Pars pro toto

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Stilfigurer
Allegori
Allitteration
Anafor
Anastrof
Antites
Descriptio
Divisio
Dysfemism
Ellips
Epifor
Eufemism
Evidentia
Hopning
Hyperbol
Hypofor
Katakres
Kiasm
Liknelse
Litotes
Malapropism
Metafor
Metonymi
Oxymoron
Parallellism
Paratax
Paronomasi
Pars pro toto
Pleonasm
Prosopopoeia
Ratiocinatio
Retorisk fråga
Rim
Stegring
Symploke
Synekdoke
Tautologi
Trikolon
Zeugma

Pars pro toto är ett retoriskt begrepp på latin som betyder ungefär delen istället för helheten. Det betyder att man använder ett begrepp som bara är en del av en helhet, för att beskriva helheten.

Exempel: Att säga Holland när man menar Konungariket Nederländerna.

Se även[redigera | redigera wikitext]