Forskarnivå

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Akademiska titlar
och anställningsformer
Grundnivå Högskoleexamen
Kandidat
Yrkesexamen
Avancerad nivå Magister
Masterexamen
Yrkesexamen
Forskarnivå Licentiat
Doktor
Högre titlar Docent
Anställningsformer Adjungerad professor
Adjunkt
Dekan
Director musices
Forskarassistent
Lektor
Postdok
Prefekt
Prodekanus
Professor
Proprefekt
Prorektor
Rektor
Hederstitlar Hedersdoktor
Honorary Fellow
Professors namn

Högskole- och universitetsstudier på forskarnivå kräver att man tidigare har erhållit magisterexamen eller masterexamen, enligt högskolereformen 2007. Forskarnivån är tredje cykeln i Bolognaprocessen, och motsvarar där doctor's degree. Högskolestudier på forskarnivå kan i Sverige ge följande generella examina: licentiatexamen efter motsvarande två års forskarstudier på heltid, alternativt doktorsexamen efter fyra års forskarstudier.

En kurs som ges på forskarnivå hade progression F-nivå, och ibland E-nivå, i ett äldre system.