Nyköpingsbanan

Från Wikipedia
Nyköpingsbanan
Vagnhärad station Trosa.jpg
Vagnhärad station.
Allmänt
PlatsSverige
SträckaJärnaÅby
Anslutande linjerVästra stambanan
Grödingebanan
Linjen Sala–Oxelösund
Södra stambanan
Organisation
InvigdI sin helhet 1915
ÄgareSvenska staten
Infrastruktur­förvaltareTrafikverket
TrafikoperatörMälartåg
samt godstrafikoperatörer
BiljettoperatörMälartåg
Tekniska fakta
Längd109 kilometer
Antal spårEnkelspår med mötesspår
Spårvidd1435 millimeter (normalspår)
Största tillåtna axellast22,5 ton
ATCJa
FjärrblockeringJa, System H
Högsta hastighet160 km/h
ElektrifieradJa
Matning15000 Volt 16 2/3 Hz
Linjekarta
Unknown BSicon "LSTR"
Västra stambanan mot Stockholm
Unknown BSicon "ABZgr"
0 Järna Grödingebanan mot Flemingsberg
Unknown BSicon "PSL"
8 Hölö - mötesstation
Station on track
19 Vagnhärad, bussar mot Trosa
Unknown BSicon "PSL"
32 Lästringe - mötesstation
Unknown BSicon "PSL"
38 Tystberga - mötesstation
Unknown BSicon "PSL"
50 Sjösa - mötesstation
Station on track
57 Nyköping, bussar mot Skavsta flygplats
Unknown BSicon "KRZo"
Linjen Sala-Oxelösund mot Västerås och Oxelösund
Unknown BSicon "PSL"
65 Enstaberga - mötesstation
Unknown BSicon "PSL"
73 Jönåker - mötesstation
Unknown BSicon "PSL"
82 Ålberga - mötesstation
Unknown BSicon "eABZgr"
91 Stavsjö, f.d. 600 mm Stavsjö Järnväg
Station on track
97 Kolmården, buss mot Kolmårdens djurpark
Unknown BSicon "PSL"
103 Getå - mötesstation
Unknown BSicon "ABZg+r"
109 Åby, Södra stambanan mot Katrineholm
Unknown BSicon "LSTR"
Södra stambanan mot Norrköping-Malmö
Station on track
118 Norrköping
Södertälje Syd
Nyköpings centralstation.
Övergångsställe vid Norrvrå.

Nyköpingsbanan är en informell men väletablerad benämning på Södra stambanan mellan Åby (Norrköping) vid dåvarande Östra stambanan, och Järna (Södertälje) vid Västra stambanan. Trafikverkets nuvarande definition av Södra stambanan är järnvägen från Malmö till Katrineholm respektive Järna, varigenom Nyköpingsbanan är en av två grenar ovanför Norrköping. Till skillnad från Katrineholmsgrenen är den enkelspårig. Kilometermarkeringarna utmed banan anger avstånd från Järna.

Bakgrund[redigera | redigera wikitext]

Nyköpingsbanan byggdes i två omgångar. I första etappen öppnades bandelen mellan Järna och Nyköping, vilket skedde 1913. Två år senare öppnades förlängningen mellan Nyköping och Åby. Den svåra terrängen gjorde att banan blev betydligt dyrare än vad man först hade räknat med. Nyköpingsbanan byggdes som ett alternativ till stambanan mellan Södertälje och Katrineholm.

Mycket få förändringar av banan har gjorts sedan invigningen. Den största är när banan elektrifierades år 1932. En viktig förändring är också den planskilda anslutningen till Västra stambanan strax söder om stationen i Järna, som byggdes år 1993.

Restider och kapacitet[redigera | redigera wikitext]

Restiden mellan Södertälje och Norrköping (tågen på Nyköpingsbanan stannar inte i Järna eller Åby) är 1 timme och 16 minuter. Delsträckan mellan Södertälje och Nyköping tar 39 minuter. Vidare från Nyköping till Norrköping tar det sedan 37 minuter.

Fjärrtåg mellan Stockholm och Malmö går normalt inte via Nyköpingsbanan annat än vid trafikstörningar, utan tar istället vägen över Katrineholm. Trafiken på banan utgörs istället av regionaltåg mellan Stockholm och Norrköping, vilka förstärks av enstaka tåg i rusningstrafik mellan Stockholm och Nyköping.

Trafiken bedrivs under högtrafik i entimmesintervall men banan på sträckan Järna-Åby är av enkelspårstyp. Det finns dock ett antal mötesplatser längs denna sträcka (Hölö, Vagnhärad, Lästringe, Tystberga, Sjösa, Nyköping, Enstaberga, Jönåker, Ålberga, Getå samt Åby). Banans kurvgeometri är av låg standard vilket innebär låga medelhastigheter.

På Nyköpings station så saknar gångtunneln som förbinder plattformens västra sida med såväl stationshuset som Norra Bangårdsgatan hissar vilket gör att rullstolsbundna resenärer måste passera trafikerade spår med stora hål i gångbanan (för räls) Även den trappa som förbinder plattformens östra sida med Brunnsgatan, under järnvägsbroarna, saknar komplement av hiss. Plattformen i Nyköping saknar dessutom till stor del plattformstak och i på stationen i Vagnhärad finns inget sådant alls utan bara väntkurer av samma typ som finns på busshållplatser.

Framtid[redigera | redigera wikitext]

Banans framtid är helt beroende av hur realiseringen av Ostlänken förlöper. Denna är planerad av Trafikverket att vara en ny, snabbare, järnväg mellan (Stockholm)-Södertälje och Linköping, via Skavsta flygplats, Nyköping och Norrköping.

Stationer[redigera | redigera wikitext]

Vid följande stationer gör tåg idag uppehåll, inklusive Södertälje Syd och Norrköping som egentligen ligger på andra banor.

Historiska stationer längs Nyköpingsbanan[redigera | redigera wikitext]

Här listas stationer som någon gång varit öppna längs banan. Notera att det bara är delen mellan Järna och Åby som finns med här.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]