Umeåprojektet

Från Wikipedia
Kolbäcksbron ingår i Östra länken.
Gångport under Kolbäcksvägen förlängs för vägens nya bredd.

Umeåprojektet är det ringledsprojekt som pågår i Umeå. Kvar att färdigställa är Västra länken bestående av tre entreprenader. Hela Umeåprojektet beräknas vara klart hösten 2024,[1] till en kostnad av 2,2 miljarder kronor och där Umeå kommun är medfinansiär.[2]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Likt flera andra städer som ligger utmed E4 har europavägen passerat genom de centrala delarna av staden. Umeå kommun och Trafikverket har sedan 1980-talet arbetat med att flytta trafik från centrala Umeå för att försöka minska de rådande trafik-, säkerhets- och miljöproblemen.[2] Genomfartstrafiken leds sedan 2012 via den nya Östra länken.

Under 1990-talet påbörjade Trafikverket en utredning om ett nytt trafiksystem i Umeå. Detta innehöll bland annat en sträcka över Röbäcksslätten som överklagades till regeringen med argumenten att sträckan skulle innebära omfattande intrång i jordbruks- och naturområden, vilket ledde till att projektet avslogs.[2]

Efter att ha legat på is några år upptogs projektet igen 1999 med arbetsnamnet "Umeåprojektet 2". Projektet är uppdelat i tio olika entreprenader och beräknas vara klart hösten 2023.[3][1]

Östra länken[redigera | redigera wikitext]

Östra länken består till stor del av entreprenad 2 och sträcker sig från korsningen E4/E12 och Kolbäcksbron i söder till korsningen nuvarande E4/ Kolbäcksvägen i norr. Vägen passerar bland annat stadsdelarna Sofiehem, Ålidhem, Carlshem och Mariehem. Detta är en sträcka på cirka 6 km och ombyggnationerna har omfattat breddning av Kolbäcksvägen till fyrfältsväg, en trafikplats, sex cirkulationsplatser, en vägbro och fem gång- och cykelbroar.[4] Genomfartstrafiken på E4 och E12 har flyttats från centrala Umeå till Östra länken.[5] Östra länken invigdes tillsammans med Norra länken den 6 oktober 2012.[6]

Norra länken[redigera | redigera wikitext]

Norra länken är en förbindelse mellan E12 väster om Umeå och Östra länkens anslutning till nuvarande E4 i öster.[7] Norra länken kommer att följa nuvarande E4 i öster, men där europavägen viker av söderut mot centrala staden kommer länken att fortsätta västerut genom I 20-skogen och korsar sedan länsväg 363 och E12. Ersboda, Marieberg, Mariedal och industriområdet Västerslätt med Umeå godsbangård och Botniabanan passeras på en sträcka på 6,7 km. Arbetsplanen för Norra länken är uppdelad i två delar; i väster delen länsväg 363−E4 och i öster Sandahöjd−E4. På den första delen byggs en 2+1-väg med mitträcke. På den andra delen av sträckan, där E4 är värdväg, kommer den befintliga tvåfältiga vägen med 13 m vägbredd att breddas till 16,5 m och fyra körfält.[7]

På grund av stora bärighetsproblem i marken i området kring Norra länken har man bland annat tryckt ned tusentals trädstammar av gran i marken för att öka bärigheten, så kallad pålning.[8] Trafikverket kom dock fram till att problemen var större än väntat och att det krävdes ytterligare pålning för att stabilisera marken. Detta gör att Norra länken försenas med upp till ett år och en merkostnad på 40-50 miljoner kronor tillkommer.[källa behövs] Den nya tidsplanen blev framflyttad till augusti 2012[9] och invigning ägde rum 6 oktober 2012.[6]

Västra länken[redigera | redigera wikitext]

Den slutgiltiga sträckningen för Västra länken blev fastställd den 22 februari 2018, ett flertal olika alternativ hade lagts fram. De tre huvudalternativen som presenterades var dragning öster om Prästsjön, väster om sjön, eller en vägtunnel under stadsdelen Grubbe. Alternativen med Västra länken har väckte engagemang och många[vem?] menade att en dragning över Backen skulle innebära kraftiga ingrepp i kultur- och rekreationsmiljöer i området.[10] Beslutet om sträckningen för Västra länken sköts i december 2011 fram av Trafikverket på grund av att kompletterande analyser av trafikflöden skulle genomföras.[11] Det alternativ som till sist valdes var dragningen öster om prästsjön.

Tidigare arbetsplan, vilket i huvudsak överensstämmer med den nu aktuella, beslutade regeringen år 1999 att upphäva. Ett fastställande av den föreslagna arbetsplanen leder sannolikt till ett nytt överklagande och ny prövning hos regeringen.

Den augusti 2015 meddelade Trafikverket att man valt dragningen öster om Prästsjön[12] samt att Västra länken beräknas bli färdig till år 2021.[1][13]

I mars 2019 tecknade Trafikverket kontrakt med NCC som ska bygga nya E12, Klabbölevägen – Röbäck – Röbäcksdalen. Entreprenaden omfattar 6,5 km ny mötesfri väg med trafikplatser och cirkulationsplatser. Trafikverket tecknade också avtal med GRK som ska bygga den 530 meter långa bro som ska gå över Umeälven. De ska också bygga en bro över Baggbölevägen.[14]

Södra länken[redigera | redigera wikitext]

Södra länken ansluter från E4 söderifrån och viker sedan av från Teg i riktning västerut mot Röbäck. En ny väg med fyra filer byggs från ny cirkulationsplats för E4 fram till ny cirkulationsplats med anslutning till centrum. Från denna cirkulationsplats och västerut över Röbäcksslätten byggs en 2+1-väg. Södra länken innefattar bland annat 3,2 km 2+1-väg med mitträcke, två cirkulationsplatser och fem planskilda passager.[15]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b c] ”Trafikverkets projektsida Umeåprojektet, Västra länken”. Trafikverket. 21 februari 2023. https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vasterbottens-lan/umeaprojektet-vastra-lanken/. Läst 16 september 2023. 
 2. ^ [a b c] ”Bakgrund Umeåprojektet”. Trafikverket. Arkiverad från originalet den 20 april 2011. https://web.archive.org/web/20110420124945/http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vasterbotten/Umeaprojektet/Bakgrund/. Läst 3 april 2011. 
 3. ^ ”Frågor och svar för Umeåprojektet”. Trafikverket. Arkiverad från originalet den 17 december 2014. https://web.archive.org/web/20141217030106/http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vasterbotten/Umeaprojektet/Fragor-och-svar/?qna=14790. Läst 10 april 2011. 
 4. ^ ”Om projektet”. Trafikverket. Arkiverad från originalet den 20 april 2011. https://web.archive.org/web/20110420125028/http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vasterbotten/Umeaprojektet/Om-projektet/. Läst 10 april 2011. 
 5. ^ ”Etapp 1, del 2 Östra länken” ( PDF). Trafikverket. Arkiverad från originalet den 14 december 2013. https://web.archive.org/web/20131214213950/http://www.trafikverket.se/PageFiles/15097/Arbetsplan2_Beskrivning_umeaprojeket.pdf. Läst 10 april 2011. 
 6. ^ [a b] Strömgren, Britta. ”Umeåprojektet — ett nytt övergripande vägsystem”. Umeå kommun. Arkiverad från originalet den 24 juni 2013. https://web.archive.org/web/20130624201954/http://www.umea.se/umeakommun/trafikochinfrastruktur/trafikochgator/gator/gatuarbeten/umeaprojektete4e12.4.bbd1b101a585d7048000168124.html. Läst 22 juni 2013. 
 7. ^ [a b] ”Etapp 1, del 3 Norra länken” ( PDF). Trafikverket. Arkiverad från originalet den 14 december 2013. https://web.archive.org/web/20131214215311/http://www.trafikverket.se/PageFiles/15099/Arbetsplan3_beskrivning_Umeaprojektet.pdf. Läst 10 april 2011. 
 8. ^ Meyer, Ulf (2 mars 2011). ”Prima granpålar fixar den instabila marken”. Västerbottens-Kuriren. http://www.vk.se/Article.jsp?article=424215. Läst 9 augusti 2011. [död länk]
 9. ^ ”Bärigheten värre än väntat”. Västerbottens-Kuriren. 8 augusti 2011. Arkiverad från originalet den 22 augusti 2011. https://web.archive.org/web/20110822035310/http://www.vk.se/Article.jsp?article=466672. Läst 9 augusti 2011. 
 10. ^ Antonsson, Olov (29 augusti 2010). ”Möte om Västra länken lockade många”. Västerbottens Folkblad. Arkiverad från originalet den 25 maj 2012. https://archive.is/20120525145806/http://www.folkbladet.nu/186163/2010/09/29/mote-om-vastra-lanken-lockade-manga. Läst 17 april 2011. 
 11. ^ ”Beslut om Västra länken skjuts upp”. Västerbottens-Kuriren. 20 december 2011. Arkiverad från originalet den 25 maj 2012. https://archive.is/20120525145812/http://vk.se/Article.jsp?article=504008. Läst 20 december 2011. 
 12. ^ ”Trafikverkets ställningstagande för Västra länken, Umeå”. Trafikverket. 24 augusti 2015. Arkiverad från originalet den 28 mars 2018. https://web.archive.org/web/20180328231448/https://www.trafikverket.se/nara-dig/vasterbotten/projekt-i-vasterbottens-lan/umeaprojektet/nyhetsarkiv-umeaprojeket/2015-08/trafikverkets-stallningstagande-for-vastra-lanken-umea/. Läst 26 augusti 2015. 
 13. ^ ”Klart: Västra länken får byggas”. Västerbottens-Kuriren. 22 februari 2018. Arkiverad från originalet den 22 februari 2018. https://web.archive.org/web/20180222155727/https://www.vk.se/2249539/i-dag-avgors-fragan-om-vastra-lanken. Läst 8 april 2019. 
 14. ^ ”Kontrakt tecknat med NCC och GRK”. Trafikverket. Arkiverad från originalet den 8 april 2019. https://web.archive.org/web/20190408112219/https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vasterbotten/projekt-i-vasterbottens-lan/Umeaprojektet/Nyhetsarkiv-Umeaprojeket/2019-03/kontrakt-tecknat-med-ncc-och-grk/. Läst 12 mars 2019. 
 15. ^ ”Delen Röbäcksdalen-Röbäck, Västra länken, E12 Entreprenad 9”. Trafikverket. Arkiverad från originalet den 17 december 2014. https://web.archive.org/web/20141217034202/http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vasterbotten/Umeaprojektet/Vastra-lanken-entreprenad-8-och-91/Vastra-lanken/Delen-Robacksdalen-Roback-Vastra-lanken-E12-Entreprenad-9/. Läst 22 juni 2013.