Skoklosters kyrka

Skoklosters kyrka
Kyrka
Skoklosters kyrka 2013
Skoklosters kyrka 2013
Land Sverige Sverige
Län Uppsala län
Trossamfund Svenska kyrkan
Stift Uppsala stift
Församling Skoklosters församling
Plats Skoklostervägen 104, 746 96 Skokloster
 - koordinater 59°42′16.6″N 17°37′25.8″Ö / 59.704611°N 17.623833°Ö / 59.704611; 17.623833
Invigd 1280-talet
Bebyggelse‐
registret
21300000002988
Interiör Skoklosters kyrka juli 2005

Skoklosters kyrka är en kyrkobyggnad i Skoklosters socken och församling, Håbo pastorat, Håbo härad i Uppland. Den ligger kring 40 kilometer nordöst om Enköping, kring 45 kilometer söder om Uppsala, kring 20 kilometer nordväst om Sigtuna. Socknen upptar större delen av Skohalvön i den norra delen av Håbo kommun och tillhör Uppsala stift.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Skoklosters kyrka före 1917.
Skoklosters kyrka predikstolen.
Herman Wrangels gravmonument i det Wrangelska gravkoret. Skulpturen utförd av den tyske stuckatören Daniel Anckermann omkring 1650.

En närbelägen romansk kyrka vid Flasta byggdes under 1100-talets första hälft. När cisterciensernunnor från Byarums kloster i Småland kom till Uppland under 1230-talet, var det dit till Flasta som de först kom och troligen förlades deras samtida bostäder i anslutning till den gamla sockenkyrkan.

Den nya kyrkan i Sko påbörjades troligen i mitten av 1200-talet, och högaltaret invigdes under 1280-talet. I samband härmed (kanske 1288?) flyttade förmodligen nunnorna i Flasta kyrka över hit. Kyrkan planerades med sexdelade valv av samma typ som i Lunds domkyrka, men välvdes med ribbkryssvalv först efter en eldsvåda i slutet av 1200-talet. Samtidigt tillkom strävpelare i norr och söder, varav spår är synliga på norra ytterväggen. Sakristian inrättades norr om koret, och de nuvarande strävpelarna vid västra gaveln uppfördes. Efter avslutade arbeten återinvigdes kyrkan år 1300.

I slutet av 1400-talet pågick stora byggnadsarbeten, bland annat ombyggdes och sänktes södra sidoskeppets valv, och ovanpå detta uppfördes en välvd gång in till en läktare i kyrkans västra del. 1503 härjades klostret av en eldsvåda och nya byggnadsarbeten påbörjades igen; klosterbyggnaderna blev dock aldrig helt färdiga.

Efter reformationen fick kyrkan förfalla, tills Herman Wrangel bekostade en renovering 1620–1624. Yttertaket gjordes flackare, södra sidoskeppet byggdes om till magasin och en takryttare uppfördes i väster. Altaruppsatsen och predikstolen tillhörde från början Klosterkyrkan i Oliwa, Polen, men skänktes till Skoklosters kyrka av Carl Gustaf Wrangel af Salmis (1613–1676) år 1674. Takryttaren togs bort på 1730-talet, då även strävpelarna mot norr tillkom och norra sidoskeppets tak sänktes.

En restaurering 1893–1894 under arkitekten Emil Langlets ledning innebar bl.a. att fasaderna befriades från 1600- och 1700-talets vitlimning, ny ingång togs upp i söder och södra sidoskeppets övre våning togs bort. Vidare lades golvet om i långhusets mittgång, bänkkvarteren fick brädgolv och ornamentala kalkmålningar tillkom på valv och arkadbågar.

Kyrkobyggnaden[redigera | redigera wikitext]

Kyrkan som är belägen på Skofjärdens strand vid Skoklosters slott, räknas till ett av de viktigaste monumenten bland Mälardalens tegelkyrkor. Den anlades som klosterkyrka för cisterciensernunnor, men fungerade även som sockenkyrka. Klosterbyggnaderna är numera helt förstörda. På en höjd cirka en kilometer nordväst om kyrkan ligger ruinen efter en äldre föregångare, den så kallade Flasta mur eller Flasta kyrkoruin, en romansk kyrka med ett smalare absidförsett kor och ett västtorn.

Skoklosters kyrka är en treskeppig basilika i tegel, med rakslutet kor av samma bredd som mittskeppet. På korets södra sida ligger det Wrangelska gravkoret, som troligen stod klart 1639. Sakristian är sekundärt inrymd i den östligaste delen av norra sidoskeppet. Kyrkans ingång är belägen i väster. Strax intill kyrkans sydvästra hörn står en klockstapel, uppförd 1743.

Inventarier[redigera | redigera wikitext]

Orglar[redigera | redigera wikitext]

Skoklosters kyrka, orgelläktare.
Skoklosters kyrka huvudorgel.

Huvudorgeln[redigera | redigera wikitext]

Nuvarande disposition[redigera | redigera wikitext]

Manual I C-d³ Öververk C-d³ Pedal C-d¹ Koppel
Borduna 16' Vox Candida 8' (1875?) Undersats 16' Öververk/manual
Principal 8' (fasad) Salzinal 8' Octav 4' Manual/pedal
Gedakt 8' Täkt fleut 4' Basun 16'
Octava 4' Baur Fleut 2' Trompet 8'
Qvinta 3, (eg. 2 2/3')
Octava 2'
Scharf III Chor, 1' + 2/3' + 1/2'
Trompet 16'
Trompet 8', B/D
Trompet 4', B

Positivet[redigera | redigera wikitext]

Orgeln är sannolikt identisk med ett positiv som Jochim Richborn, Hamburg, levererade 1667 på beställning av Carl Gustaf Wrangel af Salmis, (1613-1676).

Nuvarande disposition[redigera | redigera wikitext]

Manual I C-c³ Manual II C-c³ Koppel
Principal 8', D (fasad) Gedackt 8' II/I
Principal 4' Quintadena 4'
Octava 2' (fasad) Dulcian 16', (1964)
Sedecima 1' Krummhorn 8', (1964)
Sexquialter II chor, 2 2/3' + 1 3/5', fr. c° Cymbelstjärna (1964)

Diskografi[redigera | redigera wikitext]

Inspelningar av musik framförd på kyrkans orglar.

Runstenar[redigera | redigera wikitext]

Fyra runstenar finns vid kyrkan. Mest utmärkande är U 678, en run- och bildsten med spjutförsedd ryttare på två sidor. Därtill finns U 679, en sten som står utanför kyrkan. Likaså kan U 680 och U 681 tillskrivas Skoklosters kyrka.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Skoklosters slott
Slottet sett från kyrkogården.

I direkt anslutning till Skoklosters kyrka finns Skoklosters slott, ett barockslott som av många anses vara landets förnämsta från perioden och som uppfördes av Carl Gustaf Wrangel1600-talet.

  • Armin Tuulse: Upplands kyrkor 125 Skoklosters kyrka.Strängnäs:Ärkestiftets stiftsråd,1967
  • Sten L. Carlsson (1973). Sveriges kyrkorglar. Lund: Håkan Ohlssons förlag. ISBN 91-7114-046-8 
  • Dag Edholm (1985). Orgelbyggare i Sverige 1600–1900 och deras verk. Stockholm: Proprius förlag. ISBN 91-7118-499-6 
  • Einar Erici & R. Axel Unnerbäck (1988). Orgelinventarium. Stockholm: Proprius förlag. ISBN 91-7118-557-7 
  • And:s Lindgren: Kort historisk underrättelse om Skoklosters kyrkobyggnader, ATA.

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

  • Bonnier, Ann Catherine; Sjöström, Ingrid (2013). ”Riddarens vapen och rustning : Carl Gustaf Wrangels begravningsvapen i Skoklosters kyrka”. Kyrkornas hemligheter. Stockholm: Medström. sid. 166–167. Libris 13475437. ISBN 978-91-7329-111-8 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Bebyggelseregistrets anläggningspresentation