Dödsstraff efter land

Från Wikipedia

Bestämmelserna för dödsstraff varierar mellan olika länder.

Dödsstraffet i världen[redigera | redigera wikitext]

  Avskaffat för samtliga brott (100)
  Avskaffat för samtliga brott förutom under särskilda omständigheter, t ex brott i krigstid. (7)
  Avskaffat i praktiken, under moratorium eller har ej verkställts de senaste 10 åren. (48)
  Tillämpar dödsstraff. (40)

Europa[redigera | redigera wikitext]

Länder i Europeiska Unionen tillåter inte dödsstraff, eftersom unionen ratificerat tilläggsprotokoll nummer 6 till Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Europarådet har något mindre stränga regler i frågan – medlemmar får ha kvar dödsstraffet i lag men får inte verkställa avrättningar. I stort är Europa fritt från verkställande av dödsstraff och till övervägande delen också från utdömande av straffet (undantag: se nedan). Åtskilliga EU-länder hade fortfarande dödsstraff i lag så sent som i slutet av 1990-talet.

Belarus[redigera | redigera wikitext]

Av de europeiska länderna är det bara Belarus som fortfarande utdömer och verkställer dödsstraff, och följaktligen kan landet inte bli medlem i Europarådet. Dödsstraff tillåts för följande brott: Aggressionskrig, mord på representant för främmande makt eller internationell organisation med syfte att framkalla ansträngda relationer eller krig, terroristbrott, folkmord, brott mot mänskligheten, mord med försvårande omständigheter, förräderi i samband med mord, försök till statskupp, sabotage, mord på polisman, användande av massförstörelsevapen, brott mot krigets lagar.[1][2]

Ryssland[redigera | redigera wikitext]

Ryssland, som är medlem i Europarådet, har slutat avrätta dömda trots att dödsstraffet finns kvar i rysk lagstiftning. Enligt denna tillåts dödsstraff för följande brott: Mord med försvårande omständigheter, mordförsök på en statlig eller offentlig person, mordförsök på person ansvarig för verkställande av rättvisa eller brottsutredning, mordförsök på polisman, folkmord.[3] Den enligt lagen föreskrivna avrättningsmetoden är arkebusering. 16 april 1997 skrev Ryssland under sjätte tilläggsprotokollet till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna men har hittills ej ratificerat detta. Däremot gäller ett nationellt moratorium på dödsstraff sedan 1996 som förlängdes av Författningsdomstolen 2009 fram till dess att sjätte tilläggsprotokollet ratificeras. Tidigare fanns i Ryssland moratorier för dödsstraff för alla brott under perioderna 12 mars 1917 - 12 juli 1917, 27 oktober 1917 - 16 juni 1918 samt 26 maj 1947 - 12 maj 1950. Sista avrättningen verkställdes i augusti 1996.

I tillägg till detta finns det idag ett visst mörkertal i form av statligt organiserat eller accepterat våld som kan leda till döden för den drabbade, till exempel vissa förgiftningar inom och utom landets gränser, såsom en rad fall, där till exempel läkare i samband med Covid-19-pandemin ramlat ut ur fönster och avlidit. Då dessa fall sällan utreds av den ryska rättsapparaten på ett transparent och rättsstatligt sätt är det svårt att hitta en hundraprocentigt säker klassificering i gråzonen mellan olycksfall, mord och dödsstraff. Det är dock relativt uppenbart, att om en individ ägnar sig åt vissa typer av aktiviteter, uttalanden och tillvägagångssätt, så har den ryska staten inte särskilt god förmåga att skydda individens liv och lem.

Turkiet[redigera | redigera wikitext]

Som ett led i anpassningen till EU och medlemsansökningsprocessen avskaffade Turkiet dödsstraffet år 2004.

Turkiet har däremot inte ratificerat den internationella konventionen om skydd för personer mot påtvingade försvinnanden (ICPPED), även om sådana metoder förbjudits i nationell lagstiftning. Uppgifter om påtvingade försvinnanden och godtyckliga frihetsberövanden har ökat sedan kuppförsöket 2016. Enligt Human Rights Association kidnappades 32 personer mellan 2016 och 2020. Av dessa är fyra personer fortfarande försvunna. Uppgifter om försvunna eller dödade misstänkta medlemmar av PKK respektive Hizmet-rörelsen (också kallad Gülen-rörelsen, dvs. det religiösa nätverk som Turkiet anklagar för att ha legat bakom kuppförsöket 2016) utreds ofta inte[4].

Aktuell situation land för land[redigera | redigera wikitext]

Kod Land Sista (senaste) avrättning (fred) År avskaffat (fred) Sista (senaste) avrättning (krig) År avskaffat (krig) Kommentarer
Albanien Albanien 1995[5] 2007***[6] 2007***[6]
Andorra Andorra 1943 1990* 1990* Avskaffat 1990 enligt konstitution/ grundlag[källa behövs].
Armenien Armenien (självst. 1991) - 1998* 1998*
Armenien Armenien (Sovjet) 1991 1991 Upplöst
Azerbajdzjan Azerbajdzjan 1993 1998 1998
Belarus Belarus 2016[7][8] - Exekutionspatrull.
Belgien Belgien 1918 1996
2005*
1950
Bosnien och Hercegovina Bosnien och Hercegovina (självst. 1992) - 1998
Bosnien och Hercegovina Bosnien och Hercegovina (Jug.) 1975 1992 1992 Upplöst
Bulgarien Bulgarien 1989 1998[9] 1998[9]
Cypern Cypern 1962[10] 1983 (mord)

2002

2002
Danmark Danmark 1892 1930 1950 1978
Estland Estland 1991 1998*** 1998***
Finland Finland 1825[ifrågasatt uppgift] 1972[ifrågasatt uppgift]

1984*

1944 1972

1984*

Frankrike Frankrike 1977 1981

2007*

2007* Se även: Dödsstraff i Frankrike.
Georgien Georgien 1995[5] 1997

2006*

2006
Grekland Grekland 1972 1994

2001*

2001*
Irland Irland 1954 1990

2001**

1990

2001**

Island Island 1830[11] 1928[12]1995** 1940

1995**

Italien Italien ?? 1944 1947 1994
Kroatien Kroatien (självst. 1991) - 1991*
Kroatien Kroatien (Jug.) 1987[13] 1990*[14] Upplöst
Lettland Lettland 1996 1999 2012[15]
Liechtenstein Liechtenstein 1785 1987 1987
Litauen Litauen 1948 1949 1949
Luxemburg Luxemburg 1949 1979* 1979*
Malta Malta 1943 1971 (mord)

2000

2000
Moldavien Moldavien (självst. 1991) - 2005*[16]
Moldavien Moldavien (Sovj.) 1985[5] Upplöst
Monaco Monaco 1847 1962* 1962*
Montenegro Montenegro (självst. 2006) - 2006
Montenegro Montenegro (Jug.) 1992 1995 Upplöst
Nederländerna Nederländerna 1860 1870

(Antillerna 2010)[17]

1952 1982 (Antillerna 2010)[17]
Nordmakedonien Nordmakedonien (självst. 1991) - 1991
Nordmakedonien Nordmakedonien (Jug.) 1988[5] 1991 Upplöst
Norge Norge 1876 1902 1948[5] 1979
Polen Polen 1987 1998 1998 En straffreform inkluderande återinförande av dödsstraffet föreslogs av partiet Lag och rättvisa (PiS) 2004, men röstades ner med 198 röster mot 194 i parlamentet.[18]
Portugal Portugal 1846 1867 1976
Rumänien Rumänien 1989 1990[19]1991* 1990[19]1991*
Ryssland Ryssland 1996 2009 (de facto) 16 april 1997 skrev Ryssland under sjätte tilläggsprotokollet till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna men har hittills ej ratificerat detta. Idag gäller ett nationellt moratorium på dödsstraff sedan 1996 som förlängdes av Författningsdomstolen 2009 fram till dess att sjätte tilläggsprotokollet ratificeras.
San Marino San Marino 1468 1848 1865
Schweiz Schweiz 1940 1938 1944 1992
Serbien Serbien (självst. 2006) - 2006 2006
Serbien Serbien (Jug.) 1992 1995 1995
Slovakien Slovakien (självst.1993) - 1993
Slovakien Slovakien (Tjeckoslovakien)) 1989 1990 Upplöst
Slovenien Slovenien (självst. 1991) - 1991
Slovenien Slovenien (Jug.) 1959 Upplöst
Spanien Spanien 1975 1978 1995[20]
Storbritannien Storbritannien 1964

1977 (Bermuda)

1992 (Isle of Man)

1965 (England, Skottland, Wales, Guernsey)

1973 (Nordirland)
1986 (Jersey)
1993 (Isle of Man)
2006 (Jersey)

1998

Se även: Dödsstraff i Storbritannien.

Sverige Sverige 1910 1921[21]

1976*[22]

1973

1976*[22]

Se även: Dödsstraff i Sverige.
Tjeckien Tjeckien (självst. 1993) - 1993
Tjeckien Tjeckien (Tjeckoslovakien) 1989 1990* 1990 Upplöst
Turkiet Turkiet 1984 2004* 2004*
Tyskland Tyskland - 1949* 1956 1949* Se även: Dödsstraff i Tyskland.
Östtyskland Östtyskland 1987 1981 1987 Upplöst
Ukraina Ukraina 1997[23] 2000* 2000* Avskaffat i februari 2000 till följd av utslag i Författningsdomstolen om grundlagsvidrighet föregående år.
Ungern Ungern 1988 1990 1990
Vatikanstaten Vatikanstaten 1870[24] 1969
Österrike Österrike 1950 1950

1968*

1968*

*Förankrat i konstitution eller grundlag

**Förbud mot återinförande förankrat i konstitution eller grundlag

***Avskaffat i och med ratificerandet av tilläggsprotokoll 6 till Europakonventionen.

Dödsstraff i övriga världen[redigera | redigera wikitext]

USA[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Dödsstraff i USA

I USA tillämpas dödsstraff federalt samt i 30 av 50 delstater,[25] men det är stor skillnad mellan de delstater som tillämpar dödsstraff i hur ofta det faktiskt verkställs. Några delstater har i praktiken avskaffat dödsstraffet eller tillämpar det ytterst sällan.

Iran[redigera | redigera wikitext]

Islamiska Republiken Iran avrättar fler människor per capita än något annat land i världen och står ensamt för hälften av alla avrättningar i världen.[när?] Antalet avrättade kan bara jämföras med Kina, som har 17 gånger större befolkning.[26]

Japan[redigera | redigera wikitext]

Dödsstraffet tillämpas i Japan. Landet använder hängning som avrättningsmetod i särskilda så kallade avrättningskammare,[27] en process som fram till 2010 var hemlig. Japans dåvarande justitieminister, Keiko Chiba, beslutade samma år att för första gången bjuda in pressen för visning och dokumentering.[28][29]

Enligt den japanska regeringens egna undersökningar stödde år 2013 85,2 procent av befolkningen dödsstraffet vilket är en ökning med sex procentenheter sedan 1999.[30][28] Dessa undersökningar sker i regel vart femte år och har genomförts sedan 1956. Undersökningarna har kritiserats av bland annat The Death Penalty Project och Amnesty för att innehålla ledande frågor.[31]

För det mesta appliceras straffet endast som ett svar på flera mord begångna av samma person, eller mord i kombination med våldtäkt eller rån.[32] Mellan 1946 och 1993 dömdes 766 mördare till döden, varav 608 avrättats. År 2010 väntade 107 personer på att avrättas i Japan.[28]

Kanada[redigera | redigera wikitext]

Dödsstraff var obligatoriskt för mord i Kanada till 1961, då vissa distinktioner infördes. I december följande år verkställdes de sista avrättningarna, då polismördarna Ronald Turpin och Arthur Lucas hängdes i Toronto. 1966 begränsades straffet till endast polismord och väktarmord (av en fånge på anstalt) och avskaffades helt 1976. Det fanns kvar för entydigt militära förbrytelser fram till år 1998.

Kina[redigera | redigera wikitext]

2007 meddelade Amnesty att mer än 90 procent av världens avrättningar sker i Kina. Den officiella siffran är 3 400 avrättningar 2007 men Amnesty menar att det förmodligen finns ett stort mörkertal och att det korrekta antalet låg omkring 10 000.

Indien[redigera | redigera wikitext]

I Indien tillämpas dödsstraffet sällan med ett femtiotal personer avrättade sedan sjuttiotalet. Den senaste personen att avrättas var Ajmal Kasab som avrättades i november 2012 för terrorattentaten i Bombay 2008.

Singapore[redigera | redigera wikitext]

I Singapore avrättar man vanligtvis genom hängning, och landet är ett av de minst restriktiva länderna när det gäller användande av dödsstraff[källa behövs]. Det vanligaste brottet som leder till avrättning är innehav av en större mängd narkotika. Runt 400 personer har avrättats i Singapore av den nuvarande bödeln.[när?]

Sydafrika[redigera | redigera wikitext]

Dödsstraff var en vanlig påföljd under apartheidepoken och hade förhandstippats som påföljd för Nelson Mandela m.fl. under Rivoniarättegången 1964. Den sista avrättningen ägde rum 1989, i en bantustan så sent som 1991. Dödsstraffet avskaffades helt av landets högsta domstol 1995, efter flera års moratorium.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Belarus: Death Penalty”. Legislationline. Arkiverad från originalet den 25 december 2018. https://web.archive.org/web/20181225160716/https://www.legislationline.org/topics/country/42/topic/11. Läst 10 februari 2013. 
 2. ^ ”Belarus” (på engelska). The Death Penalty Worldwide database. 20 september 2013. Arkiverad från originalet den 24 juni 2015. https://web.archive.org/web/20150624073629/http://www.deathpenaltyworldwide.org/country-search-post.cfm?country=Belarus#f3-1. Läst 27 juli 2013. 
 3. ^ ”Russian Federation: Death Penalty”. Legislationline. Arkiverad från originalet den 28 februari 2019. https://web.archive.org/web/20190228004530/https://www.legislationline.org/topics/country/7/topic/11. Läst 10 februari 2013. 
 4. ^ ”TURKIET – Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer: situationen per den 15 maj 2021”. Svenska regeringen. 15 maj 2021. https://www.regeringen.se/4af6b9/contentassets/737c36377add4a0591a489749d38cc5f/turkiet---manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-2021. Läst 13 mars 2022. 
 5. ^ [a b c d e] ”The end of capital punishment in Europe”. Capital Punishment U.K. Arkiverad från originalet den 8 april 2008. https://web.archive.org/web/20080408233138/http://www.geocities.com/richard.clark32%40btinternet.com/europe.html. 
 6. ^ [a b] ”Death penalty: Ratification of international treaties”. Amnesty International. Arkiverad från originalet den 23 juli 2012. https://archive.today/20120723103904/http://www.amnesty.org/en/death-penalty/ratification-of-international-treaties. Läst 10 februari 2013. 
 7. ^ Margott Wallström (12 januari 2017). ”Dödsstraffet i Belarus - Svar på skriftlig fråga 2016/17:599” (på svenska). Sveriges riksdag. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/dodsstraffet-i-belarus_H412599. Läst 4 mars 2017. 
 8. ^ ”Death sentence in Belarus - eeas - European Commission” (på engelska). eeas. https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/18212/Death%20sentence%20in%20Belarus. Läst 4 mars 2017. 
 9. ^ [a b] ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 15 februari 2015. https://web.archive.org/web/20150215102820/http://www.amnesty.org/en/death-penalty/abolitionist-and-retentionist-countries. Läst 27 juli 2013. 
 10. ^ ”The end of capital punishment in Europe”. Capital Punishment U.K. http://www.capitalpunishmentuk.org/europe.html. Läst 30 april 2011. 
 11. ^ Bragadottir, Ragnheidur. ”Dauðarefsingar á Íslandi / Death penalties in Iceland” (på icelandic). Akureyri, Iceland: Akureyri Art Museum. Arkiverad från originalet den 11 november 2009. http://wayback.vefsafn.is/wayback/20091111110424/http://www.listasafn.akureyri.is/v1/listak0103/bragadottur.html. Läst 5 april 2013. ”Síðan liðu 40 ár þar til síðasta aftakan fór fram, en það var 12. janúar 1830 þegar Agnes Magnúsdóttir og Friðrik Sigurðsson voru tekin af lífi í Vatnsdalshólum í Húnavatnssýslu fyrir morðið á Natani Ketilssyni.” 
 12. ^ Bragadottir, Ragnheidur. ”Dauðarefsingar á Íslandi / Death penalties in Iceland” (på icelandic). Akureyri, Iceland: Akureyri Art Museum. Arkiverad från originalet den 11 november 2009. http://wayback.vefsafn.is/wayback/20091111110424/http://www.listasafn.akureyri.is/v1/listak0103/bragadottur.html. Läst 5 april 2013. ”Árið 1928 var til meðferðar á Alþingi frumvarp til breytinga á almennum hegningarlögum. Þingmaður Dalamanna, Sigurður Eggerz, setti þá fram tillögu um afnám líflátsrefsinga. Var hún samþykkt án teljandi umræðna og var dauðarefsing þar með afnumin á Íslandi.” 
 13. ^ ”Deveterostruko ubojstvo najteži zločin” (på croatian). Glas Slavonije. 27 maj 2009. Arkiverad från originalet den 1 oktober 2011. https://web.archive.org/web/20111001195225/http://www.glas-slavonije.hr/vijest.asp?rub=8&ID_VIJESTI=108800. 
 14. ^ ”2. Personal and Political Liberties and Rights - Article 21”. The Constitution of the Republic of Croatia (consolidated text). Kroatiens parlament. Arkiverad från originalet den 26 september 2013. https://web.archive.org/web/20130926180638/http://www.sabor.hr/Default.aspx?art=2408&sec=729. Läst 22 februari 2013. 
 15. ^ ”Notification of Ratification”. Council of Europe. 3 februari 2012. https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2024032&SecMode=1&DocId=1852830&Usage=2. Läst 10 februari 2013. 
 16. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 28 oktober 2014. https://archive.is/20141028220513/http://www.tass.ru/eng/level2.html?NewsID=2446740&PageNum=0. Läst 25 september 2005. 
 17. ^ [a b] ”Antilles to abolish capital punishment”. The Daily Herald. 11 mars 2010. Arkiverad från originalet den 16 juli 2011. https://web.archive.org/web/20110716230624/http://www.thedailyherald.com/islands/1-news/1348-antilles-to-abolish-capital-punishment-.html. Läst 10 februari 2013. 
 18. ^ ”Amnesty International Data Table”. Arkiverad från originalet den 16 december 2013. https://web.archive.org/web/20131216074442/https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AonYZs4MzlZbdGJiUzRwTVhlM25DWDlPdjBmNURjOUE&hl=en. Läst 27 juli 2013. 
 19. ^ [a b] ”Decree-Law No. 6” (på rumänska). National Salvation Front Council. 7 januari 1990. Arkiverad från originalet den 1 april 2019. https://web.archive.org/web/20190401151431/http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=11033. Läst 10 februari 2013. 
 20. ^ ”Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, de abolición de la pena de muerte en tiempo de guerra”. Government of Spain. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-25714. Läst 10 februari 2013. 
 21. ^ Överheten och svärdet - dödsstraffsdebatten i Sverige 1809-1974
 22. ^ [a b] Överheten och svärdet - dödsstraffsdebatten i Sverige 1809-1974 av Ivar Seth
 23. ^ ”Annual Report 1999 – Ukraine”. Amnesty International. Arkiverad från originalet den 9 november 1999. https://web.archive.org/web/19991109075223/http://www.amnesty.org/ailib/aireport/ar99/eur50.htm. 
 24. ^ Allen, John R. (14 september 2001). ”He executed justice”. National Catholic Reporter. Arkiverad från originalet den 1 november 2001. https://web.archive.org/web/20011101030942/http://www.natcath.com/NCR_Online/archives/091401/091401a.htm. 
 25. ^ ”30 States with the Death Penalty and 20 States with Death Penalty Bans” (på engelska). procon.org. 13 mars 2019. https://deathpenalty.procon.org/view.resource.php?resourceID=001172. Läst 22 april 2019. 
 26. ^ ”Cruel and Inhuman; Executions in Iran” (på amerikansk engelska). Iran HRM. 8 oktober 2018. https://iran-hrm.com/index.php/2018/10/08/cruel-and-inhuman-executions-in-iran/. Läst 21 januari 2020. 
 27. ^ ”Judicial Hanging” (på engelska). Thomson Reuters. 1 augusti 2010. http://graphics.thomsonreuters.com/RNGS/2010/AUG/HANG.jpg. Läst 22 maj 2015. 
 28. ^ [a b c] ”Japan execution chamber opening could spark debate” (på engelska). Reuters. 23 augusti 2010. Arkiverad från originalet den 27 oktober 2015. https://web.archive.org/web/20151027024157/http://www.reuters.com/article/2010/08/23/idINIndia-51006020100823. Läst 22 maj 2015. 
 29. ^ ”Japan opens up its secret death chamber to the world” (på engelska). The Independent. 28 augusti 2010. http://www.independent.co.uk/news/world/asia/japan-opens-up-its-secret-death-chamber-to-the-world-2064036.html. Läst 22 maj 2015. 
 30. ^ ”Survey shows 85.2% of Japanese in favor of death penalty” (på engelska). japantoday.com. 26 februari 2013. http://www.japantoday.com/category/crime/view/survey-shows-85-2-of-japanese-in-favor-of-death-penalty. Läst 22 maj 2015. 
 31. ^ ”The Death Penalty in Japan” (på engelska) (pdf). sid. 32. Arkiverad från originalet den 25 oktober 2016. https://web.archive.org/web/20161025165234/http://www.deathpenaltyproject.org/wp-content/uploads/2013/03/DPP-Japan-report.pdf. Läst 22 maj 2015. 
 32. ^ ”Japan” (på engelska). The Death Penalty Worldwide database. 12 november 2013. Arkiverad från originalet den 23 september 2015. https://web.archive.org/web/20150923213221/http://www.deathpenaltyworldwide.org/country-search-post.cfm?country=Japan. Läst 22 maj 2015.