Schacktermer

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Fördel (schack))
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här artikeln använder algebraisk schacknotation för att beskriva schackdragen.

Schacktermer avser termer som används i brädspelet schack.

A[redigera | redigera wikitext]

Analys[redigera | redigera wikitext]

För andra betydelser, se Analys.

En analys är en retrospektiv studie av en position som ska bestämma de bästa spelmöjligheterna för båda sidorna.

Angrepp[redigera | redigera wikitext]

Angrepp, anfall eller attack avser aktivt spel. En öppning vald av vit kallas vanligtvis för ett angrepp, ett anfall eller en attack. Motsatsen är försvar.

B[redigera | redigera wikitext]

Batteri[redigera | redigera wikitext]

För andra betydelser, se Batteri (olika betydelser).
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
8{{{square}}} black rook{{{square}}} black knight{{{square}}} black king{{{square}}} black queen{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black rook8
7{{{square}}} black pawn{{{square}}} black pawn{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black pawn{{{square}}} black pawn{{{square}}} black bishop{{{square}}} black pawn7
6{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black pawn{{{square}}} black king{{{square}}} black knight{{{square}}} black pawn{{{square}}} black king6
5{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king5
4{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} white pawn{{{square}}} black king{{{square}}} black king4
3{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} white knight{{{square}}} white pawn{{{square}}} white rook{{{square}}} white knight{{{square}}} white pawn{{{square}}} black king3
2{{{square}}} white pawn{{{square}}} white pawn{{{square}}} white pawn{{{square}}} black king{{{square}}} white queen{{{square}}} black king{{{square}}} white bishop{{{square}}} white pawn2
1{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} white king{{{square}}} black king{{{square}}} white rook{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king1
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
Ett batteri bestående av två torn och en dam

Ett batteri är två eller flera pjäser på samma kolumn eller diagonal. Ett batteri på en kolumn består vanligen av torn och ibland även dam, medan ett batteri på en diagonal vanligen består av löpare och dam.

Bondemarsch[redigera | redigera wikitext]

Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
8{{{square}}} black rook{{{square}}} black king{{{square}}} black bishop{{{square}}} black queen{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black rook8
7{{{square}}} black pawn{{{square}}} black pawn{{{square}}} black pawn{{{square}}} black pawn{{{square}}} black king{{{square}}} black pawn{{{square}}} black pawn{{{square}}} black pawn7
6{{{square}}} black king{{{square}}} black bishop{{{square}}} black knight{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black knight{{{square}}} black king{{{square}}} black king6
5{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} white pawn{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king5
4{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} white bishop{{{square}}} white pawn{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king4
3{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} white knight{{{square}}} black king{{{square}}} black king3
2{{{square}}} white pawn{{{square}}} white pawn{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} white pawn{{{square}}} white pawn{{{square}}} white pawn2
1{{{square}}} white rook{{{square}}} white knight{{{square}}} white bishop{{{square}}} white queen{{{square}}} white king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} white rook1
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
Bondemarsch i italienskt parti

En bondemarsch, eller bondestorm, är en taktisk kombination där flera bönder snabbt marscherar mot motståndarens försvarare.

C[redigera | redigera wikitext]

Centralisation[redigera | redigera wikitext]

Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
8{{{square}}} black rook{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black queen{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king8
7{{{square}}} black king{{{square}}} black pawn{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black rook{{{square}}} black king{{{square}}} black knight7
6{{{square}}} black knight{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black pawn{{{square}}} black king6
5{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} white pawn{{{square}}} white knight{{{square}}} white knight{{{square}}} black pawn{{{square}}} black king{{{square}}} black king5
4{{{square}}} black pawn{{{square}}} black king{{{square}}} white bishop{{{square}}} white bishop{{{square}}} white pawn{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black pawn4
3{{{square}}} white pawn{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black pawn{{{square}}} black king3
2{{{square}}} black king{{{square}}} white rook{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} white pawn2
1{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} white queen{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} white king{{{square}}} black king1
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
Tydlig centralisation

Centralisation innebär att flytta en pjäs mot centrum. Strävan efter kontroll i centrum och närliggande områden kan vara användbar om det inte finns någon uppenbar alternativ plan.

Centrum[redigera | redigera wikitext]

För andra betydelser, se Centrum.
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
8{{{square}}} black rook{{{square}}} black knight{{{square}}} black bishop{{{square}}} black queen{{{square}}} black king{{{square}}} black bishop{{{square}}} black knight{{{square}}} black rook8
7{{{square}}} black pawn{{{square}}} black pawn{{{square}}} black pawn{{{square}}} black pawn{{{square}}} black pawn{{{square}}} black pawn{{{square}}} black pawn{{{square}}} black pawn7
6{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king6
5{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} cross{{{square}}} cross{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king5
4{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} cross{{{square}}} cross{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king4
3{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king3
2{{{square}}} white pawn{{{square}}} white pawn{{{square}}} white pawn{{{square}}} white pawn{{{square}}} white pawn{{{square}}} white pawn{{{square}}} white pawn{{{square}}} white pawn2
1{{{square}}} white rook{{{square}}} white knight{{{square}}} white bishop{{{square}}} white queen{{{square}}} white king{{{square}}} white bishop{{{square}}} white knight{{{square}}} white rook1
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
Centrumrutorna är markerade med ett "X"

Centrum är de fyra mittersta rutorna på schackbrädet. Centrum kan vara slutet eller öppet.

D[redigera | redigera wikitext]

Damflygel[redigera | redigera wikitext]

Damflygel avser linjerna a, b och c på schackbrädet. Övriga linjer tillhör centrum eller kungsflygeln.

Drag[redigera | redigera wikitext]

För andra betydelser, se Drag.

Drag betyder inom schack handling. Termen drag två betydelser:

  • Heldrag, som betecknar en "fullständig" tur, där båda spelarna (både vit och svart) har utfört var sitt drag. Detta motsvaras av engelskans move.
  • Halvdrag, som betecknar ett drag av antingen vit eller svart, som således är lika med ett halvt heldrag. Denna term används främst inom schackprogram för att beteckna ett utfört drag av vit eller svart. Detta motsvaras av engelskans ply.

Diagonal[redigera | redigera wikitext]

En diagonal är en rät linje på ett schackbräde bestående av likfärgade rutor som löper från ett hörn till det motstående hörnet.

E[redigera | redigera wikitext]

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven E.

F[redigera | redigera wikitext]

Fil[redigera | redigera wikitext]

För schacktermen fil, se Linje. För andra betydelser, se Fil.

FM[redigera | redigera wikitext]

FM, eller FIDE-mästare, är en schacktitel under IM.

Fält[redigera | redigera wikitext]

Ett schackbräde består av 64 fält (eller rutor), varav 32 är vita och 32 är svarta. Det finns 8 rutor på varje linje och 8 rutor på varje rad.

Fördel[redigera | redigera wikitext]

För huvudbegreppet inom handelsteori, se Komparativa fördelar.

En spelare har en fördel då dennes pjäsuppställning på något sätt är bättre än sin motståndares motsvarighet. Detta innebär att en av sidorna har en viss överlägsenhet gentemot den andra. En fördel kan både vara materiell och positionell. Positionella fördelar kan i sin tur delas upp i temporära dynamiska fördelar (såsom större pjäsaktivitet) samt permanenta statiska fördelar (såsom färre bondeöar).

Förgåva[redigera | redigera wikitext]

Det då en schackspelare ger sin motståndare en fördel genom att redan före ett schackpartis början ta bort en eller flera av sina schackpjäser; vanligtvis som en sorts handikapp för att utjämna skillnader i färdighet mellan de båda tävlande. Numera används i stället vanligtvis olika former av tidshandikapp, med hjälp av schackklocka.

Försvar[redigera | redigera wikitext]

Försvar avser passivt spel. En öppning vald av svart kallas vanligtvis för ett försvar. Motsatsen är angrepp.

G[redigera | redigera wikitext]

GM[redigera | redigera wikitext]

GM, eller stormästare, är en schacktitel ovanför IM.

GABIÖ[redigera | redigera wikitext]

Akronym för de fem standardtaktikerna i schack, dvs Gaffel, Avdragare, Bindning, Instängning och Överlastning. Används främst inom svenskt nybörjarschack.

H[redigera | redigera wikitext]

Halvdrag[redigera | redigera wikitext]

Se "Drag".

Heldrag[redigera | redigera wikitext]

Se "Drag".

I[redigera | redigera wikitext]

IM[redigera | redigera wikitext]

IM, eller internationell mästare, är en schacktitel under GM men ovanför FM.

J[redigera | redigera wikitext]

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven J.

K[redigera | redigera wikitext]

Kolumn[redigera | redigera wikitext]

För schacktermen kolumn, se Linje.

Kompensation[redigera | redigera wikitext]

Kompensation, eller komp, är möjlig ersättning för frivilligt offrat material (såsom en bonde eller kvalitet) eller frivillig skapelse av andra svagheter i sin egen position (såsom dubbelbönder eller isolerade bönder). Syftet med dessa uppoffringar är att eventuellt skapa en bättre fördel för sig själv än motståndarens. En spelare kan exempelvis erhålla positionell kompensation i form av en halvöppen linje för en offrad bonde.

Kungsflygel[redigera | redigera wikitext]

Kungsflygel avser linjerna f, g och h på schackbrädet. Övriga linjer tillhör centrum eller damflygeln.

Kvalitet[redigera | redigera wikitext]

För ett värde eller unikhet, se Kvalitet.
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
8{{{square}}} black rook{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king8
7{{{square}}} black king{{{square}}} black pawn{{{square}}} black king{{{square}}} black queen{{{square}}} black king{{{square}}} black pawn{{{square}}} black bishop{{{square}}} black pawn7
6{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black pawn{{{square}}} black king6
5{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} white pawn{{{square}}} black pawn{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king5
4{{{square}}} black pawn{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} white queen{{{square}}} black king{{{square}}} black king4
3{{{square}}} white pawn{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black knight{{{square}}} black king{{{square}}} white pawn{{{square}}} black king{{{square}}} black king3
2{{{square}}} white bishop{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} white bishop{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} white pawn{{{square}}} white pawn2
1{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} white rook{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} white king{{{square}}} black king1
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
Svart (vid draget) vinner vits dam men förlorar springaren efter Sd3xf4 följt av Ld2xf4. Sammantaget vinner svart alltså kvalitet, eftersom den vunna damen är värd mer än den förlorade springaren.

Kvalitet innebär en vinst av en dam mot torn, springare eller löpare. Det kan också innebära vinst av en tung pjäs (dam eller torn) mot en lätt pjäs (springare eller löpare).

L[redigera | redigera wikitext]

Linje[redigera | redigera wikitext]

Ett schackdiagram med f-linjen markerad med röd ram

Linjer är de åtta vertikala kolumnerna av rutorschackbrädet, bokstaverade från a till och med h.

Låst centrum[redigera | redigera wikitext]

Se "Slutet centrum".

M[redigera | redigera wikitext]

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven M.

N[redigera | redigera wikitext]

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven N.

O[redigera | redigera wikitext]

Opposition[redigera | redigera wikitext]

Opposition är en spelställning i schack där de båda kungarna står mitt emot varandra på samma rad, linje eller diagonal, åtskilda av ett udda antal fält, och utan andra pjäser eller bönder mellan sig på den rad, linje eller diagonal vilken de delar

P[redigera | redigera wikitext]

Parti[redigera | redigera wikitext]

Ett parti är en spelomgång, som endast består av en spelad omgång.

En schackturnering kan exempelvis bestå av flera partier. En partivinst ger vanligtvis 1 poäng, oavgjort ½ poäng och en förlust 0 poäng. Vinnaren av matchen blir då den som fått störst sammanlagd poängsumma. I andra fall kan ett parti vara en del av en match mellan två schackspelare.

Patt[redigera | redigera wikitext]

Patt är en ställning i schack där spelaren som är vid draget inte kan göra något giltigt drag men inte heller står i schack. Man får inte stå över något drag i schack och ställningen innebär därför att partiet omedelbart slutar oavgjort (remi), oavsett vilka styrkeförhållanden som för tillfället råder på brädet. Patt blir därmed ibland en räddning för en spelare som håller på att förlora ett parti.

Plan[redigera | redigera wikitext]

En plan är en väl övervägd ordning av operationer som syftat till att uppnå ett konkret mål, som tar hänsyn till situationen på schackbrädet och är ständigt uppdaterad av motståndarens handlingar. Schackspelare strävar i sina planer efter att utnyttja sina egna fördelar för den aktuella positionen samtidigt som de försöker marginalisera motståndarens fördelar. "Även en dålig plan är bättre än ingen plan alls".

En position har följande element:

  1. Kungens säkerhet
  2. Materialbalans
  3. Eventuella kombinationer
  4. Område och centrum
  5. Pjäsplacering och mobilitet
  6. Bondestruktur
  7. Kontroll över viktiga linjer eller rutor

Premove[redigera | redigera wikitext]

Ett premove, eller bokstavligt översatt ett fördrag, är i Internetsammanhang ett drag som spelas i förväg. Detta sker när en spelare genom sin schackklient fastslår vilket drag som ska spelas innan motståndaren har gjort sitt. Premove är en engelsk schackterm som saknar en svensk översättning.

Protokoll[redigera | redigera wikitext]

För andra betydelser, se Protokoll.

Ett protokoll, eller partiprotokoll, innehåller nedtecknad beskrivning av ett parti. Vanliga matchfakta som skrivs ned är exempelvis tävling, serie, division, rond, bord, spelplats, speldatum, vits respektive svarts namn, klubb och rating samt dragserie. Även de spelade dragen och partiets resultat antecknas under spelets gång.

Q[redigera | redigera wikitext]

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven Q.

R[redigera | redigera wikitext]

Rad[redigera | redigera wikitext]

Ett schackdiagram med tredje raden markerad med röd ram

Rader är de åtta horisontella raderna av rutorschackbrädet, numrerade från 1 till och med 8.


Remi[redigera | redigera wikitext]

Remi innebär att ett schackparti slutat oavgjort.

Ruta[redigera | redigera wikitext]

Ej att förväxla med Schackrutor (bakverk).

Ett schackbräde består av 64 rutor, eller fält, varav 32 är vita och 32 är svarta. Det finns 8 rutor på varje linje och 8 rutor på varje rad.

S[redigera | redigera wikitext]

Slutet centrum[redigera | redigera wikitext]

Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
8{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king8
7{{{square}}} black pawn{{{square}}} black pawn{{{square}}} black pawn{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black pawn{{{square}}} black king{{{square}}} black pawn7
6{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black pawn{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black pawn{{{square}}} black king6
5{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} white pawn{{{square}}} black pawn{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king5
4{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} white pawn{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king4
3{{{square}}} white pawn{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} white pawn{{{square}}} black king{{{square}}} black king3
2{{{square}}} black king{{{square}}} white pawn{{{square}}} white pawn{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} white pawn{{{square}}} white pawn2
1{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king1
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
Slutet centrum

Ett slutet eller låst centrum har bondekedjor i centrum.

Svartfältslöpare[redigera | redigera wikitext]

Exempel på möjliga förflyttningar för svartfältslöpare

De löpare som endast kan förflytta sig över schackbrädets mörka fält kallas svartfältslöpare.

T[redigera | redigera wikitext]

Tillbehör[redigera | redigera wikitext]

Saker som tillhör schack och/eller användas när man spelar schack (t.ex. schackbräde, schackklocka och schackpjäser).

U[redigera | redigera wikitext]

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven U.

V[redigera | redigera wikitext]

Vitfältslöpare[redigera | redigera wikitext]

Exempel på möjliga förflyttningar för vitfältslöpare

De löpare som endast kan förflytta sig över schackbrädets ljusa fält kallas vitfältslöpare.

Väntedrag[redigera | redigera wikitext]

Ett väntedrag är ett passivt men ofarligt drag, som spelas i väntan på ett initiativ från motståndaren.

W[redigera | redigera wikitext]

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven W.

X[redigera | redigera wikitext]

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven X.

Y[redigera | redigera wikitext]

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven Y.

Z[redigera | redigera wikitext]

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven Z.

Å[redigera | redigera wikitext]

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven Å.

Ä[redigera | redigera wikitext]

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven Ä.

Ö[redigera | redigera wikitext]

Öppet centrum[redigera | redigera wikitext]

Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
8{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king8
7{{{square}}} black pawn{{{square}}} black pawn{{{square}}} black pawn{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black pawn{{{square}}} black king{{{square}}} black pawn7
6{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black pawn{{{square}}} black king6
5{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king5
4{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king4
3{{{square}}} white pawn{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} white pawn{{{square}}} black king{{{square}}} black king3
2{{{square}}} black king{{{square}}} white pawn{{{square}}} white pawn{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} white pawn{{{square}}} white pawn2
1{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king{{{square}}} black king1
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
Öppet centrum

Ett öppet centrum har inga bondekedjor i centrum.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]