Drottningholmsmalmen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
"Långa raden" på Drottningholmsmalmen vy mot öst, oktober 2011.

Drottningholmsmalmen, eller bara Malmen, är ett område på Lovön i Ekerö kommun, nära Drottningholms slott. I söder avgränsas Malmen från slottsparken genom Ekerövägen och i norr och öster gränsar den till Mälaren.

Området planerades av Gustav III som ett industri- och hantverkssamhälle, och kungen lät rita en stadsplan för området med rätlinjiga kvarter. Planerna fullföljdes dock aldrig. Området ger idag intryck av ett spontant framvuxet område, med en för svenska mått unik koncentration av bostadshus från 1700- och 1800-talen.

Under efterkrigstiden uppfördes ett tiotal moderna villafastigheter i området som bröt den enhetliga miljön. Ledande arkitekter som Peter Celsing (två hus), Ralph Erskine, Nils Tesch och Bengt Lindroos uppförde bostäder. De tre förstnämnda bosatte sig också i egenritade hus på området.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Malmbackens äldre bebyggelse med Museum de Vries till höger, vy mot syd, 2011.

På 1700-talet var bebyggelsen oreglerad och beboddes till en början av de hantverkare och andra som byggde slottet och dess omgivningar och senare av dem som behövdes för skötseln av slottet och hovets behov av service.

Rutnätsplan från 1783.

År 1782 fick området stadsprivilegier av Gustav III, som ville uppmuntra näringsidkare att etablera sig på platsen. I samband med att Drottningholmsmalmen fick stadsrättigheter upprättades år 1783 en stadsplan av rutnätstyp som dock aldrig fullbordades. Enbart Långa raden och Dragonvägen i ost-västriktning samt Malmbacken och Kvarnbacken i nord-sydriktning följer idag rutnätsmönstret.

Det var Gustav III som lät uppföra Långa raden, bland annat för slottets administration, värdshus samt andra byggnader eftersom det var nödvändigt att där bereda plats för övernattning för slottets gäster och deras uppvaktning. Långa raden med Kavaljershuset, Apotekshuset, Kanslihuset och Inspektorsbostaden tillhör fortfarande slottet/staten och är statliga byggnadsminnen.

Huvuddelen av byggnaderna är uppförda före 1850 och är präglade av en enkel 1700-hundratalsarkitektur med brutet tak, knuttimrade och panelade väggar. En skola (lilla skolan) uppfördes omkring 1800, vid samma tid uppfördes en fattigstuga och fastigheterna Berghem och Carlottenberg. Vid Loviselund, i Malmens norra del vid det gamla färjeläget, uppfördes ett gästgiveri 1692, den timrade byggnaden är bevarad och är idag en flygel till Loviselund. I slutet av artonhundratalet uppfördes ytterligare några bostadshus i en rikt utsmyckad träarkitektur.

Byggnader och anläggningar i urval[redigera | redigera wikitext]

I alfabetisk ordning.

 • Villa Albion (fd Villa Collins). Enplansvilla uppförd i lättbetongblock av arkitekterna Bengt Lindroos och Hans Borgström 1956. Byggnaden är ett atriumhus med vit fasad med gröna plåtdetaljer, mot baksidan öppnar sig atriet mot tomten genom stora glaspartier.
 • Berghem. Herrgårdsliknade villa uppförd 1795–1801 i två plan plus vindsvåning på en tomt tillhörande hovkamrer Wettervik. Ett av områdets äldre hus.
 • Dragonstallet (byggnadsminne) uppfördes omkring 1816 för kungliga Livregementets dragoner och ombyggdes efter 1997 för att inrymma Museum de Vries.
 • Eriksberg. Tidstypisk villa från 1850-talet uppförd i rik snickarglädje för greve von Rosen på en tomt som uppläts till honom av Oscar I.
 • Hertigarnas stall. Uppförd mellan 1780 och 1789 i samband med att den nya väg- och broförbindelse mellan Drottningholm och Stockholm som togs i bruk 1787, byggnadsminne sedan 1986.
 • Lilla Skolan. Uppförd mellan 1790 och 1809 som skola, byggnadsminne sedan 1983.
 • Långa raden med Kavaljershuset, Apotekshuset, Kanslihuset, F.d. Inspektorsbostaden och Minerva.
 • Loviselund, en av de tre stora strandfastigheterna som upptar den plana stranddelen av Drottningholmsmalmen, väster om kvarnberget. Tomterna som går ända fram mot sundet var platsen för det gamla färjeläget som innan bron kom till förband Lovön med Kärsön och vidare mot staden. Fastigheten är bebyggd med en pampig herrgårdsliknade byggnad.
 • Pagebyggnaden ligger norr om Dragonvägen (adress Eriksbergsvägen 4), och är byggnadsminne sedan 1935. Pagebyggnaden är en panelad och faluröd målad 1½-våningsbyggnad med brutet sadeltak. Huset är tjänstebostad för slottets personal. Här var Daniel Westling folkbokförd den 1 juli 2008 och han fick hyra en lägenhet i huset. Till byggnaden hör en jordkällare och ett uthus.[1]
 • Stenvärdshuset. Byggår okänt, källaren anses vara från 1500-talet. Namnet tyder på att det fanns ett värdshus här, troligen i mitten av 1700-talet, byggnadsminne sedan 1935.
 • Villa Axelsberg. En villa uppförd av Nils Tesch för att användas som privatbostad på 1960-talet. Till skillnad från Erskines och Celsings hus är byggnaden uppförd som en pastisch av ett äldre hus.
 • Villa Erskine. Villa och kontorsbyggnader uppfört av Ralph Erskine i 1962–1963. Byggnaderna är uppförd i vitmålad lättbetong, med svarta plåttak. De tre småskaliga husen – kontor, bostad och garage - grupperar sig kring en atriumliknade gård, byggnadsminne sedan 2006.
 • Villa Friis. Privathus och ateljé åt konstnären Eva Friis, ritat av Peter Celsing och uppförd 1952–1955.
 • Villa Klockberga. Äldre villabyggnad ombyggd av Peter Celsing 1966–1969 för att användas som privatbostad. Byggnaden är ett äldre trähus som kläddes med svart plåt. Det brukar räknas som det första postmoderna byggnaden i Sverige.

Bilder, historisk bebyggelse[redigera | redigera wikitext]

Bilder, modern bebyggelse[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ RAÄ:s bebyggelseregister: Pagebyggnaden.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]