mängd vetenskapliga bevis från Kanada, Sverige och Norge samt globalt visar tydligt att straffrättsliga bestämmelser som riktar sig mot sexindustrin har överväldigande negativa effekter på sexarbetarnas hälsa, sociala liv samt deras mänskliga rättigheter"[17].

I ett annat öppet brev skriver Ann Jordan, ledare för "Program on Human Trafficking and Forced Labor Center for Human Rights and Humanitarian Law American University Washington College of Law", tillsammans med 15 ledande forskare från amerikanska universitet att: "Inga kausalt samband har kunnat bevisas mellan lagstiftning och förändringar i prostitution..." Mer specifikt för Sverige skriver de: "Den Svenska regeringen har fortfarande inte förmått presentera något bevis för att sexköpslagen skulle ha lett till en nedgång i varken prostitution eller människohandel".[18]

Efter en genomgång av forskningen kring prostitution konstaterar professor Ronald Weitzer att "I inget område av samhällsvetenskaperna har ideologi förorenat kunskap mer genomgripande än i skrifter om sexindustrin".[19] The Guardian och The Economist tar upp liknande problem.[20][21][22]

Kritiker såsom Petra Östergren och Susanne Dodillet menar att lagen grundar sig på radikalfeministiska argument. De anser också att inga sexarbetare har fått vara delaktiga i lagens utformning. Samma hållning har Sexsäljares och allierades nätverk i Sverige (Sans).[källa behövs] Det har däremot inte Prostituerades Revansch i Samhället (Pris). Pris hänvisar till utredningen som föregick lagen, där intervjuas många prostituerade, köpare, socialarbetare och så vidare.[källa behövs] Politiskt har lagen fått starkt stöd från riksdagspartierna. Dock har Liberala Ungdomsförbundet och Centerpartiets Ungdomsförbund tagit ställning mot sexköpslagen.[23][24] De som stöder utformningen av lagen, bland dem Claes Borgström, har anfört argumentet att om sexköp vore lagligt så skulle arbetsförmedlingen kunna anvisa en arbetslös kvinna att sälja sex.[25] Kritikerna (från SANS med mera) besvarar detta argument med att varken i Sverige eller någon annanstans har någon arbetsförmedling utannonserat arbeten som sexsäljare eller strippa.[källa behövs]

Rose Alliance, Sveriges riksorganisation för sex- och erotikarbetare, hävdar att sexköps- och kopplerilagen försvårar sexarbetarnas situation genom att exempelvis:

 • Lagarna signalerar att sexarbetare alltid är offer, och därmed inte kapabla att fatta rationella beslut kring sex och pengar i kombination
 • Kopplerilagstiftningen tvingar hyresvärdar att vräka sexarbetare om de misstänker att hon eller han har sex i sitt hem mot betalning
 • Kopplerilagstiftningen tvingar sexarbetare att arbeta ensamma, istället för tillsammans, och gör dem därmed mer sårbara
 • Sexköpslagen gör att kunderna är rädda och därför vill vara anonyma, vilket gör att sexarbetarna inte kan kolla upp, eller vid behov anmäla, sina kunder
 • Lagarna gör ingenting åt stigmatiseringen kring sexbranschen

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) beställde en rapport från Malmö högskola som 2015 visade att lagens positiva effekter var mycket osäkra och att den istället medfört negativa konsekvenser för de som säljer sex.[26]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ https://lagen.nu/1962:700#K6P11
 2. ^ ”Riksdagen: Kammarens protokoll 29 maj 1998, 1997/98:115”. riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/Riksdagens-snabbprotokoll-1997_GL09115/. 
 3. ^ https://lagen.nu/dom/nja/2001s527
 4. ^ https://lagen.nu/1962:700#K6P9
 5. ^ https://lagen.nu/dom/rh/2002:16
 6. ^ https://lagen.nu/1962:700#K6P12
 7. ^ https://lagen.nu/1962:700#K6P12S3
 8. ^ BRÅ statistik http://www.bra.se
 9. ^ Lewin, Bo (1996). SEX I SVERIGE – om sexuallivet i Sverige 1996 
 10. ^ TT-NTB (21 november 2008). ”Norge förbjuder sexköp”. GP. http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=305&a=459500. 
 11. ^ [a b] Andreas Gustavsson (24 november 2008). ”Norge förbjuder sexköp”. ETC.se. http://www.etc.se/artikel/19155/norge-foerbjuder-sexkoep. 
 12. ^ The oldest conundrum”. The Economist. 30 oktober 2008. http://www.economist.com/world/international/displaystory.cfm?story_id=12516582. 
 13. ^ [1]
 14. ^ ”Canada (Attorney General) v. Bedford”. http://en.wikipedia.org/wiki/Canada_%28Attorney_General%29_v._Bedford. Läst 27 oktober 2014. 
 15. ^ ”Global movement votes to adopt policy to protect human rights of sex workers (2015)”. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/08/global-movement-votes-to-adopt-policy-to-protect-human-rights-of-sex-workers/. 
 16. ^ ”Summary: proposed policy on sex work (2014)”. https://www.amnesty.se/upload/files/2014/04/02/Summary%20of%20proposed%20policy%20on%20sex%20work.pdf. 
 17. ^ ”Open letter: 300 researchers call for decriminalization of sex work in Canada (2014)”. http://www.straight.com/news/73741/open-letter-300-researchers-call-decriminalization-sex-work-canada. 
 18. ^ ”Open Letter (2011)”. https://maggiemcneill.files.wordpress.com/2012/08/letter-to-luis-cdebaca-from-ann-jordan-et-al.pdf. 
 19. ^ ”Flawed Theory and Method in Studies of Prostitution (2002)”. http://web.archive.org/web/20060111065947/http://www.woodhullfoundation.org/content/otherpublications/WeitzerVAW-1.pdf. 
 20. ^ ”Prostitution and trafficking – the anatomy of a moral panic (2009)”. http://www.theguardian.com/uk/2009/oct/20/trafficking-numbers-women-exaggerated. 
 21. ^ ”A personal choice (2014)”. http://www.economist.com/news/leaders/21611063-internet-making-buying-and-selling-sex-easier-and-safer-governments-should-stop. 
 22. ^ ”More bang for your buck (2014)”. http://www.economist.com/news/briefing/21611074-how-new-technology-shaking-up-oldest-business-more-bang-your-buck. 
 23. ^ Unga politiker vill tillåta sexköp Aftonbladet, 3 maj 2009
 24. ^ Ulla-Lene Österholm (27 maj 2005). ”'Hon tvingar oss att lyda'”. Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/kvinna/article289234.ab. 
 25. ^ Hanna Radtke (2 februari 2007). ”'Män vill höra att kvinnan trivs och vill men det är en myt'”. Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/kvinna/article478029.ab. 
 26. ^ Delin, Mikael (2 februari 2015). ”Sexköpslag får underkänt”. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/nyheter/sverige/sexkopslag-far-underkant/. Läst 5 juli 2015.