Epanalepsis

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Stilfigurer
·
DIALOG
Apostrofering
Descriptio
Divisio
Hypofor
Illeism
Prosopopoeia
Ratiocinatio
Retorisk fråga
Sermocinatio
·
JÄMFÖRELSE
Allegori
Antites
Kenning
Liknelse
Metafor
Metonymi
Pars pro toto
Synekdoke
·
ORDLEK
Malapropism
Oxymoron
Paronomasi
Zeugma
·
STRUKTUR
Anastrof
Isokolon
Kiasm
Parallellism
Trikolon
·
TILLÄGG
Evidentia
Hopning
Hyperbol
Perifras
Pleonasm
Polysyndeton
Stegring
Tautologi
·
UPPREPNING
Allitteration
Anadiplos
Anafor
Assonans
Epanalepsis
Epifor
Rim
Symploke
Synonymi
·
UTESLUTNING
Asyndeton
Ellips
Ironi
Litotes
Meiosis
·
ÖVRIGT
Antonomasi
Dysfemism
Eufemism
Exclamatio
Katakres

Epanalepsis (från grekiskans ἐπανάληψις, 'upprepning') är en retorisk stilfigur, där samma ord eller fras både inleder och avslutar samma eller nästkommande sats.[1]

Epanalepsis ger vid användning en rytmisk karaktär till texten/talet. Stilfiguren kan även vara strategiskt smart att använda då man ges möjlighet att placera viktiga ord, fraser eller uttryck i både början och i slutet av en mening eller sats, och det är i regel just inledningen och avslutningen från ett tal eller text som vi minns bäst.

Epanalepsis kan dock även förekomma mitt i en sats, samt att det upprepade ordet (eller frasen) inte behöver vara just det inledande, [2] exempelvis "He smiled the most exquisite smile, veiled by memory, tinged by dreams" – Virginia Woolf

Det upprepade ordet eller frasen behöver inte heller vara identisk,[3] exempelvis "No matter where I end up, I never seem to feel any different or any better—no matter where I land."

Exempel[redigera | redigera wikitext]

  • Våld leder till våld.
  • Ingenting kommer av ingenting. – William Shakespeare
  • Mankind must put an end to war – or war will put an end to mankind. – John F. Kennedy (vilket också utgör exempel på stilfiguren kiasm)

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Lindqvist, Janne (2008). Klassisk retorik för vår tid. sid. 282 
  2. ^ ”Epanalepsis Definition”. https://www.litcharts.com/literary-devices-and-terms/epanalepsis. Läst 13 mars 2020. 
  3. ^ ”Epanalepsis definition”. https://www.litcharts.com/literary-devices-and-terms/epanalepsis. Läst 13 mars 2020.