Hoppa till innehållet

Danmarks historiska amt

Från Wikipedia
Nordisk territorialhistoria
Sverige

Sveriges historia

Finland

Finlands historia

Danmark

Danmarks historia

Färöarna

Färöarnas historia

Grönland

Grönlands historia

Norge

Norges historia

Island

Islands historia

Nordisk och baltisk
kolonialhistoria

Norden

Amt (från tyskan, egentligen ämbete eller ämbetsdistrikt) betecknade från den 19 februari 1662 de danska och norska förvaltningsområdena, och ersatte de tidigare enheterna län och syssler. Under en kort period 1676-79 var även Skåne indelt i amt. I Danmark ersattes amten 2007 av fem regioner.

Amt 1662–1793[redigera | redigera wikitext]

 1. Åstrups, Sejlstrups och Børglums amt
 2. Dueholms, Ørums och Vestervigs amt
 3. Ålborghus amt
 4. Skivehus amt
 5. Mariagers amt
 6. Halds amt
 7. Dronningborgs amt
 8. Bøvlings amt
 9. Lundenæs amt
 10. Silkeborgs amt
 11. Kalø amt
 12. Skanderborgs amt
 13. Havreballegårds amt
 14. Åkærs amt
 15. Riberhus amt
 16. Koldinghus amt
 17. Stjernholms amt
 18. Hindsgavls amt
 19. Assens amt
 20. Rugårds amt
 21. Odensegårds amt
 22. Nyborgs amt
 23. Tranekærs amt
 24. Halsteds amt
 25. Ålholms amt
 26. Nykøbings amt
 27. Møns amt
 28. Vordingborgs amt
 29. Tryggevælde amt
 30. Roskilde amt
 31. Ringsteds amt
 32. Korsørs amt
 33. Antvorskovs amt
 34. Sorø Amt
 35. Sæbygårds amt
 36. Kalundborgs amt
 37. Holbæks Amt
 38. Dragsholms amt
 39. Jægerspris amt
 40. Kronborgs amt
 41. Frederiksborgs amt
 42. Hørsholms amt
 43. Köpenhamns amt
 44. Bornholms amt
 45. Landskrona (Landscrone) amt 1676-1679
 46. Helsingborgs amt 1676-1679 (ej hela tiden)
 47. Kristianstads (Christianstads) amt 1676-78

Amt 1793–1970[redigera | redigera wikitext]

 1. Hjørrings amt
 2. Thisteds amt
 3. Aalborgs amt
 4. Viborgs amt
 5. Randers amt
 6. Ringkøbings amt
 7. Ribe amt
 8. Aarhus amt
 9. Skanderborgs amt
 10. Vejle amt
 11. Tønders amt
 12. Haderslevs amt
 13. Aabenraa amt
 14. Sønderborgs amt
 15. Odense amt
 16. Svendborgs amt
 17. Holbæks amt
 18. Frederiksborgs amt
 19. Köpenhamns amt
 20. Roskilde amt
 21. Sorø amt
 22. Præstø amt
 23. Maribo amt
 24. Bornholms amt

Ändringar 1799–1942[redigera | redigera wikitext]

 • Roskilde amt var en del av Köpenhamns amt 18081970.
 • Skanderborgs amt var en del av Århus amt 17931824 och 18671942.

1799[redigera | redigera wikitext]

1821[redigera | redigera wikitext]

 • Vrads härad överfördes från Ringkøbings till Århus amt.
 • Hids härad överfördes från Århus till Viborgs amt.

1864–1866[redigera | redigera wikitext]

1920[redigera | redigera wikitext]

 • Amten Tønder, Haderslev, Åbenrå och Sønderborg upprättades.

1931[redigera | redigera wikitext]

 • Åbenrå och Sønderborgs amt slogs samman.

1948[redigera | redigera wikitext]

1953[redigera | redigera wikitext]

Amt 1970–2006[redigera | redigera wikitext]

Danmark var från 1 april 1970 till 31 december 2006 uppdelat i 15 amt inklusive (till 1979) Grönlands amt, en regionkommun (Bornholm, från 2003) och två kommuner (Köpenhamn och Frederiksberg) som även utgjorde varsitt amt. Bornholms regionkommun bildades genom att man slog samman Bornholms amt med öns kommuner. Bornholms amt fanns dock kvar i egenskap av statsamt (da), i likhet med övriga amt, till och med 2006.

Amten hade ansvar för bland annat sjukvård, gymnasieutbildning och miljöplanering.

Den lokala självstyrelsen i amtet (jämför Sveriges regioner) var amtsrådet som leddes av en amtsborgmästare. Den statligt företrädande myndigheten i amtet (jämför länsstyrelse) kallades amtets statslige tilsynsråd. Förvaltningsmässigt, i statliga sammanhang, utgjorde Köpenhamns amt ett statsamt tillsammans med Frederiksbergs kommun.

I samband med införandet av Grönlands hjemmestyre 1979 avskaffades Grönlands amt, som bildats 1953.

År 2005 kom Venstre, Socialdemokraterna, Konservative, Dansk Folkeparti och Radikale Venstre överens om den danska kommunreformen 2007. Den trädde i kraft den 1 januari 2007, varvid amten upphörde och ersattes av fem regioner.

 1. Köpenhamns kommun
 2. Frederiksbergs kommun
 3. Köpenhamns amt
 4. Frederiksborgs amt
 5. Roskilde amt
 6. Vestsjällands amt
 7. Storstrøms amt
 8. Fyns amt
 9. Sønderjyllands amt
 10. Ribe amt
 11. Vejle amt
 12. Ringkjöbings amt
 13. Viborg amt
 14. Nordjyllands amt
 15. Århus amt
 16. Bornholms amt (omvandlades till Bornholms regionkommun 2003; som statsamt upphörde amtet vid utgången av 2006)

Köpenhamns och Frederiksbergs kommuner var likställda med amten. Likaså Bornholms regionkommun, sedan de tidigare fem kommunerna slagits samman. Ertholmene med Christiansø nordost om Bornholm ingick inte i något amt. Det är ett kommunfritt område och ingår inte heller i dagens regionsindelning.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]