Kronprinsens husarregemente

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
För tiden innan 1822, se Husarregementet.
Kronprinsens husarregemente
(K 7)
Datum 1822–1927
Land Sverige Sverige
Lojalitet Krigsmakten
Försvarsgren Armén
Typ Kavalleri
Storlek Regemente
Föregångare Husarregementet
Förläggningsort Ängelholm (1772-1883)
Helsingborg (1772–1897)
Malmö (1773–1927)
Ystad (1773-1882)
Göteborg (1810–1881) detachement av en tropp
Färger Mörkblått     
Marsch "Kronprinsens husarregementets marsch" (Strömberg)[1]
Segernamn Bornhöft (1813)

Kronprinsens husarregemente, K 7, var ett svenskt kavalleriförband inom Krigsmakten som under olika namn och former verkade mellan åren 1757 och 1927. Förbandet var under sin aktiva tid bland annat förlagt till Helsingborg och Malmö. Regementet var värvat under hela sin aktiva period.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Regementets uniformer vid mitten av 1860-talet.

Regementet har sitt ursprung från Husarregementet, vilket sin tur har sitt ursprung från Putbus husarkår, som 1757 uppsattes av Fredrik Ulrik Putbus och Philip von Platen.

Regementet bildades i samband med att dåvarande kronprins Oscar blev överste i regementet 1822, det erhöll då namnet Kronprinsens husarregemente. Regementet var efter 1822 förlagt till Malmö och Ystad. År 1859, under Karl XV:s regering, ändrades namnet till Konungens värvade husarregemente. Ett år senare, 1860, skedde ännu ett namnbyte till Husarregementet Konung Karl XV. I samband med dåvarande prins Gustav Adolfs födelse 1882 återfick regementet namnet Kronprinsens husarregemente - även betecknat K 7.

Regementet var förlagt till Malmö, Ystad (till 1882), Ängelholm (till 1883) och Helsingborg (till 1897). År 1897 förlades hela regementet till nybyggda kaserner i Malmö samtidigt som en skvadron från regementet överfördes till Livgardet till häst i Stockholm. Genom försvarsbeslutet 1925 slogs Skånska husarregementet (K 5), Skånska dragonregementet (K 6), och Kronprinsens husarregemente (K 7) samman den 1 januari 1928 och bildade det nya regementet Skånska kavalleriregementet (K 2) i Helsingborg.

Efter nedläggningen[redigera | redigera wikitext]

Kronprinsens husarregementes kaserner vid Regementsgatan i Malmö användes efter regementets nedläggning till olika civila verksamheter, bland annat fanns länge den populära dansrestaurangen Arena i den före detta officersmässen. Byggnaderna revs sedan 1960, varefter "skyskrapan" Kronprinsen uppfördes på det gamla regementsområdet.

Kronprinsens husarregemente har en livaktig efterlevare i Kronprinsens Husarregementes Kamratförening och Minnestropp, som är den gamla kamratföreningen som bildades vid regementets nedläggning 1927 och en beriden minnestropp som sattes upp 1958. Syftet är att bevara och levandegöra minnet av regementet och dess traditioner, som var en betydande del av Malmös liv under hela tiden regementet var förlagt dit. Föreningen träffas varje vecka för rid- och kavalleriövningar i uniformer m/1895 och kan engageras för diverse parader och uppvisningar.

Nutid[redigera | redigera wikitext]

471:a hemvärnsinsatskompaniet eller Malmö husarkompani ingåendes i Malmöhus bataljon och med stab i Malmö, har tagit till sig det anrika namnet Kronprinsens Husarer med mottot "Minnet förpliktigar".[2]

Regementschefer[redigera | redigera wikitext]

Kamratföreningsrepresentanter i Kronprinsens husarregementes uniform m/1895.
 • 1822–1830: Stackelberg, G B M
 • 1830–1849: von Platen, A C
 • 1849–1858: Sjöcrona, F A
 • 1858–1864: Björnstjerna, C M L
 • 1864–1874: Cederström, C A B
 • 1874–1883: Boy, G F A
 • 1883–1891: Sjöcrona, C A
 • 1891–1893: Berg, R W T
 • 1893–1902: von Platen, G A
 • 1902–1910: von Platen, P C
 • 1910-1913: Bror Munck
 • 1913-1920: Bror Cederström
 • 1920-1920: Edward af Sandeberg
 • 1920-1927: Axel Braunerhjelm

Namn, beteckning och förläggning[redigera | redigera wikitext]

Namn
Kronprinsens husarregemente 1822-02-05 1859-08-10
Konungens värvade husarregemente 1859-08-11 1860-06-17
Husarregementet Konung Karl XV 1860-06-18 1882-11-24
Kronprinsens husarregemente 1882-11-25 1927-12-31
Beteckning
K 7 1816 1927-12-31
Förläggning
Bonarps hed 1772 1875
Helsingborg (F) 1875 1897-09-30
Malmö (F) 1897-10-01 1927-12-31

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. Sid. 204. ISBN 978-91-631-8699-8 
 2. ^ Fjärde hemvärnsbataljon inom SSK Läst 16 december 2009

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]