Wikipedia:Projekt retorik

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Välkommen att delta i projekt retorik

Här följer strax förslag till struktur. Idéer mottages tacksamt!

Deltagare[redigera | redigera wikitext]

Studenter på kursen "Retorik B" vid Örebro universitet och vid Fortsättningskurs i retorik vid Lunds universitet.

Aktuella projekt[redigera | redigera wikitext]

Wikipediapublicering som redovisningsuppgift på retorik-kurs[redigera | redigera wikitext]

Kursdeltagare på kursen "Retorik B" vårterminen 2007 hade som redovisningsuppgift att publicera och modifiera retorikrelaterade artiklar på den svenska delen av wikipedia. Samma projekt genomfördes även höstterminen 2009. Höstterminen 2010 kommer studenterna att presentera några av personerna i den klassiska retorikens historia. Höstterminen 2011 reviderar studenterna artiklar om retoriska figurer.

Alla är naturligtvis välkomna att ytterligare förbättra de artiklar som kursdeltagarna bidragit till. Från 2013 är det företrädesvis studenter vid Lunds universitet som bidragit med artiklar.

Fler liknande projekt beskrivs på sidan Wikipedia:Erfarenheter av Wikipedia i utbildningen.

Resultat av kursen 2007[redigera | redigera wikitext]

Följande nya artiklar skapades av kursdeltagarna och lärarna 2007

Resultat av kursen 2009[redigera | redigera wikitext]

Följande nya artiklar skapades av kursdeltagarna och lärarna 2009

Resultat av kursen 2010[redigera | redigera wikitext]

Följande nya artiklar skapas och revideras av kursdeltagarna och lärarna 2010

Dessa personer i retorikens historia bör länkas till kategorin retoriker. [1]

Resultat av kursen 2011[redigera | redigera wikitext]

Följande artiklar om retoriska figurer skapas och revideras av kursdeltagarna och lärarna 2011

Resultat av kursen 2013[redigera | redigera wikitext]

Resultat av kursen 2014[redigera | redigera wikitext]

Dessutom städade några studenter upp på retorikens huvudsida.

Resultat av kursen 2015[redigera | redigera wikitext]

Resultat av kursen 2016[redigera | redigera wikitext]

Resultat av kursen 2017[redigera | redigera wikitext]

Resultat av kursen 2018[redigera | redigera wikitext]

Resultat av kursen 2019[redigera | redigera wikitext]

Resultat av kursen 2020[redigera | redigera wikitext]

Resultat av kursen 2021[redigera | redigera wikitext]


Planering[redigera | redigera wikitext]

Din uppgift består i att skriva ungefär en sida 400-500 ord om ett ämne inom retoriken. Du kan skriva en helt ny artikel, det är mycket som fortfarande saknas på wikipedia. Förslag på nya artiklar finns nedan. Du kan också göra en redigering med ungefär samma omfång av en redan existerande sida. Någon skulle kunna ordna kategorierna i ämnesområdet.

Förslag till nya artiklar[redigera | redigera wikitext]

Artiklar som kan behöva revideras eller utvecklas ytterligare ur ett retoriskt perspektiv[redigera | redigera wikitext]

Råd vid författande av artiklar[redigera | redigera wikitext]

 1. Var djärv! Förr eller senare rättar någon eventuella misstag.
 2. Länka till och från andra artiklar. En artikel får inte vara en isolerad ö. Skriv t.ex. [[artikelnamn]] eller [[artikelnamn|ord]] (visas som ord) för att länka till artikelnamn.
 3. Ange kategori. Skriv t.ex. [[Kategori:Retorik]] längst ned i artikeln, eller ändå hellre en mer smal kategori. Se nedanstående #Kategoristruktur.
 4. Hänvisa till källor, i synnerhet vid påståenden som kan vara diskutabla, och när upphovsrättsskyddade källor refererats. Se Wikipedia:Källhänvisningar
 5. Plagiera inte. Skriv aldrig av upphovsrättsskyddade källor ord för ord, och kopiera aldrig bilder från andra källor. Referera källorna genom att sammanfatta och skriva om med egna ord.
 6. Översätt gärna artiklar från den engelska delen av WikiPedia, och hämta bilder och animeringar därifrån.
 7. Ange motsvarande engelska term genom att skriva [[en:English term]] i slutet av artikeln.
 8. Kontrollera stavning och grammatik, t.ex. med hjälp av ett ordbehandlingsprogram, innan du sparar en artikel.
 9. Namnge nya artiklar med svenskt begrepp, om sådant finnes, istället för engelskt, och med fullständiga begrepp istället för förkortningar. Olämpligt namngivna artiklar bör flyttas.
 10. Stubbar: Markera korta ofullständiga artiklar som stubbar, genom att lägga in mallen {{retorik-stub}}.
 11. Aktualitet och relevans: Det bör framgå om termen verkligen används idag, eller om den har upphört att användas, är under avveckling, är under utveckling, enbart är föreslagen, etc.
 12. Skriv långa artiklar. Det kan vara bättre med en lång artikel än flera korta om närbesläktade områden. Med hjälp av Omdirigeringar kan flera ord leda till samma artikel.
 13. Skapa gärna egna illustrationer, t.ex. fotografier, blockscheman, diagram och animeringar.
 14. Dela gärna upp stora kategorier i underkategorier. Sträva efter liknande kategoristruktur som i den engelska delen av WikiPedia.
 15. Frågor och personliga åsikter läggs i artikelns diskussionssida.
 16. Inled med en lättbegriplig översikt. Vänta med svårbegripliga tekniska och matematiska detaljer tills sent i artikeln.


Rekommenderad artikelstruktur[redigera | redigera wikitext]

Här följer en rekommenderad struktur, som kan fungera som utgångspunkt vid författande av artiklar.


Kort sammanfattande inledning, gärna med en illustration: Inom vilket ämnesområde är begreppet giltigt? Vad är begreppets definition, synonymer och motsats? Hur kan det förklaras så att det blir begripligt för en stor skara människor? Hur relaterar begreppet till övriga delar av retoriken?
== Definition ==
När och av vem myntades begreppet? Originalpublikation?
== Plats i retoriken ==
== Delar ==
== Historik ==
== Fördelar ==
== Nackdelar ==
== Referenser ==
(Källor anges löpande i texten med hjälp av <ref> Författare: 'Artikelrubrik', "Titel", Utgåva, kapitel/sidnummer, Förlag, Månad År</ref>) (för hjälp, se Wikipedia:Källhänvisningar)
=== Noter ===
<references/>
== Se även ==
* [[Wikipediaartikel]]
== Externa länkar ==
[[Kategori:Retorik]]
[[en:English term]]

Terminologi[redigera | redigera wikitext]

Använd i första hand svenska termer. Se upp för anglicismer.

Kategoristruktur[redigera | redigera wikitext]

Kategoristruktur idag (22 oktober 2009):

Förslag till nya kategorier[redigera | redigera wikitext]

Kategorin retorik har november 2020 sju underkategorier och 206 sidor på wikipedia. Sök bland sidorna för att hitta artiklar att revidera eller för att hitta artiklar som saknas. Kanske man kan behöva ändra kategoristrukturen [2]

Vi bör inte avvika för mycket från kategoristrukturen i den engelska delen av WikiPedia [3]