Gator och torg på Norrmalm

Från Wikipedia
Del av ett större panoramaperspektiv som visar Norrmalm från 1870, Stockholms slott syns längst ner till höger. Litografi av Heinrich Neuhaus.

Stadsdelen Norrmalm i centrala Stockholm sträcker sig från Strömmen i söder till Rådmansgatan i norr och från Klara sjö/Barnhusviken i väst till Birger Jarlsgatan i öst.

På 1630- till 1640-talen utvecklades under amiralen och överståthållaren Clas Larsson Fleming de första regleringarna på Norr- och Södermalm, allt under överinseende av hans chef Axel Oxenstierna. Idéerna kom från renässansen, det skulle vara regelbundna och rätvinkliga rutnät av gator och kvarter.

Regleringsplanen för Norrmalm hör till de äldsta i Stockholm och påbörjades 1637 nedanför Hötorget. Året innan hade generalkvartermästaren Olof Hansson Örnehufvud, som var Flemings närmaste man, fått regeringens uppdrag att göra "en dessein på gatorna så på malmarna som här i staden, tagandes dem så breda som han någonsin kan". Drottninggatan blev huvudgatan mot norr och Drottninggatan har fortfarande idag samma riktning och bredd som när den anlades på 1600-talets mitt. Regleringen blev omfattande och förvandlade Stockholm från småstad till en representativ storstad.

Albert Lindhagens gaturegleringar och stadsplaner från 1800-talets senare hälft berörde inte Norrmalm nämnvärt, bortsett från Sveavägen som skulle föras ända ned till Gustaf Adolfs torg. Sveavägen stannade dock i höjd med Konserthuset och Kungsgatan. Sveavägens förlängning söderut skulle prägla diskussionen i samband med nästa stora stadsplaneändring på 1900-talets mitt, Norrmalmsregleringen. I 1946 års cityplan fastställdes den stora ombyggnaden. Med City 67 utvidgades området till att omfatta även kvarteren kring Tunnelgatan och på Blasieholmen. I och med cityplan 1977 avslutades saneringen av Stockholms innerstad i förtid. Tunnelgatan och Blasieholmen förblev orörda.

Gator[redigera | redigera wikitext]

Regeringsgatan mot norr
Hamngatan mot öst
Kungsgatan mot väst
Fredsgatan mot öst
Klara norra kyrkogata mot norr
Centrala Norrmalm 1928. Kvarteren där Norra Smedjegatan låg och där "Gallerian" i dag ligger är markerad i ljusare ton.

Årtal i parentes anger när gatan fick sitt nuvarande namn. Sträckning "från-till" går från lägsta till högsta husnummer.

Huvudgator i nord-sydriktning[redigera | redigera wikitext]

Huvudgator i öst-västriktning[redigera | redigera wikitext]

Övriga gator[redigera | redigera wikitext]

I alfabetisk ordning. Årtalet i parentes anger när gatan fick sitt nuvarande namn.

Gator som försvunnit[redigera | redigera wikitext]

  • Norra Smedjegatan gick i nord-sydlig riktning mellan Hamngatan och Jakobsgatan. På platsen ligger idag "Gallerian".

Torg och trafikplatser[redigera | redigera wikitext]

Sergels torg mot öst

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

I artiklarna om Norrmalms gator och torg användes huvudsakligen följande litteratur:

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]