Naturism

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Nakenbad vid Haulover Beach, Florida, 2009.
"Den gyllene tidsåldern" av Lucas Cranach illustrerar drömmen om en förlorad idealtillvaro. Naturism år 1530.
Albert Engström, Verner von Heidenstam, Gustaf Fröding och andra levde nakenliv på Sandhamn år 1896. Senare samma år inleddes rättegången mot Frödings dikt om nakenhet och livsglädje, En morgondröm, vilket kom att krossa honom.
Ung kvinna skriver vykort i Sundborn 1906. Från 1890-talet uttryckte Carl Larssons målningar ofta det nya radikala idealet om en "naturlig nakenhet". Det skulle forma stora delar av Europaunder 1900-talet.
Badhus har historiskt uppfattats som mötesplatser för homosexuella män. Flottans badhus 1907.
World Naked Bike Ride, Zaragoza, Spanien, 2009.
Florida Young Naturists, en ny generation naturister, 2014.

Naturism är en filosofi och ett levnadssätt där kläder används i så liten utsträckning som möjligt. Naturister vill uppleva harmonin i naturen och ser fysiska, psykiska och ofta även ideella värden i naken rekreation i naturen. Inom den naturistiska föreningsrörelsen är gemensam nakenhet, humanistiska värderingar samt kroppens och själens sundhet centrala.

Ordet naturism[redigera | redigera wikitext]

Kännetecknande för naturism är att nakenheten:

 • är gemensam oavsett kön,
 • inte i sig ska vara förknippad med sexuella känslor eller handlingar,
 • är förenad med en social situation.

Nakenbad, om det sker inom en familj eller en mindre grupp, betecknas vanligen inte som naturism.

Ordet "naturism" i den mening som ovan anges började användas 1953, då det internationella naturistförbundet skapades. I Sverige bildades Sveriges Naturistförbund 1958. Tidigare beteckningar i Sverige från omkring 1930 var "nakenkultur" eller "nudism". (Ordet "naturism" betecknade före 1950-talet mer allmänt en "naturlig och hälsosam" livsstil.)

På 1920-talet förekom i Frankrike, England och USA ordet gymnosofi. I Tyskland används vanligen ordet "freikörperkultur", F.K.K.

Nudism och naturism är i praktiken synonyma. Men ordet "nudism" har i senare tid börjat användas med en udd riktad mot naturismen. Där naturismen främst betonar värdet i den enskildes frihet att välja nakenhet eller ej, så betonar nudister nakenheten som ett värde i sig.

Filosofi[redigera | redigera wikitext]

År 1974 antogs en internationell definition av naturism: "Naturismen är en livsstil i harmoni med naturen. Den utmärks av praktiserandet av gemensam nakenhet och har till ändamål att uppmuntra självkänsla, respekt för andra och för omgivningen".

Naturism är inte bara att bada och sola utan kläder. Mer typiskt för naturism är att naken tillsammans med andra människor göra saker, som de flesta normalt sett bara gör påklädda.

Enligt naturismens anhängare är naturism ett sätt att leva. Social nakenhet är grunden för svensk och internationell naturism. Naturisterna anser att människor genom nakenheten kommer närmare varandra och får en ökad respekt för individen, en tro på människovärde som lika rätt och värde oberoende av kön, religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, hudfärg eller andra faktorer. Social nakenhet främjar enligt naturisterna trygghet och självkänsla och stärker kamratskap.

Ett viktigt inslag i naturismen är att alla kan acceptera både sig själv och andra, med alla skavanker och avvikelser från de ideal som kulturen för tillfället anger. Att exempelvis sola, bada och umgås utan kläder uppfattas av naturister som skönare, enklare och sundare då man slipper blöta och i vissa fall ohygieniska badkläder. Man slipper smussla under badrocken eller ett badlakan och omklädningshytter behövs inte. Både vuxna och barn skolas i ett naturligt och avspänt förhållningssätt till både nakenhet och sin kropp.

Det är inte förbjudet enligt svensk lag att bada utan kläder. Praxis och gott omdöme anger hur människor kan uppträda olika på olika platser och i olika situationer.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Den amerikanske författaren Henry David Thoreau (1817–62), byggde 1845 en stuga vid Walden i Massachusetts, där han i två år levde naturliv utan kontakter med civilisationen, skildrat i boken Skogsliv vid Walden, 1854. Boken förhärligar ett liv i enkelhet, nakenhet och oberoende. Thoreau har blivit en viktig inspiratör för både miljörörelsen och en anarkistisk nudism.

Thoreau, Lev Tolstoj och Élisée Reclus kom att inspirera en anarko-naturism som förespråkade vegetarianism, fri kärlek, nudism och en ekologistisk världsbild, ett tänkande som i slutet av 1800-talet fick stark förankring i Spanien, Portugal och Frankrike.

I Sverige propagerade Gustaf Fröding tidigt för ett fritt synsätt på nakenhet. Det skedde tydligt år 1896 i dikten "En morgondröm" och genom att han själv samma år gick naken på ett hotell i Stockholm. Tillsammans med Albert Engström och Verner von Heidenstam, som tidigare det året hade firat hedniskt bröllop på Blå Jungfrun, tillbringas sensommaren med nakenbad på Sandhamn.[1]

I Tyskland och Schweiz hade under slutet av 1800-talet rörelser som wandervogel och en bredare kulturström, kallad lebensreform (livsreform), betonat bland annat nakenhet som en väg mot välbefinnande och ett sundare, renare och naturligare liv.

Lebensreform fick något av ett tidigt centrum i Monte Verità[2] i Schweiz, grundat år 1900 av Henri Oedenkoven och Ida Hofmann. Det blev då ett betydelsefullt europeiskt kulturcentrum och hämtade även inspiration från den schweiziske naturläkaren, "Sonnendoktor" (soldoktor), Arnold Rikli (1823-1906) som från 1854 hade behandlat patienter i behaglig miljö med bad i sol, luft och vatten.

Solen och solljuset hade under slutet av 1800-talet fått stark symbolisk betydelse i Schweiz och Tyskland, och detta slog även igenom i Sverige från omkring år 1900.[3] I Tyskland drevs rörelsen tidigt av läkare och konstnärer, varav Karl Wilhelm Diefenbach och Hugo Höppener, med artistnamnet Fidus, blivit särskilt uppmärksammade. År 1894 målade Fidus "Lichtgebet" (ljustillbedjan), som kommit att bli en ikon för naturismen.[4]

I början av 1900-talet betonade kvinnor rätten till sin nakenhet. Det framgick tydligt i rörelser kring gymnastik och kroppshållning genom drivande hälsoaktivister som Bess Mensendieck, Dora Menzler, Hedwig Hagemann och Alice Bloch.[5] Men även i tidens expressionistiska fridans genom Isadora Duncan, Mary Wigman, Hertha Feist, Gertrud Leistikow och andra.[6]

Badhus i större städer med enbart män har ofta uppfattats som platser som lockat homosexuell gemenskap. År 1928 bildades Svenska frisk- och kraftsportförbundet som så småningom kom att utgöra grunden för frisksport. Rörelsen hade först starkt fokus på naket friluftsliv, kraftsporter och muskelkult och var ursprungligen bara öppet för män.

Mot detta fanns en vilja att skapa en naturlig och jämlik gemenskap mellan män och kvinnor. År 1931 bildades den första naturistföreningen i Sverige, "Sällskapet för Fri Kroppskultur". Den hade andra rötter i ett nytt tänkande. I Tyskland och Schweiz hade freikörperkultur, kommit att betona dels ett hälsotänkande, sund diet och ett härdande friluftsliv, dels ett ideal om en naturlig gemensam nakenhet, som inte skulle vara förenad med sexualitet. Detta "naturliga" synsätt skulle senare starkt komma att påverka inställningen till nakenhet under 1900-talet.

"Sällskapet för Fri Kroppskultur" ändrade 1932 namn till "Hälsa genom Nakenkultur" och år 1941 till "Svenska friluftsföreningen".[7] Den förste ordföranden blev medicinprofessorn Johan Almkvist (1869–1945), en pionjär inom området i Sverige. Senare blev Elise Ottesen-Jensen (1886-1973) föreningens ordförande.[8]

Ett flertal föreningar bildades efter hand – rörelsen kännetecknas under lång tid av verksamhet i föreningsform. Friluftsliv och sunda kostvanor var viktiga inslag i föreningarnas verksamhet. Men man hade också ett allmänt moraliskt fostrande mål och syftet att kommande generationer skulle få ett naturligt och avspänt förhållande till sin kropp. Svensk Uppslagsbok från 1951 skrev:

"Nakenkulturen åsyftar kroppskultur, härdning av hudsystemet samt uppfostran av sexualetiken. Man tänker sig därvid, att mycket av den förkonstling, som medföljer ohygieniska moderiktningar och sexualimpulsen eggande kläder, skall vika för det lidelsefria betraktandet av kroppens skönhet och funktionsduglighet. Nakenkulturen arbetar genom sammanslutningar av aktiva medlemmar vilka inrätta friluftsplatser för sol-, ljus- och sjöbad, gymnastik och över huvud friluftsvistelse utan kläder. Föreningssammanträden samt sport- och badplatser äro tillgängliga endast för medlemmar, och urvalet bland dessa göres strängt för att förekomma de nära till hands liggande avarterna av en dylik rörelse."

Under 1950- och 1960-talen utvecklades dessa föreningar. År 1954 gav Evert Taube en positiv bild av rörelsen i sin visa Nudistpolka Den lycklige nudisten (han hade skrivit Fritiof i Arkadien redan 1938).

Under slutet på 1960-talet slog det synsätt som naturismen representerat starkt igenom i samhället i stort. Den "naturliga nakenheten" blev brett etablerad under 1970- och 1980-talet, då nakenbadandet blev mer allmänt.

I många länder uppläts särskilt skyltade bad- och campingplatser för naturister. I exempelvis Tyskland, Danmark, tidigare Jugoslavien, Grekland, Frankrike och på Kanarieöarna fick badlivet även på de allmänna stränderna en ny karaktär, genom att nakenbad blev accepterat på allt fler stränder från 1970-talet (topless blev utbrett på 1980-talet).

Även i Sverige öppnades nya kommunala naturistbad. Under 1990-talet innebar dock en ökad rädsla för pedofili att barnfamiljer i minskande utsträckning besökte platser för nakenbad. Under senare delen av (20)00-talet under 2010-talet tycks nakenbaden ha ökat i popularitet igen, även bland barnfamiljer. Många nya bilder på internet visar att nakenbadandet både i Sverige och internationellt har ökat.[9][10] Under senare år har nya yngre grupper åter kommit att betona en "naturlig" inställning till nakenhet som ett ideal, inte minst i USA, även om man inte alltid använt ordet "naturism".[11]

År 2009 kom ett generationsskifte i USA när Florida Young Naturists (FYN)[12] bildades av personer i åldern 2030 år.[13] Föreningen fick stora framgångar och följdes av flera organisationer, bland annat Young Naturists & Nudists America (YNA)[14] grundat av Jordan Blum och Felicity Jones med huvudmålet att verka för en "non-sexual nudist (or naturist) lifestyle".[15] De anordnar tillställningar i New York-området, fester, resor, campingutflykter, barbecues, bonfires, "drum circles" och naked yoga för åldersgruppen 21 – 35 år. Grundaren och bloggaren Felicity Jones[16][17] har uppmärksammat och opponerat sig mot traditionella kroppsideal och sexualisering samt argumenterat för feministisk naturism.[18]

Förr var nakenhet vid friluftsliv och bad de vanligaste verksamheterna för naturister. Numera har det för en yngre generation även blivit allt mer vanligt med events i storstäder och på andra offentliga platser, exempelvis naturistvandringar, parader, cykelevenemang och kroppsmålning.

Feministisk naturism[redigera | redigera wikitext]

Une femme naturiste effectuant un footing au bord de l'eau.jpg

Nakenhet har alltid varit ett medel i feministiska protestaktioner och kvinnlig maktutövning. Nakenhet har fått uppmärksamhet och har uppfattats kunna främja en positiv inställning till den kvinnliga kroppen. En strävan har varit att transformera idén om kvinnlig nakenhet, från en källa för manligt behag, till ett verktyg för kvinnors auktoritet, frihet och makt i ett patriarkalt samhälle.[19][20] Feminister har menat att i ett sådant samhälle fråntas kvinnor rätten att till sin kropp, undantag för nakenhet ges bara där kroppen används för konsumtion eller i pornografiskt syfte.

Feministisk naturism försvarar den enskilda kvinnans makt över sin egen kropp och friheten till sin nakenhet. I många länder är avklädda kvinnor förbjudna på stränder men tillåtna i reklam och i pornografi. Naturism ses därmed som pornografins motsats, ett verktyg för att bryta männens makt över kvinnor och en strävan efter kvinnokroppens bekräftelse och befrielse.[21][22]

Livsreformrörelsen[23] var en radikal, bred, oenhetlig rörelse som växte fram från 1890-talet som reaktion på det moderna, urbana livet. Den eftersträvade ett "naturligare levnadssätt" och en kroppsligt och själsligt hel och sund människa. Kvinnors frigörelse var en viktig grund. En annan var fri nakenhet. Ellen Key (18491926) tog starka intryck av rörelsen, och var en aktiv kraft i den.[24] Hon såg, liksom många nittiotalister, ett egenvärde i nakenhet. I sin bostad Strand hade hon naturismens androgyna ikon, målningen Lichtgebet[25] på väggen, ett särskilt "solbad" och närhet till Vättern där hon varje morgon badade naken.[26][27] Men det tidiga 1900-talets feministiska naturism hade även utgångspunkt i kroppskultur, gymnastik och dans[28][29][30][31] och framför allt i kvinnans rätt till sin egen kropp och sin nakenhet.

Elise Ottesen-Jensen (18861973) var under 1930-talet ordförande i Sveriges första naturistförening.[32] Christiane Lecocq var en internationellt ledande kvinna inom naturismen. År 1950 grundade hon Fédération française de Naturisme och år 1953 the International Naturist Federation. År 2014 avled hon 103 år gammal.[33]. År 1971 startade rødstrømperne ett årligt återkommande kvinnoläger på Femø som bland annat uppmärksammades för sitt fria förhållningssätt till nakenhet.[34][35][36][37] "Ved at være nøgne på Femø praktiserede kvinderne, hvad de opfattede som en kropslig frigørelse, hvor de afseksualiserede kvindekroppen."[38] Denna avsexualisering lyckades och under 1980- och 1990-talen hade nakenhet blivit naturlig i både Danmark och Sverige. Att fotograferas i tidens badmode var oproblematiskt, även för kända personer – bilders spridningsrisk var liten.

Från slutet av 1960-talet tog kvinnors egna nakna kroppar plats på ett helt nytt sätt i feministisk konst genom performance-konstnärer som Yoko Ono, Marina Abramović, Carolee Schneemann och konstnärsgruppen Neo Naturists.[39][40][41]

Med 2000-talets nypuritanism[42][43] blev bilder av nakna människor åter starkt sexualiserade. Kvinnor som lät sig fotograferas nakna kunde skuldbeläggas. Dessutom ökade risken för spridning av bilder. Bara ett fåtal kända kvinnor, exempelvis Kate Moss och Drew Barrymore trotsade Paparazzi-fotograferna och förblev naturister.[44] Först 2010 började allt fler kvinnor åter betona rätten att själv välja, oberoende av om de var kända eller ej. Principen har senare formulerats:

"Nudity empowers some. Modesty empowers some.
Different things empower different women and
its not your place to tell her which one it is".[45]

Tankar kring en "feministisk naturism" där man själv tar sig rätten att vara (påklädd eller) naken återkom på många håll. Målet var att göra sin och alla kvinnors nakenhet normaliserad och naturaliserad.[46] Rörelser som exempelvis Topfreedom, Free The Nipple, Bara Bröst, Bara Kroppar, kroppspositivism, kroppsaktivism drev detta. Idéhistorikern Karin Johannisson sade 2014 att "när kvinnan genom tiderna visat brösten innebär det att hon tar makten över sin kropp och gör den politisk.[47]

År 2014 hade Emma Watson blivit inbjuden att hålla ett tal om feminism i FN. Hon fick då hot att nakenbilder på henne skulle publiceras.[48] Dessa hot kom att bidar till utvecklingen av feministisk naturism.

Skådespelerskan Caitlin Stasey hade hela sitt liv haft svår ångest för att nakenbilder, som tidigare pojkvänner tagit, skulle spridas. När hackade nakenbilder av Jennifer Lawrence spreds 2015 startade därför Caitlin, Hannah Terry-Whyte och Keenan MacWilliam projektet herself.com, Genom att själv publicera egna bilder uppfattade de sig kunna bryta männens makt.[49] Sidan Herself ger kända och okända kvinnor denna möjlighet, och att dessutom förmedla tankar om kropp, sexualitet och identitet. [50] Numera finns många kvinnor på sidan, främst från Australien och USA.

Miley Cyrus har kallats en "hero of naturism" och har betecknat sig själv "semi-naturist"[51][52]. Liksom allt fler kända kvinnor badar hon numera naken och har därmed själv gjort sig oberörd av paparazzi-fotografernas arbete.[53][54]

Naturism och sexualitet[redigera | redigera wikitext]

Det finns föreställningar att naturismen skulle vara en sexuell kultur och att människor skulle söka sig till naturistaktiviteter för att söka sexuella kontakter. Sådant beteende har genom tiderna motarbetats. Inom naturismens föreningsverksamhet har det alltid funnits en nolltolerans mot allt uppträdande som kan vara stötande eller sårande för andra. Nakenhet är tillåten klädkod; i övrigt är det sedvanliga sociala regler som gäller.

Under 1900-talet har det förekommit att bad (med nakenbad) varit mötesplatser för homosexuella. Gemensamt bad var ett sätt att motverka detta.

Närvaron av familjer med barn har traditionellt bidragit till ordningen på stränderna. Från 1990-talet och framåt har en uppluckring av den traditionella nolltoleransen rapporterats från vissa badplatser[55][56], men naturistsamfunden arbetar kontinuerligt för att motverka detta och under de senaste åren har barnfamiljer åter blivit vanligare vid nakenbaden.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 • Hans Peter Duerr, Nakenhet och skam. Myten om civilisationsprocessen, Symposion, 1994.
 • Naturistens handbok

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Johan Cullberg. Gustaf Fröding och kärleken. En psykologisk och psykiatrisk studie, Natur och Kultur, 2004.
 2. ^ Om Monte Verità.
 3. ^ Solandets idéhistoria.
 4. ^ Lichtgebet på Ellen Keys Strand.
 5. ^ Feminist Nacktkultur, Empire of Ecstasy, University of California Press, 1997.
 6. ^ Early Nackttanz, Empire of Ecstasy, University of California Press, 1997.
 7. ^ Svenska Friluftsföreningen.
 8. ^ Film med J. Almkvist och naturister på Ingarö 1932.
 9. ^ Nakedbeach bilder.
 10. ^ Nudebeach bilder.
 11. ^ Bara kroppar.
 12. ^ Florida Young Naturists.
 13. ^ A Brief History of Young Adult Naturist Groups, 2013.
 14. ^ Young Naturists & Nudists America
 15. ^ Young Naturists of America.
 16. ^ Felicity Jones on Twitter.
 17. ^ Felicity Jones on Facebook.
 18. ^ Nudism and feminism.
 19. ^ Kit Steinkeller, The recent rise of nudist feminism, 2015.
 20. ^ The University of British Columbia: Nudity and feminism
 21. ^ EcoNudes.org: Naturism is especially consistent with feminism and the struggle for women's freedom
 22. ^ Naked Feminism
 23. ^ Feministisk naturism kallas ibland ”reform naturism"
 24. ^ Ann-Sofi Ljung Svensson, ”Berget, ynglingen och solen. Ett vitalistiskt motiv hos Karl-Erik Forsslund”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2007:3
 25. ^ Fidus Lichtgebet på Strand.
 26. ^ Ronny Ambjörnsson: Ellen Key – En europeisk intellektuell, Albert Bonniers Förlag, 2012.
 27. ^ DN Kultur 2007-07-02: En herrgård för feminismen.
 28. ^ Elizabeth Francis ”Modernism, Feminism and Isadora Duncan”, American Studies, 1994.
 29. ^ Feminist Nacktkultur
 30. ^ Ausdruckstanz i Monte Verita, foto: Gerhard Riebicke, 1926.
 31. ^ Süddeutsche Zeitung Ausdruckstanz, foto: Gerhard Riebicke, 1930.
 32. ^ Svenska Friluftsföreningen - De första 75 åren, 2007. Arkiverad 29 december 2016 hämtat från the Wayback Machine.
 33. ^ Christiane Lecocq (1911-2014)
 34. ^ Bild från Femø 1971.
 35. ^ Liv och skrift.
 36. ^ Femølejren fylder 40.
 37. ^ Kvindeplakater Femø
 38. ^ Anne Brædder: Femø kvindelejr 1971-2010 og femøisternes kollektive erindring om lejren, 2010, s. 74.
 39. ^ Artsy: Rediscovering the Radical Feminism of the Neo Naturists, 2016.
 40. ^ The Guardian, 3 October 2016, Feminist art of the 1970s: knives, nudity and terrified men.
 41. ^ The Neo Naturists on feminism and nudity
 42. ^ DN 2000-07-21: Hysterisk våg av nypuritanism.
 43. ^ SvD 19 apr, 2016: Mahyad Hassanzadeh-Tavakoli & Marjan Hassanzadeh-Tavakoli: "Könsblandade bad är en vana att värna"
 44. ^ Drew Barrymore Is A "Nudist Little Bird"
 45. ^ I amerinbrown Arkiverad 1 juli 2016 hämtat från the Wayback Machine.
 46. ^ London Evening Standard, 6 January 2010: Naked women hit the stage for feminism.
 47. ^ DN Kultur 2014-08-24, Topless – strandmodet som blev storpolitik.
 48. ^ Emma Watson's UN Speech: The Threat of Nude Pictures Will Only Strengthen the Gender Equality Campaign
 49. ^ The recent rise of nudist feminism.
 50. ^ Jennifer Lawrence: Posing naked is one of the ultimate feminist acts.
 51. ^ The SL Naturist: Heroes of Naturism
 52. ^ Miley Cyrus.
 53. ^ My experience in naturism as a woman and a feminist, 2014.
 54. ^ Yahoo Style 2015: Nora Crotty: 23 Times Miley Cyrus Wore Only Her Birthday Suit
 55. ^ Sveriges radio.
 56. ^ Kvällsposten.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]