Slottslän

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Rekonstruktion av Ringstaholms slott

Ett slottslän var det geografiska område som under medeltiden avdelades till en borgs underhåll. I Sverige var dock slottslänen vanligen stora och omfattade större områden än vad som behövdes för borgens underhåll.[1]

Länen var huvudsakligen av tre typer:

  1. pantlän, som tilldelades en herreman som ersättning för lån till kronan till dess att lånet var återbetalt. Alla inkomster i länet tillföll innehavaren.
  2. län på tjänst var förläningar som tilldelades herremän som ersättning för tjänster de gjort kungen. Även här hade länsinnehavaren rätt att behålla alla inkomster från länet utan redovisning.
  3. Kronolän som förvaltades av en fogde (advocatus), om han även var militärbefälhavare i området vanligen kallad hövitsman (capitaneus), vilken hade skyldighet att redovisa och leverera allt överskott från länet till kronan. Ibland fastställdes en fast summa att levereras årligen, varvid länsinnehavaren hade rätt att behålla eventuellt överskott men även skjuta till vid ett underskott i skatteintäkterna.[1]

Kronolänen kom från 1300-talet att kallas fatburslän.[1] Ingen specifik skillnad gjordes om länets förvaltningscentrum utgjordes av en borg eller en kungsgård. Under Vasatiden kom så en centralisering av rikets förvaltning att ske och länet som lokalt maktcentrum försvinna. Från mitten av 1500-talet är slottslänen i princip att se som fögderier, och de mer kamerala län som tillkom från den tiden hade egentligen inget av maktrollen de gamla slottslänen hade.

Slottslän[redigera | redigera wikitext]

Här nedan listas slottslän i Sverige som fanns innan Axel Oxenstiernas länsreform 1634[2][3][4].

Län
Residens
Årtal
från
Årtal
till
Beskrivning
Arboga län Arboga gård 1450-tal 1590/1618 var tidigare Köpings län
Axevalla län Axevalla hus 1300-talet 1469 Valle, Guhems, Laske härader
Borgholms län Borgholm omkring 1300 1634 Öland.
Borns hyttegårds län Borns hyttegård 1550 omkring 1600 Kopparbergslagen.
Bråborgs län Bråborg 1556 1630 I Lösings härad
Dalaborgs län Dalaborg 1300-talet 1434 störrre delen av Dalsland
Ekholms län Ekholm 1370-talet slutet 1400-talet Väne, Bjärke, Flundre och Vardbo härader samt delar av Åse och Viste härader.
Eskilstuna län Eskilstuna hus 1530/1546 1634 Väster- och Österrekarne samt Villåttinge vissa tider.
Forsholms län Forsholm 1300-talet omkring 1400 Kinne och kanske Kållands härad
Gripsholms län Gripsholms slott 1300-talet 1634 forsattt som livgeding -1655 och 1660-1719
Gävleborgs slottslän Gävle kungsgård 1593 1634 Gästrikland, livgeding till 1637
Helsingborgs län Helsingborgs slott 1669 Danskt slottlän
Hofs län Hovgården 1300-talet 1545/1571 Dals, Lysings, Vifolka och Göstrings härad, nu iÖstergötlands län
Jönköpings slottslän Jönköpings slott 1540-talet 1634 En fortsätting av Rumlaborgs län
Kalmar slottslän Kalmar slott 1300-talet 1634 stor del av nuvarande Kalmar län
Kronobergs slottslän Kronobergs slott 1543 sent 1590-tal fyra av fem härader i Värend
Kungsörs län Kungsörs gård 1562 1634 Även benämnd Ulfsunds län. I Södermanland.
Karlsborgs län Karlsborg, Bohuslän 1525 1531 Viken
Kägleholms län Kägleholm 1549 1561 Glanshammar härad, nu del av Örebro län.
Köpings län Köpingshus 1300-talet 1450-tal blev senare Arboga län
Landskrona län Landskrona slott 1669 danskt slottslän
Lindholmens län Borgen Lindholmen 1330-talet sent 1300-tal oklart om länets omfattning.
Linköpings län Linköpings slott 1470-talet 1634 nu del av Östergötlands län.
Lödöse län Lödösehus 1200-talet 1370-talet .
Malmöhus slottslän Malmöhus 1300-talet 1669 danskt slottslän
Läckö län Läckö slott 1300-talet 1634 nu del av Västra Götalands län.
Nyköpings län Nyköpingshus 1300-talet 1634 Jönåkers, Röne, (Daga) och Oppunda härader
Näsgårds län Näs kungsgård 1542 Tog över efter Tuna län. Dalarna
Olsborgs län Olsborg 1523 1525 Viken efterträddaes av Karlsborgs län
Openstens län Opensten 1300-talet 1434 Kind, Mo och eventuellt Redvägs härader.
Orreholmens län Orreholmens kungsgård 1611 1618 Vartofa härad mfl
Ringstaholms län Ringstaholm 1300-talet 1470 Bråbo, Lösings, Åkerbo, Gullbergs, Memmings härader, nu i Östergötlands län
Rumlaborgs län Rumlaborg 1300-talet 1540-talet efterträddes av Jönköpings slottslän
Stegeborgs län Stegeborg 1300-talet 1634 nu en del av Östergötlands län. Namnges Stükeborg av danskarna.
Stegeholms län Stegeholm 1300-talet 1517/1634 nu del av Kalmar län
Stockholms slottslän Slottet Tre Kronor 1300-tal 1634 en del av dagens Stockholms län
Strömsholms län Strömsholms slott 1560-talet 1621 Snevrige härad
Stynaborgs län Stynaborg omkring 1390 1435 Ale, Barne och Kullins härader.
Stäkes län Almarestäkets borg 1300-talet 1557 Bro, Håbo och Ärlinghundra härader
Sundbyholms län Sundbyholms slott 1558 1562 Villåttinge.
Svartsjö län Svartsjö slott 1300-talet 1634 Färingsö och Munsön, senare hela Färentuna och från 1557 även Bro.
Säter gårds län Säters gård 1554 1589 Utbrutet ur och återgick till Näsgårds län
Telgehus län Telge hus 1318 1527 Öknebo, Hölebo samt västra delen av Svartlösa härad, fogden här underställd hövitsmannen på Stockholms slott
Tuna län Kungsgården i Tuna 1300-talet 1542 Togs över av Näsgårds län. Dalarna
Uppsala (slotts)län Uppsala slott, tidigare Uppsala gård och kungsgård tidigt 1400-tal 1634 Ulleråker, Vaksala, Bälinge, Rasbo Norunda tidigt även Olands, Tierp, Våla.
Vadstena slottslän Vadstena slott 1541/1571 1634 nu del av Östergötlands län.
Vibyholms län Vibyholms slott 1582 1630-talet Villåttinge
Väsby län Väsby kungsgård 1533 1620 Torstuna Yttertjurbo och Simtuna, delen Övertjurbo coh Våla kallas även Salbergs län
Västerås län Västerås slott 1300-talet 1634
Älvsborgs slottslän Älvsborg 1300-talet 1634 nu del av Västra Götalands län.
Örbyhus län Örbyhus slott 1530-talet 1634 Tierps, Våla och Vendels härader samt Älvkarleby, Västlands, Österlösta, Hållnäs, Valö, Danmarks och Films socknar. Våla härad 1549 överfört till Salbergs län
Örebro slottslän Örebro slott 1300-talet 1634 Torde under slutet av 1300-talet och början av 1400-talet ha omfattat hela Närke. 1413 fanns även Vallbygårds län, som troligen endast omfattade socknarna närmast kungsgården i Kungs-Vallby, Grimstens härad, och försvinner senare
Örestens län Örestens fästning 1300-talet 1521 Marks härad
Östhammars län Östhammarshus Omtalat 1395 mitten 1400-talet Frösåkers härad

Svenska slottslän i Finland innan länsreform 1634: [5]

Län
Residens
Årtal
från
Årtal
till
Beskrivning
Borgå län Borgå 1523 1619 Östra Nyland.
Kastelholms län Kastelholms slott 1388 1634 Åland
Korsholms län Korsholms slott 1384 1634 Österbotten (historiskt landskap)
Kumogårds län Kumogård,
senare Björneborg
1331 1634 Satakunda (historiskt landskap)
Nyslotts län Olofsborg 1475 1634 Savolax
Raseborgs län Raseborgs slott 1634 Västnyland
Tavastehus län Tavastehus slott 1634 Tavastland
Viborgs län Viborgs slott 1293 1634 Västkarelen
Åbo län Åbo slott 1634 Egentliga Finland

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b c] Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000 (uppslagsord slottslän)
  2. ^ Nationalencyklopedin
  3. ^ Nordisk Familjebok
  4. ^ Riksarkivet: Svensk arkivinformation (SVAR)
  5. ^ Uppslagsverket Finland på nätet Arkiverad 5 november 2012 hämtat från the Wayback Machine.