Slottslän

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Rekonstruktion av Ringstaholms slott

Ett slottslän var det geografiska område som under medeltiden avdelades till en borgs underhåll. I Sverige var dock slottslänen vanligen stora och omfattade större områden än vad som behövdes för borgens underhåll.[1]

Länen var huvudsakligen av tre typer: 1. pantlän, som tilldelades en herreman som ersättning för lån till kronan till dess att lånet var återbetalt. Alla inkomster i länet tillföll innehavaren. 2. län på tjänst var förläningar som tilldelades herremän som ersättning för tjänster de gjort kungen. Även här hade länsinnehavaren rätt att behålla alla inkomster från länet utan redovisning. 3. Kronolän som förvaltades av en fogde (advocatus), om han även var militärbefälhavare i området vanligen kallad hövitsman (capitaneus), vilken hade skyldighet att redovisa och leverera allt överskott från länet till kronan. Ibland fastställdes en fast summa att levereras årligen, varvid länsinnehavaren hade rätt att behålla eventuellt överskott men även skjuta till vid ett underskott i skatteintäkterna.[1]

Kronolänen kom från 1300-talet att kallas fatburslän.[1] Ingen specifik skillnad gjordes om länets förvaltningscentrum utgjordes av en borg eller en kungsgård, och begreppet blev därmed i det närmaste synonymt med fögderi.

Slottslän[redigera | redigera wikitext]

Här nedan listas slottslän i Sverige som fanns innan Axel Oxenstiernas länsreform 1634[2][3][4].

Län
Residens
Årtal
från
Årtal
till
Beskrivning
Axevalla län Axevalla hus nu del av Västra Götalands län.
Borgholms län Borgholm Öland.
Dalaborgs län Dalaborg nu del av Västra Götalands län.
Ekholms län Ekholm Väne, Bjärke, Flundre och Vardbo härader samt delar av Åse och Viste härader.
Forsholms län Omtalas bland Bo Jossons förläningar och bestod troligen av Kinne och möjligen även Kållands härad. Saknas senare i dokumenten och slogs troligen samman med Axevalla län
Gripsholms län Gripsholms slott Selebo, Åkers och Öster-Rekarne härader med Villåttingen
Gullbergs län Gullbergs hus nu del av Västra Götalands län.
Hofs län nu en del av Östergötlands län
Kalmar län Kalmar slott Slottslänet omfattade under Folkungatiden ungefär samma område som det nuvarande Kalmar län med undantag för Öland och Tjust (det senare tillhörde tidigare Kalmar men lades senare under Stegeholm).
Karlsborgs län Karlsborg, Bohuslän nu del av Västra Götalands län.
Lindholmens län Borgen Lindholmen nu del av Västra Götalands län.
Lödöse län Lödösehus nu del av Västra Götalands län.
Läckö län Läckö slott nu del av Västra Götalands län.
Nyköpings län Nyköpingshus Jönåkers, Röne, Daga och Oppunda härader
Olsborgs län Olsborg nu del av Västra Götalands län.
Openstens län Opensten Openstens slott uppfördes någon gång före 1366. Slottslänet omfattade Kinds härad i nuvarande Västergötland samt Mo härad i nuvarande Småland.
Orreholmens län Orreholmens kungsgård 1611 nu del av Västra Götalands län.
Ringstaholms län 1470 nu en del av Östergötlands län
Rumlaborgs län Rumlaborg Omtalat 1358 som Præfectura Junacopensis, 1377 Junakøpunghs føghati, från 1385 Rumlaborgs fögderi eller län. Omfattade staden Jönköing och Tveta, Vista, halva Vedbo samt Mo härader samt Habo och Fiskebäcks socknar i Vartofta härad.
Salbergs län - tidigare Väsby län Väsby kungsgård vid Salberget
Stegeborgs län 1470 nu en del av Östergötlands län. Namnges Stükeborg av danskarna.
Stegeholms län Stegeholm ca 1400 Stegeholms län inrättades under början av unionstiden[5] och omfattade då häraderna Kind och Ydre i Östergötland i slottslänet liksom norra och södra Tjust i Småland (det senare området lydde tidigare under Kalmar slottslän).[6]
Stockholms län Stockholms slott 1300-tal en del av dagens Stockholms län, under 1300-talet större, omfattande Tiundaland och Attundaland. Under 1390-talet omftattade det Vantörs och Huddinge socknar i Svartlösa härad samt hela Sotholms härad.
Strömsholms län Strömsholms slott
Stynaborgs län Stynaborg nu del av Västra Götalands län.
Stäkes län Almarestäkets borg Bro, Håbo och Ärlinghundra härader
Svartsjö län Svartsjö slott Färingsö och Munsön.
Telgehus län Telge hus 1318 1527 Öknebo, Hölebo samt västra delen av Svartlösa härad, fogden här underställd hövitsmannen på Stockholms slott
Uppsala län Uppsala slott, tidigare Uppsala gård och kungsgård tidigt 1400-tal Ulleråker, Vaksala, Bälinge, Norunda, Olands, Tierp, Våla, Rasbo och Vaksala härader. Efter att ha brutits upp återskapas länet på 1520-talet och omfattar då Vaksala, Bälinge och Rasbo härader.
Vadstena län Vadstena slott nu del av Östergötlands län.
Västerås län Västerås slott
Älvsborgs län Älvsborg omfattade Askims, Sävedals, Vätle och Bollebygds härader samt östra Hisingen
Örbyhus län Örbyhus slott 1530-talet Tierps, Våla och Vendels härader samt Älvkarleby, Västlands, Österlösta, Hållnäs, Valö, Danmarks och Films socknar. Våla härad 1549 överfört till Salbergs län
Örebro län Örebro slott Torde under slutet av 1300-talet och början av 1400-talet ha omfattat hela Närke. 1413 fanns även Vallbygårds län, som troligen endast omfattade socknarna närmast kungsgården i Kungs-Vallby, Grimstens härad, och försvinner senare
Örestens län Öresten Existerade omkring 1400 Marks härad
Östhammars län Östhammarshus Omtalat 1395 1444 Valö, Börstil, Österlövsta och Hållnäs socknar

Svenska slottslän i Finland innan länsreform 1634: [7]

Län
Residens
Årtal
från
Årtal
till
Beskrivning
Borgå län Borgå 1523 1619 Östra Nyland.
Kastelholms län Kastelholms slott 1388 1634 Åland
Korsholms län Korsholms slott 1384 1634 Österbotten (historiskt landskap)
Kumogårds län Kumogård,
Björneborg
1331 1634 Satakunda (historiskt landskap)
Nyslotts län Olofsborg 1475 1634 Savolax
Raseborgs län Raseborgs slott 1634 Västnyland
Tavastehus län Tavastehus slott 1634 Tavastland
Viborgs län Viborgs slott 1293 1634 Västkarelen
Åbo län Åbo slott 1634 Egentliga Finland

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b c] Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000 (uppslagsord slottslän)
  2. ^ Nationalencyklopedin
  3. ^ Nordisk Familjebok
  4. ^ Riksarkivet: Svensk arkivinformation (SVAR)
  5. ^ Skandinavien under unionstiden, C G Styffe s. 185
  6. ^ http://runeberg.org/sverhist/2/0710.html
  7. ^ Uppslagsverket Finland på nätet Arkiverad 5 november 2012 hämtat från the Wayback Machine.