Portal:Filosofi

Från Wikipedia
Filosofiportalen

Ordet Filosofi kan härledas till grekiskans Φιλοσοφία (Philosophia). Ett ord som består av rötterna philos = kärlek och sophia = visdom och kan alltså betyda kärlek till visdom.

I det antika grekland, där västerlandets filosofi uppstod, omfattade filosofi studiet av all dåtida kunskap och vetande. Efterhand kom olika specialvetenskaper, som fysik, psykologi och sociologi att förgrena sig ifrån filosofin och bli egna kunskapsfält. Som en konsekvens av detta brukar man idag säga att filosofin studerar sådana problem och begrepp som inte kan behandlas av de andra vetenskaperna. Typexempel på sådana begrepp är kunskap, sanning och värde.


Utvald artikel

Baruch Spinoza.
Baruch Spinoza.

Conatus (latin: ansträngning; strävan; impuls, benägenhet, tendens; undertagande; bemödan) är en term som användes i tidiga psykologiska och metafysiska teorier för att beteckna en inneboende benägenhet hos en entitet att fortsätta existera och i någon mening utöka sig själv. Denna entitet kan vara medvetande eller materia, men även en kombination av båda. Över årtusendena har många olika definitioner och behandlingar formulerats av filosofer. De viktigaste av dessa innefattar 1600-talsfilosoferna René Descartes, Baruch Spinoza och Gottfried Leibniz, tillsammans med den samtida empirisisten Thomas Hobbes. Conatus kan syfta på den instinktiva "viljan att leva" hos djur eller på diverse metafysiska teorier om rörelser och tröghet. Begreppet kopplas ofta samman med Guds vilja i en panteistisk syn på naturen. Begreppet kan delas upp i separata definitioner för medvetandet och kroppen, eller till och med särskiljas i fråga om centrifugalkraft eller tröghet. (mer...)


Delområden inom filosofin
Rörelser inom filosofin


Önskelista

Efesiska skolan - Kritias - Faidros - Theaitetos - Rajneesh - identitetsfilosofi - Rickard Matz - Krister Segerberg - Apelles - tysk idealism - Archidamos III - erfarenhetsfilosofi - Kratinos - Exekias - causa - Hampus Lyttkens - Fler...


Utvald bild


En avbildning av Platon (424/423 f.Kr. – 348/347 f.Kr.), en av den västerländska filosofins frontfigurer. Skulpturen är en romersk kopia efter ett grekiskt original


Betydande filosofer

Lista över filosofer

Aristoteles
Augustinus
Jeremy Bentham
René Descartes
Friedrich Hegel
Martin Heidegger
Thomas Hobbes
David Hume
Edmund Husserl
Immanuel Kant
Søren Kierkegaard
John Locke

Karl Marx
Friedrich Nietzsche
Platon
Pythagoras
Jean-Paul Sartre
Arthur Schopenhauer
Seneca
Sokrates
Baruch Spinoza
Thomas av Aquino
Voltaire


Projekt


Filosofi på andra Wikimedia-projekt

Sök efter mer information om Filosofi på Wikipedias systerprojekt:

Wiktionary Ordbok & definitioner från Wiktionary
Wikibooks Böcker från Wikibooks

Wikiquote Citat från Wikiquote
Wikisource Originalverk från Wikisource

Commons Bilder & media från Commons
Wikinews Nyhetsartiklar från Wikinews