Hoppa till innehållet

Nationalparker i Sverige

Från Wikipedia
Abiskojåkka i Abisko nationalpark.

Nationalparker i Sverige är särskilt skyddsvärd natur som avsatts av svenska staten. Nationalpark är en kraftfullare men mindre flexibel skyddsform än naturreservat. Nationalparker måste ligga på statlig mark och regeringen fattar beslut om inrättande av dem efter godkännande av riksdagen.

Förvaltare av nationalparkerna är med några undantag respektive länsstyrelse. Tyresta nationalpark förvaltas av Stiftelsen Tyrestaskogen och Kosterhavets nationalpark av Kosterdelegationen. Nationalparkerna i världsarvet Laponia: Sarek, Padjelanta (Badjelánnda), Stora Sjöfallet (Stuor Muorkke) och Muddus (Muttos), förvaltas under en prövotid av Laponia-förvaltningen (Laponiatjuottjudus). Länsstyrelserna i Örebro och Gävleborgs län förvaltar också de delar av Tivedens nationalpark respektive Färnebofjärdens nationalpark som ligger i angränsande län.[1]

Det finns 30 nationalparker i Sverige år 2021, med sammanlagt cirka 7 000 km² landarea.

Den senaste nationalparken är Åsnens nationalpark i Kronobergs län som invigdes den 25 maj 2018.[2]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Sverige blev det första landet i Europa att inrätta nationalparker, när riksdagen den 24 maj 1909 avsatte mark till nio parker.[3]

De första nio svenska nationalparkerna var Abisko, Garphyttan, Hamra, Pieljekaise, Sarek, Stora sjöfallet, Sånfjället, Ängsö och en del av Gotska Sandön.

Den 17 juni 2009 blev Kosterhavet Sveriges första marina nationalpark.[1] Kung Carl XVI Gustaf invigde parken den 9 september i Strömstad. Även den norske kronprinsen deltog, för att markera samarbetet med systerparken Ytre Hvaler.[4]

År 2009 var 100-årsjubileum för nationalparkerna och Sveriges första naturvårdslagstiftning. Detta kallades Naturens år. 2010 var den biologiska mångfaldens år och 2011 Skogens år.[5]

Guldkronan är symbolen för Sveriges nationalparker (Abisko, 2015).

År 2011 beslutade Naturvårdsverket att alla nationalparker ska utsmyckas med en så kallad guldkrona för att ge dessa en gemensam visuell identitet. Hamra nationalpark var den första att få en guldkrona 2011 och målet är att alla ska vara på plats till 2020.[6]

Kriterier och regler[redigera | redigera wikitext]

Nationalparker ska enligt Naturvårdsverket uppfylla följande kriterier:[7]

 • representera utbredda och unika svenska landskapstyper i ett system över landet[7]
 • omfatta hela landskapsavsnitt på normalt minst 1 000 hektar[7]
 • till sin kärna och huvuddel vara natur med ursprunglig karaktär[7]
 • vara storslagna eller särpräglade i sitt slag och vara intressanta som sevärdheter[7]
 • ha höga naturvärden[7]
 • kunna skyddas effektivt och samtidigt utnyttjas för forskning, friluftsliv och turism utan att naturvärden skadas.[7]

Parkerna har rättsligt områdesskydd enligt Miljöbalken (1988:908). Bestämmelser finns i miljöbalkens 7:e kapitel och i Nationalparksförordningen (1987:938).

Sveriges nationalparker[redigera | redigera wikitext]

Nationalparker i landskapen.
Park Beslutsår [8] Areal, hektar [8] Nummer
på kartan
Län Motivering
Abisko 1909 &&&&&&&&&&&07700.&&&&&07 700 2 BD bevara ett högnordiskt fjällandskap i dess naturliga tillstånd
Garphyttan 1909 &&&&&&&&&&&&0111.&&&&&0111 17 T bevara ett äldre odlingslandskap i väsentligen oförändrat skick
Gotska Sandön 1909 &&&&&&&&&&&04490.&&&&&04 490 28 I bevara ön i dess naturliga tillstånd
Hamra 1909 &&&&&&&&&&&01383.&&&&&01 383 14 X bevara områdets naturmiljö i väsentligen orört skick och värna ostörda naturupplevelser inom ett avsnitt bergkullslätt med urskogsartad skog,blandmyrkomplex och andra våtmarkstyper samt ett vattendrag med opåverkad hydrologi
Pieljekaise 1909 &&&&&&&&&&015340.&&&&&015 340 7 BD bevara ett område med fjällbjörkskog i dess naturliga tillstånd
Sarek 1909 &&&&&&&&&0197000.&&&&&0197 000 5 BD bevara ett utpräglat högfjällandskap i dess naturliga tillstånd
Stora Sjöfallet 1909 &&&&&&&&&0127800.&&&&&0127 800 3 BD bevara ett högnordiskt fjällandskap i dess naturliga tillstånd
Sonfjället 1909 &&&&&&&&&&010300.&&&&&010 300 11 Z bevara ett skogs- och fjällområde i de södra fjälltrakterna i dess naturliga tillstånd
Ängsö 1909 &&&&&&&&&&&&0195.&&&&&0195 16 A bevara ett äldre odlingslandskap i väsentligen oförändrat skick
Dalby Söderskog 1918 &&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036 26 M bevara vad som då beskrevs som en sydsvensk lövskog
Vadvetjåkka 1920 &&&&&&&&&&&02630.&&&&&02 630 1 BD bevara ett högnordiskt fjällandskap i dess naturliga tillstånd
Blå Jungfrun 1926 &&&&&&&&&&&&0198.&&&&&0198 24 H bevara ön i dess naturliga tillstånd
Norra Kvill 1927 &&&&&&&&&&&&0114.&&&&&0114 22 H i den sydsvenska barrskogsregionen bevara ett område med urskogsartad barrskog i dess naturliga tillstånd och för fri utveckling mot urskog
Töfsingdalen 1930 &&&&&&&&&&&01615.&&&&&01 615 12 W bevara ett blockmarks- och barrskogsområde i de södra fjälltrakterna i dess naturliga tillstånd
Muddus 1942 &&&&&&&&&&049340.&&&&&049 340 6 BD bevara ett skogs- och myrlandskap i dess naturliga tillstånd
Padjelanta 1962 &&&&&&&&&0198400.&&&&&0198 400 4 BD bevara ett på sjöar och vidsträckta hedar rikt fjällandskap i dess naturliga tillstånd
Store Mosse 1982 &&&&&&&&&&&07850.&&&&&07 850 23 F bevara Sydsveriges största sammanhängande myrområde i väsentligen oförändrat skick, där sjö och myr med växtlighet och djurliv skall få utvecklas fritt
Tiveden 1983 &&&&&&&&&&&02000.&&&&&02 000 21 O, T bevara ett sammanhängande skogs-, sjö- och sprickdalslandskap i orört skick och att därvid skogen skall få utvecklas mot urskog
Skuleskogen 1984 &&&&&&&&&&&02360.&&&&&02 360 10 Y bevara ett starkt kuperat kustanknutet skogs-, hällmarks- och sprickdalslandskap i orört skick, där växtlighet och djurliv får utvecklas fritt
Stenshuvud 1986 &&&&&&&&&&&&0390.&&&&&0390 27 M bevara ett storslaget naturområde med stora geologiska och biologiska skyddsvärden och som är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet
Björnlandet 1991 &&&&&&&&&&&02369.&&&&&02 369 9 AC bevara ett värdefullt berg- och urskogsområde
Djurö 1991 &&&&&&&&&&&02400.&&&&&02 400 20 O bevara ett skärgårdslandskap i Vänern i väsentligen oförändrat skick
Tyresta 1993 &&&&&&&&&&&01964.&&&&&01 964 18 A bevara ett representativt sprickdalslandskap med omfattande urskogar och värdefull natur i övrigt
Haparanda skärgård 1995 &&&&&&&&&&&06000.&&&&&06 000 8 BD bevara ett unikt skärgårdslandskap i väsentligen orört skick
Tresticklan 1996 &&&&&&&&&&&02897.&&&&&02 897 19 O bevara ett sprickdalslandskap av ödemarkskaraktär med omfattande naturskogar med en låg grad av kulturpåverkan
Färnebofjärden 1998 &&&&&&&&&&010100.&&&&&010 100 15 C, X, W, U bevara ett unikt älvlandskap med omgivande värdefulla skogar och våtmarker i väsentligen orört skick
Söderåsen 2001 &&&&&&&&&&&01625.&&&&&01 625 25 M bevara ett större sammanhängande område av det sydsvenska horstlandskapet i väsentligen oförändrat skick
Fulufjället 2002 &&&&&&&&&&038500.&&&&&038 500 13 W bevara ett sydligt fjällområde med särpräglad vegetation och stora naturvärden i väsentligen oförändrat skick
Kosterhavet 2009 &&&&&&&&&&038878.&&&&&038 878 29 O bevara ett särpräglat och artrikt havs- och skärgårdsområde samt angränsande landområden i väsentligen oförändrat skick
Åsnen 2018 &&&&&&&&&&&01873.&&&&&01 873 30 G bevara ett representativt, variationsrikt och biologiskt värdefullt sydsvenskt skogs- och sjölandskap där växt- och djurlivet i stor utsträckning är orört.

Framtida planer[redigera | redigera wikitext]

Naturvårdsverket föreslog 2008 att 13 nya nationalparker skulle bildas och sju redan befintliga utvidgas.[9] Denna plan ersätter den tidigare nationalparksplanen från 1989.

I sin planering 2015 prioriterade Naturvårdsverket arbetet med fem nya nationalparker:

Tre nationalparkers utvidgning prioriteras:

 • Björnlandet
 • Tiveden
 • Gotska Sandön

År 2021 pågick förberedande arbete för bildande av två nya nationalparker:[11]

I juni 2022 gav regeringen Naturvårdsverket uppdraget att genomföra ett förberedande arbete för att föreslå bildande av nationalpark för delar av ekoparkerna Böda, Hornsö, Halle- och Hunneberg och Hornslandet.[12]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] Förordning (2009:729) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
 2. ^ ”Åsnen blir Sveriges 30:e nationalpark”. Naturvårdsverket. 14 mars 2018. https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nyhetsarkiv/Nyheter-och-pressmeddelanden-2018/Asnen-blir-Sveriges-30e-nationalpark/. Läst 14 maj 2021. 
 3. ^ ”Naturens år – 100 år med nationalparker och naturvård”. Naturvårdsverket. Arkiverad från originalet den 15 juni 2009. https://web.archive.org/web/20090615062026/http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Detta-ar-naturvard/Naturens-ar--100-ar-med-nationalparker-och-naturvard/. Läst 14 september 2009. , Naturvårdsverket, läst 14 september 2009
 4. ^ ”Kosterhavets nationalpark invigd”. Expressen. 9 september 2009. Arkiverad från originalet den 26 juli 2014. https://web.archive.org/web/20140726185638/http://www.expressen.se/gt/kosterhavets-nationalpark-invigd/. Läst 26 juli 2014. 
 5. ^ Naturens år Arkiverad 19 april 2012 hämtat från the Wayback Machine.
 6. ^ ”Guldkronan”. Naturvårdsverket. https://www.sverigesnationalparker.se/om-sveriges-nationalparker/guldkronan/#. Läst 18 augusti 2015. 
 7. ^ [a b c d e f g h] ”Att bilda nationalparker”. Naturvårdsverket. 19 april 2021. https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Naturvard/Skydd-av-natur/Nationalparksplan-for-Sverige/. Läst 14 maj 2021. 
 8. ^ [a b] ”Naturvårdsverkets webbsidor om respektive nationalpark”. Naturvårdsverket. 14 mars 2011. http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Nationalparker/. Läst 14 mars 2011. 
 9. ^ Löfgren, Rolf (2008). Nationalparksplan för Sverige: långsiktig plan. Rapport / Naturvårdsverket, 0282-7298. Stockholm: Naturvårdsverket. Libris 11238955. ISBN 978-91-620-1269-4 
 10. ^ ”Nationalparksprojektet i Vålådalen-Sylarna-Helags avslutas”. Naturvårdsverket. 9 maj 2019. Arkiverad från originalet den 11 maj 2019. https://web.archive.org/web/20190511063425/http://naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nationalparksprojektet-i-Valadalen-Sylarna-Helags-avslutas-/. Läst 11 maj 2019. 
 11. ^ ”Nationalparker bildas och utvidgas”. Naturvårdsverket. 19 april 2021. http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Nationalparker/Nya-och-utvidgade-nationalparker/. Läst 14 maj 2021. 
 12. ^ Regeringen (14 juni 2022). ”Sverige ska få fler nationalparker”. Pressmeddelande. Läst 19 juni 2022.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]