Wikipedia:Listor

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
För information om hur man skriver wikikod för listor, se Wikipedia:Avsnitt, stycken, listor och rader.
Manual Attack-page.svg

En lista utgörs i regel av en punktlista, en numrerad lista eller en tabell, och utgör ibland en tidslinje. Listor innehåller ofta länkar till andra artiklar, och har då liknande syfte som kategorier och navigationsrutor som verktyg för att hjälpa läsaren att navigera mellan olika artiklar inom ett ämnesområde.

Långa listavsnitt som dominerar en artikel bryts med fördel ut i en separat listartikel som namnges "Lista över ..." (se artiklar). För listartiklar bör man ange motsvarande huvudartikel.

Listor kan vara mer lättlästa och ha tydligare struktur än uppräkningar i en mening. Listor är användbara som "önskelista" eller "förslagslista" på innehåll, och fungerar som stolpmanus under artikelns eller avsnittets uppbyggnadsskede. Listor saknar emellertid brödtextens möjligheter att beskriva sammanhang och nyansera. En artikel kan därför ofta förbättras genom att om möjligt ersätta länklistor med beskrivande brödtext som sammanfattar innehållet i de inlänkade artiklarna och beskriver deras relation.

Namn på listartiklar[redigera]

Listartiklar namnges som "Lista över X", där "X" är ett väl beskrivande namn för vad artikeln listar. Listartiklar som är formaterade som tabeller kan även namnges "Tabell över X".

Kategorisering av listartiklar[redigera]

Se även: WP:Kategorier

Listartiklar ska kategoriseras i någon av underkategorierna till Kategori:Listor samt lämplig ämneskategori. För att kategorisidan inte ska lägga alla artiklar under L som i "Lista", bör den sorteras efter listans ämne. Se vidare: Wikipedia:Kategorier#Sortering av artiklar inom en kategori.

Rensning av oviktigt innehåll och röda länkar[redigera]

Listor riskerar att utökas med irrelevant innehåll, till exempel okända personer. Innehållet behöver därför värderas och oviktig information rensas enligt lämplig princip. Betydelsefullheten av innehållet bör kontrolleras exempelvis mot källa som utgör auktoritet på området, mot träffstatistik på Google books (inskannade böcker) eller Google scholar (vetenskapliga källor).

Källor i det inlänkade ordets artikel behöver inte upprepas i listan.

Röda länkar i en lista utgör förslag till nya artiklar, vilket kan vara användbart under uppbyggnadsskedet av artiklar om ett visst ämne, men bör användas med försiktighet i äldre artiklar för att undvika irrelevant innehåll. Länkar som varit röda länge kan ofta raderas. En sådan åtgärd bör dock helst föregås av en sökning på andra språkversioner och/eller i något tryckt uppslagsverk. Länkar till artiklar vars relevans ifrågasätts kan undvikas tills relevansen är klargjord. En dold kommentar kan läggas in före och/eller efter listan för att ange vilken princip som tillämpas för att hålla artikeln ren från oviktig information. Exempelvis kan man skriva:

<!-- Lägg inte in personer som saknar Wikipediaartikel -->

eller

<!-- Lägg enbart in begrepp som är omnämnda i ett flertal forskningsartiklar enligt Google scholar -->

När listor bör användas och inte[redigera]

Stilguide Plume pen w.svg

Listartiklar[redigera]

Listor som format bör bara användas när de tillför något väsentligt utöver vad som kan åstadkommas med en kategori. Listartiklar har dock ibland fördelar jämfört med kategorier:

  • Listartiklar kan innehålla artiklar som ännu inte skapats (rödlänkar).
  • Listartiklar kan innehålla kortfattad information om ämnet utöver artikelnamnet (se exempelvis Lista över svenska öar som även innehåller storleken på vissa öar - även i tabellformat).
  • Listartiklar kan innehålla en kategorisering av ämnet i underämnen, vilket ger en rubrikstruktur för förbättrad överskådlighet.
  • Listartiklar kan vara kronologiskt uppställda.

Listavsnitt[redigera]

Vid skapandet av en ny artikel eller ett avsnitt börjar man ofta med att sammanställa listor över stolpar och underämnen, och länkar till andra artiklar innan man skriver brödtext. Artikeln avslutas ofta med en länklista i avsnittet "Se även". För att en artikel ska betraktas som välskriven bör listor så långt som möjligt ersättas med mer förklarande brödtext, eftersom en artikels uppgift är att ge sammanhang och ny information, inte enbart länka vidare till andra artiklar. Som exempel kan tas artikeln fysik. Tidigare bestod den mest av just listor [1], som inte gav djupare kunskap om någonting. Även om den som först skapade listan försökt att göra ett balanserat urval riskerar listan att dra till sig fler punkter, vilket vore mindre troligt om samma innehåll formulerats som löpande text. Sådana listor bör därför ersättas av brödtext.

Listor kan ibland vara mer lättlästa än uppräkningar i en mening. Exempel på listor som inte brukar ersättas med brödtext är ortsförteckningar i geografiartiklar, verksförteckningar i biografier, listor över "Kända personer från X/som Y". Sådana listor kan i vissa fall ersättas med en länk till en eventuell kategori för sådana personer.

Olämpliga listor[redigera]

Vissa former av listor bör undvikas:

  • Listor som kommer att bli ohanterligt långa (Exempel: Lista över insektsarter)
  • Listor som kommer att kräva ständigt underhåll (Exempel: Lista över de mest hyrda filmerna)
  • Listor som påminner om manualer/rådgivning (Exempel: Lista över saker man bör ha med på husvagnssemestern)
  • Listor som enbart dubblerar kategorier.

Mallar[redigera]

Listor som bör omarbetas till prosa kan märkas med {{prosa}}.