Ovtjarka

Från Wikipedia

Ovtjarka har olika betydelser. Dels är det ryska för olika hundraser av vall- och herdehundar, oavsett inbördes släktskap och rastyp. Dels avser det på svenska specifikt vall- och herdehundar från just Ryssland (och forna Sovjetunionen). På olika slaviska språk används besläktade ord för vall- och herdehundar.

Ovtjarka är den svenska transkriberingen av ryskans овчарка, som på engelska blir ovcharka. På polska blir namnet owczarek och på kroatiska ovčar samt serbiska овчар.