LSD

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
För andra betydelser, se LSD (olika betydelser).
LSD
Strukturformel samt molekylmodell för LSD
Systematiskt namn (6aR,9R)-N,N-dietyl-7-metyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindol- [4,3-fg]kinolin-9-carboxamid
Övriga namn LSD, Syra, Acid, LSD-25, Lysergid, D-lysergsyradietylamid, N,N-dietyl-D-lysergamid
Kemisk formel C20H25N3O
Molmassa 323,43 g/mol
CAS-nummer 50-37-3
SMILES CN1[C@](C2=C[C@@H](C(N(CC)CC)=O)C1)([H])CC3=CNC4=C3C2=CC=C4
Egenskaper
Smältpunkt 80 °C
Faror
NFPA 704

NFPA 704.svg

SI-enheter & STP används om ej annat angivits

LSD, LSD-25 eller lysergsyradietylamid, C20H25N3O, är ett psykoaktivt, hallucinogent preparat, i Sverige klassat som narkotika. Ett vanligt svenskt slanguttryck är syra, från den amerikanska engelskans acid. LSD är känt för att inducera ett psykedeliskt tillstånd hos användaren, likt det tillstånd som psilocybin inducerar, den psykoaktiva substansen i "Magic Mushrooms" som till exempel: Toppslätskivling.

Förkortningen[redigera | redigera wikitext]

Förkortningen LSD kommer från tyskans namn på molekylen lysergsyradietylamid: Lyserg-Säure-Diethylamid, då den upptäcktes av den schweiziske vetenskapsmannen Albert Hofmann, 1938.[1]

Utseende och identifiering[redigera | redigera wikitext]

Det finns i huvudsak fyra former av LSD: små piller eller "mikrotabletter", doserade sockerbitar och "blotters" eller "frimärken" bestående av små läskpappersbitar med oftast en droppe av drogen och klar vätska med LSD. På läskpappret brukar det ofta vara små symboler och figurer i grälla färger som till exempel fredsmärken, elefanter, "psykedeliska djur", och smileys. En mycket liten del av mikrotabletterna är ren LSD. I det fall att en blotter smakar surt eller beskt är det säkrast att anta att det inte är LSD på blottern då LSD i sig inte har någon smak och det då är troligt att det i själva verket är en forskningskemikalie som till exempel 25I-NBOMe som blottern innehåller (själva blottern eller "läskpappret" och dess bläck dock kan ha en viss smak som dock inte i närheten av beskt eller surt men kan dock upplevas som metallisk).[2][3][4][5][6][7]

Intag och dosering[redigera | redigera wikitext]

Preparatet intages oralt. LSD är den mest dospotenta psykoaktiva substansen och mycket små doser räcker för att den skall ge stark verkan. En normal dos av drogen är 50–150 µg. Ungefär 20 µg anses vara det som behövs för att drogen skall ge märkbar effekt på en människa. LD50 för LSD beräknas vara 12,0 mg[8].

Det finns dokumenterade fall där personer intagit upp till 2 000 µg. Inga dokumenterade fysiologiska skador har kunnat fastställas i dessa fall.[9] Vid den psykoterapi med LSD som företogs på 1960-talet var doseringarna mycket större och kunde uppgå till 700 µg per dos [10]. Tar man en högre dos blir effekterna starkare men först efter mycket stora doser är förlängningen av drogens verkningstid märkbar.

Europeiska centret för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk rapporterar att priset varierar mellan 5 och 11 euro per dos i de flesta europeiska länder[11].

Effekter[redigera | redigera wikitext]

Fysiologiska[redigera | redigera wikitext]

Ungefär en kvart till två timmar efter att LSD har intagits börjar drogen ge effekt, som i normala fall pågår i 8 till 12 timmar. De fysiologiska effekterna är främst att ögonens pupiller blir större och att användaren känner sig piggare. Andra fysiska reaktioner är mycket varierande mellan individer och vissa av dessa reaktioner kan vara sekundära till de psykologiska effekterna. Bland annat har förhöjd puls samt blodtryck, ökad eller minskad kroppstemperatur, illamående, gåshud, och darrningar rapporterats. Att granska personens beteende och pupillernas utvidgning är den mest pålitliga metoden för att avgöra om en person är under LSD-påverkan [12]. LSD är inte beroendeframkallande i den fysiska bemärkelsen (se beroende) men vissa individer kan precis som med vad som helst de finner njutbart utveckla ett psykologiskt beroende. Inga mänskliga dödsfall från överdosering av LSD har bekräftats [13].

LSD påverkar bland annat signalsubstansen serotonin i hjärnan. Den kortsiktiga effekten är att mängden serotonin först ökar vid användande. På längre sikt leder ett LSD-bruk dock till att utsöndringen av serotonin kraftigt försämras, vilket kan leda till olika psykiska problem, till exempel depression.[14] En tillförlitlig [källa behövs] till detta påstående då webbsidan som denna sekundärkälla är hämtad ifrån för det första är en del av CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) som erhåller miljonbelopp i bidrag från den svenska staten (Socialdepartementet)[15] som i sin tur bedriver en politisk nollvision mot narkotikan och således bör ifrågasättas som opartisk källa. Sekundärkällan baserar vidare sina slutsatser på bland annat en artikel angående nätdroger[16] i vilken LSD inte nämns i något annat syfte än jämförelse av andra drogers effekter. Artikeln i fråga är skriven av den högst ifrågasatta doktorn Kai Knudsen[17][18][19][20][21][22] som för övrigt anges som en separat källa trots att han är författare till artikeln i fråga, antagligen för att förstärka trovärdigheten i den tveksamma artikeln.

Psykologiska[redigera | redigera wikitext]

De psykologiska effekterna (i folkmun kallat en "tripp") varierar kraftigt från person till person. Viktiga faktorer är användarens sinnestillstånd då preparatet intas, i vilken miljö det sker och doseringen. Om man mår psykiskt dåligt, är upprörd eller på dåligt humör ökar risken för en obehaglig upplevelse, som vanligtvis kallas en snedtripp. Generellt styr användarens sinnestillstånd och miljö rusets beskaffenhet mer än doseringen [23]. Ovana personer kan drabbas hårt av det kraftiga rus ett intag ger på grund av den intensiva och abnorma upplevelsen. Det är inte ovanligt att drabbas av ångest, panik och paranoia.[24] Drogen påverkar personens uppfattning av verkligheten och ovana användare kan få ett kraftigt påverkat omdöme.

Personen kan även uppleva en känsla av ökad förståelse eller insikt, exempelvis av världsalltet, socialt, och personligen. LSD ger i vissa fall upphov till transpersonella upplevelser. Där ingår upplevelser som sträcker sig utanför den etablerade psykologin. Det kan röra sig om mystiska upplevelser, möten med övernaturliga eller allvetande varelser, arketyper och medvetenhet om kosmos uppbyggnad [25].

Ett omdiskuterat fenomen benämnt "flashbacks" som 20–28%[26][27] av användare rapporterar är korta episoder av de psykologiska upplevelserna långt efter drogens verkan är över, vanligtvis dagarna efter. Det finns i nuläget ingen definitiv förklaring av detta fenomen.

LSD kan liksom alkohol, lösningsmedel samt narkotika orsaka en drogutlöst psykos.[28]

Precis som andra hallucinogener, kan LSD också orsaka bestående störningar av sinnesintrycken, så kallad posthallucinatorisk perceptionsstörning, HPPD. Hur stor risken är för att utveckla denna sjukdom efter att ha använt hallucinogener är okänt. Sjukdomen kan göra att den drabbade blir kraftigt begränsad i sitt liv och den ger ofta upphov till starkt ångest.[29] Det finns i nuläget relativt lite kunskap om HPPD men behandling finns[30] [31][32]även om ett direkt botemedel saknas.

Sensoriska[redigera | redigera wikitext]

Under ett LSD-rus utökas och förändras kraftigt upplevelsen av sinnen, känslor, minnen, tid och medvetandet (hallucinationer). Vanligast är förändringar i perceptionen av ljud- och synintryck. Visuella effekter kan bland annat vara illusionen av stillastående ytor som rör sig eller "andas", spår efter objekt som förflyttas ("trails"), uppträdandet av färgstarka geometriska figurer som rör sig (speciellt med stängda ögon), en intensifiering av färger och ljus, nya texturer och mönster på objekt (fraktalmönster är vanligt förekommande). Auditiva effekter kan bestå av eko-liknande förvrängningar av ljud, ändringar i förmågan att kunna separera flera samtida ljud, och en allmän ökning i upplevelsen av musik.

Stora doser av LSD kan orsaka mycket kraftfulla och grundläggande förändringar av sinnena och perceptionen. Exempel är synestesi, då sinnena sammankopplas och man kan se och/eller känna ljud, samt upplevelsen av att det finns fler tids- eller rumsdimensioner.

I relation till andra substanser[redigera | redigera wikitext]

LSD placerades i båda dessa studier mycket långt ner i både skadlighet för individen och samhället i stort. Båda studierna är utförda av oberoende experter med 292 kliniska experter i skotska studien från 2011[33]. I den andra studien var medlemmar från kommittén the Independent Scientific Committee on Drugs samt två inbjudna specialister deltagande, denna studie stärkte tidigare resultat ytterligare.

2011 Drug Harms Rankings

Det nedan till höger är grafik från den skotska studien.

Beroende[redigera | redigera wikitext]

I likhet med de flesta andra psykedeliska hallucinogener, anses inte LSD vara fysiskt beroendeframkallande inom det medicinska samförståndet och uppfyller inte kriterierna för beroende i DSM-IV.[34][35][36][37]

LSD orsakar också en så kraftig toleransutveckling att effekten efter ett fåtal dagars regelbundet bruk uteblir näst intill helt.[38][39][40] Denna toleransutveckling är tillfällig och försvinner efter några dagar till ett par veckor utan användning.

LSD-upplevelsen är ofta så stark att det tar tid för användaren att bearbeta den, vilket vissa också menar talar emot att LSD skulle vara beroendeframkallande.[41]

Användare[redigera | redigera wikitext]

Fram till mitten på 60-talet var LSD mest känt av militären och psykologer som studerade dess terapeutiska effekter. När det först blev mer känt bland allmänheten var det främst studenter, artister, musiker, författare, och missbrukare av andra substanser som använde LSD,[42] hippies kom senare att bli associerade med substansen. LSD nådde sin kulmen under "the summer of love" 1967 då den användes kraftigt. Samma år blev preparatet narkotikaklassat i USA och avtog sedan i popularitet. Under 1970-talet spreds användningen till Sverige, efter det redan hade narkotikaklassats 1966. Många av 1960-talets rockartister och rockgrupper, där i bland The Beatles och Grateful Dead, experimenterade också med drogen i skapandet av sin musik, vilket gav upphov till psykedelisk musik och acid rock. Den tyske författaren och filosofen Ernst Jünger var nära vän till Albert Hofmann, och deltog sedan femtiotalet i flera icke-medicinska försök med LSD. Detta har han skildrat i flera av sina böcker, bl.a. Besuch auf Godenholm (1952) och Psykonauterna (1970).

Tillverkning[redigera | redigera wikitext]

För att tillverka drogen krävs laboratorieutrustning och kunskap inom organisk kemi. Lysergsyra, som är en viktig föregångare kommer från mjöldrygan. Relativt små mängder av råvarorna krävs för att producera stora mängder LSD.

Legal status[redigera | redigera wikitext]

Det är idag olagligt i de allra flesta länder att tillverka, inneha, använda och sälja LSD, något som inte var fallet i USA fram till 1967 och i Sverige till 1966. Innan dess användes preparatet i olika forskningsområden av både läkare, som psykiatern Stanislav Grof och hans s.k. LSD-terapi, och säkerhetsorgan som CIA.

Substansen är narkotikaklassad och ingår i förteckning P I i 1971 års psykotropkonvention, samt i förteckning I i Sverige, vilket innebär "narkotika som normalt inte har medicinsk användning".[43]

Från och med 1 januari 2010 är drogen laglig att inneha i små mängder (fem doser) i Tjeckien.[44]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ TT-Reuters (3 maj 2008). ”Sista trippen för LSD:ns fader”. Dagens nyheter. http://www.dn.se/nyheter/varlden/sista-trippen-for-lsdns-fader/. 
 2. ^ ”Erowid 25I-NBOMe (25I, 2C-I-NBOMe) Vault”. www.erowid.org. https://www.erowid.org/chemicals/2ci_nbome/2ci_nbome.shtml. Läst 19 juli 2015. 
 3. ^ ”Erowid LSD (Acid) Vault”. www.erowid.org. https://www.erowid.org/chemicals/lsd/lsd.shtml. Läst 19 juli 2015. 
 4. ^ ”Erowid Experience Vaults: 25I-NBOMe - Interesting, but Nothing Special - 97562”. www.erowid.org. https://www.erowid.org/experiences/exp.php?ID=97562. Läst 19 juli 2015. 
 5. ^ ”25x-nbome vs. LSD - Psychedelics”. http://www.hipforums.com/forum/topic/428555-25x-nbome-vs-lsd/. Läst 19 juli 2015. 
 6. ^ ”(25i-NBOMe/1500ug) First Time: Taste of Insanity”. www.bluelight.org. http://www.bluelight.org/vb/threads/681858-(25i-NBOMe-1500ug)-First-Time-Taste-of-Insanity. Läst 19 juli 2015. 
 7. ^ ”The most uninteresting and the longest post about 25i Nbome based on experience • /r/Drugs”. reddit. http://www.reddit.com/r/Drugs/comments/2gcxuw/the_most_uninteresting_and_the_longest_post_about/. Läst 19 juli 2015. 
 8. ^ Erowid LSD vault - dosage: http://www.erowid.org/chemicals/lsd/lsd_dose.shtml
 9. ^ Militärpsykologiska institutet, MPI-rapport 58 "Kemiska substanser: Effekter, implikationer och applikationer". Sid 27, Dec 1967
 10. ^ Svenska Läkartidningen, "LSD-behandling av neuroser", sid 928
 11. ^ Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (2008). Årlig rapport: situationen på narkotikaområdet i Europa. Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer. Sid. 49. ISBN 978-92-9168-324-6. http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_64227_EN_EMCDDA_AR08_sv.pdf 
 12. ^ Stanislav Grof - Människans okända världar, sid 47. Prisma (1977)
 13. ^ Passie, Torsten; Halpern, John H.; Stichtenoth, Dirk O.; Emrich, Hinderk M.; Hintzen, Annelie (11 November 2008). ”The Pharmacology of Lysergic Acid Diethylamide: A Review”. CNS Neuroscience & Therapeutics 14 (4): sid. 295–314. doi:10.1111/j.1755-5949.2008.00059.x. PMID 19040555. 
 14. ^ Stina Hänhert. ”Hur påverkar LSD hjärnan?”. Drugsmart, CAN. http://www.drugsmart.com/faq/hur-paverkar-lsd-hjarnan/. Läst 21 juli 2014. 
 15. ^ ”CAN årsredovisning 2014”. http://www.can.se/contentassets/fdba154d82ae4beaacf4147abd472507/arsredovisning-2014.pdf. Läst 2 augusti 2015. 
 16. ^ ”Intoxikation och missbruk - Nätdroger”. www.internetmedicin.se. http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=5000. Läst 2 augusti 2015. 
 17. ^ ”Kai Knudsen - Göteborgs universitet”. Göteborgs universitet. http://www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xknuka. Läst 2 augusti 2015. 
 18. ^ ”Om "frimärksdrogen" NBOMe”. Arkiverad från originalet den 25 maj 2015. http://web.archive.org/web/20150525155943/http://natdroger.se/2015/04/11/om-frimarksdrogen-nbome/. Läst 2 augusti 2015. 
 19. ^ ”Kai Knudsen håller sig inte alls till fakta och vetenskap i spice-debatten |”. http://www.magnuscallmyr.se/2014/11/27/kai-knudsen-haller-sig-inte-alls-till-fakta-och-vetenskap-i-spice-debatten/. Läst 2 augusti 2015. 
 20. ^ ”Magnus Callmyr ger Kai Knudsen svar på tal om spice-statistik”. https://christianengstrom.wordpress.com/2014/11/28/magnus-callmyr-ger-kai-knudsen-svar-pa-tal-om-spice-statistik/. Läst 2 augusti 2015. 
 21. ^ ”Svensk debatt om narkotika, t ex spice, behöver mer fakta |”. http://www.magnuscallmyr.se/2014/11/21/svensk-debatt-om-narkotika-t-ex-spice-behover-mer-fakta/. Läst 2 augusti 2015. 
 22. ^ ”mm kai knudsen”. http://wiki.magiskamolekyler.org/Tongivande_svenska_f%C3%B6rbudsf%C3%B6respr%C3%A5kare#Kai_Knudsen. Läst andra augusti 2015. 
 23. ^ Militärpsykologiska institutet, MPI-rapport 16 "LSD och suggestabilitet. Analys av tidigare litteratur. Del I". Sid 2, Dec 1968
 24. ^ ”LSD och andra hallucinogener”. Drugsmart, CAN. http://www.drugsmart.com/fakta/lsd-och-andra-hallucinogener/. Läst 21 juli 2014. 
 25. ^ Illustrerad Vetenskap Nr 11, sid 56 - 58. Årgång 1986
 26. ^ Blumenfield M (1971). ”Flashback phenomena in basic trainees who enter the US Air Force”. Military Medicine 136 (1): sid. 39–41. PMID 5005369. 
 27. ^ Naditch MP, Fenwick S (1977). ”LSD flashbacks and ego functioning”. Journal of Abnormal Psychology 86 (4): sid. 352–359. doi:10.1037/0021-843X.86.4.352. PMID 757972. 
 28. ^ ”Psykoser”. vardguiden.se. http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Psykoser/. 
 29. ^ ”Hallucinogen Persisting Perception Disorder”. Hppd.info. http://hppd.info. Läst 21 juli 2014.  [död länk]
 30. ^ (på en) Hallucinogen persisting perception disorder. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hallucinogen_persisting_perception_disorder&oldid=685563257. Läst 3 november 2015. 
 31. ^ ”1589 Levetiracetam efficacy in hallucinogen persisting perception disorders: a prospective study”. https://dx.doi.org/10.1016%2Fs0022-510x%2805%2981946-x. Läst 3 november 2015. 
 32. ^ ”drabraham.com » A New Treatment for HPPD?”. amrglobal.powweb.com. http://amrglobal.powweb.com/a-new-treatment-for-hppd. Läst 3 november 2015. 
 33. ^ Taylor, Mark; Mackay, Kirsty; Murphy, Jen. ”Quantifying the RR of harm to self and others from substance misuse: results from a survey of clinical experts across Scotland” (på en). BMJ Open 2 (4): sid. e000774. doi:10.1136/bmjopen-2011-000774. ISSN 2044-6055. http://bmjopen.bmj.com/content/2/4/e000774. Läst 6 november 2015. 
 34. ^ "Lagar och droger - narkotika" - Thomas Lundqvist, Leg. Psykolog & Docent i psykologi. Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor (Drug addiction Treatment Centre)
 35. ^ "NIDA InfoFacts: LSD" - National Institute on Drug Abuse, the Science of Drug and Abuse. http://www.nida.nih.gov/infofacts/LSD.html
 36. ^ Psykiatrins fouu-enhet, karolinska universitetssjukhuset: "Narkotikaberoende", årtal 2007 - 2008
 37. ^ Lüscher C, Ungless MA (November 2006). ”["http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.0030437" The Mechanistic Classification of Addictive Drugs]”. PLoS Med. 3 (11): sid. e437. doi:10.1371/journal.pmed.0030437. PMID 17105338. PMC: 1635740. "http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.0030437". 
 38. ^ Rikspolisstyrelsens rapport "Farlighetsbedömning av narkotika". RättsPM 2005:17. Utvecklingscentrum Stockholm. December 2005. [död länk]
 39. ^ "LSD och andra hallucinogener" Sanna Sairanen vid A-klinikstiftelsen.
 40. ^ ”Erowid LSD (Acid) Vault : Health”. www.erowid.org. https://www.erowid.org/chemicals/lsd/lsd_health.shtml. Läst 2 augusti 2015. 
 41. ^ US Department of Justice, Drug Enforcement Administration. LSD in the United States. Retrieved January 13, 2003, from http://www.usdoj.gov/dea/pubs/lsd/toc.ht [död länk]
 42. ^ Svenska Läkartidningen, "LSD-25 - En introducerande översikt", År 1967
 43. ^ Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika, konsoliderad version t.o.m. LVFS 2010:1
 44. ^ ”Tunga droger tillåtna i Tjeckien”. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/nyheter/varlden/tunga-droger-tillatna-i-tjeckien/. Läst 20 december 2009. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]