Naturism

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Nakenbad vid Haulover Beach, Florida, 2009.
"Den gyllene tidsåldern" av Lucas Cranach illustrerar drömmen om en förlorad idealtillvaro. Naturism år 1530.
Albert Engström, Verner von Heidenstam, Gustaf Fröding och andra levde nakenliv på Sandhamn år 1896. Senare samma år inleddes rättegången mot Frödings dikt om nakenhet och livsglädje, En morgondröm, vilket kom att krossa honom.
Ung kvinna skriver vykort i Sundborn 1906. Från 1890-talet uttryckte Carl Larssons målningar ofta det nya radikala idealet om en "naturlig nakenhet". Det skulle forma stora delar av Europaunder 1900-talet.
Badhus har historiskt uppfattats som mötesplatser för homosexuella män. Flottans badhus 1907.
En familj vid Abricó beach vid Rio de Janeiro. Brasilien.
World Naked Bike Ride, Zaragoza, Spanien, 2009.
Florida Young Naturists, en ny generation naturister, 2014.

Naturism är en filosofi och ett levnadssätt där kläder används i så liten utsträckning som möjligt. Naturister vill uppleva harmonin i naturen och ser fysiska, psykiska och ofta även ideella värden i naken rekreation i naturen. Inom den naturistiska föreningsrörelsen är gemensam nakenhet, humanistiska värderingar samt kroppens och själens sundhet centrala.

Ordet naturism[redigera | redigera wikitext]

Kännetecknande för naturism är att nakenheten:

 • är gemensam oavsett kön,
 • inte i sig ska vara förknippad med sexuella känslor eller handlingar,
 • är förenad med en social situation.

Nakenbad, om det sker inom en familj eller en mindre grupp, betecknas vanligen inte som naturism.

Ordet ”naturism” i den mening som ovan anges började användas 1953, då det internationella naturistförbundet skapades. I Sverige bildades Sveriges Naturistförbund 1958. Tidigare beteckningar i Sverige från omkring 1930 var ”nakenkultur” eller ”nudism”. (Ordet ”naturism” betecknade före 1950-talet mer allmänt en ”naturlig och hälsosam” livsstil.)

På 1920-talet förekom i Frankrike, England och USA ordet gymnosofi. I Tyskland används vanligen ordet ”freikörperkultur”, F.K.K.

Nudism och naturism är i praktiken synonyma. Men ordet ”nudism” har i senare tid börjat användas med en udd riktad mot naturismen. Där naturismen främst betonar värdet i den enskildes frihet att välja nakenhet eller ej, så betonar nudister nakenheten som ett värde i sig.

Filosofi[redigera | redigera wikitext]

År 1974 antogs en internationell definition av naturism: "Naturismen är en livsstil i harmoni med naturen. Den utmärks av praktiserandet av gemensam nakenhet och har till ändamål att uppmuntra självkänsla, respekt för andra och för omgivningen".

Naturism är inte bara att bada och sola utan kläder – det gör de flesta människor – (nakenbad var exempelvis mycket vanligt under perioden 1970-1995 [källa behövs]). Mer typiskt för naturism är att naken tillsammans med andra människor göra saker, som de flesta normalt sett bara gör påklädda.

Enligt naturismens anhängare är naturism ett sätt att leva. Social nakenhet är grunden för svensk och internationell naturism. Naturisterna anser att människor genom nakenheten kommer närmare varandra och får en ökad respekt för individen, en tro på människovärde som lika rätt och värde oberoende av kön, religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, hudfärg eller andra faktorer. Social nakenhet främjar enligt naturisterna trygghet och självkänsla och stärker kamratskap.

Ett viktigt inslag i naturismen är att alla kan acceptera både sig själv och andra, med alla skavanker och avvikelser från de ideal som kulturen för tillfället anger. Att exempelvis sola, bada och umgås utan kläder uppfattas av naturister som skönare, enklare och sundare då man slipper blöta och i vissa fall ohygieniska badkläder. Man slipper smussla under badrocken eller ett badlakan och omklädningshytter behövs inte. Både vuxna och barn skolas i ett naturligt och avspänt förhållningssätt till både nakenhet och sin kropp.

Det är inte förbjudet enligt svensk lag att bada utan kläder, se nakenbad. Praxis och gott omdöme anger hur människor kan uppträda olika på olika platser och i olika situationer.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Den amerikanske författaren Henry David Thoreau (1817–62), byggde 1845 en stuga vid Walden i Massachusetts, där han i två år levde naturliv utan kontakter med civilisationen, skildrat i boken "Skogsliv vid Walden", 1854. Boken förhärligar ett liv i enkelhet, nakenhet och oberoende. Thoreau har blivit en viktig inspiratör för både miljörörelsen och en anarkistisk nudism.

Thoreau, Lev Tolstoj och Élisée Reclus kom att inspirera en anarko-naturism som förespråkade vegetarianism, fri kärlek, nudism och en ekologistisk världsbild, ett tänkande som i slutet av 1800-talet fick stark förankring i Spanien, Portugal och Frankrike.

I Sverige propagerade Gustaf Fröding tidigt för ett fritt synsätt på nakenhet. Det skedde tydligt år 1896 i dikten En morgondröm och genom att han själv samma år gick naken på ett hotell i Stockholm. Tillsammans med Albert Engström och Verner von Heidenstam, som tidigare det året hade firat hedniskt bröllop på Blå Jungfrun, tillbringas sensommaren med nakenbad på Sandhamn.[1]

I Tyskland och Schweiz hade under slutet av 1800-talet rörelser som wandervogel och en bredare kulturström, kallad lebensreform (livsreform), betonat bland annat nakenhet som en väg mot välbefinnande och ett sundare, renare och naturligare liv.

Lebensreform fick något av ett tidigt centrum i Monte Verità[2] i Schweiz, grundat år 1900 av Henri Oedenkoven och Ida Hofmann. Det blev då ett betydelsefullt europeiskt kulturcentrum och hämtade även inspiration från den schweiziske naturläkaren, "Sonnendoktor" (soldoktor), Arnold Rikli (1823-1906) som från 1854 hade behandlat patienter i behaglig miljö med bad i sol, luft och vatten.

Solen och solljuset hade under slutet av 1800-talet fått stark symbolisk betydelse i Schweiz och Tyskland, och detta slog även igenom i Sverige från omkring år 1900.[3] I Tyskland drevs rörelsen tidigt av läkare och konstnärer, varav Karl Wilhelm Diefenbach och Hugo Höppener, med artistnamnet Fidus, blivit särskilt uppmärksammade. År 1894 målade Fidus "Lichtgebet" (ljustillbedjan), som kommit att bli en ikon för naturismen.[4]

I början av 1900-talet betonade kvinnor rätten till sin nakenhet. Det framgick tydligt i rörelser kring gymnastik och kroppshållning genom drivande hälsoaktivister som Bess Mensendieck, Dora Menzler, Hedwig Hagemann och Alice Bloch.[5] Men även i tidens expressionistiska fridans genom Isadora Duncan, Mary Wigman, Hertha Feist, Gertrud Leistikow och andra.[6]

Badhus i större städer med enbart män har ofta uppfattats som platser som lockat homosexuell gemenskap. År 1928 bildades Svenska frisk- och kraftsportförbundet som så småningom kom att utgöra grunden för frisksport. Rörelsen hade först starkt fokus på naket friluftsliv, kraftsporter och muskelkult och var ursprungligen bara öppet för män.

Mot detta fanns en vilja att skapa en naturlig och jämlik gemenskap mellan män och kvinnor. År 1931 bildades den första naturistföreningen i Sverige, "Sällskapet för Fri Kroppskultur". Den hade andra rötter i ett nytt tänkande. I Tyskland och Schweiz hade ”freikörperkultur”, kommit att betona dels ett hälsotänkande, sund diet och ett härdande friluftsliv, dels ett ideal om en naturlig gemensam nakenhet, som inte skulle vara förenad med sexualitet. Detta "naturliga" synsätt skulle senare starkt komma att påverka inställningen till nakenhet under 1900-talet.

"Sällskapet för Fri Kroppskultur" ändrade 1932 namn till "Hälsa genom Nakenkultur" och år 1941 till "Svenska friluftsföreningen".[7] Den förste ordföranden blev medicinprofessorn Johan Almkvist (1869–1945), en pionjär inom området i Sverige. Senare blev Elise Ottesen-Jensen (1886-1973) föreningens ordförande.[8]

Ett flertal föreningar bildades efter hand – rörelsen kännetecknas under lång tid av verksamhet i föreningsform. Friluftsliv och sunda kostvanor var viktiga inslag i föreningarnas verksamhet. Men man hade också ett allmänt moraliskt fostrande mål och syftet att kommande generationer skulle få ett naturligt och avspänt förhållande till sin kropp. Svensk Uppslagsbok från 1951 skrev:

”Nakenkulturen åsyftar kroppskultur, härdning av hudsystemet samt uppfostran av sexualetiken. Man tänker sig därvid, att mycket av den förkonstling, som medföljer ohygieniska moderiktningar och sexualimpulsen eggande kläder, skall vika för det lidelsefria betraktandet av kroppens skönhet och funktionsduglighet. Nakenkulturen arbetar genom sammanslutningar av aktiva medlemmar vilka inrätta friluftsplatser för sol-, ljus- och sjöbad, gymnastik och över huvud friluftsvistelse utan kläder. Föreningssammanträden samt sport- och badplatser äro tillgängliga endast för medlemmar, och urvalet bland dessa göres strängt för att förekomma de nära till hands liggande avarterna av en dylik rörelse.”

Under 1950- och 1960-talen utvecklades dessa föreningar. År 1954 gav Evert Taube en positiv bild av rörelsen i sin visa Nudistpolka - Den lycklige nudisten (han hade skrivit Fritiof i Arkadien redan 1938).

Under slutet på 1960-talet slog det synsätt som naturismen representerat starkt igenom i samhället i stort. Den ”naturliga nakenheten” blev brett etablerad under 1970- och 1980-talet, då nakenbadandet blev mer allmänt.

I många länder uppläts särskilt skyltade bad- och campingplatser för naturister. I exempelvis Tyskland, Danmark, tidigare Jugoslavien, Grekland, Frankrike och på Kanarieöarna fick badlivet även på de allmänna stränderna en ny karaktär, genom att nakenbad blev accepterat på allt fler stränder från 1970-talet (topless blev utbrett på 1980-talet).

Även i Sverige öppnades nya kommunala naturistbad. Under 1990-talet innebar dock en ökad rädsla för pedofili att barnfamiljer i minskande utsträckning besökte platser för nakenbad. Under senare delen av (20)00-talet under 2010-talet tycks nakenbaden ha ökat i popularitet igen, även bland barnfamiljer. Många nya bilder på internet visar att nakenbadandet både i Sverige och internationellt har ökat.[9][10] Under senare år har nya yngre grupper åter kommit att betona en "naturlig" inställning till nakenhet som ett ideal, inte minst i USA, även om man inte alltid använt ordet "naturism".[11]

År 2009 kom ett generationsskifte i USA när Florida Young Naturists (FYN)[12] bildades av personer i åldern 20-30 år.[13] Föreningen fick stora framgångar och följdes av flera organisationer, bland annat Young Naturists & Nudists America (YNA)[14] grundat av Jordan Blum och Felicity Jones med huvudmålet att verka för en “non- sexual nudist (or naturist) lifestyle”.[15] De anordnar tillställningar i New York-området, fester, resor, campingutflykter, barbecues, bonfires, “drum circles” och naked yoga för åldersgruppen 21 – 35 år. Grundaren och bloggaren Felicity Jones[16][17] har uppmärksammat och opponerat sig mot traditionella kroppsideal och sexualisering samt argumenterat för feministisk naturism.[18]

Förr var nakenhet vid friluftsliv och bad de vanligaste verksamheterna för naturister. Numera har det för en yngre generation även blivit allt mer vanligt med events i storstäder och på andra offentliga platser, exempelvis naturistvandringar, parader, cykelevenemang och kroppsmålning.

Naturism och sexualitet[redigera | redigera wikitext]

Det finns föreställningar att naturismen skulle vara en sexuell kultur och att människor skulle söka sig till naturistaktiviteter för att söka sexuella kontakter. Sådant beteende har genom tiderna motarbetats. Inom naturismens föreningsverksamhet har det alltid funnits en nolltolerans mot allt uppträdande som kan vara stötande eller sårande för andra. Nakenhet är tillåten klädkod; i övrigt är det sedvanliga sociala regler som gäller.

Under 1900-talet har det förekommit att bad (med nakenbad) varit mötesplatser för homosexuella. Gemensamt bad var ett sätt att motverka detta.

Närvaron av familjer med barn har traditionellt bidragit till ordningen på stränderna. Från 1990-talet och framåt har en uppluckring av den traditionella nolltoleransen rapporterats från vissa badplatser[19][20], men naturistsamfunden arbetar kontinuerligt för att motverka detta och under de senaste åren har barnfamiljer åter blivit vanligare vid nakenbaden.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 • Hans Peter Duerr, Nakenhet och skam. Myten om civilisationsprocessen, Symposion, 1994.
 • Naturistens handbok

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Johan Cullberg. Gustaf Fröding och kärleken. En psykologisk och psykiatrisk studie, Natur och Kultur, 2004.
 2. ^ Om Monte Verità.
 3. ^ Solandets idéhistoria.
 4. ^ Lichtgebet på Ellen Keys Strand.
 5. ^ Feminist Nacktkultur, Empire of Ecstasy, University of California Press, 1997.
 6. ^ Early Nackttanz, Empire of Ecstasy, University of California Press, 1997.
 7. ^ Svenska Friluftsföreningen.
 8. ^ Film med J. Almkvist och naturister på Ingarö 1932.
 9. ^ Nakedbeach bilder.
 10. ^ Nudebeach bilder.
 11. ^ Bara kroppar.
 12. ^ Florida Young Naturists.
 13. ^ A Brief History of Young Adult Naturist Groups, 2013.
 14. ^ Young Naturists & Nudists America
 15. ^ Young Naturists of America.
 16. ^ Felicity Jones on Twitter.
 17. ^ Felicity Jones on Facebook.
 18. ^ Nudism and feminism.
 19. ^ Sveriges radio.
 20. ^ Kvällsposten.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]