Porrskådespelare

Från Wikipedia
Porrskådespelare
("porrstjärna")
Riley Reid, en av 2010-talets mest populära porrskådespelare.

En porrskådespelare är en person som medverkar i pornografiska filmer och en form av sexarbetare. Framgångsrika porrskådespelare omskrivs ofta via den romantiserande termen porrstjärna (engelska: porn star), men samtidigt förknippas de genom sitt arbete med en privat och ofta skambelagd del av kulturen. Arbetet erbjuder ofta både fysiska och psykologiska utmaningar, eftersom målet är att iscensätta sexuella fantasier för konsumenterna.

Den överlägset största delen av pornografisk film marknadsförs mot heterosexuella män, vilket ofta gör manliga skådespelare till redskap för den manliga blicken och kvinnliga skådespelare till objekt för densamma. Detta till trots finns det en stor mängd genrer och stilar, och den tekniska utvecklingen har bidragit till framväxten av det relaterade webbkameramodellandet.

Kvinnor och män[redigera | redigera wikitext]

Kvinnliga skådespelare[redigera | redigera wikitext]

De flesta porrfilmer är tänkta för en heterosexuell manlig publik, och huvudfokus ligger därför på kvinnorna i filmerna. Filmerna söker presentera en sexuell fantasi, och kvinnorna väljs efter sin förmåga att skapa eller passa i den fantasi som filmen handlar om.[1] Detta innebär att utseende och kroppslig attraktion är viktigt, liksom ögonkontakten[2] med kameran (för att förstärka den frammanade "kontakten" med konsumenten). Den kvinnliga skådespelarens ansiktsuttryck bidrar till att förstärka fantasins kraft, med uttryck av positiva eller negativa känslor. Bland de historiskt sett mer kända skådespelarna märks Jeanna Fine, Jenna Jameson, Nina Hartley och Riley Reid.

Manliga skådespelare[redigera | redigera wikitext]

Ron Jeremy,[3] som enligt Guinness Rekordbok är den porrskådespelare som medverkat i flest filmer.[4]

De flesta manliga porrskådespelare väljs inte för sitt utseende. I stället värderas de ofta för sin förmåga att få erektion och upprätthålla den under filmningen – ofta en stressartad situation – samt att få utlösning.[5] Förutom deras könsorgan syns de ofta relativt lite i scenerna, och deras kroppar fungerar ofta som redskap och alter ego för den manliga blicken; denna roll är förd till sin spets i gonzopornografin, där den manliga skådespelarens ögon i praktiken fungerar som en subjektiv kamera.[6] Ron Jeremy, John Holmes, Peter North och Rocco Siffredi är historiskt sett fyra av de mer kända namnen.[7]

Roll och person[redigera | redigera wikitext]

Porrskådespeleri ses ofta som en särskild form av skådespeleri, bland annat för att skådespelarna idkar äkta sex – till skillnad från antytt eller fejkat sex i liknande situationer i andra typer av filminspelningar. Sex och samlag är intima handlingar, där man lätt kan känna sig utsatt; dessa scener omges i många nyare filmproduktioner utanför porrbranschen av intimitetskoordinatorer. Att rollfigurerna som spelas ofta saknar tydligt igenkännbart rollnamn gör att skådespelaren tätare förknippas med sina rollprestationer än skådespelare i andra genrer, och det kvardröjande stigmat[8] kring pornografin som fenomen gör att upplysande samtal om verkliga arbetsvillkor försvåras.

Pornografiska filmer är för det mesta inriktade på specifika fantasier och sexuella manus, och inom mainstreampornografi kretsar fantasierna ofta kring manlig dominans. Detta innebär utmaningar för en skådespelare, genom uppdraget att iscensätta ofta överdrivna sexuella situationer och samtidigt presentera rolltolkningen så realistiskt som möjligt. Denna typ av rolltolkningar har jämförts med metodskådespeleri, genom att utförandet har en hög grad av realism[9] och skådespelaren – åtminstone av många konsumenter – kan bli starkt förknippad med sina rollprestationer. I samhället i övrigt ses sex och samlag som mycket privata handlingar, och att delta i en iscensättning av detta framför en kamera och med kanske miljoner tittare blir då en högst udda handling. I olika intervjuer ses de sexuella rollspelen annars ofta som en positiv del av arbetet.[10]

Arbete och privatliv[redigera | redigera wikitext]

Porrskådespelare kan ibland ses som mindre värda av både konsumenter och icke-konsumenter (inklusive antipornografiaktivister[9]), eftersom de deltar i handlingar som de flesta inte skulle vilja ägna sig åt offentligt. Samtidigt kan offentligt sex efter manus vara en utmaning för skådespelaren, som behöver dra en skiljelinje mellan arbete och privatliv (för att kunna skilja på sex i jobbet och sex privat).

Behovet av distans mellan arbete och privatliv innebär att personen i regel arbetar under pseudonym, med ett "porrnamn". Detta kan vara baserat enligt en viss formel, som en kombination av namnet på ens första husdjur plus gatan där man bodde under uppväxten,[11] alternativt ens mors flicknamn plus märket på underkläderna man har på sig eller modellnamnet på ens första bil plus maskoten på din high school. Alternativt finns det de som inspireras av personnamn från sin barndom eller namn från populärkulturen,[12] men det finns även ett antal andra "formler".[11]

Branschutveckling och marknadsföring[redigera | redigera wikitext]

När den pornografiska filmen på 1970-talet legaliserades i stora delar av den industrialiserade världen, distribuerades filmerna ofta på bio. Filmerna var ofta långfilmer med utarbetade manus men med olika sexuella inslag. Under 1980- och 1990-talet flyttade konsumtionen successivt över till hemvideo och betal-TV, vilket ledde till en mer privat konsumtion och en utveckling av de olika pornografiska genrerna. Med tiden har kommersiella aspekter resulterat i en mer nischad produktion, vilket förändrat utmaningarna för skådespelarna.[13]

Sedan millennieskiftet har distributionen av pornografisk film i allt högre grad tagits över av Internet, via strömmande video eller nedladdningsbara filmer. Den pornografiska branschen har i högre grad än musik- och filmbranschen drabbats av problemet med piratkopiering, och med Youtube som förebild har en mängd kommersiella videoplattformar tagit över det mesta av konsumtionen.[14][15]

Detta har på samma gång ökat konsumtionen men minskat branschens lönsamhet, vilket lett till högre konkurrens om uppmärksamheten och en enligt vissa allt fler avancerade och våldsinriktade/akrobatiska produktioner. Även de allt fler kvinnliga porrkonsumenterna har sannolikt drivit på en utveckling mot allt mer aggressivitet[16] och/eller akrobatik i filmerna. På samma gång har initiativ tagits till en breddning av branschen, med mer etiskt producerat innehåll.[17] Som en kommersiell produkt har den internetbaserade pornografin spritt ut sig på allt fler olika kategorier.[18]

Skådespelarna har samtidigt kunnat utnyttja delar av de framväxande sociala medierna som marknadsföringsplattformar för sin kommersiella verksamhet. Detta gäller inte minst på Twitter, en relativt lite censurerad plattform som tillåter användarna att posta sexuellt innehåll.[19]

På samma gång har den tekniska utvecklingen underlättat direktsändningar av erotiskt material via webbkamera och över bredband. Prenumerationstjänsten Onlyfans befolkas kanske främst av sexarbetare som här verkar som webbkameramodeller direkt mot en eller flera betalande kunder.[20] Bara i Storbritannien beräknades 2012 cirka 5000 personer arbeta med sexrelaterat webbkameraarbete.[21]

Utmaningarna för porrskådespelare i den senkapitalistiska världen är ibland kopplade till möjligheten till större vinster genom större insatser. Arbetet är i regel oreglerat och osäkert, och de grundläggande insatserna inkluderar testning för könssjukdomar, arbetsskador, vidmakthållande av ett säljbart utseende samt egen marknadsföring. Vinsten kan då bli en bättre lön och en större mängd kreativitet än många andra arbeten. Utformandet av arbetsplatsen kan ske i gränslinjen mellan marknad, sexualitet, klass och sexualpolitik.[22]

Hälsa och arbetsvillkor[redigera | redigera wikitext]

Bakgrund och allmänna villkor[redigera | redigera wikitext]

Porrskådespelare anses oftast eller åtminstone ofta vara personer som upplevt sexuella övergrepp i ungdomen, och det anses ibland att detta påverkar deras beslut att bli del av branschen. Undersökningar har visat olika resultat, och en undersökning 2012 (bland de då verksamma kvinnorna i branschen i USA) angav en något högre eller jämförbar nivå av övergreppsoffer som befolkningen i gemen (36 procent jämfört med cirka 25 procent i en allmän studie från 2006[23]).[24] Denna undersökning, med svar från cirka en tiondel av de dåvarande kvinnliga skådespelarna i USA, angav att de i snitt haft 74 sexualpartner (mot 5 i resten av samhället), i högre utsträckning använt narkotika, uppskattade sexuella aktiviteter mer än folk i gemen, hade en bättre självkänsla, social uppbackning och andlig status,[25] liksom att de i högre grad än folk utanför branschen beskrev sig själva som bisexuella. Studien inkluderade kvinnor i åldern 18–50 år, med en branscherfarenhet på mellan 30 år och en månad, men inga personer som redan lämnat branschen deltog i studien. Forskarna beskrev kvinnorna som valt att arbeta i branschen som en särskild grupp av människor (jämför branschuttrycket "civilians", 'civila', för folk utanför branschen), vilka försöker eller lyckas finna sig tillrätta i den subkultur som porrbranschen utgör och får stöd från uppdragsgivare, kollegor och fans. Denna branschgemenskap anses stärkas av det allmänna samhällets upplevda oförståelse och stigmatisering av denna grupp människor.[24]

När du dödar en hjort så ger du den inte ett namn. I så fall hade du inte kunnat äta upp den.
– kvinnlig konsument intervjuad av Jon Ronson,
för The Butterfly Effect (2017).[26]

Intresset för porrskådespelarnas arbetsvillkor är ojämnt bland konsumenterna, som påverkade av pornografins låga status i kulturen sällan är öppna med sin konsumtion. Eftersom konsumtionen i regel är privat och oftast kopplat till onani vill konsumenten sällan fundera djupare kring innehållet som konsumeras, och sådana tankar kan ofta störa möjligheterna till effektiv upphetsning. Denna "amoraliska" attityd till lustsituationen finns både hos kvinnliga och manliga konsumenter.[26]

Fysiskt och psykiskt[redigera | redigera wikitext]

Eftersom porrskådespelare har som arbete att ha sex – ofta utan kondom – är de utsatta för sexuellt överförbara sjukdomar; detta kompenseras delvis med att de återkommande och flitigt testas.[27] Andra problem kan röra de ofta obekväma arbetsställningarna, vilka ofta väljs ut med hänsyn till kamerans position,[1] historier som syftar till maktfantasier eller av rent akrobatiska skäl.

Även psykiska problem kan spela stor roll, på grund av den kombination av utmaningar som tillförs genom de ofta förekommande filmmanusen med BDSM-liknande maktförskjutningar och rollspel.[28] Förutom de rent fysiska riskerna handlar det då om att återkommande spela antingen dominanta (vanligt för män) eller undergivna (vanligt för kvinnor) roller i en sexuell situation. 2018 grundades stödorganisationen Pineapple Support, som erbjuder nordamerikaner som är verksamma inom den pornografiska branschen möjligheter till mental terapi och annat stöd gratis eller till låg kostnad.[29]

Ekonomi och villkor[redigera | redigera wikitext]

Porrskådespelare är i regel fria företagare som förutsätts hantera sin egen ekonomi och signerar kontrakt för olika uppdrag.[30][28] Framgångsrika skådespelare kan få möjlighet till studiokontrakt, vilket kan ge dem en tryggare inkomst och mer reglerat arbete från en och samma uppdragsgivare. Branschen är annars till största delen oreglerad, med få eller inga tillgängliga fackföreningar.[31] Detta samverkar med samhällets låga intresse av att stötta de verksamma i branschen till en inneboende "tröghet i systemet".[32]

Aktivister mot pornografi hävdar ofta att pornografi som fenomen i stort sett handlar om våld, att den utnyttjar svaga kvinnor och skapas genom tvång. Forskningsstudier har haft svårt att finna tydliga belägg för dessa idéer; i en studie 2011 där 176 kvinnliga porrskådespelare intervjuades, sa endast en att hon blivit utsatt för tvång i samband med sin introduktion till branschen. Flera nämnde dock utnyttjande i mer allmänna ordalag, liksom obehagliga personer och könssjukdomar som negativa delar av sitt yrke. Samtidigt var de vanligaste positiva åsikterna pengar, människor, sex och frihet/oberoende.[33]

Diskriminering[redigera | redigera wikitext]

Porrskådeskådespelare har talat ut om diskrimineringen de utsätts för som en följd av deras arbete.[26] Detta kan inkludera bankers ovilja att erbjuda tjänster för porrskådespelare eller andra sexarbetare och att man kan bli avskedad från andra anställningar.[34] Lana Rhoades och Jessica Drake tillhör dem som haft svårighet att hyra eller köpa bostad,[35] och både Drake och Chanel Preston har erfarenhet av nedstängning av bankkonton på grund av hennes yrke.[36] Många menar att det blir som en "rävsax", där yrkesvalet medför samhälleligt förakt – oavsett om man fortsätter arbeta inom branschen eller försöker byta till en annan yrkesbransch.[37][26]

Diskriminering emot porrskådespelare kan också ske i sociala medier. 2019 undertecknade cirka 200 skådespelare och modeller ett brev till Facebook, efter att de upplevt att deras Instagram-konton stängts ner utan rimlig orsak.[38] Många skådespelare har sagt att de behandlas enligt en annan måttstock än kändisar inom den större mainstream-kulturen. Samma år hävdade fler än 1 300 skådespelare att deras konton raderats av Instagrams innehållsmoderatorer, på grund av överträdelser av plattformens regler, trots att de inte visat upp naket eller sexuellt innehåll i sitt flöde. De hävdade då att kändisar inom mer accepterade kultursektorer tillåts vara mycket mer explicita i deras postande än porrskådespelare eller andra typer av sexarbetare, utan att detta leder till sanktioner.[39]

Över 100 olika plattformar på Internet, inklusive banker, betalningsförmedlare, sociala medier-aktörer och hotell, har anklagats för att ägna sig åt diskriminering av olika typer av sexarbetare.[40]

Självbiografier[redigera | redigera wikitext]

Ett flertal porrskådespelare har skrivit självbiografier, bland annat följande:

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] Tepfenhart, Ossiana (18 september 2021). ”15 Major Differences Between Real Sex Vs. Porn” (på engelska). YourTango. https://www.yourtango.com/2017301853/15-major-differences-between-porn-sex-vs-real-sex. Läst 1 oktober 2022. 
 2. ^ G, Lynsey (2017-06-06) (på engelska). Watching Porn: And Other Confessions of an Adult Entertainment Journalist. Abrams. sid. 62. ISBN 978-1-4683-1532-5. https://books.google.se/books?id=BzuEDwAAQBAJ&pg=PT62. Läst 3 november 2022 
 3. ^ ”AVN: The 10 Top Porn Stars of All Time”. Adult Video News. Action-DVD.com. januari 2002. Arkiverad från originalet den september 30, 2007. https://web.archive.org/web/20070930015019/http://www.action-dvd.com/avnt50ps.asp?whichpage=1&userid=3AED28DC-3047-4F5C-87F5-D9AC3B9DA6F3&sort_order=. Läst 24 december 2006. 
 4. ^ ”Product Description”. Being Ron Jeremy. Amazon.com, Inc. http://www.amazon.com/Being-Ron-Jeremy-Leslie-Brockett/dp/B000777I2O. Läst 25 december 2006. 
 5. ^ Jameson, Jenna; Neil Strauss (2004). How to Make Love Like a Porn Star: A Cautionary Tale. HarperCollins. ISBN 0-06-053909-7. ”(Y)ou have to be able to get it up at will. You have to keep an erection, go a long time without coming, and then come on command.” 
 6. ^ ”Urban Dictionary: Gonzo Pornography” (på amerikansk engelska). Urban Dictionary. https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Gonzo%20Pornography. Läst 3 november 2022. 
 7. ^ ”AVN: The 10 Top Porn Stars of All Time”. Adult Video News. Action-DVD.com. januari 2002. Arkiverad från originalet den september 30, 2007. https://web.archive.org/web/20070930015019/http://www.action-dvd.com/avnt50ps.asp?whichpage=1&userid=3AED28DC-3047-4F5C-87F5-D9AC3B9DA6F3&sort_order=. Läst 24 december 2006. 
 8. ^ Macleod, PJ (2020-11-27). ”Influences on ethical decision-making among porn consumers: The role of stigma”. Journal of Consumer Culture 21 (2): sid. 381–404. doi:10.1177/1469540520970247. ISSN 1469-5405. http://dx.doi.org/10.1177/1469540520970247. Läst 13 maj 2023. 
 9. ^ [a b] Earp, Brian D. (2022-05-23) (på engelska). The Routledge Handbook of Philosophy of Sex and Sexuality. Routledge. sid. 761. ISBN 978-1-000-58202-4. https://books.google.se/books?id=WWZsEAAAQBAJ&pg=PT761. Läst 23 oktober 2022 
 10. ^ Randall, Holly (22 mars 2022). ”What Adult Performers REALLY Think About Their Career” (på engelska). Holly Randall Unfiltered. https://www.youtube.com/watch?v=hkVzBpqMtxo. Läst 12 oktober 2023. 
 11. ^ [a b] Burger, Amanda (1 maj 2019). ”Alternative Ways to Discover Your Pornstar Name” (på engelska). Medium. https://medium.com/@goodburger113/alternative-ways-to-discoveryour-pornstar-name-5291be740b5. Läst 27 april 2023. 
 12. ^ Nelson, Dustin (29 september 2016). ”How Porn Stars Pick Their Names, According to Porn Stars” (på engelska). Thrillist. https://www.thrillist.com/news/nation/how-porn-stars-pick-their-name-wood-rocket. Läst 27 april 2023. 
 13. ^ Kitchener, Caroline (12 december 2018). ”Why People Watch Sex They’d Never Have” (på amerikansk engelska). The Atlantic. https://www.theatlantic.com/membership/archive/2018/12/why-people-watch-sex-theyd-never-have/578026/. Läst 1 oktober 2022. 
 14. ^ Iovine, Anna (30 maj 2022). ”How Pornhub changed the world” (på engelska). Mashable. https://mashable.com/article/how-pornhub-changed-the-world. Läst 1 oktober 2022. 
 15. ^ Orlando Crowcroft (23 april 2016). ”Is PornHub killing the porn industry?” (på engelska). International Business Times UK. https://www.ibtimes.co.uk/pornhub-how-youtube-sex-changed-porn-world-how-it-may-still-destroy-it-1554844. Läst 1 oktober 2022. 
 16. ^ Sparks, Hannah (7 juni 2022). ”More women than men turned on by ‘aggressive’ porn: study” (på amerikansk engelska). New York Post. https://nypost.com/2022/06/07/more-women-than-men-turned-on-by-aggressive-porn-study/. Läst 1 oktober 2022. 
 17. ^ Shea, Alex (2020-10-03 / 2022-08-23). ”Your Guide To Ethical Porn: What Makes It Different & Where To Find It” (på engelska). mindbodygreen. https://www.mindbodygreen.com/articles/ethical-porn. Läst 1 oktober 2022. 
 18. ^ Duncan, Joe (26 oktober 2019). ”Pornography Vs. Reality” (på engelska). Unusual Universe. Arkiverad från originalet den 1 oktober 2022. https://web.archive.org/web/20221001182914/https://medium.com/unusual-universe/pornography-vs-reality-727d78bf34d8. Läst 1 oktober 2022. 
 19. ^ Ians (20 juli 2012). ”After revolutionaries, porn stars fancy Twitter- Technology News, Firstpost”. Tech2. firstpost.com. https://www.firstpost.com/tech/news-analysis/after-revolutionaries-porn-stars-fancy-twitter-2-3603961.html. Läst 1 oktober 2022. 
 20. ^ Harder, Mina (9 oktober 2021). ”OnlyFans sex workers still haunted by porn-ban debacle” (på engelska). Fortune. https://fortune.com/2021/10/09/onlyfans-sex-workers-porn-ban-subscribers/. Läst 1 oktober 2022. 
 21. ^ Kelsey, Rick (25 oktober 2012). ”Tube sites are 'changing porn', says UK regulator” (på brittisk engelska). BBC News. https://www.bbc.com/news/newsbeat-19916324. Läst 1 oktober 2022. 
 22. ^ Asplund, Rebecka; Linn Petersson (2000). “Mitt jobb är att vara någons fantasi”. baserat på Heather Berg (2016): "Porn Work". Linköpings universitet. sid. 14. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1648137/FULLTEXT01.pdf. Läst 3 november 2022 
 23. ^ ”Child Sexual Abuse Facts & Resources – Children's Assessment Center”. cachouston.org. https://cachouston.org/prevention/child-sexual-abuse-facts/. Läst 12 oktober 2023. 
 24. ^ [a b] Hess, Amanda (28 november 2012). ”Porn Stars Molested About as Often as Accountants, New Study Finds” (på amerikansk engelska). Slate. ISSN 1091-2339. https://slate.com/human-interest/2012/11/porn-stars-and-childhood-molestation-new-study-says-porn-actresses-are-sexually-abused-about-as-much-as-the-rest-of-us.html. Läst 12 oktober 2023. 
 25. ^ Griffith, James D.; Mitchell, Sharon; Hart, Christian L.; Adams, Lea T.; Gu, Lucy L. (2013). ”Pornography actresses: an assessment of the damaged goods hypothesis”. Journal of Sex Research 50 (7): sid. 621–632. doi:10.1080/00224499.2012.719168. ISSN 1559-8519. PMID 23167939. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23167939/. Läst 12 oktober 2023. 
 26. ^ [a b c d] Jenny Valentish (28 februari 2020). ”Arousing, but not in a good way: Jon Ronson on porn's new frontier” (på engelska). The Sydney Morning Herald. https://www.smh.com.au/culture/tv-and-radio/arousing-but-not-in-a-good-way-jon-ronson-on-porn-s-new-frontier-20200225-p54452.html. Läst 22 februari 2024. 
 27. ^ ”Why Don't Pornstars Wear Condoms?” (på engelska). CondomSales. https://www.condomsales.com.au/blog/why-dont-pornstars-wear-condoms/. Läst 1 oktober 2022. 
 28. ^ [a b] Cannon, Nicky (22 november 2019). ”The Pornstar as a Modern Day Entrepreneur” (på engelska). Medium. https://medium.com/@nicky_cannon/the-pornstar-as-a-modern-day-entrepreneur-db2d189c7384. Läst 27 april 2023. 
 29. ^ Horn, Tina (19 mars 2018). ”How August Ames' Suicide Is Changing the Porn Industry” (på amerikansk engelska). Rolling Stone. https://www.rollingstone.com/culture/culture-features/how-august-ames-suicide-is-changing-the-porn-industry-123654/. Läst 27 april 2023. 
 30. ^ ”Sex workers contracts” (på engelska). pornlawyer.co.uk. https://pornlawyer.co.uk/sex-workers-contracts. Läst 27 april 2023. 
 31. ^ Snow, Aurora (28 maj 2016). ”Porn’s First Union President: Performers Should Be 21+ Only” (på engelska). The Daily Beast. https://www.thedailybeast.com/articles/2016/05/27/porn-s-first-union-president-performers-should-be-21-only. Läst 27 april 2023. 
 32. ^ Webber, Valerie (februari 2022). Epistemic Injustice & Public Health Policy: The Case of Occupational Health in Porn Production. Dalhousie University. https://www.researchgate.net/publication/358706202_Epistemic_Injustice_Public_Health_Policy_The_Case_of_Occupational_Health_in_Porn_Production. Läst 13 maj 2023 
 33. ^ Griffith, James D.; Adams, Lea T.; Hart, Christian L.; Mitchell, Sharon (2012-07). ”Why Become a Pornography Actress?” (på engelska). International Journal of Sexual Health 24 (3): sid. 165–180. doi:10.1080/19317611.2012.666514. ISSN 1931-7611. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19317611.2012.666514. Läst 29 juni 2023. 
 34. ^ Witt, Mysterious (2020-04-18). ”It’s Time to Stop the Unfair Violation of Porn Performers’ Rights” (på engelska). Medium. https://aninjusticemag.com/its-time-to-stop-the-unfair-violation-of-porn-performers-rights-3f9c9b153e87. 
 35. ^ Pollard, Amelia (2021-08-23). ”Hot Union Summer Comes to the Porn Industry” (på amerikansk engelska). The American Prospect. https://prospect.org/api/content/8e75414e-0204-11ec-acdd-1244d5f7c7c6/. 
 36. ^ Morris, Chris (2013-05-17). ”Banks to porn stars: Your money's not welcome” (på engelska). NBC News. http://www.nbcnews.com/business/business-news/banks-porn-stars-your-moneys-not-welcome-flna1C9967366. Läst 14 augusti 2023. 
 37. ^ Drake, Jessica (20 februari 2024). ”in light of the people our industry has lost lately /…/”. twitter.com. https://twitter.com/thejessicadrake/status/1759989545834295693. Läst 21 februari 2024. 
 38. ^ Cole, Samantha (6 maj 2019). ”A Sex Workers Union Is Organizing Against Instagram Discrimination”. Vice. https://www.vice.com/en_us/article/3k3d45/apag-union-sex-workers-account-deleted-from-instagram. Läst 14 augusti 2023. 
 39. ^ Fabbri, Thomas (24 november 2019). ”Why is Instagram deleting the accounts of hundreds of porn stars?” (på brittisk engelska). BBC News. https://www.bbc.com/news/blogs-trending-50222380. Läst 14 augusti 2023. 
 40. ^ ”Platforms which Discriminate Against Sex Workers” (på engelska). #SurvivorsAgainstSESTA. 7 april 2018. https://survivorsagainstsesta.org/platforms-discriminate-against-sex-workers/. Läst 14 augusti 2023. 
 41. ^ Butler, Jerry (september 1990). Raw Talent: The Adult Film Industry As Seen by Its Most Famous Male Star. Prometheus Books. sid. 33–35. ISBN 0-87975-625-X. http://www.amazon.com/dp/087975625X/ 
 42. ^ Little, Reg (juni 18, 2009). ”Iffley and the former porn star”. Oxford Times. http://www.oxfordtimes.co.uk/news/features/4435987.Iffley_and_the_former_porn_star/. Läst augusti 2, 2014. 
 43. ^ ”Straight Guy for the Queer Eye: Porn Sites featuring heteroguys are the hottest thing in gay adult entertainment - but at what cost to the gay community?”. Straight Guy for the Queer Eye: Porn Sites featuring heteroguys are the hottest thing in gay adult entertainment - but at what cost to the gay community?. business.avn.com. 2006-08-01. http://business.avn.com/articles/AVNONLINE-FEATURE-200608-Straight-Guy-for-the-Queer-Eye-Porn-Sites-featuring-heteroguys-are-the-hottest-thing-in-gay-adult-entertainment-but-at-what-cost-to-the-gay-community-50449.html. Läst 14 augusti 2010. 
 44. ^ ”Traci Lords: Underneath It All – book review”. Traci Lords: Underneath It All – book review. Curledup.com. januari 27, 2007. http://www.curledup.com/undernea.htm. Läst juni 8, 2014. 
 45. ^ Chris Morris (2014-01-15). ”The return of Jenna Jameson”. The return of Jenna Jameson. CNBC. http://www.cnbc.com/id/101338733. Läst 3 april 2014. 
 46. ^ ”Ha estado con nosotros Celia Blanco” (på spanish). Ha estado con nosotros Celia Blanco. elmundo.es. 2005-10-31. http://www.elmundo.es/encuentros/invitados/2005/10/1753/. Läst 25 december 2007. 
 47. ^ ”Gewinnerinnen und Gewinner des "Venus Award 2000"”. 14 november 2000. Arkiverad från originalet den 13 april 2014. https://web.archive.org/web/20140413124956/http://www.shortnews.de/id/147485/gewinnerinnen-und-gewinner-des-venus-award-2000. Läst 2 augusti 2014. 
 48. ^ ”Christy Canyon & Taylor Wane Swap Guy Yarns”. Adultfyi.com. 28 september 2005. Arkiverad från originalet den 10 augusti 2014. https://web.archive.org/web/20140810223156/http://www.adultfyi.com/read.php?ID=11975. Läst 5 augusti 2014. 
 49. ^ Martin Amis (2001-03-17). ”A rough trade”. A rough trade. The Guardian. http://www.guardian.co.uk/Archive/Article/0,4273,4153718,00.html. Läst 10 april 2009. 
 50. ^ Nick Ravo (1997-04-02). ”My Dinner with Ron: A chat with the improbable, ubiquitous porn star Ron Jeremy, poised on the brink of mainstream success – or so he thinks.”. My Dinner with Ron: A chat with the improbable, ubiquitous porn star Ron Jeremy, poised on the brink of mainstream success – or so he thinks.. Salon Media Group, Inc. http://www.salon.com/1997/04/02/media_113. Läst 11 juli 2012. 
 51. ^ Leonard, Tom (27 mars 2008). ”Porn star La Cicciolina sues ex-husband Jeff Koons for child support”. The Daily Telegraph (London). http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1583034/Porn-star-La-Cicciolina-sues-ex-husband-Jeff-Koons-for-child-support.html. Läst 5 maj 2010. 
 52. ^ Max Gunner (2003). ”An Interview with Porn Star Sunset Thomas”. An Interview with Porn Star Sunset Thomas. institutionalized.net. Arkiverad från originalet den 2008-09-19. https://web.archive.org/web/20080919120148/http://www.institutionalized.net/More/sunset_thomas.html. Läst 30 augusti 2008. 
 53. ^ Hammond, Steven (2009-12-31). ”Sinner Takes All: A Memoir of Love and Porn”. edgeboston.com. http://www.edgeboston.com/index.php?ch=entertainment&sc=books&sc2=reviews&sc3=biography&id=99775. Läst 3 april 2011.  Arkiverad 29 november 2015 hämtat från the Wayback Machine.
 54. ^ ”Shelley Lubben Exposes Secrets of the Porn Industry”. 8 november 2010. Arkiverad från originalet den 12 november 2010. https://web.archive.org/web/20101112013651/http://www.thirdage.com/news/shelley-lubben-exposes-secrets-porn-industry_11-8-2010. Läst 9 oktober 2014. 
 55. ^ ”Porn star Monica Mayhem on a rampage”. Porn star Monica Mayhem on a rampage. Courier Mail. 2009-10-28. http://www.couriermail.com.au/entertainment/confidential/porn-star-monica-mayhem-on-a-rampage/story-e6freq7o-1225792100343. Läst 10 oktober 2010.  ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 3 juni 2012. https://web.archive.org/web/20120603130448/http://www.couriermail.com.au/entertainment/confidential/porn-star-monica-mayhem-on-a-rampage/story-e6freq7o-1225792100343. Läst 9 oktober 2014. 
 56. ^ Lee, Chris (maj 21, 2009). ”Porn star Sasha Grey gets a mainstream role”. www.latimes.com. http://www.latimes.com/entertainment/news/la-et-sasha-grey21-2009may21,0,7751766.story?track=rss. Läst januari 1, 2012. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]