Hoppa till innehållet

Finlands gränsförändringar

Från Wikipedia
Nordisk territorialhistoria
Sverige

Sveriges historia

Finland

Finlands historia

Danmark

Danmarks historia

Färöarna

Färöarnas historia

Grönland

Grönlands historia

Norge

Norges historia

Island

Islands historia

Nordisk och baltisk
kolonialhistoria

Norden

Detta är en översikt över Finlands gränsförändringar genom historien.

Finlands territorium som en del av Sverige (1323-1809)

[redigera | redigera wikitext]

Storfurstendömet Finland som en del av Ryssland 1809–1917

[redigera | redigera wikitext]

Självständigt Finland sedan 1917

[redigera | redigera wikitext]

Händelser som orsakade territorialförändringar och deras varaktighet

[redigera | redigera wikitext]
Finlands territorium sedan 1947
territorialförändringshändelse år varaktighet
freden i Nöteborg 1323 272
freden i Teusina 1595 22
freden i Stolbova 1617 104
freden i Nystad 1721 22
freden i Åbo 1743 32
territorialförändring 1775 34
freden i Fredrikshamn 1809 3
territorialförändring 1812 18
territorialförändring 1830 3
territorialförändring 1833 9
territorialförändring 1842 22
territorialförändring 1864 56
freden i Tartu 1920 20
freden i Moskva 1940 4
mellanfreden i Moskva 1944 3
territorialförsäljning 1947 från 18 april 1947 (77 år)

Som del av Sverige 1150-talet–1809

[redigera | redigera wikitext]
 • Kexholms län
  • Norra Karelen (finska Pohjois-Karjala), Ladoga-Karelen (finska Laatokan Karjala, ryska Ladozjskaja Karelija) och Kexholm (finska Käkisalmi, ryska Prioziorsk) sammanfördes till den svenska besittningen Kexholms län 1617 (freden i Stolbova).
  • Kexholms län löd under det svenska generalguvernementet Ingermanland 1618-1700.
  • Ladoga-Karelen
   • Ladoga-Karelen ockuperades av Ryssland 1712-1721 (Stora nordiska kriget).
   • Ladoga-Karelen tillföll Ryssland 1721 (freden i Nystad) - 1812.
   • Ladoga-Karelen tillhör idag Karelska republiken (ryska Respublika Karelija).
  • Kexholm
   • Kexholm ockuperades av Ryssland 1710-1721 (Stora nordiska kriget).
   • Kexholm tillföll Ryssland 1721 (freden i Nystad) - 1812.
   • Kexholm tillhör idag oblastet Leningrad.
  • Norra Karelen
   • Norra Karelen ockuperades av Ryssland 1712-1721 (Stora nordiska kriget).
   • Efter freden i Nystad 1721 blev Norra Karelen en införlivad del av Finland (Kymmenegårds län).
 • Finland
  • Tillföll Ryssland 1809 (freden i Fredrikshamn) och var ryskt till 1917. Även delar av Lappland och Västerbotten, som dittills aldrig hade räknas till Finland, avträddes till Ryssland och kom att ingå i det ryska Storfurstendömet Finland.

Som ryskt storfurstendöme 1809-1917

[redigera | redigera wikitext]
 • Viborgska guvernementet (även kallat Gamla Finland eller Ryska Finland)
  • Bestod av Kymmenedalen, Södra Karelen, Ladoga-Karelen och Karelska näset (finska Karjalankannas, ryska Karelski peresjejek) med Viborg och Kexholm)
  • Till Finska storfurstendömet 1812.
  • Kymmenedalen och Södra Karelen har hört till Finland sedan dess.
  • Karelska näset tillhör idag oblastet Leningrad.
 • Gränsdragningar
  • I förhandlingar mellan Sverige och Ryssland 1826 fastställdes de sista nordliga gränsavsnitten från Sør-Varanger till Petsamo, till dess de s.k. fællesdistrikten, mellan Norge, Ryssland och Finland, utan att hänsyn togs till finska intressen.
  • Savukoski till Finska storfurstendömet 1833 (Lappland / Uleåborgs län, finska Oulun lääni).
  • Salla till Finska storfurstendömet 1833 (Lappland / Uleåborgs län).
  • Östra Enare till Finska storfurstendömet 1833 (Lappland / Uleåborgs län).
  • Nordöstra Sodankylä till Finska storfurstendömet 1833 (Lappland / Uleåborgs län).
  • Västra Loukhi (finska Louhi) till Finska storfurstendömet 1833 (Lappland / Uleåborgs län) - 1940 (freden i Moskva).
   • Loukhi tillhör idag Karelska republiken.
  • Västra Kandalaksja (finska Kannanlahti) till Finska storfurstendömet 1833 (Lappland / Uleåborgs län) - 1940 (freden i Moskva).
   • Kandalaksja tillhör idag oblastet Murmansk.
  • Östra Kuusamo till Finska storfurstendömet 1833 (Norra Österbotten / Uleåborgs län).
  • Östra Kuhmo till Finska storfurstendömet 1833 (Kajanaland / Uleåborgs län).

Som suverän republik från 1917

[redigera | redigera wikitext]
 • Inari
  • Jäniskoski-Niskakoskiområdet i östra Inari.
   • Tillerkändes Finland vid stilleståndsavtalet 1944 och freden i Paris 1947.
   • Såldes till Sovjetunionen 1947.
 • Gränskonflikter
  • Salla
   • Ockuperades av Sovjetunionen 1939 (Finska vinterkriget).
   • Tillerkändes Finland 1940 (freden i Moskva).
  • Västra Loukhi
   • Ockuperades av Sovjetunionen 1939 (Finska vinterkriget).
   • Tillerkändes Sovjetunionen 1940 (freden i Moskva).
   • Ockuperades av Finland 1941 (Fortsättningskriget).
   • Tillerkändes Sovjetunionen vid stilleståndsavtalet 1944 och freden i Paris 1947.
  • Västra Kandalaksja
   • Ockuperades av Sovjetunionen 1939 (Finska vinterkriget).
   • Tillerkändes Sovjetunionen 1940 (freden i Moskva).
   • Ockuperades av Finland 1941 (Fortsättningskriget).
   • Tillerkändes Sovjetunionen vid stilleståndsavtalet 1944 och freden i Paris 1947.
 • Karelen
  • Ladoga-Karelen
  • Karelska näset med Viborg och Kexholm
   • Ockuperades av Sovjetunionen 1939 (Finska vinterkriget).
   • Tillerkändes Sovjetunionen 1940 (freden i Moskva).
   • Under ockupationen bildades 1939 sovjetrepubliken Demokratiska Republiken Finland i Terijoki (ryska Zelenogorsk). Denna upplöstes i samband med freden i Moskva 1940.
   • Ockuperades av Finland 1941 (Fortsättningskriget).
   • Tillerkändes Sovjetunionen vid stilleståndsavtalet 1944 och freden i Paris 1947.
   • Saima kanal utanför Viborg i oblastet Leningrad hyrs av Finland sedan 1963 (och ön Ravansaari 1963-2012), men är formellt ryskt territorium och ingår inte i EU:s inre marknad, [2] men kan passeras utan ryskt visum.
  • Östkarelen (även Fjärrkarelen)
   • Består av Olonets-karelen (finska Aunus) och Vita Karelen (även Vitahavskarelen, finska Vienan Karjala, ryska Severnaja Karelija) i nuvarande Karelska republiken.
   • Ockuperades av Finland 1941 (Fortsättningskriget).
   • Tillerkändes Sovjetunionen vid stilleståndsavtalet 1944 och freden i Paris 1947.
 • Sovjetiska militärbaser
  • Hangö, i Nyland
   • Arrenderades av Sovjetunionen från 1940 på trettio år.
   • Återerövrades av Finland 1941 (Fortsättningskriget).
   • I stilleståndsavtalet 1944 och freden i Paris 1947 erkändes Hangö som finskt.
  • Porkalaområdet , i Kyrkslätt, Sjundeå och Ingå kommuner, i Nyland
   • Arrenderades av Sovjetunionen 1944-1956.
 • Små förändringar av gränsen mot Sverige
  • Enligt fördraget mellan Sverige och Ryssland 1809 skulle gränsen mestadels följa älvens djupfåra. Det har gett små förändringar av gränsen längs Torne älv och de andra gränsälvarna.
  • Märket är en ö mellan Åland och Uppland. Gränsen går rakt över ön. Gränsen justerades 1985 för att passa de byggnader som byggt på ön från 1885 och framåt, utan att respektive lands areal eller kustlinje ändrades.