Hoppa till innehållet

Slottslän

Från Wikipedia
Rekonstruktion av Ringstaholms slott
Nordisk territorialhistoria
Sverige

Sveriges historia

Finland

Finlands historia

Danmark

Danmarks historia

Färöarna

Färöarnas historia

Grönland

Grönlands historia

Norge

Norges historia

Island

Islands historia

Nordisk och baltisk
kolonialhistoria

Norden

Ett slottslän var det geografiska område som under medeltiden avdelades till en borgs underhåll. I Sverige var dock slottslänen vanligen stora och omfattade större områden än vad som behövdes för borgens underhåll.[1]

Länen var huvudsakligen av tre typer:

  1. pantlän, som tilldelades en herreman som ersättning för lån till kronan till dess att lånet var återbetalt. Alla inkomster i länet tillföll innehavaren.
  2. län på tjänst var förläningar som tilldelades herremän som ersättning för tjänster de gjort kungen. Även här hade länsinnehavaren rätt att behålla alla inkomster från länet utan redovisning.
  3. Kronolän som förvaltades av en fogde (advocatus), om han även var militärbefälhavare i området vanligen kallad hövitsman (capitaneus), vilken hade skyldighet att redovisa och leverera allt överskott från länet till kronan. Ibland fastställdes en fast summa att levereras årligen, varvid länsinnehavaren hade rätt att behålla eventuellt överskott men även skjuta till vid ett underskott i skatteintäkterna.[1]

Kronolänen kom från 1300-talet att kallas fatburslän.[1] Ingen specifik skillnad gjordes om länets förvaltningscentrum utgjordes av en borg eller en kungsgård. Under Vasatiden kom så en centralisering av rikets förvaltning att ske och länet som lokalt maktcentrum försvinna. Från mitten av 1500-talet är slottslänen i princip att se som fögderier, och de mer kamerala län som tillkom från den tiden hade egentligen inget av maktrollen de gamla slottslänen hade.

Slottslän[redigera | redigera wikitext]

Här nedan listas slottslän i nuvarande Sverige som fanns innan Axel Oxenstiernas länsreform 1634:[2][3][4]

län

residens

årtal
från
årtal
till
beskrivning

Arboga län Arboga gård 1450-talet 1590/1618 var tidigare Köpings län
Axevalla län Axevalla hus 1300-talet 1469 Valle, Guhems, Laske härader
Borgholms län Borgholm 1300 ca. 1634 Öland
Borns hyttegårds län Borns hyttegård 1550 1600 ca. Kopparbergslagen
Bråborgs län Bråborg 1556 1630 i Lösings härad
Dalaborgs län Dalaborg 1300-talet 1434 större delen av Dalsland
Ekholms län Ekholm 1370-talet 1400-talets slut Väne, Bjärke, Flundre och Vardbo härader samt delar av Åse och Viste härader
Eskilstuna län Eskilstuna hus 1530/1546 1634 Väster- och Österrekarne samt Villåttinge vissa tider
Forsholms län Forsholm 1300-talet 1400 ca. Kinne och kanske Kållands härad
Gripsholms län Gripsholms slott 1300-talet 1634 fortsatt som livgeding till 1655 och 1660-1719
Gävleborgs slottslän Gävle kungsgård 1593 1634 Gästrikland, livgeding till 1637
Helsingborgs län Helsingborgs slott 1200-talet 1669 danskt slottslän
Hofs län Hovgården 1300-talet 1545/1571 Dals, Lysings, Vifolka och Göstrings härad, nu i Östergötlands län
Jönköpings slottslän Jönköpings slott 1540-talet 1634 en fortsättning av Rumlaborgs län
Kalmar slottslän Kalmar slott 1300-talet 1634 stor del av nuvarande Kalmar län
Karlsborgs län Karlsborg, Bohuslän 1525 1531 Viken
Kronobergs slottslän Kronobergs slott 1543 1590-talets slut fyra av fem härader i Värend
Kungsörs län Kungsörs gård 1562 1634 även benämnd Ulfsunds län, i Södermanland
Kägleholms län Kägleholm 1549 1561 Glanshammar härad, nu del av Örebro län
Köpings län Köpingshus 1300-talet 1450-talet blev senare Arboga län
Landskrona län Landskrona slott 1547 1669 danskt slottslän
Lindholmens län Lindholmens borg i Svedala 1330-talet 1300-talets slut oklart om länets omfattning
Linköpings län Linköpings slott 1470-talet 1634 nu del av Östergötlands län
Läckö län Läckö slott 1300-talet 1634 nu del av Västra Götalands län
Lödöse län Lödösehus 1200-talet 1370-talet
Malmöhus slottslän Malmöhus 1300-talet 1669 danskt slottslän
Nyköpings län Nyköpingshus 1300-talet 1634 Jönåkers, Röne, (Daga) och Oppunda härader
Näsgårds län Näs kungsgård 1542 tog över efter Tuna län, i Dalarna
Olsborgs län Olsborg 1523 1525 Viken efterträddaes av Karlsborgs län
Openstens län Opensten 1300-talet 1434 Kind, Mo och eventuellt Redvägs härader
Orreholmens län Orreholmens kungsgård 1611 1618 m.fl. Vartofa härad
Ringstaholms län Ringstaholm 1300-talet 1470 Bråbo, Lösings, Åkerbo, Gullbergs, Memmings härader, nu i Östergötlands län
Rumlaborgs län Rumlaborg 1300-talet 1540-talet efterträddes av Jönköpings slottslän
Stegeborgs län Stegeborg 1300-talet 1634 nu en del av Östergötlands län, namnges Stükeborg av danskarna
Stegeholms län Stegeholm 1300-talet 1517/1634 nu del av Kalmar län
Stockholms slottslän Slottet Tre Kronor 1300-talet 1634 en del av dagens Stockholms län
Strömsholms län Strömsholms slott 1560-talet 1621 Snevringe härad
Stynaborgs län Stynaborg 1390 ca. 1435 Ale, Barne och Kullings härader
Stäkes län Almarestäkets borg 1300-talet 1557 Bro, Håbo och Ärlinghundra härader
Sundbyholms län Sundbyholms slott 1558 1562 Villåttinge
Svartsjö län Svartsjö slott 1300-talet 1634 Färingsö och Munsön, senare hela Färentuna och från 1557 även Bro
Säter gårds län Säters gård 1554 1589 utbrutet ur och återgick till Näsgårds län
Telgehus län Telge hus 1318 1527 Öknebo, Hölebo samt västra delen av Svartlösa härad, fogden här underställd hövitsmannen på Stockholms slott
Tuna län Kungsgården i Tuna 1300-talet 1542 togs över av Näsgårds län, i Dalarna
Uppsala (slotts)län Uppsala slott,
tidigare Uppsala gård och kungsgård
1400-talets börja 1634 Ulleråker, Vaksala, Bälinge, Rasbo Norunda tidigt även Olands, Tierp, Våla
Vadstena slottslän Vadstena slott 1541/1571 1634 nu del av Östergötlands län
Vibyholms län Vibyholms slott 1582 1630-talet Villåttinge
Väsby län Väsby kungsgård 1533 1620 Torstuna, Yttertjurbo och Simtuna, delen Övertjurbo och Våla kallas även Salbergs län
Västerås län Västerås slott 1300-talet 1634
Älvsborgs slottslän Älvsborg 1300-talet 1634 nu del av Västra Götalands län
Örbyhus län Örbyhus slott 1530-talet 1634 Tierps, Våla och Vendels härader samt Älvkarleby, Västlands, Österlösta, Hållnäs, Valö, Danmarks och Films socknar; Våla härad 1549 överfört till Salbergs län
Örebro slottslän Örebro slott 1300-talet 1634 torde under slutet av 1300-talet och början av 1400-talet ha omfattat hela Närke; 1413 fanns även Vallbygårds län, som troligen endast omfattade socknarna närmast kungsgården i Kungs-Vallby, Grimstens härad och försvinner senare
Örestens län Örestens fästning 1300-talet 1521 Marks härad
Östhammars län Östhammarshus 1395 omtalat 1400-talets mitt Frösåkers härad

Svenska slottslän i Finland innan länsreformen 1634[5][redigera | redigera wikitext]

län

residens

årtal
från
årtal
till
beskrivning

Borgå län Borgå 1523 1619 östra delen av historiska Nyland utan områdena av nuvarande Fredrikshamn, Kotka, Pyttis och norra delen av Hyvinge
Kastelholms län Kastelholms slott 1388 1634 Åland
Korsholms län Korsholms slott 1384 1634 området av historiska Österbotten utan områdena av nuvarande Bötom, Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Närpes och Storå
Kumogårds län Kumo slott
Kumogård
Björneborg
1331 1634 området av historiska Satakunda utan områdena av nuvarande Eura och Raumo ävensom södra delen av Euraåminne, men samt områdena av nuvarande Bötom, Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Närpes och Storå från historiska Österbotten ävensom norra delen av nuvarande Pöytis från historiska Egentliga Finland
Nyslotts län Olofsborg 1475 1634 området av historiska Savolax
Raseborgs län Raseborgs slott 1634 västra delen av historiska Nyland utan områdena av nuvarande Högfors och Vichtis
Tavastehus län Tavastehus slott 1634 området av historiska Tavastland utan östra och sydvästra delarna av nuvarande Kouvola, men samt områdena av nuvarande Högfors och Vichtis frän historiska Nyland
Viborgs län Viborgs slott 1293 1634 sydvästra delen av historiska Karelen samt områdena av nuvarande Fredrikshamn, Kotka och Pyttis från historiska Nyland ävensom östra hälften av nuvarande Kouvola från historiska Tavastland
Åbo län Åbo slott 1634 området av historiska Egentliga Finland utan norra delen av nuvarande Pöytis, men samt nuvarande områdena av Eura, Raumo och södra delen av Euraåminne från historiska Satakunda

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b c] Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000 (uppslagsord slottslän)
  2. ^ Nationalencyklopedin
  3. ^ Nordisk Familjebok
  4. ^ ”Riksarkivet: Svensk arkivinformation (SVAR)”. Arkiverad från originalet den 26 oktober 2007. https://web.archive.org/web/20071026094702/http://www.svar.ra.se/. Läst 30 september 2012. 
  5. ^ län i Uppslagsverket Finland (webbupplaga, 2012). CC-BY-SA 4.0

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

län i Uppslagsverket Finland (webbupplaga, 2012). CC-BY-SA 4.0