Värvade armén

Från Wikipedia

Värvade armén var den del av den svenska armén som före 1901 uppsattes genom värvning, vilket skilde sig från övriga armén som uppsattes genom rotering.

Styrka[redigera | redigera wikitext]

Sveriges värvade trupper uppgick vid början på Karl XI:s regeringstid till omkring 16 000 man (mot 38 000 man indelta trupper). Under frihetstiden bestod den värvade armén av omkring 12 000 man (varav något mera än 3 000 man artilleri). År 1808 bestod den av 14 134 man (9 085 infanteri, 1 020 kavalleri, 3 829 artilleri och 200 pionjärer). Närmare en tredjedel av 1808 års värvade armé var tjänstledig mellan de årliga vapenövningarna. Större delen av de värvade trupperna var förlagda i Finland och Pommern och sedan dessa riksdelar förlorats minskades de värvade trupperna betydligt och räknade 1870 6 900 man.

Förband[redigera | redigera wikitext]

Fram till 1808[redigera | redigera wikitext]

Efter 1808[redigera | redigera wikitext]

Nya värvade regementen[redigera | redigera wikitext]

När indelningsverket började avvecklas under slutet av 1800-talet övergick Norrbottens regemente, Västerbottens regemente och Gotlands infanteriregemente på värvad stat.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]