Klorpromazin

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Molekylmodell
Tidigt blad om Hibernal

Klorpromazin (Hibernal), är ett läkemedel inom gruppen neuroleptika, det vill säga ett läkemedel som dämpar psykotiska symtom vid till exempel schizofreni. Klorpromazin har den kemiska formeln C17H19ClN2S. Läkemedlet intas oralt eller via injektion. De mest sedda biverkningarna är extrapyramidala bieffekter (EPS), sömnighet, muntorrhet, blodtrycksfall och ökad kroppsvikt.[1] Allvarliga biverkningar är tardiv dyskinesi, malignt neuroleptikasyndrom och minskat antal vita blodkroppar.[2][3][4] Det finns fall med agranulocytos beskrivet.[5][6]

Substansen utvecklades år 1949[7] av Rhône-Poulenc som antihistamin men även med mål att inneha den antipsykotiska aktiviteten. Klorpromazin, som en slags antihistamin, testades först som ett bedövningsmedel på soldater av den franska kirurgen Henri Laborit under år 1949.[8][9] Henri Laborit märkte att patienter blev betydligt lugnare och läkemedlets effekt bekräftades när det gavs till en man som hade mani[särskiljning behövs] ett par år senare.[10] Klorpromazins lindrande inverkan på psykoser upptäcktes på tidigt 1950-tal och var det först funna läkemedlet med sådana egenskaper.[11][12]

Det är få medel med så mycket uppmärksamhet som Klorpromazin fick. Hundratals - nära 500 publikationer blev gjorda under endast de 2 första åren vid användning av medicinen och bibliografi fullgjorde slutet av år 1953 - 417 funna skrifter rörande Klorpromazin. Av dessa kan nämnas, 74 ägnas åt dess farmakologi och 160 om dess användning vid anestesi och kirurgi och resten handlade om användningen i obstetrik, gynekologi, patologi och pediatrik.[13]

Klorpromazin godkändes av FDA den 26 mars 1954.[14] Klorpromazin kom till Sverige år 1955 och försvann cirka 2007 (den 31 oktober 2006 fattades beslutet om att överge hibernal).[15]

I slutet av 1940- och början av 1950-talet hade andra fentiaziner, främst Lergigan, börjat användas som lugnande och antiallergiska mediciner och används fortfarande.

Efterföljare till klorpromazin föreligger, och är Levomepromazin.

Klorpromazin har sedativ och antiemetisk effekt (förhindrar illamående).[16] Preparatet förstärker effekten av analgetikum. Klorpromazin (Hibernal) hade omfattande biverkningar. Hibernal blockerar bland annat dopamin D2-receptorn kraftigt, vilket förklarar vissa biverkningar.[17]

Farmakologi[redigera | redigera wikitext]

Klorpromazin, var det första typiska antipsykotika, och utarbetades av ett forskarteam under tillfällig ledning av Paul Charpentier hos Rhône-Poulenc inte långt efter andra världskriget.[18]

Man fick ihop en kemisk substans som kan mota bort psykoser men blev obehaglig ändå (likartad ändå som andra tidigare behandlingsmetoder) på grund av en väldigt ofördelaktig biverkningsprofil vilket man ansåg bero på dess kemi. Bland annat har överdoser av fentiaziner har kopplats till fall av allvarliga arytmier med dödsfall - till följd av förlängt QT-intervall.[19] Det finns även fall med agranulocytos beskrivet, [20][21] vilket man upptäckte med Klozapin utlöses på grund av kemiska egenskaper.[22]

Vidare research skedde genast för att få fram skonsammare preparat. Och efter cirka 5 år hade man kommit långt, speceillt att mota bort dåliga dopaminteorier. Man kom fram till att det är mest från dopamin D2-antagonism som antipsykotiska aktiviteten härrör från via Klorpromazin men blev starkt ifrågasatt.

Kemiskt sett är Klorpromazin ett Fentiazinderivat och fentiaziner blev den första kemiska grupp att vara de första antipsykotika. Blockeringen av dopamin D2-receptorerna sker via den nigrostriatala vägen och därmed förmedlar antipsykotisk aktivitet men kan orsaka extrapyramidala bieffekter (EPS) och ökade prolaktinnivåer.[23] Man upptäckte ett annat sätt med atypiska antipsykotika att få lägre frekvens av EPS men fortfarande blockera dopamin D2-receptorerna.[24] Det är att blockera dopamin D2-receptorerna via mesolimbisk dopaminväg vilket trots med blockad av D2 kan ge mindre EPS[25] men när Klorpromazin utvecklades inte hunnit finna det farmakologiska tillvägagångssättet. Typiska antipsykotika har dopamin D2-antagonism via den nigrostriatala vägen.

Klorpromazin som första antipsykotika och Klorpromazin binder till muskarina kolinerga receptorer[26] och binder till NMDA-receptorn där det blockerar NMDA-receptorn.[27][28][29] Hjärnskada befaras av NMDA-antagonister, ett argument som fick hela neuroleptika forskningen att tänka om.[30]

Klorpromazin blockerar potassium channel hERG.[31][32][33] Denna hERG slogs dock fast vara betydelsefull längre fram efter vilket framkallade Sertindol.

Det verkade också för den adrenerga receptorn - Alfa1A (alfa1-adrenoreceptorerna)[34] och histamin H1-receptorer (Histaminreceptorer).[35]

Effektivitet[redigera | redigera wikitext]

I en 2013 studie i en jämförelse av 15 antipsykotiska mediciner i effektivitet i behandling av schizofreniska symtomer, klorpromazin demonstrerade mild-standard effektivitet. 13% mer effektiv än lurasidon och iloperidon, ungefär samma effektivitet som ziprasidon och asenapin, och 12-16% mindre effektiv än haloperidol, quetiapin, och aripiprazol.[36]

Biverkningar[redigera | redigera wikitext]

Liksom alla läkemedel är även klorpromazin förknippat med biverkningar. Till dessa hör bland annat:

 • Lätta darrningar, ryckningar och/eller skakningar i till exempel händer eller fingrar.
 • Svårighet att sitta still.
 • Ryckningar i ansiktet, grimaserande och egendomliga tungrörelser.
 • Hudallergier och missfärgning av hudpartier som utsätts för solljus.
 • Förstoring av brösten med vätskeutsöndring.
 • Ökad aptit (risk för viktökning).
 • Muntorrhet.
 • Akuta muskelkramper.
 • Gulsot utan tecken på leverskada.
 • Övergående rubbningar av libido och potens.

Uppgifter från 1968 och 1977 tyder på att diabetesrisk fanns, att glukos kunde stiga (blodsocker) och medföra viktuppgång.[37] [38]

Övrigt[redigera | redigera wikitext]

Då Klorpromazin gör patienten mycket känslig för solljus användes inom psykiatrin ofta s.k Hibernalhattar, en sorts stråhatt, som skulle skydda exponerad hud från direkt solljus då detta medförde hudmissfärgning och ev. allergiska reaktioner som följd av medicineringen.

Hibernal sågs som en revolution inom psykiatrin när den kom då sjukvården fick ett effektivt, icke kirurgiskt (lobotomi) verktyg att behandla och dämpa personer med psykosrelaterade sjukdomar. Hibernal har ofta kallats "kemisk lobotomi".

Internationella benämningar[redigera | redigera wikitext]

Hibernal marknadsförs internationellt under namn som: Hibanil, Klorpromex, Largactil, Largaktyl, Megaphen, Promacid, Chloractil, Chlorazin, Sonazine, Marazine, Propaphenin, Taroctyl, Thorazine, Torazina, Promapar.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ https://web.archive.org/web/20151208163938/http://www.drugs.com/monograph/chlorpromazine-hydrochloride.html
 2. ^ https://web.archive.org/web/20151208163938/http://www.drugs.com/monograph/chlorpromazine-hydrochloride.html
 3. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/711690
 4. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19393387
 5. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/711690
 6. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19393387
 7. ^ https://books.google.se/books?id=4nzSBwAAQBAJ&pg=PA4&lpg=PA4#v=onepage&q&f=false
 8. ^ http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/6233607.stm
 9. ^ https://books.google.se/books?id=xzSYBwAAQBAJ&pg=PA113&lpg=PA113&dq=chlorpromazine+synthesized+1949&source=bl&ots=WRXdZx7FJD&sig=ACfU3U0X3mM0T0wP-4_fg4rJ4wogAPxIjQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj8lNbMyqnmAhUyAxAIHYTIAws4ChDoATAHegQICRAB#v=onepage&q=chlorpromazine%20synthesized%201949&f=false
 10. ^ http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/6233607.stm
 11. ^ Healy, David (2004). The Creation of Psychopharmacology. Harvard University Press. sid. 37–73. ISBN 978-0-674-01599-9. http://books.google.com/?id=6O2rPJnyhj0C&printsec=frontcover&dq=isbn=978-0-674-01599-9&cd=1#v=onepage&q=chlorpromazie. Läst 6 juli 2010 
 12. ^ Yuhas, Daisy. ”Throughout History, Defining Schizophrenia Remains A Challenge (Timeline)”. Scientific American Mind (March 2013). http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=throughout-history-defining-schizophrenia-has-remained-challenge. Läst 2 mars 2013. 
 13. ^ https://bjanaesthesia.org/article/S0007-0912(17)47343-0/pdf
 14. ^ https://books.google.se/books?id=piKcBQAAQBAJ&pg=PT515&lpg=PT515&dq=chlorpromazine+26+march+1954&source=bl&ots=drkwXGItR8&sig=Ag87FHLK6wgSv55WXHxs30ldDCo&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwiloe6ri-PNAhVFLZoKHWiGDgkQ6AEIJjAB#v=onepage&q=chlorpromazine%2026%20march%201954&f=false
 15. ^ https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2006/Hibernal-tabletter-avregistreras/
 16. ^ https://farmakologiforantipsykotiska.files.wordpress.com/2020/02/nanopdf.com_antipsykotika-frelsn-160414-ping-pong.pdf
 17. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 25 oktober 2016. https://web.archive.org/web/20161025045344/https://pingpong.ki.se/public/pp/public_file_archive/archive.html?publishedItemId=17945457&courseId=7326&fileId=17742534. Läst 24 oktober 2016. 
 18. ^ https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/chlorpromazine
 19. ^ https://docetp.mpa.se/LMF/Lergigan%20oral%20solution%20SmPC_09001be68000398f.pdf
 20. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/711690
 21. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19393387
 22. ^ https://www.researchgate.net/publication/234823631_Mechanism_of_Clozapine-Induced_Agranulocytosis_Current_Status_of_Research_and_Implications_for_Drug_Development
 23. ^ https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/chlorpromazine
 24. ^ http://bhjournal.in/eJournals/ShowText.aspx?ID=2015&Type=FREE&TYP=TOP&IN=&IID=50&Value=1&isPDF=YES[död länk]
 25. ^ http://bhjournal.in/eJournals/ShowText.aspx?ID=2015&Type=FREE&TYP=TOP&IN=&IID=50&Value=1&isPDF=YES[död länk]
 26. ^ https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/chlorpromazine
 27. ^ https://www.researchgate.net/publication/11982260_Differential_effects_of_chlorpromazine_on_ionotropic_glutamate_receptors_in_cultured_rat_hippocampal_neurons
 28. ^ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11356306/
 29. ^ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28167075/
 30. ^ https://www.webmd.com/alzheimers/guide/nmda-receptor-antagonists
 31. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1573882/
 32. ^ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12788816/
 33. ^ https://www.researchgate.net/publication/10723284_The_antipsychotic_drug_chlorpromazine_inhibits_HERG_potassium_channel
 34. ^ https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/chlorpromazine
 35. ^ https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/chlorpromazine
 36. ^ Leucht, Stefan; Cipriani, Andrea; Spineli, Loukia; Mavridis, Dimitris; Örey, Deniz; Richter, Franziska; Samara, Myrto; Barbui, Corrado; et al. (2013). ”Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis”. The Lancet 382 (9896): sid. 951–62. doi:10.1016/S0140-6736(13)60733-3. PMID 23810019. 
 37. ^ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/832653
 38. ^ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5717295

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]