Lista över svenska kyrkans församlingar per 1 januari 2018 med pastorat, kontrakt och stift och tillhörande koder

Från Wikipedia

Tabellen nedan innehåller information om stift, kontrakt, pastorat och församlingar från 1 januari 2018 med länkar till respektive artiklar i svwp.

Enförsamlingspastorat markeras under rubriken pastorat med [[]].

SKP Stiftskod Stift Kontraktskod Kontrakt Pastoratkod Pastorat LKF Församling
010101 01 Uppsala stift 0101 Uppsala kontrakt 010101 Uppsala pastorat 038001 Uppsala domkyrkoförsamling
010101 01 Uppsala stift 0101 Uppsala kontrakt 010101 Uppsala pastorat 038002 Helga Trefaldighets församling
010101 01 Uppsala stift 0101 Uppsala kontrakt 010101 Uppsala pastorat 038038 Gottsunda församling
010101 01 Uppsala stift 0101 Uppsala kontrakt 010101 Uppsala pastorat 038004 Vaksala församling
010101 01 Uppsala stift 0101 Uppsala kontrakt 010101 Uppsala pastorat 038003 Gamla Uppsala församling
010104 01 Uppsala stift 0101 Uppsala kontrakt 010104 [[]] 038005 Danmark-Funbo församling
010301 01 Uppsala stift 0103 Olands och Frösåkers kontrakt 010301 Roslagens norra pastorat 038204 Frösåkers församling
010301 01 Uppsala stift 0103 Olands och Frösåkers kontrakt 010301 Roslagens norra pastorat 038207 Öregrund-Gräsö församling
010302 01 Uppsala stift 0103 Olands och Frösåkers kontrakt 010302 [[]] 038209 Alunda församling
010304 01 Uppsala stift 0103 Olands och Frösåkers kontrakt 010304 Gimo pastorat 038211 Skäfthammar-Hökhuvuds församling
010304 01 Uppsala stift 0103 Olands och Frösåkers kontrakt 010304 Gimo pastorat 038210 Ekeby församling, Uppsala stift
010305 01 Uppsala stift 0103 Olands och Frösåkers kontrakt 010305 [[]] 038213 Dannemorabygdens församling
010306 01 Uppsala stift 0103 Olands och Frösåkers kontrakt 010306 Rasbo pastorat 038041 Rasbo församling
010306 01 Uppsala stift 0103 Olands och Frösåkers kontrakt 010306 Rasbo pastorat 038042 Rasbokils församling
010306 01 Uppsala stift 0103 Olands och Frösåkers kontrakt 010306 Rasbo pastorat 038040 Tuna församling, Uppsala stift
010306 01 Uppsala stift 0103 Olands och Frösåkers kontrakt 010306 Rasbo pastorat 038039 Stavby församling
010401 01 Uppsala stift 0104 Upplands östra kontrakt 010401 Roslagens västra pastorat 018805 Häverö-Edebo församling
010401 01 Uppsala stift 0104 Upplands östra kontrakt 010401 Roslagens västra pastorat 018808 Edsbro-Ununge församling
010401 01 Uppsala stift 0104 Upplands östra kontrakt 010401 Roslagens västra pastorat 018810 Rimbo församling
010401 01 Uppsala stift 0104 Upplands östra kontrakt 010401 Roslagens västra pastorat 018809 Fasterna församling
010401 01 Uppsala stift 0104 Upplands östra kontrakt 010401 Roslagens västra pastorat 018812 Husby, Skederid och Rö församling
010401 01 Uppsala stift 0104 Upplands östra kontrakt 010401 Roslagens västra pastorat 018815 Närtuna församling
010401 01 Uppsala stift 0104 Upplands östra kontrakt 010401 Roslagens västra pastorat 018814 Gottröra församling
010403 01 Uppsala stift 0104 Upplands östra kontrakt 010403 Roslagens östra pastorat 018818 Estuna och Söderby-Karls församling
010403 01 Uppsala stift 0104 Upplands östra kontrakt 010403 Roslagens östra pastorat 018817 Lohärads församling
010403 01 Uppsala stift 0104 Upplands östra kontrakt 010403 Roslagens östra pastorat 018803 Väddö församling
010403 01 Uppsala stift 0104 Upplands östra kontrakt 010403 Roslagens östra pastorat 018820 Roslagsbro-Vätö församling
010403 01 Uppsala stift 0104 Upplands östra kontrakt 010403 Roslagens östra pastorat 018822 Rådmansö församling
010403 01 Uppsala stift 0104 Upplands östra kontrakt 010403 Roslagens östra pastorat 018823 Frötuna församling
010403 01 Uppsala stift 0104 Upplands östra kontrakt 010403 Roslagens östra pastorat 018825 Länna församling, Uppsala stift
010403 01 Uppsala stift 0104 Upplands östra kontrakt 010403 Roslagens östra pastorat 018824 Blidö församling
010403 01 Uppsala stift 0104 Upplands östra kontrakt 010403 Roslagens östra pastorat 018826 Riala församling
010403 01 Uppsala stift 0104 Upplands östra kontrakt 010403 Roslagens östra pastorat 018801 Norrtälje-Malsta församling
010406 01 Uppsala stift 0104 Upplands östra kontrakt 010406 Almunge pastorat 038031 Almunge församling
010406 01 Uppsala stift 0104 Upplands östra kontrakt 010406 Almunge pastorat 038028 Knutby-Bladåkers församling
010406 01 Uppsala stift 0104 Upplands östra kontrakt 010406 Almunge pastorat 038030 Faringe församling
010703 01 Uppsala stift 0107 Enköpings kontrakt 010703 Enköpings pastorat 038101 Enköpings församling
010703 01 Uppsala stift 0107 Enköpings kontrakt 010703 Enköpings pastorat 038114 Veckholms församling
010703 01 Uppsala stift 0107 Enköpings kontrakt 010703 Enköpings pastorat 038111 Boglösa församling
010703 01 Uppsala stift 0107 Enköpings kontrakt 010703 Enköpings pastorat 038105 Tillinge och Södra Åsunda församling
010703 01 Uppsala stift 0107 Enköpings kontrakt 010703 Enköpings pastorat 038107 Sparrsätra-Breds församling
010703 01 Uppsala stift 0107 Enköpings kontrakt 010703 Enköpings pastorat 038117 Villberga församling
010705 01 Uppsala stift 0107 Enköpings kontrakt 010705 [[]] 038131 Fjärdhundra församling
010706 01 Uppsala stift 0107 Enköpings kontrakt 010706 [[]] 038130 Lagunda församling
010801 01 Uppsala stift 0108 Sigtuna kontrakt 010801 Märsta pastorat 019106 Husby-Ärlinghundra församling
010801 01 Uppsala stift 0108 Sigtuna kontrakt 010801 Märsta pastorat 019108 Norrsunda församling
010801 01 Uppsala stift 0108 Sigtuna kontrakt 010801 Märsta pastorat 019109 Skepptuna församling
010801 01 Uppsala stift 0108 Sigtuna kontrakt 010801 Märsta pastorat 019112 Valsta församling
010802 01 Uppsala stift 0108 Sigtuna kontrakt 010802 [[]] 019101 Sigtuna församling
010803 01 Uppsala stift 0108 Sigtuna kontrakt 010803 Knivsta pastorat 033001 Knivsta församling
010803 01 Uppsala stift 0108 Sigtuna kontrakt 010803 Knivsta pastorat 033005 Alsike församling
010803 01 Uppsala stift 0108 Sigtuna kontrakt 010803 Knivsta pastorat 033004 Lagga församling
010803 01 Uppsala stift 0108 Sigtuna kontrakt 010803 Knivsta pastorat 033002 Östuna församling
010803 01 Uppsala stift 0108 Sigtuna kontrakt 010803 Knivsta pastorat 033006 Vassunda församling
010803 01 Uppsala stift 0108 Sigtuna kontrakt 010803 Knivsta pastorat 033003 Husby-Långhundra församling
010805 01 Uppsala stift 0108 Sigtuna kontrakt 010805 Håbo pastorat 030503 Övergrans församling
010805 01 Uppsala stift 0108 Sigtuna kontrakt 010805 Håbo pastorat 030501 Kalmar-Yttergrans församling
010805 01 Uppsala stift 0108 Sigtuna kontrakt 010805 Håbo pastorat 030505 Skoklosters församling
010805 01 Uppsala stift 0108 Sigtuna kontrakt 010805 Håbo pastorat 030504 Häggeby församling
010806 01 Uppsala stift 0108 Sigtuna kontrakt 010806 [[]] 013903 Kungsängen-Västra Ryds församling
010807 01 Uppsala stift 0108 Sigtuna kontrakt 010807 [[]] 013901 Bro församling, Uppsala stift
010901 01 Uppsala stift 0109 Upplands västra kontrakt 010901 [[]] 038021 Bälingebygdens församling
010902 01 Uppsala stift 0109 Upplands västra kontrakt 010902 [[]] 038014 Norra Hagunda församling
010903 01 Uppsala stift 0109 Upplands västra kontrakt 010903 Vattholma pastorat 038023 Tensta församling
010903 01 Uppsala stift 0109 Upplands västra kontrakt 010903 Vattholma pastorat 038024 Lena församling, Uppsala stift
010903 01 Uppsala stift 0109 Upplands västra kontrakt 010903 Vattholma pastorat 038025 Ärentuna församling
010904 01 Uppsala stift 0109 Upplands västra kontrakt 010904 Björklinge-Skuttunge-Viksta pastorat 038026 Björklinge församling
010904 01 Uppsala stift 0109 Upplands västra kontrakt 010904 Björklinge-Skuttunge-Viksta pastorat 038022 Skuttunge församling
010904 01 Uppsala stift 0109 Upplands västra kontrakt 010904 Björklinge-Skuttunge-Viksta pastorat 038027 Viksta församling
010906 01 Uppsala stift 0109 Upplands västra kontrakt 010906 Balingsta pastorat 038009 Balingsta församling
010906 01 Uppsala stift 0109 Upplands västra kontrakt 010906 Balingsta pastorat 038007 Hagby församling, Uppsala stift
010906 01 Uppsala stift 0109 Upplands västra kontrakt 010906 Balingsta pastorat 038008 Ramsta församling
010906 01 Uppsala stift 0109 Upplands västra kontrakt 010906 Balingsta pastorat 038012 Uppsala-Näs församling
010906 01 Uppsala stift 0109 Upplands västra kontrakt 010906 Balingsta pastorat 038010 Västeråkers församling
010906 01 Uppsala stift 0109 Upplands västra kontrakt 010906 Balingsta pastorat 038011 Dalby församling, Uppsala stift
010907 01 Uppsala stift 0109 Upplands västra kontrakt 010907 [[]] 033104 Vittinge församling
010908 01 Uppsala stift 0109 Upplands västra kontrakt 010908 Västerlövsta pastorat 033101 Västerlövsta församling
010908 01 Uppsala stift 0109 Upplands västra kontrakt 010908 Västerlövsta pastorat 033103 Enåkers församling
010908 01 Uppsala stift 0109 Upplands västra kontrakt 010908 Västerlövsta pastorat 033102 Huddunge församling
010909 01 Uppsala stift 0109 Upplands västra kontrakt 010909 Östervåla-Harbo pastorat 033106 Östervåla församling
010909 01 Uppsala stift 0109 Upplands västra kontrakt 010909 Östervåla-Harbo pastorat 033107 Harbo församling
010910 01 Uppsala stift 0109 Upplands västra kontrakt 010910 [[]] 033105 Nora församling, Uppsala stift
011001 01 Uppsala stift 0110 Örbyhus kontrakt 011001 [[]] 036005 Tierp-Söderfors församling
011003 01 Uppsala stift 0110 Örbyhus kontrakt 011003 [[]] 031902 Älvkarleby-Skutskärs församling
011005 01 Uppsala stift 0110 Örbyhus kontrakt 011005 Tierps pastorat 036008 Hållnäs-Österlövsta församling
011005 01 Uppsala stift 0110 Örbyhus kontrakt 011005 Tierps pastorat 036001 Tolfta församling
011005 01 Uppsala stift 0110 Örbyhus kontrakt 011005 Tierps pastorat 036007 Västlands församling
011008 01 Uppsala stift 0110 Örbyhus kontrakt 011008 [[]] 036003 Vendel-Tegelsmora församling
011101 01 Uppsala stift 0111 Gästriklands kontrakt 011101 Gävle pastorat 218001 Gävle Heliga Trefaldighets församling
011101 01 Uppsala stift 0111 Gästriklands kontrakt 011101 Gävle pastorat 218008 Gävle Maria församling
011101 01 Uppsala stift 0111 Gästriklands kontrakt 011101 Gävle pastorat 218009 Bomhus församling
011101 01 Uppsala stift 0111 Gästriklands kontrakt 011101 Gävle pastorat 218002 Gävle Staffans församling
011103 01 Uppsala stift 0111 Gästriklands kontrakt 011103 Valbo-Hedesunda pastorat 218006 Valbo församling
011103 01 Uppsala stift 0111 Gästriklands kontrakt 011103 Valbo-Hedesunda pastorat 218004 Hedesunda församling
011104 01 Uppsala stift 0111 Gästriklands kontrakt 011104 Gästrikekustens pastorat 218005 Hille församling
011104 01 Uppsala stift 0111 Gästriklands kontrakt 011104 Gästrikekustens pastorat 218003 Hamrånge församling
011110 01 Uppsala stift 0111 Gästriklands kontrakt 011110 [[]] 210102 Ockelbo församling
011111 01 Uppsala stift 0111 Gästriklands kontrakt 011111 [[]] 210402 Torsåkers församling, Uppsala stift
011112 01 Uppsala stift 0111 Gästriklands kontrakt 011112 [[]] 210401 Hofors församling
011113 01 Uppsala stift 0111 Gästriklands kontrakt 011113 Ovansjö-Järbo pastorat 218102 Ovansjö församling
011113 01 Uppsala stift 0111 Gästriklands kontrakt 011113 Ovansjö-Järbo pastorat 218103 Järbo församling, Uppsala stift
011115 01 Uppsala stift 0111 Gästriklands kontrakt 011115 Sandvikens pastorat 218101 Sandvikens församling
011115 01 Uppsala stift 0111 Gästriklands kontrakt 011115 Sandvikens pastorat 218104 Årsunda-Österfärnebo församling
011302 01 Uppsala stift 0113 Hälsinglands södra kontrakt 011302 Söderala pastorat 218205 Söderala församling
011302 01 Uppsala stift 0113 Hälsinglands södra kontrakt 011302 Söderala pastorat 218204 Ljusne församling
011302 01 Uppsala stift 0113 Hälsinglands södra kontrakt 011302 Söderala pastorat 218206 Mo-Bergviks församling
011302 01 Uppsala stift 0113 Hälsinglands södra kontrakt 011302 Söderala pastorat 218203 Skogs församling, Uppsala stift
011304 01 Uppsala stift 0113 Hälsinglands södra kontrakt 011304 [[]] 218201 Söderhamn-Sandarne församling
011305 01 Uppsala stift 0113 Hälsinglands södra kontrakt 011305 [[]] 218209 Norrala-Trönö församling
011307 01 Uppsala stift 0113 Hälsinglands södra kontrakt 011307 Bollnäs pastorat 218303 Bollnäs församling
011307 01 Uppsala stift 0113 Hälsinglands södra kontrakt 011307 Bollnäs pastorat 218304 Rengsjö församling
011307 01 Uppsala stift 0113 Hälsinglands södra kontrakt 011307 Bollnäs pastorat 218309 Arbrå-Undersviks församling
011307 01 Uppsala stift 0113 Hälsinglands södra kontrakt 011307 Bollnäs pastorat 218306 Hanebo-Segersta församling
011310 01 Uppsala stift 0113 Hälsinglands södra kontrakt 011310 [[]] 212101 Alfta-Ovanåkers församling
011502 01 Uppsala stift 0115 Hälsinglands norra kontrakt 011502 Ljusnans pastorat 216101 Ljusdal-Ramsjö församling
011502 01 Uppsala stift 0115 Hälsinglands norra kontrakt 011502 Ljusnans pastorat 216103 Los-Hamra församling
011502 01 Uppsala stift 0115 Hälsinglands norra kontrakt 011502 Ljusnans pastorat 216104 Färila-Kårböle församling
011502 01 Uppsala stift 0115 Hälsinglands norra kontrakt 011502 Ljusnans pastorat 216107 Järvsö församling
011506 01 Uppsala stift 0115 Hälsinglands norra kontrakt 011506 [[]] 218401 Hudiksvallsbygdens församling
011507 01 Uppsala stift 0115 Hälsinglands norra kontrakt 011507 Dellenbygdens pastorat 218408 Delsbo församling
011507 01 Uppsala stift 0115 Hälsinglands norra kontrakt 011507 Dellenbygdens pastorat 218409 Bjuråker-Norrbo församling
011508 01 Uppsala stift 0115 Hälsinglands norra kontrakt 011508 [[]] 218411 Forsa-Högs församling
011509 01 Uppsala stift 0115 Hälsinglands norra kontrakt 011509 [[]] 218405 Enånger-Njutångers församling
011513 01 Uppsala stift 0115 Hälsinglands norra kontrakt 011513 Harmånger-Jättendal och Gnarps pastorat 213202 Harmånger-Jättendals församling
011513 01 Uppsala stift 0115 Hälsinglands norra kontrakt 011513 Harmånger-Jättendal och Gnarps pastorat 213204 Gnarps församling
011514 01 Uppsala stift 0115 Hälsinglands norra kontrakt 011514 [[]] 213205 Bergsjö församling
020101 02 Linköpings stift 0201 Domkyrkokontraktet 020101 Linköpings domkyrkopastorat 058001 Linköpings domkyrkoförsamling
020101 02 Linköpings stift 0201 Domkyrkokontraktet 020101 Linköpings domkyrkopastorat 058037 Gottfridsbergs församling
020101 02 Linköpings stift 0201 Domkyrkokontraktet 020101 Linköpings domkyrkopastorat 058002 Linköpings S:t Lars församling
020101 02 Linköpings stift 0201 Domkyrkokontraktet 020101 Linköpings domkyrkopastorat 058034 Linköpings Johannelunds församling
020101 02 Linköpings stift 0201 Domkyrkokontraktet 020101 Linköpings domkyrkopastorat 058035 Linköpings Skäggetorps församling
020101 02 Linköpings stift 0201 Domkyrkokontraktet 020101 Linköpings domkyrkopastorat 058036 Linköpings Ryds församling
020101 02 Linköpings stift 0201 Domkyrkokontraktet 020101 Linköpings domkyrkopastorat 058003 Landeryds församling
020101 02 Linköpings stift 0201 Domkyrkokontraktet 020101 Linköpings domkyrkopastorat 058033 Linköpings Berga församling
020301 02 Linköpings stift 0203 Vätterbygdens kontrakt 020301 [[]] 058301 Motala församling
020303 02 Linköpings stift 0203 Vätterbygdens kontrakt 020303 Vadstena pastorat 058401 Vadstena församling
020303 02 Linköpings stift 0203 Vätterbygdens kontrakt 020303 Vadstena pastorat 058408 Dals församling, Linköpings stift
020306 02 Linköpings stift 0203 Vätterbygdens kontrakt 020306 Borensbergs pastorat 058411 Aska församling
020306 02 Linköpings stift 0203 Vätterbygdens kontrakt 020306 Borensbergs pastorat 058324 Aska församling
020306 02 Linköpings stift 0203 Vätterbygdens kontrakt 020306 Borensbergs pastorat 058309 Fornåsa församling
020306 02 Linköpings stift 0203 Vätterbygdens kontrakt 020306 Borensbergs pastorat 058306 Borensbergs församling
020306 02 Linköpings stift 0203 Vätterbygdens kontrakt 020306 Borensbergs pastorat 058322 Tjällmo församling
020306 02 Linköpings stift 0203 Vätterbygdens kontrakt 020306 Borensbergs pastorat 058307 Klockrike församling
020306 02 Linköpings stift 0203 Vätterbygdens kontrakt 020306 Borensbergs pastorat 058303 Västra Ny församling
020306 02 Linköpings stift 0203 Vätterbygdens kontrakt 020306 Borensbergs pastorat 058304 Godegårds församling
020312 02 Linköpings stift 0203 Vätterbygdens kontrakt 020312 Folkungabygdens pastorat 058603 Skänninge församling
020312 02 Linköpings stift 0203 Vätterbygdens kontrakt 020312 Folkungabygdens pastorat 056002 Boxholms församling
020312 02 Linköpings stift 0203 Vätterbygdens kontrakt 020312 Folkungabygdens pastorat 050902 Ödeshögs församling
020312 02 Linköpings stift 0203 Vätterbygdens kontrakt 020312 Folkungabygdens pastorat 058618 Vifolka församling
020312 02 Linköpings stift 0203 Vätterbygdens kontrakt 020312 Folkungabygdens pastorat 058616 Östra Tollstads församling
020312 02 Linköpings stift 0203 Vätterbygdens kontrakt 020312 Folkungabygdens pastorat 058601 Mjölby församling
020312 02 Linköpings stift 0203 Vätterbygdens kontrakt 020312 Folkungabygdens pastorat 058612 Väderstads församling
020802 02 Linköpings stift 0208 Norrköpings kontrakt 020802 Norrköpings pastorat 058102 Norrköpings S:t Olofs församling
020802 02 Linköpings stift 0208 Norrköpings kontrakt 020802 Norrköpings pastorat 058106 Norrköpings S:t Johannes församling
020802 02 Linköpings stift 0208 Norrköpings kontrakt 020802 Norrköpings pastorat 058104 Kolmårdens församling
020802 02 Linköpings stift 0208 Norrköpings kontrakt 020802 Norrköpings pastorat 058105 Norrköpings Borgs församling
021201 02 Linköpings stift 0212 Kustbygdens kontrakt 021201 Södra Tjusts pastorat 088301 Västerviks församling
021201 02 Linköpings stift 0212 Kustbygdens kontrakt 021201 Södra Tjusts pastorat 088315 Hjorteds församling
021201 02 Linköpings stift 0212 Kustbygdens kontrakt 021201 Södra Tjusts pastorat 088314 Hallingeberg-Blackstads församling
021201 02 Linköpings stift 0212 Kustbygdens kontrakt 021201 Södra Tjusts pastorat 088303 Gladhammar-Västrums församling
021201 02 Linköpings stift 0212 Kustbygdens kontrakt 021201 Södra Tjusts pastorat 088302 Törnsfalls församling
021201 02 Linköpings stift 0212 Kustbygdens kontrakt 021201 Södra Tjusts pastorat 088203 Misterhults församling
021209 02 Linköpings stift 0212 Kustbygdens kontrakt 021209 Norra Tjusts pastorat 088311 Gamleby församling
021209 02 Linköpings stift 0212 Kustbygdens kontrakt 021209 Norra Tjusts pastorat 088312 Odensvi församling, Linköpings stift
021209 02 Linköpings stift 0212 Kustbygdens kontrakt 021209 Norra Tjusts pastorat 088310 Lofta församling
021209 02 Linköpings stift 0212 Kustbygdens kontrakt 021209 Norra Tjusts pastorat 088307 Överums församling
021209 02 Linköpings stift 0212 Kustbygdens kontrakt 021209 Norra Tjusts pastorat 088306 Dalhems församling, Linköpings stift
021209 02 Linköpings stift 0212 Kustbygdens kontrakt 021209 Norra Tjusts pastorat 088308 Västra Eds församling
021209 02 Linköpings stift 0212 Kustbygdens kontrakt 021209 Norra Tjusts pastorat 088305 Ukna församling
021209 02 Linköpings stift 0212 Kustbygdens kontrakt 021209 Norra Tjusts pastorat 088309 Loftahammars församling
021212 02 Linköpings stift 0212 Kustbygdens kontrakt 021212 Östra Vikbolandets pastorat 058125 Östra Husby församling
021212 02 Linköpings stift 0212 Kustbygdens kontrakt 021212 Östra Vikbolandets pastorat 058127 Jonsbergs församling
021213 02 Linköpings stift 0212 Kustbygdens kontrakt 021213 [[]] 058119 Västra Vikbolandets församling
021214 02 Linköpings stift 0212 Kustbygdens kontrakt 021214 [[]] 058201 Söderköping S:t Anna församling
021215 02 Linköpings stift 0212 Kustbygdens kontrakt 021215 Valdemarsvik-Ringarums pastorat 056301 Valdemarsviks församling
021215 02 Linköpings stift 0212 Kustbygdens kontrakt 021215 Valdemarsvik-Ringarums pastorat 056302 Ringarums församling
021216 02 Linköpings stift 0212 Kustbygdens kontrakt 021216 [[]] 058204 Östra Ryds församling
021502 02 Linköpings stift 0215 Smålandsbygdens kontrakt 021502 Aneby pastorat 060402 Aneby församling
021502 02 Linköpings stift 0215 Smålandsbygdens kontrakt 021502 Aneby pastorat 060403 Askeryds församling
021502 02 Linköpings stift 0215 Smålandsbygdens kontrakt 021502 Aneby pastorat 060405 Frinnaryds församling
021502 02 Linköpings stift 0215 Smålandsbygdens kontrakt 021502 Aneby pastorat 060406 Lommaryds församling
021502 02 Linköpings stift 0215 Smålandsbygdens kontrakt 021502 Aneby pastorat 060408 Haurida-Vireda församling
021504 02 Linköpings stift 0215 Smålandsbygdens kontrakt 021504 Tranås pastorat 068701 Säby församling, Linköpings stift
021504 02 Linköpings stift 0215 Smålandsbygdens kontrakt 021504 Tranås pastorat 068703 Linderås församling
021504 02 Linköpings stift 0215 Smålandsbygdens kontrakt 021504 Tranås pastorat 068702 Adelövs församling
021506 02 Linköpings stift 0215 Smålandsbygdens kontrakt 021506 Ydre pastorat 051201 Norra Ydre församling
021506 02 Linköpings stift 0215 Smålandsbygdens kontrakt 021506 Ydre pastorat 051203 Sund-Svinhults församling
021506 02 Linköpings stift 0215 Smålandsbygdens kontrakt 021506 Ydre pastorat 051204 Västra Ryds församling, Linköpings stift
021507 02 Linköpings stift 0215 Smålandsbygdens kontrakt 021507 Södra Vedbo pastorat 068601 Eksjö församling
021507 02 Linköpings stift 0215 Smålandsbygdens kontrakt 021507 Södra Vedbo pastorat 068609 Höreda församling
021507 02 Linköpings stift 0215 Smålandsbygdens kontrakt 021507 Södra Vedbo pastorat 068608 Mellby församling, Linköpings stift
021507 02 Linköpings stift 0215 Smålandsbygdens kontrakt 021507 Södra Vedbo pastorat 068606 Hult-Edshults församling
021507 02 Linköpings stift 0215 Smålandsbygdens kontrakt 021507 Södra Vedbo pastorat 068205 Norra Solberga-Flisby församling
021507 02 Linköpings stift 0215 Smålandsbygdens kontrakt 021507 Södra Vedbo pastorat 068602 Hässleby-Kråkshults församling
021507 02 Linköpings stift 0215 Smålandsbygdens kontrakt 021507 Södra Vedbo pastorat 068605 Ingatorp-Bellö församling
021512 02 Linköpings stift 0215 Smålandsbygdens kontrakt 021512 Vimmerby pastorat 088401 Vimmerby församling
021512 02 Linköpings stift 0215 Smålandsbygdens kontrakt 021512 Vimmerby pastorat 088409 Tuna församling, Linköpings stift
021512 02 Linköpings stift 0215 Smålandsbygdens kontrakt 021512 Vimmerby pastorat 088403 Rumskulla församling
021512 02 Linköpings stift 0215 Smålandsbygdens kontrakt 021512 Vimmerby pastorat 088404 Pelarne församling
021512 02 Linköpings stift 0215 Smålandsbygdens kontrakt 021512 Vimmerby pastorat 088405 Frödinge församling
021512 02 Linköpings stift 0215 Smålandsbygdens kontrakt 021512 Vimmerby pastorat 088406 Locknevi församling
021513 02 Linköpings stift 0215 Smålandsbygdens kontrakt 021513 [[]] 088408 Södra Vi-Djursdala församling
021514 02 Linköpings stift 0215 Smålandsbygdens kontrakt 021514 Aspelands pastorat 086001 Hultsfreds församling
021514 02 Linköpings stift 0215 Smålandsbygdens kontrakt 021514 Aspelands pastorat 086006 Vena församling
021514 02 Linköpings stift 0215 Smålandsbygdens kontrakt 021514 Aspelands pastorat 086002 Lönneberga församling
021514 02 Linköpings stift 0215 Smålandsbygdens kontrakt 021514 Aspelands pastorat 086008 Mörlunda-Tveta församling
021514 02 Linköpings stift 0215 Smålandsbygdens kontrakt 021514 Aspelands pastorat 086005 Virserums församling
021514 02 Linköpings stift 0215 Smålandsbygdens kontrakt 021514 Aspelands pastorat 086004 Järeda församling
021514 02 Linköpings stift 0215 Smålandsbygdens kontrakt 021514 Aspelands pastorat 086003 Målilla med Gårdveda församling
021601 02 Linköpings stift 0216 Östgötabygdens kontrakt 021601 [[]] 058019 Vreta klosters församling
021602 02 Linköpings stift 0216 Östgötabygdens kontrakt 021602 [[]] 058005 Kärna församling
021603 02 Linköpings stift 0216 Östgötabygdens kontrakt 021603 Slaka-Nykils pastorat 058010 Skeda församling
021603 02 Linköpings stift 0216 Östgötabygdens kontrakt 021603 Slaka-Nykils pastorat 058004 Slaka församling
021603 02 Linköpings stift 0216 Östgötabygdens kontrakt 021603 Slaka-Nykils pastorat 058011 Nykil-Gammalkils församling
021603 02 Linköpings stift 0216 Östgötabygdens kontrakt 021603 Slaka-Nykils pastorat 058012 Ulrika församling
021604 02 Linköpings stift 0216 Östgötabygdens kontrakt 021604 [[]] 058024 Åkerbo församling
021606 02 Linköpings stift 0216 Östgötabygdens kontrakt 021606 [[]] 058018 Vikingstads församling
021607 02 Linköpings stift 0216 Östgötabygdens kontrakt 021607 Vist/Vårdnäs pastorat 058008 Vists församling, Linköpings stift
021607 02 Linköpings stift 0216 Östgötabygdens kontrakt 021607 Vist/Vårdnäs pastorat 058009 Vårdnäs församling
021608 02 Linköpings stift 0216 Östgötabygdens kontrakt 021608 [[]] 051309 Rimforsa församling
021610 02 Linköpings stift 0216 Östgötabygdens kontrakt 021610 Kinda pastorat 051302 Kisa församling
021610 02 Linköpings stift 0216 Östgötabygdens kontrakt 021610 Kinda pastorat 051303 Västra Eneby församling
021610 02 Linköpings stift 0216 Östgötabygdens kontrakt 021610 Kinda pastorat 051301 Tidersrums församling
021610 02 Linköpings stift 0216 Östgötabygdens kontrakt 021610 Kinda pastorat 051304 Horns församling, Linköpings stift
021610 02 Linköpings stift 0216 Östgötabygdens kontrakt 021610 Kinda pastorat 051305 Hycklinge församling
021611 02 Linköpings stift 0216 Östgötabygdens kontrakt 021611 [[]] 056101 Åtvids församling
021612 02 Linköpings stift 0216 Östgötabygdens kontrakt 021612 [[]] 056201 Finspångs församling
030101 03 Skara stift 0301 Skara-Barne kontrakt 030101 Skara pastorat 149501 Skara domkyrkoförsamling
030101 03 Skara stift 0301 Skara-Barne kontrakt 030101 Skara pastorat 149516 Ardala församling
030101 03 Skara stift 0301 Skara-Barne kontrakt 030101 Skara pastorat 149508 Valle församling
030108 03 Skara stift 0301 Skara-Barne kontrakt 030108 [[]] 147001 Varabygdens församling
030111 03 Skara stift 0301 Skara-Barne kontrakt 030111 Essunga pastorat 144504 Essunga församling
030111 03 Skara stift 0301 Skara-Barne kontrakt 030111 Essunga pastorat 144507 Lekåsa-Barne Åsaka församling
030111 03 Skara stift 0301 Skara-Barne kontrakt 030111 Essunga pastorat 144502 Främmestad-Bärebergs församling
030113 03 Skara stift 0301 Skara-Barne kontrakt 030113 Grästorps pastorat 144409 Tengene församling
030113 03 Skara stift 0301 Skara-Barne kontrakt 030113 Grästorps pastorat 144410 Trökörna församling
030113 03 Skara stift 0301 Skara-Barne kontrakt 030113 Grästorps pastorat 144412 Fridhems församling
030113 03 Skara stift 0301 Skara-Barne kontrakt 030113 Grästorps pastorat 144501 Fridhems församling
030113 03 Skara stift 0301 Skara-Barne kontrakt 030113 Grästorps pastorat 144403 Särestads församling
030113 03 Skara stift 0301 Skara-Barne kontrakt 030113 Grästorps pastorat 144408 Flo församling
030301 03 Skara stift 0303 Väne kontrakt 030301 [[]] 148701 Vänersborg och Väne-Ryrs församling
030302 03 Skara stift 0303 Väne kontrakt 030302 Västra Tunhems pastorat 148709 Västra Tunhems församling
030302 03 Skara stift 0303 Väne kontrakt 030302 Västra Tunhems pastorat 148804 Gärdhems församling
030302 03 Skara stift 0303 Väne kontrakt 030302 Västra Tunhems pastorat 148803 Åsaka-Björke församling
030302 03 Skara stift 0303 Väne kontrakt 030302 Västra Tunhems pastorat 148707 Vänersnäs församling
030303 03 Skara stift 0303 Väne kontrakt 030303 Trollhättans pastorat 148801 Trollhättans församling
030303 03 Skara stift 0303 Väne kontrakt 030303 Trollhättans pastorat 148809 Lextorps församling
030303 03 Skara stift 0303 Väne kontrakt 030303 Trollhättans pastorat 148810 Götalundens församling
030309 03 Skara stift 0303 Väne kontrakt 030309 Rommele pastorat 148807 Fors-Rommele församling
030309 03 Skara stift 0303 Väne kontrakt 030309 Rommele pastorat 148805 Upphärads församling
030501 03 Skara stift 0305 Falköpings och Hökensås kontrakt 030501 Falköpings pastorat 149901 Falköpings församling
030501 03 Skara stift 0305 Falköpings och Hökensås kontrakt 030501 Falköpings pastorat 149902 Mössebergs församling
030501 03 Skara stift 0305 Falköpings och Hökensås kontrakt 030501 Falköpings pastorat 149924 Slöta-Karleby församling
030501 03 Skara stift 0305 Falköpings och Hökensås kontrakt 030501 Falköpings pastorat 149921 Åslebygdens församling
030501 03 Skara stift 0305 Falköpings och Hökensås kontrakt 030501 Falköpings pastorat 149928 Yllestads församling
030504 03 Skara stift 0305 Falköpings och Hökensås kontrakt 030504 Stenstorps pastorat 149934 Stenstorps församling
030504 03 Skara stift 0305 Falköpings och Hökensås kontrakt 030504 Stenstorps pastorat 149947 Hornborga församling
030504 03 Skara stift 0305 Falköpings och Hökensås kontrakt 030504 Stenstorps pastorat 149933 Dala-Borgunda-Högstena församling
030504 03 Skara stift 0305 Falköpings och Hökensås kontrakt 030504 Stenstorps pastorat 149941 Gudhems församling
030506 03 Skara stift 0305 Falköpings och Hökensås kontrakt 030506 Floby pastorat 149905 Floby församling
030506 03 Skara stift 0305 Falköpings och Hökensås kontrakt 030506 Floby pastorat 149916 Kinneveds församling
030506 03 Skara stift 0305 Falköpings och Hökensås kontrakt 030506 Floby pastorat 149951 Åsarps församling
030510 03 Skara stift 0305 Falköpings och Hökensås kontrakt 030510 [[]] 064203 Mullsjö-Sandhems församling
030511 03 Skara stift 0305 Falköpings och Hökensås kontrakt 030511 Habo pastorat 064301 Habo församling
030511 03 Skara stift 0305 Falköpings och Hökensås kontrakt 030511 Habo pastorat 064302 Gustav Adolfs församling, Skara stift
030511 03 Skara stift 0305 Falköpings och Hökensås kontrakt 030511 Habo pastorat 064303 Brandstorps församling
030512 03 Skara stift 0305 Falköpings och Hökensås kontrakt 030512 Tidaholms pastorat 149801 Tidaholms församling
030512 03 Skara stift 0305 Falköpings och Hökensås kontrakt 030512 Tidaholms pastorat 149803 Hökensås församling
030512 03 Skara stift 0305 Falköpings och Hökensås kontrakt 030512 Tidaholms pastorat 149807 Fröjereds församling
030512 03 Skara stift 0305 Falköpings och Hökensås kontrakt 030512 Tidaholms pastorat 149812 Valstads församling
030512 03 Skara stift 0305 Falköpings och Hökensås kontrakt 030512 Tidaholms pastorat 149816 Varvs församling
030513 03 Skara stift 0305 Falköpings och Hökensås kontrakt 030513 [[]] 068021 Norra Mo församling
030701 03 Skara stift 0307 Kålland-Kinne kontrakt 030701 [[]] 149401 Lidköpings församling
030702 03 Skara stift 0307 Kålland-Kinne kontrakt 030702 [[]] 149413 Sunnersbergs församling
030704 03 Skara stift 0307 Kålland-Kinne kontrakt 030704 Södra Kållands pastorat 149403 Järpås församling
030704 03 Skara stift 0307 Kålland-Kinne kontrakt 030704 Södra Kållands pastorat 149405 Kållands-Råda församling
030704 03 Skara stift 0307 Kålland-Kinne kontrakt 030704 Södra Kållands pastorat 149431 Örslösa församling
030706 03 Skara stift 0307 Kålland-Kinne kontrakt 030706 [[]] 149424 Sävare församling
030708 03 Skara stift 0307 Kålland-Kinne kontrakt 030708 Götene pastorat 147102 Götene församling
030708 03 Skara stift 0307 Kålland-Kinne kontrakt 030708 Götene pastorat 147101 Husaby församling
030708 03 Skara stift 0307 Kålland-Kinne kontrakt 030708 Götene pastorat 147118 Kinnekulle församling
030708 03 Skara stift 0307 Kålland-Kinne kontrakt 030708 Götene pastorat 147112 Källby församling
030901 03 Skara stift 0309 Vadsbo kontrakt 030901 Amnehärad-Lyrestads pastorat 144701 Amnehärads församling
030901 03 Skara stift 0309 Vadsbo kontrakt 030901 Amnehärad-Lyrestads pastorat 149318 Lyrestads församling
030905 03 Skara stift 0309 Vadsbo kontrakt 030905 Töreboda pastorat 147301 Töreboda församling
030905 03 Skara stift 0309 Vadsbo kontrakt 030905 Töreboda pastorat 147302 Fredsberg-Bäcks församling
030905 03 Skara stift 0309 Vadsbo kontrakt 030905 Töreboda pastorat 147307 Fägre församling
030905 03 Skara stift 0309 Vadsbo kontrakt 030905 Töreboda pastorat 144702 Hova-Älgarås församling
030905 03 Skara stift 0309 Vadsbo kontrakt 030905 Töreboda pastorat 147313 Hova-Älgarås församling
030907 03 Skara stift 0309 Vadsbo kontrakt 030907 [[]] 149301 Mariestads församling
030909 03 Skara stift 0309 Vadsbo kontrakt 030909 Lugnås-Ullervads pastorat 149303 Ullervads församling
030909 03 Skara stift 0309 Vadsbo kontrakt 030909 Lugnås-Ullervads pastorat 149312 Lugnås församling
030912 03 Skara stift 0309 Vadsbo kontrakt 030912 Karlsborgs pastorat 144601 Karlsborgs församling
030912 03 Skara stift 0309 Vadsbo kontrakt 030912 Karlsborgs pastorat 144603 Mölltorps församling
030912 03 Skara stift 0309 Vadsbo kontrakt 030912 Karlsborgs pastorat 144602 Breviks församling
030912 03 Skara stift 0309 Vadsbo kontrakt 030912 Karlsborgs pastorat 144604 Undenäs församling
031101 03 Skara stift 0311 Billings kontrakt 031101 [[]] 149601 Skövde församling
031102 03 Skara stift 0311 Billings kontrakt 031102 [[]] 149608 Skultorps församling
031105 03 Skara stift 0311 Billings kontrakt 031105 Värsås pastorat 149615 Värsås-Varola-Vretens församling
031105 03 Skara stift 0311 Billings kontrakt 031105 Värsås pastorat 149614 Sventorp-Forsby församling
031106 03 Skara stift 0311 Billings kontrakt 031106 Norra Billings pastorat 149617 Värings församling
031106 03 Skara stift 0311 Billings kontrakt 031106 Norra Billings pastorat 149620 Frösve församling
031106 03 Skara stift 0311 Billings kontrakt 031106 Norra Billings pastorat 149624 Bergs församling, Skara stift
031106 03 Skara stift 0311 Billings kontrakt 031106 Norra Billings pastorat 149627 Götlunda församling, Skara stift
031108 03 Skara stift 0311 Billings kontrakt 031108 Hjo pastorat 149701 Hjo församling
031108 03 Skara stift 0311 Billings kontrakt 031108 Hjo pastorat 149704 Mofalla församling
031108 03 Skara stift 0311 Billings kontrakt 031108 Hjo pastorat 149706 Fågelås församling
031108 03 Skara stift 0311 Billings kontrakt 031108 Hjo pastorat 149708 Korsberga-Fridene församling
031109 03 Skara stift 0311 Billings kontrakt 031109 Tibro pastorat 147201 Tibro församling
031109 03 Skara stift 0311 Billings kontrakt 031109 Tibro pastorat 147202 Ransbergs församling
031302 03 Skara stift 0313 Redvägs och Ås kontrakt 031302 Borås pastorat 149001 Borås Caroli församling
031302 03 Skara stift 0313 Redvägs och Ås kontrakt 031302 Borås pastorat 149002 Borås Gustav Adolfs församling
031302 03 Skara stift 0313 Redvägs och Ås kontrakt 031302 Borås pastorat 149003 Brämhults församling
031303 03 Skara stift 0313 Redvägs och Ås kontrakt 031303 [[]] 149011 Fristads församling
031304 03 Skara stift 0313 Redvägs och Ås kontrakt 031304 [[]] 149006 Toarps församling
031305 03 Skara stift 0313 Redvägs och Ås kontrakt 031305 [[]] 149016 Sandhult-Bredareds församling
031306 03 Skara stift 0313 Redvägs och Ås kontrakt 031306 Ulricehamns pastorat 149101 Ulricehamns församling
031306 03 Skara stift 0313 Redvägs och Ås kontrakt 031306 Ulricehamns pastorat 149120 Hössna församling
031306 03 Skara stift 0313 Redvägs och Ås kontrakt 031306 Ulricehamns pastorat 149129 Timmele församling
031306 03 Skara stift 0313 Redvägs och Ås kontrakt 031306 Ulricehamns pastorat 149116 Åsundens församling
031307 03 Skara stift 0313 Redvägs och Ås kontrakt 031307 [[]] 149128 Redvägs församling
031308 03 Skara stift 0313 Redvägs och Ås kontrakt 031308 Södra Vings pastorat 149110 Södra Vings församling
031308 03 Skara stift 0313 Redvägs och Ås kontrakt 031308 Södra Vings pastorat 149105 Hällstads församling
031309 03 Skara stift 0313 Redvägs och Ås kontrakt 031309 Kinnarumma pastorat 149020 Kinnarumma församling
031309 03 Skara stift 0313 Redvägs och Ås kontrakt 031309 Kinnarumma pastorat 149019 Seglora församling
031401 03 Skara stift 0314 Kullings kontrakt 031401 Alingsås pastorat 148901 Alingsås församling
031401 03 Skara stift 0314 Kullings kontrakt 031401 Alingsås pastorat 148910 Ödenäs församling
031401 03 Skara stift 0314 Kullings kontrakt 031401 Alingsås pastorat 148909 Hemsjö församling
031404 03 Skara stift 0314 Kullings kontrakt 031404 Vårgårda pastorat 144214 Algutstorps församling
031404 03 Skara stift 0314 Kullings kontrakt 031404 Vårgårda pastorat 144201 Lena församling, Skara stift
031404 03 Skara stift 0314 Kullings kontrakt 031404 Vårgårda pastorat 144206 Hols församling
031404 03 Skara stift 0314 Kullings kontrakt 031404 Vårgårda pastorat 144208 Nårunga församling
031404 03 Skara stift 0314 Kullings kontrakt 031404 Vårgårda pastorat 144210 Asklanda församling
031405 03 Skara stift 0314 Kullings kontrakt 031405 [[]] 148908 Bjärke församling
031405 03 Skara stift 0314 Kullings kontrakt 031405 [[]] 148808 Bjärke församling
031408 03 Skara stift 0314 Kullings kontrakt 031408 Herrljunga pastorat 146606 Herrljunga församling
031408 03 Skara stift 0314 Kullings kontrakt 031408 Herrljunga pastorat 146602 Herrljunga landsbygdsförsamling
031408 03 Skara stift 0314 Kullings kontrakt 031408 Herrljunga pastorat 146618 Hovs församling, Skara stift
031408 03 Skara stift 0314 Kullings kontrakt 031408 Herrljunga pastorat 146617 Östra Gäsene församling
031408 03 Skara stift 0314 Kullings kontrakt 031408 Herrljunga pastorat 146607 Hudene församling
040101 04 Strängnäs stift 0401 Domprosteriet, Strängnäs stift 040101 [[]] 048601 Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö
040102 04 Strängnäs stift 0401 Domprosteriet, Strängnäs stift 040102 [[]] 048604 Mariefreds församling
040103 04 Strängnäs stift 0401 Domprosteriet, Strängnäs stift 040103 [[]] 048614 Vårfruberga-Härads församling
040104 04 Strängnäs stift 0401 Domprosteriet, Strängnäs stift 040104 [[]] 048607 Stallarholmens församling
040105 04 Strängnäs stift 0401 Domprosteriet, Strängnäs stift 040105 [[]] 048606 Åker-Länna församling
040106 04 Strängnäs stift 0401 Domprosteriet, Strängnäs stift 040106 [[]] 046104 Daga församling
040107 04 Strängnäs stift 0401 Domprosteriet, Strängnäs stift 040107 [[]] 046101 Frustuna församling
040303 04 Strängnäs stift 0403 Oppunda och Villåttinge kontrakt 040303 [[]] 048301 Katrineholmsbygdens församling
040305 04 Strängnäs stift 0403 Oppunda och Villåttinge kontrakt 040305 Västra Vingåker och Österåkers pastorat 042801 Västra Vingåkers församling
040305 04 Strängnäs stift 0403 Oppunda och Villåttinge kontrakt 040305 Västra Vingåker och Österåkers pastorat 042802 Österåkers församling, Strängnäs stift
040307 04 Strängnäs stift 0403 Oppunda och Villåttinge kontrakt 040307 [[]] 048302 Björkviks församling
040308 04 Strängnäs stift 0403 Oppunda och Villåttinge kontrakt 040308 [[]] 048201 Flen, Helgesta-Hyltinge församling
040309 04 Strängnäs stift 0403 Oppunda och Villåttinge kontrakt 040309 [[]] 048205 Dunker-Lilla Malma församling
040310 04 Strängnäs stift 0403 Oppunda och Villåttinge kontrakt 040310 [[]] 048207 Mellösa församling
040311 04 Strängnäs stift 0403 Oppunda och Villåttinge kontrakt 040311 [[]] 048208 Bettna församling
040402 04 Strängnäs stift 0404 Nyköpings kontrakt 040402 [[]] 048007 Kiladalens församling
040404 04 Strängnäs stift 0404 Nyköpings kontrakt 040404 [[]] 048002 Nyköpings församling
040405 04 Strängnäs stift 0404 Nyköpings kontrakt 040405 [[]] 048101 Oxelösunds församling
040406 04 Strängnäs stift 0404 Nyköpings kontrakt 040406 [[]] 048010 Stigtomta-Vrena församling
040407 04 Strängnäs stift 0404 Nyköpings kontrakt 040407 [[]] 048005 Tunabergs församling
040408 04 Strängnäs stift 0404 Nyköpings kontrakt 040408 [[]] 048019 Rönö församling, Strängnäs stift
040409 04 Strängnäs stift 0404 Nyköpings kontrakt 040409 [[]] 048020 Tystbergabygdens församling
040601 04 Strängnäs stift 0406 Södertälje kontrakt 040601 [[]] 018104 Enhörna församling
040603 04 Strängnäs stift 0406 Södertälje kontrakt 040603 [[]] 018110 Hölö-Mörkö församling
040607 04 Strängnäs stift 0406 Södertälje kontrakt 040607 Södertälje pastorat 018101 Södertälje församling
040607 04 Strängnäs stift 0406 Södertälje kontrakt 040607 Södertälje pastorat 018102 Östertälje församling
040608 04 Strängnäs stift 0406 Södertälje kontrakt 040608 [[]] 014001 Turinge-Taxinge församling
040610 04 Strängnäs stift 0406 Södertälje kontrakt 040610 Järna-Vårdinge pastorat 018107 Överjärna församling
040610 04 Strängnäs stift 0406 Södertälje kontrakt 040610 Järna-Vårdinge pastorat 018108 Ytterjärna församling
040610 04 Strängnäs stift 0406 Södertälje kontrakt 040610 Järna-Vårdinge pastorat 018106 Vårdinge församling
040613 04 Strängnäs stift 0406 Södertälje kontrakt 040613 [[]] 048802 Trosa församling
040702 04 Strängnäs stift 0407 Rekarne kontrakt 040702 Eskilstuna pastorat 048402 Eskilstuna församling
040702 04 Strängnäs stift 0407 Rekarne kontrakt 040702 Eskilstuna pastorat 048413 Västra Rekarne församling
040703 04 Strängnäs stift 0407 Rekarne kontrakt 040703 [[]] 048403 Torshälla församling
040704 04 Strängnäs stift 0407 Rekarne kontrakt 040704 [[]] 048410 Hällby församling med Tumbo och Råby-Rekarne
040706 04 Strängnäs stift 0407 Rekarne kontrakt 040706 Husby-Rekarne o Näshulta pastorat 048418 Husby-Rekarne församling
040706 04 Strängnäs stift 0407 Rekarne kontrakt 040706 Husby-Rekarne o Näshulta pastorat 048417 Näshulta församling
040707 04 Strängnäs stift 0407 Rekarne kontrakt 040707 [[]] 048421 Kafjärdens församling
040708 04 Strängnäs stift 0407 Rekarne kontrakt 040708 [[]] 048420 Stenkvista-Ärla församling
040801 04 Strängnäs stift 0408 Örebro kontrakt 040801 Örebro pastorat 188031 Adolfsbergs församling
040801 04 Strängnäs stift 0408 Örebro kontrakt 040801 Örebro pastorat 188004 Almby församling
040801 04 Strängnäs stift 0408 Örebro kontrakt 040801 Örebro pastorat 181405 Edsbergs församling
040801 04 Strängnäs stift 0408 Örebro kontrakt 040801 Örebro pastorat 188003 Längbro församling
040801 04 Strängnäs stift 0408 Örebro kontrakt 040801 Örebro pastorat 188030 Mikaels församling
040801 04 Strängnäs stift 0408 Örebro kontrakt 040801 Örebro pastorat 188005 Mosjö-Täby församling
040801 04 Strängnäs stift 0408 Örebro kontrakt 040801 Örebro pastorat 188001 Örebro Nikolai församling
040801 04 Strängnäs stift 0408 Örebro kontrakt 040801 Örebro pastorat 188002 Örebro Olaus Petri församling
041001 04 Strängnäs stift 0410 Glanshammars och Edsbergs kontrakt 041001 Hovsta pastorat 188013 Axbergs församling
041001 04 Strängnäs stift 0410 Glanshammars och Edsbergs kontrakt 041001 Hovsta pastorat 188027 Glanshammars församling
041004 04 Strängnäs stift 0410 Glanshammars och Edsbergs kontrakt 041004 [[]] 188008 Tysslinge församling
041006 04 Strängnäs stift 0410 Glanshammars och Edsbergs kontrakt 041006 [[]] 181402 Knista församling
041007 04 Strängnäs stift 0410 Glanshammars och Edsbergs kontrakt 041007 Bodarne pastorat 186001 Ramundeboda församling
041007 04 Strängnäs stift 0410 Glanshammars och Edsbergs kontrakt 041007 Bodarne pastorat 186004 Skagershults församling
041007 04 Strängnäs stift 0410 Glanshammars och Edsbergs kontrakt 041007 Bodarne pastorat 186002 Finnerödja-Tiveds församling
041008 04 Strängnäs stift 0410 Glanshammars och Edsbergs kontrakt 041008 [[]] 186102 Viby församling, Strängnäs stift
041101 04 Strängnäs stift 0411 Kumla och Askers kontrakt 041101 [[]] 188201 Askersund-Hammars församling
041102 04 Strängnäs stift 0411 Kumla och Askers kontrakt 041102 [[]] 186101 Hallsbergs församling
041104 04 Strängnäs stift 0411 Kumla och Askers kontrakt 041104 Kumla pastorat 188101 Kumla församling, Strängnäs stift
041104 04 Strängnäs stift 0411 Kumla och Askers kontrakt 041104 Kumla pastorat 188102 Hardemo församling
041104 04 Strängnäs stift 0411 Kumla och Askers kontrakt 041104 Kumla pastorat 188103 Ekeby församling, Strängnäs stift
041105 04 Strängnäs stift 0411 Kumla och Askers kontrakt 041105 Lerbäck-Snavlunda pastorat 188203 Lerbäcks församling
041105 04 Strängnäs stift 0411 Kumla och Askers kontrakt 041105 Lerbäck-Snavlunda pastorat 188204 Snavlunda församling
041106 04 Strängnäs stift 0411 Kumla och Askers kontrakt 041106 Asker-Lännäs pastorat 188015 Askers församling
041106 04 Strängnäs stift 0411 Kumla och Askers kontrakt 041106 Asker-Lännäs pastorat 188014 Lännäs församling
041107 04 Strängnäs stift 0411 Kumla och Askers kontrakt 041107 [[]] 186104 Sköllersta församling
041108 04 Strängnäs stift 0411 Kumla och Askers kontrakt 041108 [[]] 188016 Kvismare församling
041301 04 Strängnäs stift 0413 Nynäs kontrakt 041301 [[]] 012702 Grödinge församling
041302 04 Strängnäs stift 0413 Nynäs kontrakt 041302 [[]] 019201 Nynäshamns församling
041303 04 Strängnäs stift 0413 Nynäs kontrakt 041303 [[]] 012801 Salems församling
041304 04 Strängnäs stift 0413 Nynäs kontrakt 041304 [[]] 019202 Sorunda församling
041305 04 Strängnäs stift 0413 Nynäs kontrakt 041305 [[]] 019204 Ösmo-Torö församling
050101 05 Västerås stift 0501 Domprosteriet, Västerås stift 050101 Västerås pastorat 198001 Västerås domkyrkoförsamling
050101 05 Västerås stift 0501 Domprosteriet, Västerås stift 050101 Västerås pastorat 198024 Viksängs församling
050101 05 Västerås stift 0501 Domprosteriet, Västerås stift 050101 Västerås pastorat 198002 Västerås Lundby församling
050101 05 Västerås stift 0501 Domprosteriet, Västerås stift 050101 Västerås pastorat 198003 Västerås Badelunda församling
050101 05 Västerås stift 0501 Domprosteriet, Västerås stift 050101 Västerås pastorat 198022 Skerike församling
050101 05 Västerås stift 0501 Domprosteriet, Västerås stift 050101 Västerås pastorat 198025 Gideonsbergs församling
050101 05 Västerås stift 0501 Domprosteriet, Västerås stift 050101 Västerås pastorat 198023 Önsta församling
050101 05 Västerås stift 0501 Domprosteriet, Västerås stift 050101 Västerås pastorat 198009 Dingtuna-Lillhärads församling
050101 05 Västerås stift 0501 Domprosteriet, Västerås stift 050101 Västerås pastorat 198010 Västerås-Barkarö församling
050101 05 Västerås stift 0501 Domprosteriet, Västerås stift 050101 Västerås pastorat 198020 Rytterne församling
050101 05 Västerås stift 0501 Domprosteriet, Västerås stift 050101 Västerås pastorat 198011 Kungsåra församling
050101 05 Västerås stift 0501 Domprosteriet, Västerås stift 050101 Västerås pastorat 198007 Norrbo församling
050101 05 Västerås stift 0501 Domprosteriet, Västerås stift 050101 Västerås pastorat 198016 Tillberga församling
050206 05 Västerås stift 0502 Södra Västmanlands kontrakt 050206 Köpings pastorat 198301 Köpingsbygdens församling
050206 05 Västerås stift 0502 Södra Västmanlands kontrakt 050206 Köpings pastorat 198304 Malma församling, Västerås stift
050208 05 Västerås stift 0502 Södra Västmanlands kontrakt 050208 [[]] 198401 Arbogabygdens församling
050209 05 Västerås stift 0502 Södra Västmanlands kontrakt 050209 [[]] 196001 Kungsörs församling
050210 05 Västerås stift 0502 Södra Västmanlands kontrakt 050210 [[]] 196101 Hallstahammar-Kolbäcks församling
050212 05 Västerås stift 0502 Södra Västmanlands kontrakt 050212 [[]] 190701 Sura-Ramnäs församling
050401 05 Västerås stift 0504 Bergslagens kontrakt 050401 Näsby-Fellingsbro pastorat 188504 Näsby församling, Västerås stift
050401 05 Västerås stift 0504 Bergslagens kontrakt 050401 Näsby-Fellingsbro pastorat 188505 Fellingsbro församling
050402 05 Västerås stift 0504 Bergslagens kontrakt 050402 [[]] 188502 Linde bergslags församling
050406 05 Västerås stift 0504 Bergslagens kontrakt 050406 [[]] 188404 Nora bergslagsförsamling
050407 05 Västerås stift 0504 Bergslagens kontrakt 050407 [[]] 186401 Ljusnarsbergs församling
050408 05 Västerås stift 0504 Bergslagens kontrakt 050408 [[]] 186302 Grythyttans församling
050409 05 Västerås stift 0504 Bergslagens kontrakt 050409 [[]] 186301 Hällefors-Hjulsjö församling
050601 05 Västerås stift 0506 Västerbergslagens kontrakt 050601 [[]] 206101 Norrbärke församling
050602 05 Västerås stift 0506 Västerbergslagens kontrakt 050602 [[]] 206102 Söderbärke församling
050603 05 Västerås stift 0506 Västerbergslagens kontrakt 050603 [[]] 208503 Gränge-Säfsnäs församling
050604 05 Västerås stift 0506 Västerbergslagens kontrakt 050604 [[]] 208501 Ludvika församling
050606 05 Västerås stift 0506 Västerbergslagens kontrakt 050606 [[]] 202101 Järna med Nås och Äppelbo församling
051001 05 Västerås stift 0510 Norra Dalarnas kontrakt 051001 [[]] 206201 Mora församling
051003 05 Västerås stift 0510 Norra Dalarnas kontrakt 051003 [[]] 203902 Älvdalens församling
051007 05 Västerås stift 0510 Norra Dalarnas kontrakt 051007 [[]] 203905 Idre-Särna församling
051008 05 Västerås stift 0510 Norra Dalarnas kontrakt 051008 [[]] 203402 Orsa församling
051009 05 Västerås stift 0510 Norra Dalarnas kontrakt 051009 [[]] 202302 Malungs församling
051010 05 Västerås stift 0510 Norra Dalarnas kontrakt 051010 [[]] 202303 Lima-Transtrands församling
051101 05 Västerås stift 0511 Tuna kontrakt 051101 Stora Tuna och Torsångs pastorat 208102 Stora Tuna församling
051101 05 Västerås stift 0511 Tuna kontrakt 051101 Stora Tuna och Torsångs pastorat 208103 Torsångs församling
051102 05 Västerås stift 0511 Tuna kontrakt 051102 [[]] 208201 Säterbygdens församling
051105 05 Västerås stift 0511 Tuna kontrakt 051105 [[]] 208301 Hedemora, Husby och Garpenbergs församling
051107 05 Västerås stift 0511 Tuna kontrakt 051107 By-Folkärna pastorat 208403 By församling
051107 05 Västerås stift 0511 Tuna kontrakt 051107 By-Folkärna pastorat 208404 Folkärna församling
051110 05 Västerås stift 0511 Tuna kontrakt 051110 Avesta-Grytnäs pastorat 208401 Avesta församling
051110 05 Västerås stift 0511 Tuna kontrakt 051110 Avesta-Grytnäs pastorat 208406 Grytnäs församling
051201 05 Västerås stift 0512 Falu-Nedansiljan kontrakt 051201 Falu pastorat 208001 Falu Kristine församling
051201 05 Västerås stift 0512 Falu-Nedansiljan kontrakt 051201 Falu pastorat 208003 Stora Kopparbergs församling
051201 05 Västerås stift 0512 Falu-Nedansiljan kontrakt 051201 Falu pastorat 208004 Aspeboda församling
051201 05 Västerås stift 0512 Falu-Nedansiljan kontrakt 051201 Falu pastorat 208002 Grycksbo församling
051201 05 Västerås stift 0512 Falu-Nedansiljan kontrakt 051201 Falu pastorat 208006 Vika-Hosjö församling
051202 05 Västerås stift 0512 Falu-Nedansiljan kontrakt 051202 Svärdsjö, Enviken och Sundborns pastorat 208008 Svärdsjö församling
051202 05 Västerås stift 0512 Falu-Nedansiljan kontrakt 051202 Svärdsjö, Enviken och Sundborns pastorat 208010 Envikens församling
051202 05 Västerås stift 0512 Falu-Nedansiljan kontrakt 051202 Svärdsjö, Enviken och Sundborns pastorat 208007 Sundborns församling
051207 05 Västerås stift 0512 Falu-Nedansiljan kontrakt 051207 [[]] 208011 Bjursås församling
051208 05 Västerås stift 0512 Falu-Nedansiljan kontrakt 051208 Leksand-Djura-Siljansnäs pastorat 202901 Leksands församling
051208 05 Västerås stift 0512 Falu-Nedansiljan kontrakt 051208 Leksand-Djura-Siljansnäs pastorat 202902 Djura församling
051208 05 Västerås stift 0512 Falu-Nedansiljan kontrakt 051208 Leksand-Djura-Siljansnäs pastorat 202904 Siljansnäs församling
051209 05 Västerås stift 0512 Falu-Nedansiljan kontrakt 051209 Gagnefs pastorat 202602 Gagnefs församling
051209 05 Västerås stift 0512 Falu-Nedansiljan kontrakt 051209 Gagnefs pastorat 202601 Mockfjärds församling
051209 05 Västerås stift 0512 Falu-Nedansiljan kontrakt 051209 Gagnefs pastorat 202603 Floda församling, Västerås stift
051210 05 Västerås stift 0512 Falu-Nedansiljan kontrakt 051210 [[]] 202903 Åls församling
051211 05 Västerås stift 0512 Falu-Nedansiljan kontrakt 051211 Rättviks pastorat 203101 Rättviks församling
051211 05 Västerås stift 0512 Falu-Nedansiljan kontrakt 051211 Rättviks pastorat 203103 Boda församling, Västerås stift
051211 05 Västerås stift 0512 Falu-Nedansiljan kontrakt 051211 Rättviks pastorat 203104 Ore församling
051501 05 Västerås stift 0515 Norra Västmanlands kontrakt 051501 [[]] 196201 Norberg-Karbennings församling
051502 05 Västerås stift 0515 Norra Västmanlands kontrakt 051502 [[]] 198201 Västanfors-Västervåla församling
051503 05 Västerås stift 0515 Norra Västmanlands kontrakt 051503 [[]] 190402 Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling
051509 05 Västerås stift 0515 Norra Västmanlands kontrakt 051509 Sala-Norrby-Möklinta pastorat 198101 Sala församling
051509 05 Västerås stift 0515 Norra Västmanlands kontrakt 051509 Sala-Norrby-Möklinta pastorat 198104 Norrby församling
051509 05 Västerås stift 0515 Norra Västmanlands kontrakt 051509 Sala-Norrby-Möklinta pastorat 198108 Möklinta församling
051510 05 Västerås stift 0515 Norra Västmanlands kontrakt 051510 Kumla, Tärna och Kila pastorat 198106 Kumla församling, Västerås stift
051510 05 Västerås stift 0515 Norra Västmanlands kontrakt 051510 Kumla, Tärna och Kila pastorat 198105 Tärna församling, Västerås stift
051510 05 Västerås stift 0515 Norra Västmanlands kontrakt 051510 Kumla, Tärna och Kila pastorat 198107 Kila församling, Västerås stift
051511 05 Västerås stift 0515 Norra Västmanlands kontrakt 051511 [[]] 198102 Västerfärnebo-Fläckebo församling
060101 06 Växjö stift 0601 Östra Värends kontrakt 060101 Växjö pastorat 078001 Växjö stads- och domkyrkoförsamling
060101 06 Växjö stift 0601 Östra Värends kontrakt 060101 Växjö pastorat 078007 Hemmesjö-Furuby församling
060101 06 Växjö stift 0601 Östra Värends kontrakt 060101 Växjö pastorat 078015 Vederslövs församling
060101 06 Växjö stift 0601 Östra Värends kontrakt 060101 Växjö pastorat 078012 Kalvsviks församling
060101 06 Växjö stift 0601 Östra Värends kontrakt 060101 Växjö pastorat 078013 Tävelsås församling
060101 06 Växjö stift 0601 Östra Värends kontrakt 060101 Växjö pastorat 078018 Öjaby församling
060101 06 Växjö stift 0601 Östra Värends kontrakt 060101 Växjö pastorat 078016 Gemla församling
060101 06 Växjö stift 0601 Östra Värends kontrakt 060101 Växjö pastorat 078024 Lammhults församling
060101 06 Växjö stift 0601 Östra Värends kontrakt 060101 Växjö pastorat 078008 Ingelstads församling
060101 06 Växjö stift 0601 Östra Värends kontrakt 060101 Växjö pastorat 078021 Söraby församling
060101 06 Växjö stift 0601 Östra Värends kontrakt 060101 Växjö pastorat 078020 Gårdsby församling
060101 06 Växjö stift 0601 Östra Värends kontrakt 060101 Växjö pastorat 078003 Sjösås församling
060101 06 Växjö stift 0601 Östra Värends kontrakt 060101 Växjö pastorat 078006 Dädesjö församling
060113 06 Växjö stift 0601 Östra Värends kontrakt 060113 Tingsryds pastorat 076301 Tingsås församling
060113 06 Växjö stift 0601 Östra Värends kontrakt 060113 Tingsryds pastorat 076306 Väckelsångs församling
060113 06 Växjö stift 0601 Östra Värends kontrakt 060113 Tingsryds pastorat 076305 Södra Sandsjö församling
060113 06 Växjö stift 0601 Östra Värends kontrakt 060113 Tingsryds pastorat 076304 Linneryds församling
060113 06 Växjö stift 0601 Östra Värends kontrakt 060113 Tingsryds pastorat 076303 Älmeboda församling
060113 06 Växjö stift 0601 Östra Värends kontrakt 060113 Tingsryds pastorat 076307 Urshults församling
060113 06 Växjö stift 0601 Östra Värends kontrakt 060113 Tingsryds pastorat 076302 Almundsryds församling
060114 06 Växjö stift 0601 Östra Värends kontrakt 060114 Lessebo-Hovmantorps pastorat 076102 Hovmantorps församling
060114 06 Växjö stift 0601 Östra Värends kontrakt 060114 Lessebo-Hovmantorps pastorat 076104 Ljuders församling
060114 06 Växjö stift 0601 Östra Värends kontrakt 060114 Lessebo-Hovmantorps pastorat 076101 Lessebo församling
060114 06 Växjö stift 0601 Östra Värends kontrakt 060114 Lessebo-Hovmantorps pastorat 076103 Ekeberga församling
060116 06 Växjö stift 0601 Östra Värends kontrakt 060116 Uppvidinge pastorat 076001 Åseda församling
060116 06 Växjö stift 0601 Östra Värends kontrakt 060116 Uppvidinge pastorat 076004 Nottebäcks församling
060116 06 Växjö stift 0601 Östra Värends kontrakt 060116 Uppvidinge pastorat 076003 Lenhovda-Herråkra församling
060116 06 Växjö stift 0601 Östra Värends kontrakt 060116 Uppvidinge pastorat 076005 Älghults församling
060301 06 Växjö stift 0603 Allbo-Sunnerbo kontrakt 060301 Göteryds pastorat 076505 Göteryds församling
060301 06 Växjö stift 0603 Allbo-Sunnerbo kontrakt 060301 Göteryds pastorat 076506 Pjätteryds församling
060301 06 Växjö stift 0603 Allbo-Sunnerbo kontrakt 060301 Göteryds pastorat 076507 Hallaryds församling
060302 06 Växjö stift 0603 Allbo-Sunnerbo kontrakt 060302 Traryd-Hinneryds pastorat 076703 Traryds församling
060302 06 Växjö stift 0603 Allbo-Sunnerbo kontrakt 060302 Traryd-Hinneryds pastorat 076702 Hinneryds församling
060303 06 Växjö stift 0603 Allbo-Sunnerbo kontrakt 060303 [[]] 076701 Markaryds församling
060304 06 Växjö stift 0603 Allbo-Sunnerbo kontrakt 060304 Berga pastorat 078108 Berga församling, Växjö stift
060304 06 Växjö stift 0603 Allbo-Sunnerbo kontrakt 060304 Berga pastorat 078110 Vittaryds församling
060304 06 Växjö stift 0603 Allbo-Sunnerbo kontrakt 060304 Berga pastorat 078109 Dörarps församling
060304 06 Växjö stift 0603 Allbo-Sunnerbo kontrakt 060304 Berga pastorat 078118 Bolmsö församling
060304 06 Växjö stift 0603 Allbo-Sunnerbo kontrakt 060304 Berga pastorat 078119 Tannåkers församling
060305 06 Växjö stift 0603 Allbo-Sunnerbo kontrakt 060305 Ryssby pastorat 078103 Ryssby församling, Allbo-Sunnerbo kontrakt
060305 06 Växjö stift 0603 Allbo-Sunnerbo kontrakt 060305 Ryssby pastorat 078104 Tutaryds församling
060305 06 Växjö stift 0603 Allbo-Sunnerbo kontrakt 060305 Ryssby pastorat 078102 Agunnaryds församling
060306 06 Växjö stift 0603 Allbo-Sunnerbo kontrakt 060306 [[]] 078107 Södra Ljunga församling
060308 06 Växjö stift 0603 Allbo-Sunnerbo kontrakt 060308 Ljungby pastorat 078101 Ljungby församling, Allbo-Sunnerbo kontrakt
060308 06 Växjö stift 0603 Allbo-Sunnerbo kontrakt 060308 Ljungby pastorat 078116 Lidhults församling
060308 06 Växjö stift 0603 Allbo-Sunnerbo kontrakt 060308 Ljungby pastorat 078117 Odensjö församling
060308 06 Växjö stift 0603 Allbo-Sunnerbo kontrakt 060308 Ljungby pastorat 078115 Vrå församling
060308 06 Växjö stift 0603 Allbo-Sunnerbo kontrakt 060308 Ljungby pastorat 078112 Annerstads församling
060308 06 Växjö stift 0603 Allbo-Sunnerbo kontrakt 060308 Ljungby pastorat 078114 Torpa församling, Växjö stift
060308 06 Växjö stift 0603 Allbo-Sunnerbo kontrakt 060308 Ljungby pastorat 078120 Ljungby Maria församling
060308 06 Växjö stift 0603 Allbo-Sunnerbo kontrakt 060308 Ljungby pastorat 078111 Angelstads församling
060310 06 Växjö stift 0603 Allbo-Sunnerbo kontrakt 060310 Skatelövs pastorat 076410 Skatelövs församling
060310 06 Växjö stift 0603 Allbo-Sunnerbo kontrakt 060310 Skatelövs pastorat 076411 Västra Torsås församling
060311 06 Växjö stift 0603 Allbo-Sunnerbo kontrakt 060311 [[]] 076503 Virestad-Härlunda församling
060312 06 Växjö stift 0603 Allbo-Sunnerbo kontrakt 060312 Moheda pastorat 076405 Moheda församling
060312 06 Växjö stift 0603 Allbo-Sunnerbo kontrakt 060312 Moheda pastorat 076406 Slätthögs församling
060312 06 Växjö stift 0603 Allbo-Sunnerbo kontrakt 060312 Moheda pastorat 076407 Mistelås församling
060313 06 Växjö stift 0603 Allbo-Sunnerbo kontrakt 060313 [[]] 076401 Alvesta församling
060314 06 Växjö stift 0603 Allbo-Sunnerbo kontrakt 060314 Vislanda-Blädinge pastorat 076409 Vislanda församling
060314 06 Växjö stift 0603 Allbo-Sunnerbo kontrakt 060314 Vislanda-Blädinge pastorat 076408 Blädinge församling
060315 06 Växjö stift 0603 Allbo-Sunnerbo kontrakt 060315 [[]] 076504 Stenbrohults församling
060316 06 Växjö stift 0603 Allbo-Sunnerbo kontrakt 060316 [[]] 076501 Älmhults församling
060602 06 Växjö stift 0606 Södra Vätterbygdens kontrakt 060602 [[]] 068002 Jönköpings församling
060605 06 Växjö stift 0606 Södra Vätterbygdens kontrakt 060605 [[]] 068015 Rogberga-Öggestorps församling
060606 06 Växjö stift 0606 Södra Vätterbygdens kontrakt 060606 [[]] 068020 Bankeryds församling
060607 06 Växjö stift 0606 Södra Vätterbygdens kontrakt 060607 [[]] 068008 Norrahammars församling
060608 06 Växjö stift 0606 Södra Vätterbygdens kontrakt 060608 [[]] 068019 Månsarps församling
060609 06 Växjö stift 0606 Södra Vätterbygdens kontrakt 060609 [[]] 068016 Barnarp-Ödestugu församling
060610 06 Växjö stift 0606 Södra Vätterbygdens kontrakt 060610 Gränna-Visingsö pastorat 068007 Gränna församling
060610 06 Växjö stift 0606 Södra Vätterbygdens kontrakt 060610 Gränna-Visingsö pastorat 068009 Visingsö församling
060611 06 Växjö stift 0606 Södra Vätterbygdens kontrakt 060611 [[]] 068010 Skärstad-Ölmstads församling
060612 06 Växjö stift 0606 Södra Vätterbygdens kontrakt 060612 [[]] 068014 Lekeryds församling
060613 06 Växjö stift 0606 Södra Vätterbygdens kontrakt 060613 Huskvarna pastorat 068005 Huskvarna församling
060613 06 Växjö stift 0606 Södra Vätterbygdens kontrakt 060613 Huskvarna pastorat 068006 Hakarps församling
060901 06 Växjö stift 0609 Östbo-Västbo kontrakt 060901 [[]] 068306 Forshedabygdens församling
060902 06 Växjö stift 0609 Östbo-Västbo kontrakt 060902 Gislaveds pastorat 066201 Gislaveds församling
060902 06 Växjö stift 0609 Östbo-Västbo kontrakt 060902 Gislaveds pastorat 066202 Våthults församling
060902 06 Växjö stift 0609 Östbo-Västbo kontrakt 060902 Gislaveds pastorat 066203 Bosebo församling
060902 06 Växjö stift 0609 Östbo-Västbo kontrakt 060902 Gislaveds pastorat 066204 Anderstorps församling
060902 06 Växjö stift 0609 Östbo-Västbo kontrakt 060902 Gislaveds pastorat 066209 Villstads församling
060902 06 Växjö stift 0609 Östbo-Västbo kontrakt 060902 Gislaveds pastorat 066216 Västbo S:t Sigfrids församling
060902 06 Växjö stift 0609 Östbo-Västbo kontrakt 060902 Gislaveds pastorat 066210 Burseryds församling
060902 06 Växjö stift 0609 Östbo-Västbo kontrakt 060902 Gislaveds pastorat 066208 Norra Hestra församling
060906 06 Växjö stift 0609 Östbo-Västbo kontrakt 060906 Gnosjö pastorat 061705 Gnosjö församling
060906 06 Växjö stift 0609 Östbo-Västbo kontrakt 060906 Gnosjö pastorat 061703 Kävsjö församling
060906 06 Växjö stift 0609 Östbo-Västbo kontrakt 060906 Gnosjö pastorat 061701 Källeryds församling
060906 06 Växjö stift 0609 Östbo-Västbo kontrakt 060906 Gnosjö pastorat 061702 Åsenhöga församling
060907 06 Växjö stift 0609 Östbo-Västbo kontrakt 060907 Bredaryds pastorat 068302 Bredaryds församling
060907 06 Växjö stift 0609 Östbo-Västbo kontrakt 060907 Bredaryds pastorat 061704 Kulltorps församling
060907 06 Växjö stift 0609 Östbo-Västbo kontrakt 060907 Bredaryds pastorat 068303 Kulltorps församling
060909 06 Växjö stift 0609 Östbo-Västbo kontrakt 060909 Hyltebruks pastorat 131505 Färgaryds församling
060909 06 Växjö stift 0609 Östbo-Västbo kontrakt 060909 Hyltebruks pastorat 131506 Femsjö församling
060909 06 Växjö stift 0609 Östbo-Västbo kontrakt 060909 Hyltebruks pastorat 131504 Långaryds församling
060909 06 Växjö stift 0609 Östbo-Västbo kontrakt 060909 Hyltebruks pastorat 131507 Unnaryds församling
060912 06 Växjö stift 0609 Östbo-Västbo kontrakt 060912 [[]] 068312 Rydaholms församling
060913 06 Växjö stift 0609 Östbo-Västbo kontrakt 060913 Voxtorps pastorat 068310 Voxtorps församling, Östbo-Västbo kontrakt
060913 06 Växjö stift 0609 Östbo-Västbo kontrakt 060913 Voxtorps pastorat 068311 Gällaryds församling
060913 06 Växjö stift 0609 Östbo-Västbo kontrakt 060913 Voxtorps pastorat 068309 Tånnö församling
060914 06 Växjö stift 0609 Östbo-Västbo kontrakt 060914 Värnamo pastorat 068301 Värnamo församling
060914 06 Växjö stift 0609 Östbo-Västbo kontrakt 060914 Värnamo pastorat 068313 Nydala-Fryele församling
060915 06 Växjö stift 0609 Östbo-Västbo kontrakt 060915 [[]] 066503 Skillingaryds församling
060916 06 Växjö stift 0609 Östbo-Västbo kontrakt 060916 Byarums pastorat 066501 Byarum-Bondstorps församling
060916 06 Växjö stift 0609 Östbo-Västbo kontrakt 060916 Byarums pastorat 066506 Svenarums församling
061203 06 Växjö stift 0612 Njudungs kontrakt 061203 Vetlanda pastorat 068515 Alseda församling
061203 06 Växjö stift 0612 Njudungs kontrakt 061203 Vetlanda pastorat 068501 Vetlanda församling
061203 06 Växjö stift 0612 Njudungs kontrakt 061203 Vetlanda pastorat 068504 Näsby församling, Växjö stift
061203 06 Växjö stift 0612 Njudungs kontrakt 061203 Vetlanda pastorat 068519 Björkö församling
061203 06 Växjö stift 0612 Njudungs kontrakt 061203 Vetlanda pastorat 068520 Nävelsjö församling
061203 06 Växjö stift 0612 Njudungs kontrakt 061203 Vetlanda pastorat 068521 Lannaskede församling
061203 06 Växjö stift 0612 Njudungs kontrakt 061203 Vetlanda pastorat 068503 Bäckseda församling
061203 06 Växjö stift 0612 Njudungs kontrakt 061203 Vetlanda pastorat 068509 Korsberga församling, Växjö stift
061203 06 Växjö stift 0612 Njudungs kontrakt 061203 Vetlanda pastorat 068514 Nye, Näshult och Stenberga församling
061209 06 Växjö stift 0612 Njudungs kontrakt 061209 Sävsjö pastorat 068401 Sävsjö församling
061209 06 Växjö stift 0612 Njudungs kontrakt 061209 Sävsjö pastorat 068403 Vrigstad-Hylletofta församling
061209 06 Växjö stift 0612 Njudungs kontrakt 061209 Sävsjö pastorat 068407 Stockaryds församling
061209 06 Växjö stift 0612 Njudungs kontrakt 061209 Sävsjö pastorat 068408 Hultsjö församling
061209 06 Växjö stift 0612 Njudungs kontrakt 061209 Sävsjö pastorat 068406 Hjälmseryds församling
061210 06 Växjö stift 0612 Njudungs kontrakt 061210 Nässjö pastorat 068210 Almesåkra församling
061210 06 Växjö stift 0612 Njudungs kontrakt 061210 Nässjö pastorat 068207 Barkeryd-Forserums församling
061210 06 Växjö stift 0612 Njudungs kontrakt 061210 Nässjö pastorat 068204 Bringetofta församling
061210 06 Växjö stift 0612 Njudungs kontrakt 061210 Nässjö pastorat 068209 Malmbäcks församling
061210 06 Växjö stift 0612 Njudungs kontrakt 061210 Nässjö pastorat 068203 Norra Sandsjö församling
061210 06 Växjö stift 0612 Njudungs kontrakt 061210 Nässjö pastorat 068201 Nässjö församling
061301 06 Växjö stift 0613 Kalmar-Ölands kontrakt 061301 Kalmar pastorat 088001 Kalmar domkyrkoförsamling
061301 06 Växjö stift 0613 Kalmar-Ölands kontrakt 061301 Kalmar pastorat 088015 Kalmar S:t Johannes församling
061301 06 Växjö stift 0613 Kalmar-Ölands kontrakt 061301 Kalmar pastorat 088016 Heliga Korsets församling
061301 06 Växjö stift 0613 Kalmar-Ölands kontrakt 061301 Kalmar pastorat 088017 S:ta Birgitta församling
061301 06 Växjö stift 0613 Kalmar-Ölands kontrakt 061301 Kalmar pastorat 088018 Två systrars församling
061302 06 Växjö stift 0613 Kalmar-Ölands kontrakt 061302 Dörby-Hossmo pastorat 088003 Dörby församling
061302 06 Växjö stift 0613 Kalmar-Ölands kontrakt 061302 Dörby-Hossmo pastorat 088004 Hossmo församling
061303 06 Växjö stift 0613 Kalmar-Ölands kontrakt 061303 Ryssby-Åby pastorat 088005 Ryssby församling, Kalmar-Ölands kontrakt
061303 06 Växjö stift 0613 Kalmar-Ölands kontrakt 061303 Ryssby-Åby pastorat 088006 Åby församling
061304 06 Växjö stift 0613 Kalmar-Ölands kontrakt 061304 [[]] 088002 Förlösa-Kläckeberga församling
061306 06 Växjö stift 0613 Kalmar-Ölands kontrakt 061306 Södermöre pastorat 088008 Ljungby församling, Kalmar-Ölands kontrakt
061306 06 Växjö stift 0613 Kalmar-Ölands kontrakt 061306 Södermöre pastorat 088009 Arby-Hagby församling
061306 06 Växjö stift 0613 Kalmar-Ölands kontrakt 061306 Södermöre pastorat 088011 Halltorp-Voxtorps församling
061306 06 Växjö stift 0613 Kalmar-Ölands kontrakt 061306 Södermöre pastorat 088013 Karlslunda-Mortorps församling
061308 06 Växjö stift 0613 Kalmar-Ölands kontrakt 061308 Södra Ölands pastorat 084015 Torslunda församling
061308 06 Växjö stift 0613 Kalmar-Ölands kontrakt 061308 Södra Ölands pastorat 084014 Glömminge-Algutsrums församling
061308 06 Växjö stift 0613 Kalmar-Ölands kontrakt 061308 Södra Ölands pastorat 084016 Norra Möckleby, Sandby och Gårdby församling
061308 06 Växjö stift 0613 Kalmar-Ölands kontrakt 061308 Södra Ölands pastorat 084003 Mörbylånga-Kastlösa församling
061308 06 Växjö stift 0613 Kalmar-Ölands kontrakt 061308 Södra Ölands pastorat 084001 Resmo-Vickleby församling
061308 06 Växjö stift 0613 Kalmar-Ölands kontrakt 061308 Södra Ölands pastorat 084005 Hulterstad-Stenåsa församling
061308 06 Växjö stift 0613 Kalmar-Ölands kontrakt 061308 Södra Ölands pastorat 084008 Sydölands församling
061309 06 Växjö stift 0613 Kalmar-Ölands kontrakt 061309 Norra Ölands pastorat 088514 Nordölands församling
061309 06 Växjö stift 0613 Kalmar-Ölands kontrakt 061309 Norra Ölands pastorat 088507 Köpingsviks församling
061309 06 Växjö stift 0613 Kalmar-Ölands kontrakt 061309 Norra Ölands pastorat 088502 Föra-Alböke-Löts församling
061309 06 Växjö stift 0613 Kalmar-Ölands kontrakt 061309 Norra Ölands pastorat 088501 Borgholms församling
061309 06 Växjö stift 0613 Kalmar-Ölands kontrakt 061309 Norra Ölands pastorat 088510 Gärdslösa, Långlöt och Runstens församling
061309 06 Växjö stift 0613 Kalmar-Ölands kontrakt 061309 Norra Ölands pastorat 088509 Räpplinge-Högsrums församling
061501 06 Växjö stift 0615 Stranda-Möre kontrakt 061501 [[]] 086103 Ålems församling
061502 06 Växjö stift 0615 Stranda-Möre kontrakt 061502 Mönsterås-Fliseryds pastorat 086101 Mönsterås församling
061502 06 Växjö stift 0615 Stranda-Möre kontrakt 061502 Mönsterås-Fliseryds pastorat 086102 Fliseryds församling
061503 06 Växjö stift 0615 Stranda-Möre kontrakt 061503 [[]] 088205 Döderhults församling
061504 06 Växjö stift 0615 Stranda-Möre kontrakt 061504 [[]] 088201 Oskarshamns församling
061505 06 Växjö stift 0615 Stranda-Möre kontrakt 061505 Högsby pastorat 082102 Högsby församling
061505 06 Växjö stift 0615 Stranda-Möre kontrakt 061505 Högsby pastorat 082101 Fågelfors församling
061505 06 Växjö stift 0615 Stranda-Möre kontrakt 061505 Högsby pastorat 082103 Långemåla församling
061505 06 Växjö stift 0615 Stranda-Möre kontrakt 061505 Högsby pastorat 082104 Fagerhults församling
061510 06 Växjö stift 0615 Stranda-Möre kontrakt 061510 Torsås pastorat 083402 Torsås församling
061510 06 Växjö stift 0615 Stranda-Möre kontrakt 061510 Torsås pastorat 083401 Gullabo församling
061510 06 Växjö stift 0615 Stranda-Möre kontrakt 061510 Torsås pastorat 083404 Söderåkra församling
061511 06 Växjö stift 0615 Stranda-Möre kontrakt 061511 Emmaboda pastorat 086201 Emmaboda församling
061511 06 Växjö stift 0615 Stranda-Möre kontrakt 061511 Emmaboda pastorat 086204 Långasjö församling
061511 06 Växjö stift 0615 Stranda-Möre kontrakt 061511 Emmaboda pastorat 086202 Vissefjärda församling
061511 06 Växjö stift 0615 Stranda-Möre kontrakt 061511 Emmaboda pastorat 086203 Algutsboda församling
061512 06 Växjö stift 0615 Stranda-Möre kontrakt 061512 Nybro pastorat 088101 Nybro-S:t Sigfrids församling
061512 06 Växjö stift 0615 Stranda-Möre kontrakt 061512 Nybro pastorat 088105 Madesjö församling
061512 06 Växjö stift 0615 Stranda-Möre kontrakt 061512 Nybro pastorat 088106 Örsjö församling, Växjö stift
061512 06 Växjö stift 0615 Stranda-Möre kontrakt 061512 Nybro pastorat 088108 Oskars församling
061512 06 Växjö stift 0615 Stranda-Möre kontrakt 061512 Nybro pastorat 088109 Hälleberga församling
061512 06 Växjö stift 0615 Stranda-Möre kontrakt 061512 Nybro pastorat 088103 Bäckebo församling
061512 06 Växjö stift 0615 Stranda-Möre kontrakt 061512 Nybro pastorat 088102 Kråksmåla församling
061512 06 Växjö stift 0615 Stranda-Möre kontrakt 061512 Nybro pastorat 088104 Kristvalla församling
070101 07 Lunds stift 0701 Torna kontrakt 070101 Lunds pastorat 128101 Lunds domkyrkoförsamling
070101 07 Lunds stift 0701 Torna kontrakt 070101 Lunds pastorat 128127 Torns församling
070101 07 Lunds stift 0701 Torna kontrakt 070101 Lunds pastorat 128102 S:t Peters klosters församling
070101 07 Lunds stift 0701 Torna kontrakt 070101 Lunds pastorat 128124 Helgeands församling
070101 07 Lunds stift 0701 Torna kontrakt 070101 Lunds pastorat 128105 Norra Nöbbelövs församling
070101 07 Lunds stift 0701 Torna kontrakt 070101 Lunds pastorat 128104 Lunds Allhelgonaförsamling
070101 07 Lunds stift 0701 Torna kontrakt 070101 Lunds pastorat 128125 Lunds östra stadsförsamling
070104 07 Lunds stift 0701 Torna kontrakt 070104 [[]] 128116 Dalby församling, Lunds stift
070105 07 Lunds stift 0701 Torna kontrakt 070105 [[]] 128113 Södra Sandby församling
070109 07 Lunds stift 0701 Torna kontrakt 070109 [[]] 128121 Veberöds församling
070110 07 Lunds stift 0701 Torna kontrakt 070110 [[]] 128120 Genarps församling
070302 07 Lunds stift 0703 Skytts kontrakt 070302 [[]] 123304 Vellinge-Månstorps församling
070303 07 Lunds stift 0703 Skytts kontrakt 070303 [[]] 128701 Trelleborgs församling
070304 07 Lunds stift 0703 Skytts kontrakt 070304 [[]] 123309 Höllvikens församling
070306 07 Lunds stift 0703 Skytts kontrakt 070306 [[]] 128715 Dalköpinge församling
070307 07 Lunds stift 0703 Skytts kontrakt 070307 [[]] 128706 Hammarlövs församling
070308 07 Lunds stift 0703 Skytts kontrakt 070308 [[]] 128721 Källstorps församling
070309 07 Lunds stift 0703 Skytts kontrakt 070309 [[]] 128731 Anderslövs församling
070311 07 Lunds stift 0703 Skytts kontrakt 070311 [[]] 123305 Skanör-Falsterbo församling
070402 07 Lunds stift 0704 Bara kontrakt 070402 [[]] 126301 Svedala församling
070403 07 Lunds stift 0704 Bara kontrakt 070403 [[]] 126307 Värby församling
070404 07 Lunds stift 0704 Bara kontrakt 070404 [[]] 123101 Burlövs församling
070405 07 Lunds stift 0704 Bara kontrakt 070405 [[]] 123006 Uppåkra församling
070406 07 Lunds stift 0704 Bara kontrakt 070406 [[]] 123013 S:t Staffans församling
070407 07 Lunds stift 0704 Bara kontrakt 070407 [[]] 126201 Lomma församling
070408 07 Lunds stift 0704 Bara kontrakt 070408 [[]] 126205 Bjärreds församling
070501 07 Lunds stift 0705 Vemmenhögs, Ljunits, Herrestads, Färs och Österlens kontrakt 070501 [[]] 126401 Skurups församling
070502 07 Lunds stift 0705 Vemmenhögs, Ljunits, Herrestads, Färs och Österlens kontrakt 070502 [[]] 126412 Villie församling
070503 07 Lunds stift 0705 Vemmenhögs, Ljunits, Herrestads, Färs och Österlens kontrakt 070503 [[]] 126406 Skivarps församling
070504 07 Lunds stift 0705 Vemmenhögs, Ljunits, Herrestads, Färs och Österlens kontrakt 070504 [[]] 128605 Ljunits församling
070505 07 Lunds stift 0705 Vemmenhögs, Ljunits, Herrestads, Färs och Österlens kontrakt 070505 Ystads pastorat 128614 Sövestadsbygdens församling
070505 07 Lunds stift 0705 Vemmenhögs, Ljunits, Herrestads, Färs och Österlens kontrakt 070505 Ystads pastorat 128601 Ystads församling
070507 07 Lunds stift 0705 Vemmenhögs, Ljunits, Herrestads, Färs och Österlens kontrakt 070507 [[]] 128611 Stora Köpinge församling
070508 07 Lunds stift 0705 Vemmenhögs, Ljunits, Herrestads, Färs och Österlens kontrakt 070508 [[]] 128617 Löderups församling
070509 07 Lunds stift 0705 Vemmenhögs, Ljunits, Herrestads, Färs och Österlens kontrakt 070509 [[]] 126505 Blentarps församling
070510 07 Lunds stift 0705 Vemmenhögs, Ljunits, Herrestads, Färs och Österlens kontrakt 070510 [[]] 126510 Lövestads församling
070511 07 Lunds stift 0705 Vemmenhögs, Ljunits, Herrestads, Färs och Österlens kontrakt 070511 [[]] 126503 Sjöbo församling
070512 07 Lunds stift 0705 Vemmenhögs, Ljunits, Herrestads, Färs och Österlens kontrakt 070512 [[]] 126511 Vollsjö församling
070513 07 Lunds stift 0705 Vemmenhögs, Ljunits, Herrestads, Färs och Österlens kontrakt 070513 [[]] 129119 Kiviks församling
070514 07 Lunds stift 0705 Vemmenhögs, Ljunits, Herrestads, Färs och Österlens kontrakt 070514 [[]] 129107 Gärsnäs församling
070515 07 Lunds stift 0705 Vemmenhögs, Ljunits, Herrestads, Färs och Österlens kontrakt 070515 Simrishamns pastorat 129101 Simrishamns församling
070515 07 Lunds stift 0705 Vemmenhögs, Ljunits, Herrestads, Färs och Österlens kontrakt 070515 Simrishamns pastorat 129117 S:t Olofs församling, Lunds stift
070515 07 Lunds stift 0705 Vemmenhögs, Ljunits, Herrestads, Färs och Österlens kontrakt 070515 Simrishamns pastorat 129118 Rörums församling
070516 07 Lunds stift 0705 Vemmenhögs, Ljunits, Herrestads, Färs och Österlens kontrakt 070516 [[]] 127009 Smedstorps församling
070517 07 Lunds stift 0705 Vemmenhögs, Ljunits, Herrestads, Färs och Österlens kontrakt 070517 [[]] 127005 Tomelillabygdens församling
070518 07 Lunds stift 0705 Vemmenhögs, Ljunits, Herrestads, Färs och Österlens kontrakt 070518 [[]] 127014 Brösarp-Tranås församling
070602 07 Lunds stift 0706 Frosta kontrakt 070602 [[]] 126602 Hörby församling
070603 07 Lunds stift 0706 Frosta kontrakt 070603 [[]] 128513 Löberöds församling
070605 07 Lunds stift 0706 Frosta kontrakt 070605 [[]] 126702 Höörs församling
070606 07 Lunds stift 0706 Frosta kontrakt 070606 [[]] 126704 Ringsjö församling
070606 07 Lunds stift 0706 Frosta kontrakt 070606 [[]] 128509 Ringsjö församling
070610 07 Lunds stift 0706 Frosta kontrakt 070610 Eslövs pastorat 128511 Marieholms församling
070610 07 Lunds stift 0706 Frosta kontrakt 070610 Eslövs pastorat 128502 Östra Onsjö församling
070610 07 Lunds stift 0706 Frosta kontrakt 070610 Eslövs pastorat 128501 Eslövs församling
070901 07 Lunds stift 0709 Rönnebergs kontrakt 070901 [[]] 128201 Landskrona församling
070901 07 Lunds stift 0709 Rönnebergs kontrakt 070901 [[]] 128314 Landskrona församling
070905 07 Lunds stift 0709 Rönnebergs kontrakt 070905 Svalövsbygdens pastorat 121410 Teckomatorps församling
070905 07 Lunds stift 0709 Rönnebergs kontrakt 070905 Svalövsbygdens pastorat 121402 Svalövs församling
070905 07 Lunds stift 0709 Rönnebergs kontrakt 070905 Svalövsbygdens pastorat 121408 Billeberga-Sireköpinge församling
070906 07 Lunds stift 0709 Rönnebergs kontrakt 070906 [[]] 128204 Häljarps församling
070908 07 Lunds stift 0709 Rönnebergs kontrakt 070908 [[]] 126112 Löddebygdens församling
070909 07 Lunds stift 0709 Rönnebergs kontrakt 070909 [[]] 121405 Kågeröd-Röstånga församling
070910 07 Lunds stift 0709 Rönnebergs kontrakt 070910 [[]] 126104 Lackalänga-Stävie församling
070911 07 Lunds stift 0709 Rönnebergs kontrakt 070911 V Karaby, Dagstorp och Hofterups pastorat 126103 Västra Karaby och Dagstorps församling
070911 07 Lunds stift 0709 Rönnebergs kontrakt 070911 V Karaby, Dagstorp och Hofterups pastorat 126110 Hofterups församling
070913 07 Lunds stift 0709 Rönnebergs kontrakt 070913 [[]] 126101 Kävlinge församling
071001 07 Lunds stift 0710 Luggude kontrakt 071001 Allerums pastorat 128306 Allerums församling
071001 07 Lunds stift 0710 Luggude kontrakt 071001 Allerums pastorat 128307 Fleninge församling
071001 07 Lunds stift 0710 Luggude kontrakt 071001 Allerums pastorat 128305 Välinge-Kattarps församling
071002 07 Lunds stift 0710 Luggude kontrakt 071002 Kulla pastorat 128405 Farhult-Jonstorps församling
071002 07 Lunds stift 0710 Luggude kontrakt 071002 Kulla pastorat 128403 Vikens församling
071002 07 Lunds stift 0710 Luggude kontrakt 071002 Kulla pastorat 128402 Väsby församling
071003 07 Lunds stift 0710 Luggude kontrakt 071003 [[]] 128401 Höganäs församling
071004 07 Lunds stift 0710 Luggude kontrakt 071004 [[]] 128404 Brunnby församling
071007 07 Lunds stift 0710 Luggude kontrakt 071007 [[]] 128309 Kropps församling
071008 07 Lunds stift 0710 Luggude kontrakt 071008 [[]] 126001 Bjuvs församling
071009 07 Lunds stift 0710 Luggude kontrakt 071009 [[]] 126004 Ekeby församling, Lunds stift
071101 07 Lunds stift 0711 Helsingborgs kontrakt 071101 Helsingborgs pastorat 128301 Helsingborgs Maria församling
071101 07 Lunds stift 0711 Helsingborgs kontrakt 071101 Helsingborgs pastorat 128302 Helsingborgs Gustav Adolfs församling
071101 07 Lunds stift 0711 Helsingborgs kontrakt 071101 Helsingborgs pastorat 128317 Filborna församling
071101 07 Lunds stift 0711 Helsingborgs kontrakt 071101 Helsingborgs pastorat 128303 Raus församling
071106 07 Lunds stift 0711 Helsingborgs kontrakt 071106 [[]] 128316 Kvistofta församling
071106 07 Lunds stift 0711 Helsingborgs kontrakt 071106 [[]] 128207 Kvistofta församling
071301 07 Lunds stift 0713 Åsbo kontrakt 071301 [[]] 127701 Björnekulla-Västra Broby församling
071302 07 Lunds stift 0713 Åsbo kontrakt 071302 [[]] 127703 Kvidinge församling
071305 07 Lunds stift 0713 Åsbo kontrakt 071305 Klippans pastorat 127607 Östra Ljungby församling
071305 07 Lunds stift 0713 Åsbo kontrakt 071305 Klippans pastorat 127601 Klippans församling
071305 07 Lunds stift 0713 Åsbo kontrakt 071305 Klippans pastorat 127605 Riseberga-Färingtofta församling
071307 07 Lunds stift 0713 Åsbo kontrakt 071307 [[]] 127501 Perstorps församling
071308 07 Lunds stift 0713 Åsbo kontrakt 071308 Örkelljunga pastorat 125701 Örkelljunga församling
071308 07 Lunds stift 0713 Åsbo kontrakt 071308 Örkelljunga pastorat 125702 Rya församling
071308 07 Lunds stift 0713 Åsbo kontrakt 071308 Örkelljunga pastorat 125703 Skånes-Fagerhults församling
071401 07 Lunds stift 0714 Bjäre kontrakt 071401 Västra Bjäre pastorat 127804 Västra Karup-Hovs församling
071401 07 Lunds stift 0714 Bjäre kontrakt 071401 Västra Bjäre pastorat 127806 Torekovs församling
071402 07 Lunds stift 0714 Bjäre kontrakt 071402 [[]] 127802 Förslöv-Grevie församling
071403 07 Lunds stift 0714 Bjäre kontrakt 071403 [[]] 129209 Barkåkra församling
071404 07 Lunds stift 0714 Bjäre kontrakt 071404 [[]] 129211 Hjärnarp-Tåstarps församling
071405 07 Lunds stift 0714 Bjäre kontrakt 071405 [[]] 127801 Båstad-Östra Karups församling
071406 07 Lunds stift 0714 Bjäre kontrakt 071406 [[]] 129205 Munka Ljungby församling
071407 07 Lunds stift 0714 Bjäre kontrakt 071407 [[]] 129201 Ängelholms församling
071408 07 Lunds stift 0714 Bjäre kontrakt 071408 [[]] 129206 Strövelstorps församling
071501 07 Lunds stift 0715 Västra Göinge kontrakt 071501 [[]] 129305 Vinslövs församling
071502 07 Lunds stift 0715 Västra Göinge kontrakt 071502 [[]] 129315 Sösdala församling
071503 07 Lunds stift 0715 Västra Göinge kontrakt 071503 Tyringe pastorat 129319 Tyringe församling
071503 07 Lunds stift 0715 Västra Göinge kontrakt 071503 Tyringe pastorat 129321 Röke församling
071503 07 Lunds stift 0715 Västra Göinge kontrakt 071503 Tyringe pastorat 129322 Västra Torups församling
071505 07 Lunds stift 0715 Västra Göinge kontrakt 071505 Bjärnums pastorat 129310 Farstorps församling
071505 07 Lunds stift 0715 Västra Göinge kontrakt 071505 Bjärnums pastorat 129313 Norra Åkarps församling
071505 07 Lunds stift 0715 Västra Göinge kontrakt 071505 Bjärnums pastorat 129314 Vankiva församling
071506 07 Lunds stift 0715 Västra Göinge kontrakt 071506 Vittsjö-Verums pastorat 129312 Vittsjö församling
071506 07 Lunds stift 0715 Västra Göinge kontrakt 071506 Vittsjö-Verums pastorat 129311 Verums församling
071508 07 Lunds stift 0715 Västra Göinge kontrakt 071508 [[]] 129301 Hässleholms församling
071602 07 Lunds stift 0716 Östra Göinge kontrakt 071602 [[]] 125606 Broby-Emmislövs församling
071604 07 Lunds stift 0716 Östra Göinge kontrakt 071604 [[]] 127302 Örkeneds församling
071605 07 Lunds stift 0716 Östra Göinge kontrakt 071605 Osby pastorat 127303 Loshults församling
071605 07 Lunds stift 0716 Östra Göinge kontrakt 071605 Osby pastorat 127301 Osby-Visseltofta församling
071607 07 Lunds stift 0716 Östra Göinge kontrakt 071607 Glimåkra-Hjärsås pastorat 125604 Hjärsås församling
071607 07 Lunds stift 0716 Östra Göinge kontrakt 071607 Glimåkra-Hjärsås pastorat 125607 Glimåkra församling
071608 07 Lunds stift 0716 Östra Göinge kontrakt 071608 Knislinge pastorat 125601 Knislinge-Gryts församling
071608 07 Lunds stift 0716 Östra Göinge kontrakt 071608 Knislinge pastorat 125603 Kviinge församling
071701 07 Lunds stift 0717 Villands och Gärds kontrakt 071701 Kristianstads pastorat 129001 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling
071701 07 Lunds stift 0717 Villands och Gärds kontrakt 071701 Kristianstads pastorat 129002 Norra Åsums församling
071703 07 Lunds stift 0717 Villands och Gärds kontrakt 071703 Bromölla pastorat 127203 Näsums församling
071703 07 Lunds stift 0717 Villands och Gärds kontrakt 071703 Bromölla pastorat 127201 Ivetofta-Gualövs församling
071705 07 Lunds stift 0717 Villands och Gärds kontrakt 071705 [[]] 129015 Åhus församling
071706 07 Lunds stift 0717 Villands och Gärds kontrakt 071706 [[]] 129009 Nosaby församling
071707 07 Lunds stift 0717 Villands och Gärds kontrakt 071707 [[]] 129035 Oppmanna-Vånga församling
071708 07 Lunds stift 0717 Villands och Gärds kontrakt 071708 Fjälkinge pastorat 129024 Fjälkinge-Nymö församling
071708 07 Lunds stift 0717 Villands och Gärds kontrakt 071708 Fjälkinge pastorat 129025 Gustav Adolf-Rinkaby församling
071708 07 Lunds stift 0717 Villands och Gärds kontrakt 071708 Fjälkinge pastorat 129023 Bäckaskogs församling
071711 07 Lunds stift 0717 Villands och Gärds kontrakt 071711 Västra Vrams pastorat 129032 Västra och Östra Vrams församling
071711 07 Lunds stift 0717 Villands och Gärds kontrakt 071711 Västra Vrams pastorat 129033 Linderöds församling
071711 07 Lunds stift 0717 Villands och Gärds kontrakt 071711 Västra Vrams pastorat 129003 Äsphults församling
071713 07 Lunds stift 0717 Villands och Gärds kontrakt 071713 [[]] 129029 Degeberga-Everöds församling
071714 07 Lunds stift 0717 Villands och Gärds kontrakt 071714 Vä-Skepparslövs pastorat 129007 Vä-Skepparslövs församling
071714 07 Lunds stift 0717 Villands och Gärds kontrakt 071714 Vä-Skepparslövs pastorat 129005 Träne-Djurröds församling
071714 07 Lunds stift 0717 Villands och Gärds kontrakt 071714 Vä-Skepparslövs pastorat 129008 Köpinge församling
071715 07 Lunds stift 0717 Villands och Gärds kontrakt 071715 [[]] 129014 Araslövs församling
071901 07 Lunds stift 0719 Karlskrona-Ronneby kontrakt 071901 [[]] 108002 Karlskrona amiralitetsförsamling
071902 07 Lunds stift 0719 Karlskrona-Ronneby kontrakt 071902 Karlskrona-Aspö pastorat 108001 Karlskrona stadsförsamling
071902 07 Lunds stift 0719 Karlskrona-Ronneby kontrakt 071902 Karlskrona-Aspö pastorat 108004 Aspö församling, Lunds stift
071904 07 Lunds stift 0719 Karlskrona-Ronneby kontrakt 071904 Jämjö pastorat 108009 Jämjö församling
071904 07 Lunds stift 0719 Karlskrona-Ronneby kontrakt 071904 Jämjö pastorat 108012 Ramdala församling
071904 07 Lunds stift 0719 Karlskrona-Ronneby kontrakt 071904 Jämjö pastorat 108011 Sturkö församling
071904 07 Lunds stift 0719 Karlskrona-Ronneby kontrakt 071904 Jämjö pastorat 108008 Kristianopels församling
071904 07 Lunds stift 0719 Karlskrona-Ronneby kontrakt 071904 Jämjö pastorat 108010 Torhamns församling
071905 07 Lunds stift 0719 Karlskrona-Ronneby kontrakt 071905 [[]] 108006 Lyckå församling
071909 07 Lunds stift 0719 Karlskrona-Ronneby kontrakt 071909 [[]] 108018 Nättraby-Hasslö församling
071910 07 Lunds stift 0719 Karlskrona-Ronneby kontrakt 071910 [[]] 108015 Fridlevstads församling
071911 07 Lunds stift 0719 Karlskrona-Ronneby kontrakt 071911 [[]] 108014 Rödeby församling
071912 07 Lunds stift 0719 Karlskrona-Ronneby kontrakt 071912 Ronneby pastorat 108110 Bräkne-Hoby församling
071912 07 Lunds stift 0719 Karlskrona-Ronneby kontrakt 071912 Ronneby pastorat 108101 Ronneby församling
072101 07 Lunds stift 0721 Listers och Bräkne kontrakt 072101 Karlshamn-Trensums pastorat 108204 Åryds församling
072101 07 Lunds stift 0721 Listers och Bräkne kontrakt 072101 Karlshamn-Trensums pastorat 108203 Hällaryds församling
072101 07 Lunds stift 0721 Listers och Bräkne kontrakt 072101 Karlshamn-Trensums pastorat 108201 Karlshamns församling
072102 07 Lunds stift 0721 Listers och Bräkne kontrakt 072102 Asarums pastorat 108205 Asarums församling
072102 07 Lunds stift 0721 Listers och Bräkne kontrakt 072102 Asarums pastorat 108202 Ringamåla församling
072104 07 Lunds stift 0721 Listers och Bräkne kontrakt 072104 [[]] 108206 Mörrum-Elleholms församling
072105 07 Lunds stift 0721 Listers och Bräkne kontrakt 072105 [[]] 108304 Mjällby församling
072107 07 Lunds stift 0721 Listers och Bräkne kontrakt 072107 [[]] 106002 Jämshögs församling
072108 07 Lunds stift 0721 Listers och Bräkne kontrakt 072108 [[]] 106003 Kyrkhults församling
072109 07 Lunds stift 0721 Listers och Bräkne kontrakt 072109 [[]] 108301 Sölvesborgs församling
072610 07 Lunds stift 0726 Malmö kontrakt 072610 Malmö pastorat 128002 Malmö S:t Petri församling
072610 07 Lunds stift 0726 Malmö kontrakt 072610 Malmö pastorat 128007 Limhamns församling
072610 07 Lunds stift 0726 Malmö kontrakt 072610 Malmö pastorat 128016 Hyllie församling
072610 07 Lunds stift 0726 Malmö kontrakt 072610 Malmö pastorat 128008 Fosie församling
072610 07 Lunds stift 0726 Malmö kontrakt 072610 Malmö pastorat 128006 Malmö S:t Johannes församling
072610 07 Lunds stift 0726 Malmö kontrakt 072610 Malmö pastorat 128010 Husie församling
080101 08 Göteborgs stift 0801 Domprosteriet, Göteborgs stift 080101 Domkyrkopastoratet 148001 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg
080101 08 Göteborgs stift 0801 Domprosteriet, Göteborgs stift 080101 Domkyrkopastoratet 148007 Göteborgs Vasa församling
080101 08 Göteborgs stift 0801 Domprosteriet, Göteborgs stift 080101 Domkyrkopastoratet 148008 Göteborgs Johannebergs församling
080101 08 Göteborgs stift 0801 Domprosteriet, Göteborgs stift 080101 Domkyrkopastoratet 148010 Göteborgs Haga församling
080101 08 Göteborgs stift 0801 Domprosteriet, Göteborgs stift 080101 Domkyrkopastoratet 148009 Göteborgs Annedals församling
080101 08 Göteborgs stift 0801 Domprosteriet, Göteborgs stift 080101 Domkyrkopastoratet 148025 Tyska Christinae församling
080201 08 Göteborgs stift 0802 Älvsborgs kontrakt 080201 Carl Johans pastorat 148012 Göteborgs Masthuggs församling
080201 08 Göteborgs stift 0802 Älvsborgs kontrakt 080201 Carl Johans pastorat 148011 Göteborgs Oscar Fredriks församling
080201 08 Göteborgs stift 0802 Älvsborgs kontrakt 080201 Carl Johans pastorat 148013 Göteborgs Carl Johans församling
080201 08 Göteborgs stift 0802 Älvsborgs kontrakt 080201 Carl Johans pastorat 148021 Högsbo församling
080204 08 Göteborgs stift 0802 Älvsborgs kontrakt 080204 Västra Frölunda pastorat 148022 Västra Frölunda församling
080204 08 Göteborgs stift 0802 Älvsborgs kontrakt 080204 Västra Frölunda pastorat 148023 Älvsborgs församling
080204 08 Göteborgs stift 0802 Älvsborgs kontrakt 080204 Västra Frölunda pastorat 148024 Tynnereds församling
080204 08 Göteborgs stift 0802 Älvsborgs kontrakt 080204 Västra Frölunda pastorat 148041 Näsets församling
080204 08 Göteborgs stift 0802 Älvsborgs kontrakt 080204 Västra Frölunda pastorat 148037 Styrsö församling
080207 08 Göteborgs stift 0802 Älvsborgs kontrakt 080207 [[]] 148036 Askims församling
080305 08 Göteborgs stift 0803 Nylöse kontrakt 080305 Örgryte pastorat 148033 Göteborgs S:t Pauli församling
080305 08 Göteborgs stift 0803 Nylöse kontrakt 080305 Örgryte pastorat 148006 Härlanda församling
080305 08 Göteborgs stift 0803 Nylöse kontrakt 080305 Örgryte pastorat 148038 Björkekärrs församling
080305 08 Göteborgs stift 0803 Nylöse kontrakt 080305 Örgryte pastorat 148016 Örgryte församling
080310 08 Göteborgs stift 0803 Nylöse kontrakt 080310 Nylöse pastorat 148004 Nylöse församling
080310 08 Göteborgs stift 0803 Nylöse kontrakt 080310 Nylöse pastorat 148032 Bergsjöns församling
080310 08 Göteborgs stift 0803 Nylöse kontrakt 080310 Nylöse pastorat 148005 Kortedala församling
080310 08 Göteborgs stift 0803 Nylöse kontrakt 080310 Nylöse pastorat 148034 Angereds församling
080401 08 Göteborgs stift 0804 Hisings kontrakt 080401 [[]] 148017 Lundby församling, Göteborgs stift
080406 08 Göteborgs stift 0804 Hisings kontrakt 080406 Backa pastorat 148020 Backa församling
080406 08 Göteborgs stift 0804 Hisings kontrakt 080406 Backa pastorat 148031 Tuve-Säve församling
080407 08 Göteborgs stift 0804 Hisings kontrakt 080407 [[]] 140701 Öckerö församling
080408 08 Göteborgs stift 0804 Hisings kontrakt 080408 [[]] 148028 Torslanda-Björlanda församling
080501 08 Göteborgs stift 0805 Göta Älvdalens kontrakt 080501 [[]] 148201 Kungälv-Ytterby församling
080502 08 Göteborgs stift 0805 Göta Älvdalens kontrakt 080502 Romelanda pastorat 148208 Romelanda församling
080502 08 Göteborgs stift 0805 Göta Älvdalens kontrakt 080502 Romelanda pastorat 148209 Kareby församling
080503 08 Göteborgs stift 0805 Göta Älvdalens kontrakt 080503 Torsby pastorat 148205 Torsby församling
080503 08 Göteborgs stift 0805 Göta Älvdalens kontrakt 080503 Torsby pastorat 148204 Harestads församling
080503 08 Göteborgs stift 0805 Göta Älvdalens kontrakt 080503 Torsby pastorat 148206 Lycke församling
080503 08 Göteborgs stift 0805 Göta Älvdalens kontrakt 080503 Torsby pastorat 148203 Marstrands församling
080504 08 Göteborgs stift 0805 Göta Älvdalens kontrakt 080504 Solberga pastorat 148211 Solberga församling, Göteborgs stift
080504 08 Göteborgs stift 0805 Göta Älvdalens kontrakt 080504 Solberga pastorat 141505 Jörlanda församling
080504 08 Göteborgs stift 0805 Göta Älvdalens kontrakt 080504 Solberga pastorat 148210 Hålta församling
080505 08 Göteborgs stift 0805 Göta Älvdalens kontrakt 080505 Lilla Edets pastorat 146201 Fuxerna-Åsbräcka församling
080505 08 Göteborgs stift 0805 Göta Älvdalens kontrakt 080505 Lilla Edets pastorat 146207 Hjärtums församling
080505 08 Göteborgs stift 0805 Göta Älvdalens kontrakt 080505 Lilla Edets pastorat 146206 Västerlanda församling
080506 08 Göteborgs stift 0805 Göta Älvdalens kontrakt 080506 [[]] 144005 Starrkärr-Kilanda församling
080507 08 Göteborgs stift 0805 Göta Älvdalens kontrakt 080507 [[]] 144001 Nödinge församling
080508 08 Göteborgs stift 0805 Göta Älvdalens kontrakt 080508 Skepplanda pastorat 144003 Skepplanda-Hålanda församling
080508 08 Göteborgs stift 0805 Göta Älvdalens kontrakt 080508 Skepplanda pastorat 146204 Lödöse församling
080603 08 Göteborgs stift 0806 Uddevalla kontrakt 080603 [[]] 148503 Ljungskile församling
080604 08 Göteborgs stift 0806 Uddevalla kontrakt 080604 Uddevalla pastorat 148501 Uddevalla församling
080604 08 Göteborgs stift 0806 Uddevalla kontrakt 080604 Uddevalla pastorat 148512 Bäve församling
080604 08 Göteborgs stift 0806 Uddevalla kontrakt 080604 Uddevalla pastorat 148511 Lane-Ryrs församling
080604 08 Göteborgs stift 0806 Uddevalla kontrakt 080604 Uddevalla pastorat 148513 Dalabergs församling
080605 08 Göteborgs stift 0806 Uddevalla kontrakt 080605 [[]] 148510 Herrestads församling, Göteborgs stift
080607 08 Göteborgs stift 0806 Uddevalla kontrakt 080607 [[]] 148509 Bokenäsets församling
080701 08 Göteborgs stift 0807 Stenungsunds kontrakt 080701 Tjörns pastorat 141902 Stenkyrka församling, Göteborgs stift
080701 08 Göteborgs stift 0807 Stenungsunds kontrakt 080701 Tjörns pastorat 141905 Klövedals församling
080701 08 Göteborgs stift 0807 Stenungsunds kontrakt 080701 Tjörns pastorat 141901 Valla församling
080701 08 Göteborgs stift 0807 Stenungsunds kontrakt 080701 Tjörns pastorat 141903 Rönnängs församling
080705 08 Göteborgs stift 0807 Stenungsunds kontrakt 080705 Orusts pastorat 142110 Morlanda församling
080705 08 Göteborgs stift 0807 Stenungsunds kontrakt 080705 Orusts pastorat 142101 Tegneby församling
080705 08 Göteborgs stift 0807 Stenungsunds kontrakt 080705 Orusts pastorat 142102 Röra församling
080705 08 Göteborgs stift 0807 Stenungsunds kontrakt 080705 Orusts pastorat 142103 Stala församling
080705 08 Göteborgs stift 0807 Stenungsunds kontrakt 080705 Orusts pastorat 142105 Myckleby församling
080705 08 Göteborgs stift 0807 Stenungsunds kontrakt 080705 Orusts pastorat 142104 Långelanda församling
080705 08 Göteborgs stift 0807 Stenungsunds kontrakt 080705 Orusts pastorat 142106 Torps församling, Göteborgs stift
080707 08 Göteborgs stift 0807 Stenungsunds kontrakt 080707 [[]] 141504 Spekeröd-Ucklums församling
080708 08 Göteborgs stift 0807 Stenungsunds kontrakt 080708 Stenungsunds pastorat 141502 Norums församling
080708 08 Göteborgs stift 0807 Stenungsunds kontrakt 080708 Stenungsunds pastorat 141503 Ödsmåls församling
080801 08 Göteborgs stift 0808 Norra Bohusläns kontrakt 080801 Munkedals pastorat 143001 Foss församling
080801 08 Göteborgs stift 0808 Norra Bohusläns kontrakt 080801 Munkedals pastorat 143008 Sörbygdens församling
080801 08 Göteborgs stift 0808 Norra Bohusläns kontrakt 080801 Munkedals pastorat 143005 Svarteborg-Bärfendals församling
080804 08 Göteborgs stift 0808 Norra Bohusläns kontrakt 080804 Lysekils pastorat 148401 Lysekils församling
080804 08 Göteborgs stift 0808 Norra Bohusläns kontrakt 080804 Lysekils pastorat 148402 Lyse församling
080804 08 Göteborgs stift 0808 Norra Bohusläns kontrakt 080804 Lysekils pastorat 148403 Skaftö församling
080804 08 Göteborgs stift 0808 Norra Bohusläns kontrakt 080804 Lysekils pastorat 148404 Bro församling, Göteborgs stift
080804 08 Göteborgs stift 0808 Norra Bohusläns kontrakt 080804 Lysekils pastorat 148405 Brastads församling
080806 08 Göteborgs stift 0808 Norra Bohusläns kontrakt 080806 Sotenäs pastorat 142701 Södra Sotenäs församling
080806 08 Göteborgs stift 0808 Norra Bohusläns kontrakt 080806 Sotenäs pastorat 142706 Tossene församling
080806 08 Göteborgs stift 0808 Norra Bohusläns kontrakt 080806 Sotenäs pastorat 142705 Hunnebostrands församling
080809 08 Göteborgs stift 0808 Norra Bohusläns kontrakt 080809 Tanums pastorat 143502 Tanums församling
080809 08 Göteborgs stift 0808 Norra Bohusläns kontrakt 080809 Tanums pastorat 143503 Lurs församling
080809 08 Göteborgs stift 0808 Norra Bohusläns kontrakt 080809 Tanums pastorat 143504 Naverstad-Mo församling
080809 08 Göteborgs stift 0808 Norra Bohusläns kontrakt 080809 Tanums pastorat 143506 Kville församling
080809 08 Göteborgs stift 0808 Norra Bohusläns kontrakt 080809 Tanums pastorat 143507 Fjällbacka församling
080809 08 Göteborgs stift 0808 Norra Bohusläns kontrakt 080809 Tanums pastorat 143508 Bottna församling
080809 08 Göteborgs stift 0808 Norra Bohusläns kontrakt 080809 Tanums pastorat 143509 Svenneby församling
080810 08 Göteborgs stift 0808 Norra Bohusläns kontrakt 080810 Strömstads pastorat 148601 Strömstads församling
080810 08 Göteborgs stift 0808 Norra Bohusläns kontrakt 080810 Strömstads pastorat 148602 Skee-Tjärnö församling
080810 08 Göteborgs stift 0808 Norra Bohusläns kontrakt 080810 Strömstads pastorat 148606 Idefjordens församling
081001 08 Göteborgs stift 0810 Partille och Lerums kontrakt 081001 Stora Lundby-Östads pastorat 144103 Stora Lundby församling
081001 08 Göteborgs stift 0810 Partille och Lerums kontrakt 081001 Stora Lundby-Östads pastorat 144104 Östads församling
081002 08 Göteborgs stift 0810 Partille och Lerums kontrakt 081002 [[]] 144102 Skallsjö församling
081003 08 Göteborgs stift 0810 Partille och Lerums kontrakt 081003 [[]] 144101 Lerums församling
081009 08 Göteborgs stift 0810 Partille och Lerums kontrakt 081009 Partille pastorat 140201 Partille församling
081009 08 Göteborgs stift 0810 Partille och Lerums kontrakt 081009 Partille pastorat 140203 Sävedalens församling
081009 08 Göteborgs stift 0810 Partille och Lerums kontrakt 081009 Partille pastorat 140204 Furulunds församling
081101 08 Göteborgs stift 0811 Marks och Bollebygds kontrakt 081101 Sätila pastorat 146304 Sätila församling
081101 08 Göteborgs stift 0811 Marks och Bollebygds kontrakt 081101 Sätila pastorat 146305 Hyssna församling
081104 08 Göteborgs stift 0811 Marks och Bollebygds kontrakt 081104 [[]] 146303 Örby-Skene församling
081105 08 Göteborgs stift 0811 Marks och Bollebygds kontrakt 081105 Kinna-Fritsla pastorat 146301 Kinna församling
081105 08 Göteborgs stift 0811 Marks och Bollebygds kontrakt 081105 Kinna-Fritsla pastorat 146307 Fritsla-Skephults församling
081106 08 Göteborgs stift 0811 Marks och Bollebygds kontrakt 081106 [[]] 146312 Västra Marks församling
081107 08 Göteborgs stift 0811 Marks och Bollebygds kontrakt 081107 Istorps pastorat 146315 Istorps församling
081107 08 Göteborgs stift 0811 Marks och Bollebygds kontrakt 081107 Istorps pastorat 146313 Öxnevalla församling
081107 08 Göteborgs stift 0811 Marks och Bollebygds kontrakt 081107 Istorps pastorat 146314 Horreds församling
081109 08 Göteborgs stift 0811 Marks och Bollebygds kontrakt 081109 Torestorps pastorat 146317 Torestorps församling
081109 08 Göteborgs stift 0811 Marks och Bollebygds kontrakt 081109 Torestorps pastorat 146318 Öxabäcks församling
081109 08 Göteborgs stift 0811 Marks och Bollebygds kontrakt 081109 Torestorps pastorat 146316 Älekulla församling
081110 08 Göteborgs stift 0811 Marks och Bollebygds kontrakt 081110 Bollebygds pastorat 144302 Bollebygds församling
081110 08 Göteborgs stift 0811 Marks och Bollebygds kontrakt 081110 Bollebygds pastorat 144301 Töllsjö församling
081111 08 Göteborgs stift 0811 Marks och Bollebygds kontrakt 081111 [[]] 140104 Björketorps församling
081206 08 Göteborgs stift 0812 Kinds kontrakt 081206 Kinds pastorat 146503 Mjöbäck-Holsljunga församling
081206 08 Göteborgs stift 0812 Kinds kontrakt 081206 Kinds pastorat 146501 Svenljungabygdens församling
081206 08 Göteborgs stift 0812 Kinds kontrakt 081206 Kinds pastorat 149008 Sexdrega församling
081206 08 Göteborgs stift 0812 Kinds kontrakt 081206 Kinds pastorat 146512 Sexdrega församling
081206 08 Göteborgs stift 0812 Kinds kontrakt 081206 Kinds pastorat 149007 Länghem församling
081206 08 Göteborgs stift 0812 Kinds kontrakt 081206 Kinds pastorat 145206 Länghem församling
081206 08 Göteborgs stift 0812 Kinds kontrakt 081206 Kinds pastorat 145208 Dalstorps församling
081206 08 Göteborgs stift 0812 Kinds kontrakt 081206 Kinds pastorat 145201 Tranemo församling
081206 08 Göteborgs stift 0812 Kinds kontrakt 081206 Kinds pastorat 146506 Kindaholms församling
081301 08 Göteborgs stift 0813 Kungsbacka kontrakt 081301 Tölö-Älvsåkers pastorat 138402 Tölö församling
081301 08 Göteborgs stift 0813 Kungsbacka kontrakt 081301 Tölö-Älvsåkers pastorat 138403 Älvsåkers församling
081303 08 Göteborgs stift 0813 Kungsbacka kontrakt 081303 Särö pastorat 138404 Vallda församling
081303 08 Göteborgs stift 0813 Kungsbacka kontrakt 081303 Särö pastorat 138405 Släps församling
081303 08 Göteborgs stift 0813 Kungsbacka kontrakt 081303 Särö pastorat 138415 Kullaviks församling
081304 08 Göteborgs stift 0813 Kungsbacka kontrakt 081304 [[]] 138414 Onsala församling
081305 08 Göteborgs stift 0813 Kungsbacka kontrakt 081305 [[]] 138401 Kungsbacka-Hanhals församling
081306 08 Göteborgs stift 0813 Kungsbacka kontrakt 081306 [[]] 138412 Fjärås-Förlanda församling
081310 08 Göteborgs stift 0813 Kungsbacka kontrakt 081310 Löftadalens pastorat 138408 Ölmevalla församling
081310 08 Göteborgs stift 0813 Kungsbacka kontrakt 081310 Löftadalens pastorat 138407 Landa församling, Göteborgs stift
081310 08 Göteborgs stift 0813 Kungsbacka kontrakt 081310 Löftadalens pastorat 138406 Frillesås församling
081310 08 Göteborgs stift 0813 Kungsbacka kontrakt 081310 Löftadalens pastorat 138409 Gällinge församling
081310 08 Göteborgs stift 0813 Kungsbacka kontrakt 081310 Löftadalens pastorat 138410 Idala församling
081401 08 Göteborgs stift 0814 Varbergs kontrakt 081401 [[]] 138301 Varbergs församling
081402 08 Göteborgs stift 0814 Varbergs kontrakt 081402 [[]] 138313 Lindberga församling
081403 08 Göteborgs stift 0814 Varbergs kontrakt 081403 [[]] 138302 Träslövs församling
081404 08 Göteborgs stift 0814 Varbergs kontrakt 081404 [[]] 138305 Himledalens församling
081405 08 Göteborgs stift 0814 Varbergs kontrakt 081405 Tvååkers pastorat 138311 Tvååkers församling
081405 08 Göteborgs stift 0814 Varbergs kontrakt 081405 Tvååkers pastorat 138312 Spannarps församling
081405 08 Göteborgs stift 0814 Varbergs kontrakt 081405 Tvååkers pastorat 138310 Sibbarp-Dagsås församling
081407 08 Göteborgs stift 0814 Varbergs kontrakt 081407 [[]] 138320 Värö-Stråvalla församling
081408 08 Göteborgs stift 0814 Varbergs kontrakt 081408 [[]] 138319 Veddige-Kungsäters församling
081502 08 Göteborgs stift 0815 Falkenbergs kontrakt 081502 Falkenbergs pastorat 138221 Fagereds församling
081502 08 Göteborgs stift 0815 Falkenbergs kontrakt 081502 Falkenbergs pastorat 138222 Källsjö församling
081502 08 Göteborgs stift 0815 Falkenbergs kontrakt 081502 Falkenbergs pastorat 138223 Ullareds församling
081502 08 Göteborgs stift 0815 Falkenbergs kontrakt 081502 Falkenbergs pastorat 138224 Älvsereds församling
081502 08 Göteborgs stift 0815 Falkenbergs kontrakt 081502 Falkenbergs pastorat 138201 Falkenbergs församling
081502 08 Göteborgs stift 0815 Falkenbergs kontrakt 081502 Falkenbergs pastorat 138202 Skrea församling
081502 08 Göteborgs stift 0815 Falkenbergs kontrakt 081502 Falkenbergs pastorat 138220 Gunnarps församling
081502 08 Göteborgs stift 0815 Falkenbergs kontrakt 081502 Falkenbergs pastorat 138218 Gällareds församling
081502 08 Göteborgs stift 0815 Falkenbergs kontrakt 081502 Falkenbergs pastorat 138219 Krogsereds församling
081502 08 Göteborgs stift 0815 Falkenbergs kontrakt 081502 Falkenbergs pastorat 138209 Morups församling
081502 08 Göteborgs stift 0815 Falkenbergs kontrakt 081502 Falkenbergs pastorat 138208 Stafsinge församling
081502 08 Göteborgs stift 0815 Falkenbergs kontrakt 081502 Falkenbergs pastorat 138206 Susedalens församling
081502 08 Göteborgs stift 0815 Falkenbergs kontrakt 081502 Falkenbergs pastorat 131501 Torups församling
081502 08 Göteborgs stift 0815 Falkenbergs kontrakt 081502 Falkenbergs pastorat 138213 Vessige församling
081502 08 Göteborgs stift 0815 Falkenbergs kontrakt 081502 Falkenbergs pastorat 138217 Okome församling
081502 08 Göteborgs stift 0815 Falkenbergs kontrakt 081502 Falkenbergs pastorat 138211 Vinberg-Ljungby församling
081602 08 Göteborgs stift 0816 Halmstads och Laholms kontrakt 081602 Harplinge-Steninge pastorat 138011 Harplinge församling
081602 08 Göteborgs stift 0816 Halmstads och Laholms kontrakt 081602 Harplinge-Steninge pastorat 138012 Steninge församling
081603 08 Göteborgs stift 0816 Halmstads och Laholms kontrakt 081603 [[]] 138009 Söndrum-Vapnö församling
081605 08 Göteborgs stift 0816 Halmstads och Laholms kontrakt 081605 [[]] 138002 Halmstads församling, Göteborgs stift
081606 08 Göteborgs stift 0816 Halmstads och Laholms kontrakt 081606 [[]] 138003 Snöstorps församling
081609 08 Göteborgs stift 0816 Halmstads och Laholms kontrakt 081609 Getinge-Oskarströms pastorat 138005 Oskarströms församling
081609 08 Göteborgs stift 0816 Halmstads och Laholms kontrakt 081609 Getinge-Oskarströms pastorat 138019 Enslövs församling
081609 08 Göteborgs stift 0816 Halmstads och Laholms kontrakt 081609 Getinge-Oskarströms pastorat 138014 Getinge-Rävinge församling
081609 08 Göteborgs stift 0816 Halmstads och Laholms kontrakt 081609 Getinge-Oskarströms pastorat 138015 Slättåkra-Kvibille församling
081611 08 Göteborgs stift 0816 Halmstads och Laholms kontrakt 081611 Laholms pastorat 138101 Laholms församling
081611 08 Göteborgs stift 0816 Halmstads och Laholms kontrakt 081611 Laholms pastorat 138105 Skummeslövs församling
081612 08 Göteborgs stift 0816 Halmstads och Laholms kontrakt 081612 Höks pastorat 138111 Veinge-Tjärby församling
081612 08 Göteborgs stift 0816 Halmstads och Laholms kontrakt 081612 Höks pastorat 138103 Hasslöv-Våxtorps församling
081612 08 Göteborgs stift 0816 Halmstads och Laholms kontrakt 081612 Höks pastorat 138109 Knäreds församling
081612 08 Göteborgs stift 0816 Halmstads och Laholms kontrakt 081612 Höks pastorat 138106 Hishults församling
081612 08 Göteborgs stift 0816 Halmstads och Laholms kontrakt 081612 Höks pastorat 138107 Ränneslöv-Ysby församling
081801 08 Göteborgs stift 0818 Mölndals kontrakt 081801 Mölndals pastorat 148101 Fässbergs församling
081801 08 Göteborgs stift 0818 Mölndals kontrakt 081801 Mölndals pastorat 148104 Stensjöns församling
081801 08 Göteborgs stift 0818 Mölndals kontrakt 081801 Mölndals pastorat 148102 Kållereds församling
081802 08 Göteborgs stift 0818 Mölndals kontrakt 081802 [[]] 140103 Råda församling, Göteborgs stift
081803 08 Göteborgs stift 0818 Mölndals kontrakt 081803 Landvetter-Härryda pastorat 140102 Landvetters församling
081803 08 Göteborgs stift 0818 Mölndals kontrakt 081803 Landvetter-Härryda pastorat 140101 Härryda församling
081808 08 Göteborgs stift 0818 Mölndals kontrakt 081808 [[]] 148103 Lindome församling
090101 09 Karlstads stift 0901 Domprosteriet, Karlstads stift 090101 Karlstads pastorat 178001 Karlstads domkyrkoförsamling
090101 09 Karlstads stift 0901 Domprosteriet, Karlstads stift 090101 Karlstads pastorat 178011 Västerstrands församling
090101 09 Karlstads stift 0901 Domprosteriet, Karlstads stift 090101 Karlstads pastorat 178006 Alster-Nyedsbygdens församling
090101 09 Karlstads stift 0901 Domprosteriet, Karlstads stift 090101 Karlstads pastorat 178003 Väse-Fågelviks församling
090101 09 Karlstads stift 0901 Domprosteriet, Karlstads stift 090101 Karlstads pastorat 178002 Norrstrands församling
090301 09 Karlstads stift 0903 Östra Värmlands kontrakt 090301 [[]] 188301 Karlskoga församling
090302 09 Karlstads stift 0903 Östra Värmlands kontrakt 090302 [[]] 186201 Degerfors-Nysunds församling
090304 09 Karlstads stift 0903 Östra Värmlands kontrakt 090304 Kristinehamns pastorat 178101 Kristinehamns församling
090304 09 Karlstads stift 0903 Östra Värmlands kontrakt 090304 Kristinehamns pastorat 178106 Ölme församling
090304 09 Karlstads stift 0903 Östra Värmlands kontrakt 090304 Kristinehamns pastorat 178105 Visnums församling
090304 09 Karlstads stift 0903 Östra Värmlands kontrakt 090304 Kristinehamns pastorat 178104 Visnums-Kils församling
090304 09 Karlstads stift 0903 Östra Värmlands kontrakt 090304 Kristinehamns pastorat 178103 Rudskoga församling
090306 09 Karlstads stift 0903 Östra Värmlands kontrakt 090306 [[]] 178201 Filipstads församling
090309 09 Karlstads stift 0903 Östra Värmlands kontrakt 090309 [[]] 176001 Storfors församling
090501 09 Karlstads stift 0905 Norra Värmlands kontrakt 090501 Sunne pastorat 176601 Sunne församling, Karlstads stift
090501 09 Karlstads stift 0905 Norra Värmlands kontrakt 090501 Sunne pastorat 176603 Östra Ämterviks församling
090501 09 Karlstads stift 0905 Norra Värmlands kontrakt 090501 Sunne pastorat 176602 Västra Ämterviks församling
090501 09 Karlstads stift 0905 Norra Värmlands kontrakt 090501 Sunne pastorat 176604 Gräsmarks församling
090503 09 Karlstads stift 0905 Norra Värmlands kontrakt 090503 Fryksände pastorat 173701 Fryksände församling
090503 09 Karlstads stift 0905 Norra Värmlands kontrakt 090503 Fryksände pastorat 173702 Lekvattnets församling
090503 09 Karlstads stift 0905 Norra Värmlands kontrakt 090503 Fryksände pastorat 173705 Östmarks församling
090503 09 Karlstads stift 0905 Norra Värmlands kontrakt 090503 Fryksände pastorat 173703 Vitsands församling
090505 09 Karlstads stift 0905 Norra Värmlands kontrakt 090505 [[]] 176605 Lysviks församling
090507 09 Karlstads stift 0905 Norra Värmlands kontrakt 090507 [[]] 178302 Ekshärads församling
090509 09 Karlstads stift 0905 Norra Värmlands kontrakt 090509 Hagfors pastorat 178301 Hagfors-Gustav Adolfs församling
090509 09 Karlstads stift 0905 Norra Värmlands kontrakt 090509 Hagfors pastorat 178304 Norra Råda-Sunnemo församling
090511 09 Karlstads stift 0905 Norra Värmlands kontrakt 090511 [[]] 173708 Övre Älvdals församling
090601 09 Karlstads stift 0906 Västra Värmlands kontrakt 090601 Arvika pastorat 178401 Arvika Östra församling
090601 09 Karlstads stift 0906 Västra Värmlands kontrakt 090601 Arvika pastorat 178402 Arvika Västra församling
090601 09 Karlstads stift 0906 Västra Värmlands kontrakt 090601 Arvika pastorat 178411 Brunskogs församling
090601 09 Karlstads stift 0906 Västra Värmlands kontrakt 090601 Arvika pastorat 178405 Glava församling
090601 09 Karlstads stift 0906 Västra Värmlands kontrakt 090601 Arvika pastorat 178407 Gunnarskogs församling
090601 09 Karlstads stift 0906 Västra Värmlands kontrakt 090601 Arvika pastorat 178410 Mangskogs församling
090601 09 Karlstads stift 0906 Västra Värmlands kontrakt 090601 Arvika pastorat 178408 Ny församling
090601 09 Karlstads stift 0906 Västra Värmlands kontrakt 090601 Arvika pastorat 178403 Stavnäs-Högeruds församling
090601 09 Karlstads stift 0906 Västra Värmlands kontrakt 090601 Arvika pastorat 178409 Älgå församling
090605 09 Karlstads stift 0906 Västra Värmlands kontrakt 090605 Eda-Köla pastorat 173001 Eda församling
090605 09 Karlstads stift 0906 Västra Värmlands kontrakt 090605 Eda-Köla pastorat 173005 Köla församling
090605 09 Karlstads stift 0906 Västra Värmlands kontrakt 090605 Eda-Köla pastorat 173003 Järnskog-Skillingmarks församling
090609 09 Karlstads stift 0906 Västra Värmlands kontrakt 090609 Säffle pastorat 178501 Säffle församling
090609 09 Karlstads stift 0906 Västra Värmlands kontrakt 090609 Säffle pastorat 178502 Tveta församling, Karlstads stift
090609 09 Karlstads stift 0906 Västra Värmlands kontrakt 090609 Säffle pastorat 178504 Södra Värmlandsnäs församling
090609 09 Karlstads stift 0906 Västra Värmlands kontrakt 090609 Säffle pastorat 178509 Gillberga församling, Karlstads stift
090609 09 Karlstads stift 0906 Västra Värmlands kontrakt 090609 Säffle pastorat 178510 Kila församling, Karlstads stift
090609 09 Karlstads stift 0906 Västra Värmlands kontrakt 090609 Säffle pastorat 178511 Svanskogs församling
090609 09 Karlstads stift 0906 Västra Värmlands kontrakt 090609 Säffle pastorat 178512 Långseruds församling
090609 09 Karlstads stift 0906 Västra Värmlands kontrakt 090609 Säffle pastorat 178503 Bro församling, Karlstads stift
090609 09 Karlstads stift 0906 Västra Värmlands kontrakt 090609 Säffle pastorat 178508 Ny-Huggenäs församling
090610 09 Karlstads stift 0906 Västra Värmlands kontrakt 090610 Nordmarkens pastorat 176501 Silbodals församling
090610 09 Karlstads stift 0906 Västra Värmlands kontrakt 090610 Nordmarkens pastorat 176508 Töcksmarks församling
090610 09 Karlstads stift 0906 Västra Värmlands kontrakt 090610 Nordmarkens pastorat 176503 Holmedal-Karlanda församling
090610 09 Karlstads stift 0906 Västra Värmlands kontrakt 090610 Nordmarkens pastorat 176502 Silleruds församling
090610 09 Karlstads stift 0906 Västra Värmlands kontrakt 090610 Nordmarkens pastorat 176505 Blomskogs församling
090610 09 Karlstads stift 0906 Västra Värmlands kontrakt 090610 Nordmarkens pastorat 176509 Östervallskogs församling
090610 09 Karlstads stift 0906 Västra Värmlands kontrakt 090610 Nordmarkens pastorat 176507 Västra Fågelviks församling
090610 09 Karlstads stift 0906 Västra Värmlands kontrakt 090610 Nordmarkens pastorat 176506 Trankils församling
090901 09 Karlstads stift 0909 Södra Värmlands kontrakt 090901 [[]] 178009 Nor-Segerstads församling
090902 09 Karlstads stift 0909 Södra Värmlands kontrakt 090902 Grums pastorat 176401 Grums församling
090902 09 Karlstads stift 0909 Södra Värmlands kontrakt 090902 Grums pastorat 176404 Värmskogs församling
090902 09 Karlstads stift 0909 Södra Värmlands kontrakt 090902 Grums pastorat 176403 Ed-Borgviks församling
090909 09 Karlstads stift 0909 Södra Värmlands kontrakt 090909 Kils pastorat 171501 Stora Kils församling
090909 09 Karlstads stift 0909 Södra Värmlands kontrakt 090909 Kils pastorat 171502 Frykeruds församling
090909 09 Karlstads stift 0909 Södra Värmlands kontrakt 090909 Kils pastorat 171503 Boda församling, Karlstads stift
090910 09 Karlstads stift 0909 Södra Värmlands kontrakt 090910 [[]] 178008 Grava församling
090911 09 Karlstads stift 0909 Södra Värmlands kontrakt 090911 [[]] 176301 Forshaga-Munkfors församling
090911 09 Karlstads stift 0909 Södra Värmlands kontrakt 090911 [[]] 176202 Forshaga-Munkfors församling
090912 09 Karlstads stift 0909 Södra Värmlands kontrakt 090912 [[]] 176101 Hammarö församling
091001 09 Karlstads stift 0910 Dalslands kontrakt 091001 Steneby pastorat 146006 Steneby-Tisselskogs församling
091001 09 Karlstads stift 0910 Dalslands kontrakt 091001 Steneby pastorat 146009 Bäcke-Ödskölts församling
091002 09 Karlstads stift 0910 Dalslands kontrakt 091002 Ärtemarks pastorat 146001 Ärtemarks församling
091002 09 Karlstads stift 0910 Dalslands kontrakt 091002 Ärtemarks pastorat 146003 Laxarby-Vårviks församling
091002 09 Karlstads stift 0910 Dalslands kontrakt 091002 Ärtemarks pastorat 146005 Torrskogs församling
091006 09 Karlstads stift 0910 Dalslands kontrakt 091006 [[]] 149201 Åmåls församling
091007 09 Karlstads stift 0910 Dalslands kontrakt 091007 [[]] 143803 Dals-Eds församling
091008 09 Karlstads stift 0910 Dalslands kontrakt 091008 Melleruds pastorat 146101 Holms församling, Karlstads stift
091008 09 Karlstads stift 0910 Dalslands kontrakt 091008 Melleruds pastorat 146109 Skålleruds församling
091008 09 Karlstads stift 0910 Dalslands kontrakt 091008 Melleruds pastorat 146107 Örs församling, Karlstads stift
091008 09 Karlstads stift 0910 Dalslands kontrakt 091008 Melleruds pastorat 146103 Bolstads församling
091009 09 Karlstads stift 0910 Dalslands kontrakt 091009 [[]] 148706 Frändefors församling
091010 09 Karlstads stift 0910 Dalslands kontrakt 091010 Brålanda pastorat 148704 Brålanda församling
091010 09 Karlstads stift 0910 Dalslands kontrakt 091010 Brålanda pastorat 148705 Sundals-Ryrs församling
091010 09 Karlstads stift 0910 Dalslands kontrakt 091010 Brålanda pastorat 148703 Gestads församling
091011 09 Karlstads stift 0910 Dalslands kontrakt 091011 Högsäters pastorat 143908 Högsäters församling
091011 09 Karlstads stift 0910 Dalslands kontrakt 091011 Högsäters pastorat 143907 Rännelanda-Lerdals församling
091011 09 Karlstads stift 0910 Dalslands kontrakt 091011 Högsäters pastorat 143904 Järbo-Råggärds församling
091012 09 Karlstads stift 0910 Dalslands kontrakt 091012 [[]] 143901 Färgelanda församling
100101 10 Härnösands stift 1001 Härnösand-Kramfors kontrakt 100101 Härnösands pastorat 228001 Härnösands domkyrkoförsamling
100101 10 Härnösands stift 1001 Härnösand-Kramfors kontrakt 100101 Härnösands pastorat 228006 Säbrå församling
100101 10 Härnösands stift 1001 Härnösand-Kramfors kontrakt 100101 Härnösands pastorat 228003 Häggdångers församling
100101 10 Härnösands stift 1001 Härnösand-Kramfors kontrakt 100101 Härnösands pastorat 228007 Hemsö församling
100101 10 Härnösands stift 1001 Härnösand-Kramfors kontrakt 100101 Härnösands pastorat 228004 Stigsjö församling
100101 10 Härnösands stift 1001 Härnösand-Kramfors kontrakt 100101 Härnösands pastorat 228005 Viksjö församling, Härnösands stift
100101 10 Härnösands stift 1001 Härnösand-Kramfors kontrakt 100101 Härnösands pastorat 228002 Högsjö församling
100111 10 Härnösands stift 1001 Härnösand-Kramfors kontrakt 100111 Kramfors pastorat 228201 Gudmundrå församling
100111 10 Härnösands stift 1001 Härnösand-Kramfors kontrakt 100111 Kramfors pastorat 228202 Nora-Skogs församling
100111 10 Härnösands stift 1001 Härnösand-Kramfors kontrakt 100111 Kramfors pastorat 228204 Nordingrå församling
100111 10 Härnösands stift 1001 Härnösand-Kramfors kontrakt 100111 Kramfors pastorat 228206 Ullångers församling
100111 10 Härnösands stift 1001 Härnösand-Kramfors kontrakt 100111 Kramfors pastorat 228205 Vibyggerå församling
100111 10 Härnösands stift 1001 Härnösand-Kramfors kontrakt 100111 Kramfors pastorat 228211 Ytterlännäs församling
100111 10 Härnösands stift 1001 Härnösand-Kramfors kontrakt 100111 Kramfors pastorat 228210 Torsåkers församling, Härnösands stift
100111 10 Härnösands stift 1001 Härnösand-Kramfors kontrakt 100111 Kramfors pastorat 228209 Dals församling, Härnösands stift
100111 10 Härnösands stift 1001 Härnösand-Kramfors kontrakt 100111 Kramfors pastorat 228208 Styrnäs församling
100111 10 Härnösands stift 1001 Härnösand-Kramfors kontrakt 100111 Kramfors pastorat 228207 Bjärtrå församling
100401 10 Härnösands stift 1004 Sollefteå kontrakt 100401 Sollefteå-Boteå pastorat 228301 Sollefteå församling
100401 10 Härnösands stift 1004 Sollefteå kontrakt 100401 Sollefteå-Boteå pastorat 228302 Multrå-Sånga församling
100401 10 Härnösands stift 1004 Sollefteå kontrakt 100401 Sollefteå-Boteå pastorat 228311 Boteå församling
100401 10 Härnösands stift 1004 Sollefteå kontrakt 100401 Sollefteå-Boteå pastorat 228312 Överlännäs församling
100402 10 Härnösands stift 1004 Sollefteå kontrakt 100402 Långsele, Graninge och Helgums pastorat 228304 Långsele församling
100402 10 Härnösands stift 1004 Sollefteå kontrakt 100402 Långsele, Graninge och Helgums pastorat 228303 Graninge församling
100402 10 Härnösands stift 1004 Sollefteå kontrakt 100402 Långsele, Graninge och Helgums pastorat 228307 Helgums församling
100408 10 Härnösands stift 1004 Sollefteå kontrakt 100408 [[]] 228315 Ramsele-Edsele församling
100409 10 Härnösands stift 1004 Sollefteå kontrakt 100409 Ådals-Liden, Junsele, Resele och Eds pastorat 228308 Ådals-Lidens församling
100409 10 Härnösands stift 1004 Sollefteå kontrakt 100409 Ådals-Liden, Junsele, Resele och Eds pastorat 228309 Junsele församling
100409 10 Härnösands stift 1004 Sollefteå kontrakt 100409 Ådals-Liden, Junsele, Resele och Eds pastorat 228306 Resele församling
100409 10 Härnösands stift 1004 Sollefteå kontrakt 100409 Ådals-Liden, Junsele, Resele och Eds pastorat 228305 Eds församling, Härnösands stift
100601 10 Härnösands stift 1006 Örnsköldsviks kontrakt 100601 Själevad, Mo och Björna pastorat 228408 Själevads församling
100601 10 Härnösands stift 1006 Örnsköldsviks kontrakt 100601 Själevad, Mo och Björna pastorat 228409 Mo församling, Härnösands stift
100601 10 Härnösands stift 1006 Örnsköldsviks kontrakt 100601 Själevad, Mo och Björna pastorat 228412 Björna församling
100602 10 Härnösands stift 1006 Örnsköldsviks kontrakt 100602 [[]] 228401 Örnsköldsviks församling
100603 10 Härnösands stift 1006 Örnsköldsviks kontrakt 100603 Arnäs, Gideå och Trehörningsjö pastorat 228402 Arnäs församling
100603 10 Härnösands stift 1006 Örnsköldsviks kontrakt 100603 Arnäs, Gideå och Trehörningsjö pastorat 228411 Gideå-Trehörningsjö församling
100605 10 Härnösands stift 1006 Örnsköldsviks kontrakt 100605 [[]] 228410 Grundsunda församling
100606 10 Härnösands stift 1006 Örnsköldsviks kontrakt 100606 Nätra-Sidensjö pastorat 228407 Nätra församling
100606 10 Härnösands stift 1006 Örnsköldsviks kontrakt 100606 Nätra-Sidensjö pastorat 228406 Sidensjö församling
100607 10 Härnösands stift 1006 Örnsköldsviks kontrakt 100607 Anundsjö-Skorpeds pastorat 228404 Anundsjö församling
100607 10 Härnösands stift 1006 Örnsköldsviks kontrakt 100607 Anundsjö-Skorpeds pastorat 228405 Skorpeds församling
100701 10 Härnösands stift 1007 Medelpads kontrakt 100701 [[]] 228103 Sköns församling
100702 10 Härnösands stift 1007 Medelpads kontrakt 100702 [[]] 228104 Alnö församling
100703 10 Härnösands stift 1007 Medelpads kontrakt 100703 [[]] 226201 Timrå församling
100704 10 Härnösands stift 1007 Medelpads kontrakt 100704 [[]] 228101 Sundsvalls församling
100707 10 Härnösands stift 1007 Medelpads kontrakt 100707 [[]] 228110 Njurunda församling
100708 10 Härnösands stift 1007 Medelpads kontrakt 100708 [[]] 228106 Selångers församling
100710 10 Härnösands stift 1007 Medelpads kontrakt 100710 Hässjö-Tynderö-Ljustorps pastorat 226203 Hässjö församling
100710 10 Härnösands stift 1007 Medelpads kontrakt 100710 Hässjö-Tynderö-Ljustorps pastorat 226204 Tynderö församling
100710 10 Härnösands stift 1007 Medelpads kontrakt 100710 Hässjö-Tynderö-Ljustorps pastorat 226202 Ljustorps församling
100711 10 Härnösands stift 1007 Medelpads kontrakt 100711 Indalens pastorat 228111 Indals församling
100711 10 Härnösands stift 1007 Medelpads kontrakt 100711 Indalens pastorat 228105 Sättna församling
100711 10 Härnösands stift 1007 Medelpads kontrakt 100711 Indalens pastorat 228113 Lidens församling
100711 10 Härnösands stift 1007 Medelpads kontrakt 100711 Indalens pastorat 228112 Holms församling, Härnösands stift
100712 10 Härnösands stift 1007 Medelpads kontrakt 100712 [[]] 226004 Torps församling, Härnösands stift
100713 10 Härnösands stift 1007 Medelpads kontrakt 100713 [[]] 226002 Borgsjö-Haverö församling
100714 10 Härnösands stift 1007 Medelpads kontrakt 100714 [[]] 228107 Stöde församling
100715 10 Härnösands stift 1007 Medelpads kontrakt 100715 [[]] 228108 Tuna-Attmars församling
101002 10 Härnösands stift 1010 Östersunds kontrakt 101002 Brunflo, Marieby, Lockne och Näs pastorat 238007 Brunflo församling
101002 10 Härnösands stift 1010 Östersunds kontrakt 101002 Brunflo, Marieby, Lockne och Näs pastorat 238006 Marieby församling
101002 10 Härnösands stift 1010 Östersunds kontrakt 101002 Brunflo, Marieby, Lockne och Näs pastorat 238005 Lockne församling
101002 10 Härnösands stift 1010 Östersunds kontrakt 101002 Brunflo, Marieby, Lockne och Näs pastorat 238004 Näs församling, Härnösands stift
101003 10 Härnösands stift 1010 Östersunds kontrakt 101003 [[]] 238001 Östersunds församling
101004 10 Härnösands stift 1010 Östersunds kontrakt 101004 [[]] 238002 Frösö, Sunne och Norderö församling
101008 10 Härnösands stift 1010 Östersunds kontrakt 101008 [[]] 238009 Häggenås-Lit-Kyrkås församling
101102 10 Härnösands stift 1011 Bräcke-Ragunda kontrakt 101102 Fors och Ragunda pastorat 230302 Fors församling, Härnösands stift
101102 10 Härnösands stift 1011 Bräcke-Ragunda kontrakt 101102 Fors och Ragunda pastorat 230301 Ragunda församling
101105 10 Härnösands stift 1011 Bräcke-Ragunda kontrakt 101105 Håsjö pastorat 230303 Borgvattnets församling
101105 10 Härnösands stift 1011 Bräcke-Ragunda kontrakt 101105 Håsjö pastorat 230503 Hällesjö-Håsjö församling
101105 10 Härnösands stift 1011 Bräcke-Ragunda kontrakt 101105 Håsjö pastorat 230304 Stuguns församling
101106 10 Härnösands stift 1011 Bräcke-Ragunda kontrakt 101106 Bräcke-Revsunds pastorat 230506 Revsund, Sundsjö, Bodsjö församling
101106 10 Härnösands stift 1011 Bräcke-Ragunda kontrakt 101106 Bräcke-Revsunds pastorat 230501 Bräcke-Nyhems församling
101303 10 Härnösands stift 1013 Krokom-Åre-Strömsunds kontrakt 101303 Åre pastorat 232105 Undersåkers församling
101303 10 Härnösands stift 1013 Krokom-Åre-Strömsunds kontrakt 101303 Åre pastorat 232104 Kalls församling
101303 10 Härnösands stift 1013 Krokom-Åre-Strömsunds kontrakt 101303 Åre pastorat 232103 Västra Storsjöbygdens församling
101303 10 Härnösands stift 1013 Krokom-Åre-Strömsunds kontrakt 101303 Åre pastorat 232101 Åre församling
101308 10 Härnösands stift 1013 Krokom-Åre-Strömsunds kontrakt 101308 Krokoms pastorat 230906 Föllingebygdens församling
101308 10 Härnösands stift 1013 Krokom-Åre-Strömsunds kontrakt 101308 Krokoms pastorat 230908 Offerdals församling
101308 10 Härnösands stift 1013 Krokom-Åre-Strömsunds kontrakt 101308 Krokoms pastorat 230910 Alsens församling
101308 10 Härnösands stift 1013 Krokom-Åre-Strömsunds kontrakt 101308 Krokoms pastorat 230901 Rödöns församling
101308 10 Härnösands stift 1013 Krokom-Åre-Strömsunds kontrakt 101308 Krokoms pastorat 230902 Näskotts församling
101308 10 Härnösands stift 1013 Krokom-Åre-Strömsunds kontrakt 101308 Krokoms pastorat 230903 Aspås församling
101308 10 Härnösands stift 1013 Krokom-Åre-Strömsunds kontrakt 101308 Krokoms pastorat 230904 Ås församling, Härnösands stift
101311 10 Härnösands stift 1013 Krokom-Åre-Strömsunds kontrakt 101311 Strömsunds pastorat 231307 Bodums församling
101311 10 Härnösands stift 1013 Krokom-Åre-Strömsunds kontrakt 101311 Strömsunds pastorat 231306 Fjällsjö församling
101311 10 Härnösands stift 1013 Krokom-Åre-Strömsunds kontrakt 101311 Strömsunds pastorat 231305 Frostvikens församling
101311 10 Härnösands stift 1013 Krokom-Åre-Strömsunds kontrakt 101311 Strömsunds pastorat 231303 Gåxsjö församling
101311 10 Härnösands stift 1013 Krokom-Åre-Strömsunds kontrakt 101311 Strömsunds pastorat 231304 Hammerdals församling
101311 10 Härnösands stift 1013 Krokom-Åre-Strömsunds kontrakt 101311 Strömsunds pastorat 231301 Ström-Alanäs församling
101311 10 Härnösands stift 1013 Krokom-Åre-Strömsunds kontrakt 101311 Strömsunds pastorat 231308 Tåsjö församling
101401 10 Härnösands stift 1014 Berg-Härjedalens kontrakt 101401 Härjedalens pastorat 236107 Tännäs-Ljusnedals församling
101401 10 Härnösands stift 1014 Berg-Härjedalens kontrakt 101401 Härjedalens pastorat 236105 Hedebygdens församling
101401 10 Härnösands stift 1014 Berg-Härjedalens kontrakt 101401 Härjedalens pastorat 232605 Hedebygdens församling
101401 10 Härnösands stift 1014 Berg-Härjedalens kontrakt 101401 Härjedalens pastorat 236101 Svegsbygdens församling
101401 10 Härnösands stift 1014 Berg-Härjedalens kontrakt 101401 Härjedalens pastorat 236109 Ytterhogdal, Överhogdal och Ängersjö församling
101406 10 Härnösands stift 1014 Berg-Härjedalens kontrakt 101406 Södra Jämtlands pastorat 232601 Bergs församling, Härnösands stift
101406 10 Härnösands stift 1014 Berg-Härjedalens kontrakt 101406 Södra Jämtlands pastorat 232602 Hackås församling
101406 10 Härnösands stift 1014 Berg-Härjedalens kontrakt 101406 Södra Jämtlands pastorat 232603 Oviken-Myssjö församling
101406 10 Härnösands stift 1014 Berg-Härjedalens kontrakt 101406 Södra Jämtlands pastorat 232608 Rätan-Klövsjö församling
101406 10 Härnösands stift 1014 Berg-Härjedalens kontrakt 101406 Södra Jämtlands pastorat 232606 Åsarne församling
110206 11 Luleå stift 1102 Södra Västerbottens kontrakt 110206 Umeå pastorat 248005 Ålidhems församling
110206 11 Luleå stift 1102 Södra Västerbottens kontrakt 110206 Umeå pastorat 248011 Umeå Maria församling
110206 11 Luleå stift 1102 Södra Västerbottens kontrakt 110206 Umeå pastorat 248002 Umeå landsförsamling
110206 11 Luleå stift 1102 Södra Västerbottens kontrakt 110206 Umeå pastorat 248003 Tavelsjö församling
110206 11 Luleå stift 1102 Södra Västerbottens kontrakt 110206 Umeå pastorat 248001 Umeå stadsförsamling
110206 11 Luleå stift 1102 Södra Västerbottens kontrakt 110206 Umeå pastorat 248004 Tegs församling
110212 11 Luleå stift 1102 Södra Västerbottens kontrakt 110212 [[]] 240102 Nordmalings församling
110213 11 Luleå stift 1102 Södra Västerbottens kontrakt 110213 [[]] 248007 Hörnefors församling
110214 11 Luleå stift 1102 Södra Västerbottens kontrakt 110214 [[]] 240401 Vindelns församling
110215 11 Luleå stift 1102 Södra Västerbottens kontrakt 110215 [[]] 248009 Sävar-Holmöns församling
110216 11 Luleå stift 1102 Södra Västerbottens kontrakt 110216 Vännäs-Bjurholms pastorat 246001 Vännäs församling
110216 11 Luleå stift 1102 Södra Västerbottens kontrakt 110216 Vännäs-Bjurholms pastorat 240301 Bjurholms församling
110217 11 Luleå stift 1102 Södra Västerbottens kontrakt 110217 [[]] 248006 Holmsunds församling
110218 11 Luleå stift 1102 Södra Västerbottens kontrakt 110218 [[]] 240901 Bygdeå församling
110401 11 Luleå stift 1104 Skellefte kontrakt 110401 Skellefteå pastorat 248207 Byske-Fällfors församling
110401 11 Luleå stift 1104 Skellefte kontrakt 110401 Skellefteå pastorat 248205 Jörn-Bolidens församling
110401 11 Luleå stift 1104 Skellefte kontrakt 110401 Skellefteå pastorat 248206 Kågedalens församling
110401 11 Luleå stift 1104 Skellefte kontrakt 110401 Skellefteå pastorat 248204 Skellefteå landsförsamling
110401 11 Luleå stift 1104 Skellefte kontrakt 110401 Skellefteå pastorat 248201 Skellefteå S:t Olovs församling
110402 11 Luleå stift 1104 Skellefte kontrakt 110402 [[]] 241702 Norsjö församling
110406 11 Luleå stift 1104 Skellefte kontrakt 110406 [[]] 248202 Skellefteå S:t Örjans församling
110410 11 Luleå stift 1104 Skellefte kontrakt 110410 Burträsk-Lövångers pastorat 248211 Burträsks församling
110410 11 Luleå stift 1104 Skellefte kontrakt 110410 Burträsk-Lövångers pastorat 248210 Lövångers församling
110411 11 Luleå stift 1104 Skellefte kontrakt 110411 [[]] 248203 Bureå församling
110501 11 Luleå stift 1105 Pite kontrakt 110501 [[]] 258103 Piteå församling
110502 11 Luleå stift 1105 Pite kontrakt 110502 [[]] 256002 Älvsby församling
110504 11 Luleå stift 1105 Pite kontrakt 110504 [[]] 258105 Norrfjärdens församling
110505 11 Luleå stift 1105 Pite kontrakt 110505 [[]] 258102 Hortlax församling
110506 11 Luleå stift 1105 Pite kontrakt 110506 Arjeplog-Arvidsjaurs pastorat 250602 Arjeplogs församling
110506 11 Luleå stift 1105 Pite kontrakt 110506 Arjeplog-Arvidsjaurs pastorat 250502 Arvidsjaurs församling
110601 11 Luleå stift 1106 Lule kontrakt 110601 [[]] 258003 Nederluleå församling
110602 11 Luleå stift 1106 Lule kontrakt 110602 Bodens pastorat 258203 Edefors församling
110602 11 Luleå stift 1106 Lule kontrakt 110602 Bodens pastorat 258202 Gunnarsbyns församling
110602 11 Luleå stift 1106 Lule kontrakt 110602 Bodens pastorat 258204 Sävasts församling
110602 11 Luleå stift 1106 Lule kontrakt 110602 Bodens pastorat 258201 Överluleå församling
110604 11 Luleå stift 1106 Lule kontrakt 110604 [[]] 258002 Luleå domkyrkoförsamling
110607 11 Luleå stift 1106 Lule kontrakt 110607 [[]] 258004 Råneå församling
110610 11 Luleå stift 1106 Lule kontrakt 110610 [[]] 251002 Jokkmokks församling
110701 11 Luleå stift 1107 Norra Norrbottens kontrakt 110701 [[]] 251401 Kalix församling
110702 11 Luleå stift 1107 Norra Norrbottens kontrakt 110702 [[]] 251301 Överkalix församling
110706 11 Luleå stift 1107 Norra Norrbottens kontrakt 110706 [[]] 258301 Haparanda församling
110707 11 Luleå stift 1107 Norra Norrbottens kontrakt 110707 [[]] 251801 Övertorneå församling
110708 11 Luleå stift 1107 Norra Norrbottens kontrakt 110708 [[]] 252101 Pajala församling
110716 11 Luleå stift 1107 Norra Norrbottens kontrakt 110716 Kiruna pastorat 258401 Jukkasjärvi församling
110716 11 Luleå stift 1107 Norra Norrbottens kontrakt 110716 Kiruna pastorat 258403 Karesuando församling
110716 11 Luleå stift 1107 Norra Norrbottens kontrakt 110716 Kiruna pastorat 258402 Vittangi församling
110717 11 Luleå stift 1107 Norra Norrbottens kontrakt 110717 Gällivare-Malmbergets pastorat 252301 Gällivare församling
110717 11 Luleå stift 1107 Norra Norrbottens kontrakt 110717 Gällivare-Malmbergets pastorat 252306 Malmbergets församling
110901 11 Luleå stift 1109 Södra Lapplands kontrakt 110901 Södra Lapplands pastorat 248101 Lycksele församling
110901 11 Luleå stift 1109 Södra Lapplands kontrakt 110901 Södra Lapplands pastorat 242101 Stensele församling
110901 11 Luleå stift 1109 Södra Lapplands kontrakt 110901 Södra Lapplands pastorat 246201 Vilhelmina församling
110901 11 Luleå stift 1109 Södra Lapplands kontrakt 110901 Södra Lapplands pastorat 246301 Åsele-Fredrika församling
110901 11 Luleå stift 1109 Södra Lapplands kontrakt 110901 Södra Lapplands pastorat 242501 Dorotea-Risbäcks församling
110908 11 Luleå stift 1109 Södra Lapplands kontrakt 110908 [[]] 242103 Tärna församling, Luleå stift
110909 11 Luleå stift 1109 Södra Lapplands kontrakt 110909 Malå-Sorsele pastorat 241801 Malå församling
110909 11 Luleå stift 1109 Södra Lapplands kontrakt 110909 Malå-Sorsele pastorat 242201 Sorsele församling
120101 12 Visby stift 1201 Nordertredingens kontrakt 120101 [[]] 098001 Visby domkyrkoförsamling
120106 12 Visby stift 1201 Nordertredingens kontrakt 120106 Norra Gotlands pastorat 098018 Väskinde församling
120106 12 Visby stift 1201 Nordertredingens kontrakt 120106 Norra Gotlands pastorat 098015 Stenkyrka församling, Visby stift
120106 12 Visby stift 1201 Nordertredingens kontrakt 120106 Norra Gotlands pastorat 098005 Bunge, Rute och Fleringe församling
120106 12 Visby stift 1201 Nordertredingens kontrakt 120106 Norra Gotlands pastorat 098004 Fårö församling
120106 12 Visby stift 1201 Nordertredingens kontrakt 120106 Norra Gotlands pastorat 098010 Forsa församling, Visby stift
120106 12 Visby stift 1201 Nordertredingens kontrakt 120106 Norra Gotlands pastorat 098002 Othem-Boge församling
120106 12 Visby stift 1201 Nordertredingens kontrakt 120106 Norra Gotlands pastorat 098025 Gothems församling
120202 12 Visby stift 1202 Medeltredingens kontrakt 120202 Eskelhems pastorat 098055 Eskelhem-Tofta församling
120202 12 Visby stift 1202 Medeltredingens kontrakt 120202 Eskelhems pastorat 098050 Vall, Hogrän och Atlingbo församling
120203 12 Visby stift 1202 Medeltredingens kontrakt 120203 [[]] 098048 Stenkumla församling
120204 12 Visby stift 1202 Medeltredingens kontrakt 120204 Romaklosters pastorat 098034 Akebäcks församling
120204 12 Visby stift 1202 Medeltredingens kontrakt 120204 Romaklosters pastorat 098030 Barlingbo församling
120204 12 Visby stift 1202 Medeltredingens kontrakt 120204 Romaklosters pastorat 098036 Björke församling
120204 12 Visby stift 1202 Medeltredingens kontrakt 120204 Romaklosters pastorat 098029 Dalhems församling, Visby stift
120204 12 Visby stift 1202 Medeltredingens kontrakt 120204 Romaklosters pastorat 098031 Endre församling
120204 12 Visby stift 1202 Medeltredingens kontrakt 120204 Romaklosters pastorat 098033 Follingbo församling
120204 12 Visby stift 1202 Medeltredingens kontrakt 120204 Romaklosters pastorat 098032 Hejdeby församling
120204 12 Visby stift 1202 Medeltredingens kontrakt 120204 Romaklosters pastorat 098035 Roma församling
120204 12 Visby stift 1202 Medeltredingens kontrakt 120204 Romaklosters pastorat 098040 Vänge församling, Visby stift
120204 12 Visby stift 1202 Medeltredingens kontrakt 120204 Romaklosters pastorat 098047 Östergarns församling
120207 12 Visby stift 1202 Medeltredingens kontrakt 120207 Klinte pastorat 098061 Klinte församling
120207 12 Visby stift 1202 Medeltredingens kontrakt 120207 Klinte pastorat 098062 Fröjels församling
120207 12 Visby stift 1202 Medeltredingens kontrakt 120207 Klinte pastorat 098063 Eksta församling
120207 12 Visby stift 1202 Medeltredingens kontrakt 120207 Klinte pastorat 098064 Sproge församling
120207 12 Visby stift 1202 Medeltredingens kontrakt 120207 Klinte pastorat 098057 Sanda, Västergarn och Mästerby församling
120207 12 Visby stift 1202 Medeltredingens kontrakt 120207 Klinte pastorat 098060 Hejde församling
120207 12 Visby stift 1202 Medeltredingens kontrakt 120207 Klinte pastorat 098059 Väte församling
120301 12 Visby stift 1203 Sudertredingens kontrakt 120301 Fardhems pastorat 098079 Fardhems församling
120301 12 Visby stift 1203 Sudertredingens kontrakt 120301 Fardhems pastorat 098075 Linde församling
120301 12 Visby stift 1203 Sudertredingens kontrakt 120301 Fardhems pastorat 098074 Lojsta församling
120301 12 Visby stift 1203 Sudertredingens kontrakt 120301 Fardhems pastorat 098081 Levide församling
120301 12 Visby stift 1203 Sudertredingens kontrakt 120301 Fardhems pastorat 098080 Gerums församling
120302 12 Visby stift 1203 Sudertredingens kontrakt 120302 [[]] 098065 Garde församling
120303 12 Visby stift 1203 Sudertredingens kontrakt 120303 Burs pastorat 098073 Stånga-Burs församling
120303 12 Visby stift 1203 Sudertredingens kontrakt 120303 Burs pastorat 098071 När-Lau församling
120304 12 Visby stift 1203 Sudertredingens kontrakt 120304 Sudrets pastorat 098076 Alva, Hemse och Rone församling
120304 12 Visby stift 1203 Sudertredingens kontrakt 120304 Sudrets pastorat 098084 Havdhems församling
120304 12 Visby stift 1203 Sudertredingens kontrakt 120304 Sudrets pastorat 098089 Hoburgs församling
130101 13 Stockholms stift 1301 Domkyrkokontraktet 130101 [[]] 018001 Stockholms domkyrkoförsamling
130105 13 Stockholms stift 1301 Domkyrkokontraktet 130105 [[]] 018019 Västermalms församling
130106 13 Stockholms stift 1301 Domkyrkokontraktet 130106 [[]] 018005 Adolf Fredriks församling
130107 13 Stockholms stift 1301 Domkyrkokontraktet 130107 [[]] 018092 Tyska S:ta Gertruds församling
130108 13 Stockholms stift 1301 Domkyrkokontraktet 130108 [[]] 018093 Finska församlingen
130110 13 Stockholms stift 1301 Domkyrkokontraktet 130110 [[]] 018004 S:t Johannes församling, Stockholms stift
130111 13 Stockholms stift 1301 Domkyrkokontraktet 130111 [[]] 018006 Gustav Vasa församling
130112 13 Stockholms stift 1301 Domkyrkokontraktet 130112 [[]] 018007 S:t Matteus församling
130301 13 Stockholms stift 1303 Södermalms kontrakt 130301 [[]] 018013 Maria Magdalena församling
130302 13 Stockholms stift 1303 Södermalms kontrakt 130302 [[]] 018014 Högalids församling
130303 13 Stockholms stift 1303 Södermalms kontrakt 130303 [[]] 018015 Katarina församling
130304 13 Stockholms stift 1303 Södermalms kontrakt 130304 [[]] 018017 Sofia församling
130401 13 Stockholms stift 1304 Brännkyrka kontrakt 130401 [[]] 018039 Hägerstens församling
130402 13 Stockholms stift 1304 Brännkyrka kontrakt 130402 [[]] 018040 Skärholmens församling
130403 13 Stockholms stift 1304 Brännkyrka kontrakt 130403 [[]] 018021 Brännkyrka församling
130601 13 Stockholms stift 1306 Birka kontrakt 130601 [[]] 012509 Färingsö församling
130602 13 Stockholms stift 1306 Birka kontrakt 130602 Ekerö pastorat 012503 Ekerö församling
130602 13 Stockholms stift 1306 Birka kontrakt 130602 Ekerö pastorat 012501 Adelsö-Munsö församling
130602 13 Stockholms stift 1306 Birka kontrakt 130602 Ekerö pastorat 012504 Lovö församling
130614 13 Stockholms stift 1306 Birka kontrakt 130614 [[]] 018027 Bromma församling
130615 13 Stockholms stift 1306 Birka kontrakt 130615 [[]] 018029 Västerleds församling
130701 13 Stockholms stift 1307 Roslags kontrakt 130701 [[]] 016001 Täby församling, Stockholms stift
130704 13 Stockholms stift 1307 Roslags kontrakt 130704 Österåkers pastorat 011703 Ljusterö-Kulla församling
130704 13 Stockholms stift 1307 Roslags kontrakt 130704 Österåkers pastorat 011702 Österåker-Östra Ryds församling
130708 13 Stockholms stift 1307 Roslags kontrakt 130708 [[]] 018701 Vaxholms församling
130710 13 Stockholms stift 1307 Roslags kontrakt 130710 [[]] 011501 Vallentuna församling
130711 13 Stockholms stift 1307 Roslags kontrakt 130711 [[]] 011507 Össeby församling
130802 13 Stockholms stift 1308 Värmdö kontrakt 130802 [[]] 012001 Värmdö församling
130803 13 Stockholms stift 1308 Värmdö kontrakt 130803 [[]] 012003 Djurö, Möja och Nämdö församling
130804 13 Stockholms stift 1308 Värmdö kontrakt 130804 [[]] 012006 Gustavsberg-Ingarö församling
130805 13 Stockholms stift 1308 Värmdö kontrakt 130805 [[]] 018203 Boo församling
130807 13 Stockholms stift 1308 Värmdö kontrakt 130807 [[]] 018201 Nacka församling
130808 13 Stockholms stift 1308 Värmdö kontrakt 130808 [[]] 018202 Saltsjöbadens församling
130905 13 Stockholms stift 1309 Södertörns kontrakt 130905 [[]] 013801 Tyresö församling
130908 13 Stockholms stift 1309 Södertörns kontrakt 130908 Haninge pastorat 013605 Dalarö-Ornö-Utö församling
130908 13 Stockholms stift 1309 Södertörns kontrakt 130908 Haninge pastorat 013601 Österhaninge församling
130908 13 Stockholms stift 1309 Södertörns kontrakt 130908 Haninge pastorat 013606 Västerhaninge-Muskö församling
131001 13 Stockholms stift 1310 Hovkonsistoriet 131001 [[]] 018090 Hovförsamlingen
131101 13 Stockholms stift 1311 Östermalms kontrakt 131101 [[]] 018010 Hedvig Eleonora församling
131102 13 Stockholms stift 1311 Östermalms kontrakt 131102 [[]] 018011 Oscars församling
131103 13 Stockholms stift 1311 Östermalms kontrakt 131103 [[]] 018009 Engelbrekts församling
131201 13 Stockholms stift 1312 Enskede kontrakt 131201 [[]] 018034 Enskede-Årsta församling
131202 13 Stockholms stift 1312 Enskede kontrakt 131202 [[]] 018023 Vantörs församling
131203 13 Stockholms stift 1312 Enskede kontrakt 131203 [[]] 018036 Skarpnäcks församling
131204 13 Stockholms stift 1312 Enskede kontrakt 131204 [[]] 018025 Farsta församling
131301 13 Stockholms stift 1313 Spånga kontrakt 131301 [[]] 018041 Spånga-Kista församling
131302 13 Stockholms stift 1313 Spånga kontrakt 131302 [[]] 018038 Hässelby församling
131303 13 Stockholms stift 1313 Spånga kontrakt 131303 [[]] 018031 Vällingby församling
131401 13 Stockholms stift 1314 Sollentuna kontrakt 131401 [[]] 016301 Sollentuna församling
131402 13 Stockholms stift 1314 Sollentuna kontrakt 131402 [[]] 011401 Eds församling, Stockholms stift
131403 13 Stockholms stift 1314 Sollentuna kontrakt 131403 [[]] 011402 Hammarby församling
131404 13 Stockholms stift 1314 Sollentuna kontrakt 131404 [[]] 011403 Fresta församling
131407 13 Stockholms stift 1314 Sollentuna kontrakt 131407 [[]] 012304 Järfälla församling
131501 13 Stockholms stift 1315 Solna kontrakt 131501 [[]] 018401 Solna församling
131502 13 Stockholms stift 1315 Solna kontrakt 131502 [[]] 016201 Danderyds församling
131504 13 Stockholms stift 1315 Solna kontrakt 131504 [[]] 018301 Sundbybergs församling
131505 13 Stockholms stift 1315 Solna kontrakt 131505 [[]] 018601 Lidingö församling
131601 13 Stockholms stift 1316 Huddinge-Botkyrka kontrakt 131601 Huddinge pastorat 012601 Huddinge församling
131601 13 Stockholms stift 1316 Huddinge-Botkyrka kontrakt 131601 Huddinge pastorat 012602 Trångsund-Skogås församling
131601 13 Stockholms stift 1316 Huddinge-Botkyrka kontrakt 131601 Huddinge pastorat 012604 Flemingsbergs församling
131601 13 Stockholms stift 1316 Huddinge-Botkyrka kontrakt 131601 Huddinge pastorat 012603 S:t Mikaels församling, Stockholms stift
131602 13 Stockholms stift 1316 Huddinge-Botkyrka kontrakt 131602 [[]] 012701 Botkyrka församling

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]