Hoppa till innehållet

Wikipedia:Snabbraderingar

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Wikipedia:Snabbradering)
Nu ska det städas!

Artiklar som består av rent klotter, uppenbart saknar relevans eller något annat som helt uppenbart inte hör hemma på Wikipedia, kan raderas rakt av av någon administratör. Alla användare kan ta bort klotter från befintliga artiklar genom att återgå till en äldre version av sidan, men bara administratörer kan radera hela sidor som inte bör finnas på Wikipedia.

Hur begär jag en snabbradering?

[redigera | redigera wikitext]

Jag har hittat en sida som enbart innehåller förtal, klotter, reklam, trams eller uppenbart inte uppfyller relevanskriterierna. Det råder ingen tvekan om att den borde raderas. Hur kan jag begära en snabbradering?

Gör så här: Redigera artikeln och lägg in texten {{Radera|Motivering}} överst i artikeln. Motiveringen ska anges. När artikeln sparas, visas den här rutan:

En vanlig motivering är att ämnet måste vara relevant. I en encyklopedi finns artiklar om Egyptens pyramider och Eiffeltornet i Paris, men varför ska Wikipedia ha en artikel om din sommarstuga? Är den så märkvärdig, har den verkligen allmänintresse? Har den figurerat i inspelningen av en film? Det är artikelns text som måste berätta för läsaren varför ämnet är relevant för en encyklopedi. För att inte bli ett allmänt klotterplank, har Wikipedia hårda relevanskriterier och de är extra starka för biografier över levande personer.

Hjälp, någon vill radera min artikel!

[redigera | redigera wikitext]

En artikel som jag vill behålla har fått en sådan där rosa ruta. Någon vill tydligen att den ska raderas. Men jag kan förklara varför den bör vara kvar. Hur stoppar jag den här galenskapen?

Gör så här: Redigera artikeln och lägg till {{Låtvara|Motivering}} i artikeln, strax före begäran om radering. Som resultat kommer den här rutan att läggas in i artikeln, motiveringen nedan är ett exempel:

Om den artikel man själv skapat blivit anmäld till snabbradering och man anser att detta är felaktigt, bör man inte själv ta bort snabbraderingsskylten, utan överlåta det till någon annan.

Nu följer diskussionen, förslagsvis på artikelns diskussionssida. Som alltid i diskussioner på Wikipedia, gäller det att vara artig och välartikulerad. Bästa argumenten vinner. Ta en grundkurs i retorik. Erkänn att du är nybörjare och vill lära dig vilka regler som finns. Om något verkar orimligt, fråga artigt var den regeln finns nedskriven. Fråga om de erfarna wikipedianerna kan hjälpa dig att förbättra artikeln. Glöm inte att signera dina diskussionsinlägg. Det gäller oavsett om du har ett registrerat användarnamn eller ej. De argument som framkommer mot artikelns existens, är ofta de som bäst visar hur artikeln bör förbättras för att kunna vara kvar.

Raderade artiklar finns kvar i Wikipedias arkiv. Det är alltså möjligt att återskapa en artikel som blivit raderad av misstag. Lämpligen frågar man den administratör som raderat artikeln om orsaken. Om raderingen verkar strida mot Wikipedias riktlinjer bör man kunna få artikeln återskapad och eventuellt förd till Wikipedia:Sidor föreslagna för radering istället. I vissa fall kan man också få artikelmaterialet kopierat annanstans (detta gäller framförallt omfattande värdefullt material, som bedöms inte passa på Wikipedia).

Hur verkställs en begäran om snabbradering?

[redigera | redigera wikitext]

Svenskspråkiga Wikipedia har många helt anonyma medhjälpare, men över 100 000 personer har valt att registrera ett användarnamn. Av dessa är dock bara några hundra regelbundet aktiva. Och det är bara 65 som fått förtroendet att vara administratörer och det är bara de som kan verkställa en radering. De kan radera artiklar direkt på eget initiativ, eller verkställa en begäran som gjorts av någon annan användare enligt ovan.

Begärda snabbraderingar syns i Kategori:Snabbraderingar. Administratören ska själv bedöma om artikeln bör raderas och ta hänsyn till den diskussion som förekommit.

Om fallet inte är självklart, och/eller samstämmighet saknas, så ska fallet anmälas på Sidor föreslagna för radering, populärt kallat "SFFR". Om systemet på SFFR är svårt att genomskåda, kan man alltid be någon om hjälp på dess diskussionssida. En administratör som är tveksam till om en artikel bör snabbraderas, kan märka den för snabbradering istället för att själv trycka på raderingsknappen. På detta sätt överlämnar administratören beslutet till någon annan, och inhämtar därmed en åsikt till innan sidan raderas. Ibland ligger sidor kvar som raderingsmärkta i en dag eller två, utan att någon administratör tycker det verkar rätt att trycka på raderingsknappen. I sådana fall brukar artikeln till slut tas upp på SFFR.

Även om en artikel har raderats, så kan den återställas. Det finns en logg över de senast raderade artiklarna där man kan se vem som tog bort dem. Man kan då vända sig till den administratörens diskussionssida och lägga fram skäl till varför artikeln borde ha fått vara kvar.

Om en administratör skapar en artikel som snabbraderas, har den de redskap som behövs för att själv återskapa artikeln. Att göra detta utan diskussion anses dock som lite dålig stil. Att be någon annan titta på saken, alternativt återskapa artikeln för att omedelbart själv anmäla den på SFFR, ses som mera rakryggat.

Sidor lämpliga att snabbradera

[redigera | redigera wikitext]
Genväg till detta avsnitt: WP:SLAR
Se även Wikipedia:Raderingsförklaringar för förklaringar av de olika anledningarna.

Före radering är det en god rutin att kontrollera sidans historik och diskussionssidan. En klotterartikel eller en artikel utan relevans kan ha haft sakligt innehåll eller varit en omdirigeringssida, en saklig stub kan ha ersatts med omfattande plagiat. På diskussionssidan kan finnas information som är till hjälp för att besluta om sidan ska raderas eller ej.

Om sidan diskuterats eller ersatts med en annan sida bör man i allmänhet länka diskussionen eller den andra sidan i raderingskommentaren.

Artiklar bör snabbraderas om de möter något av följande kriterier:

Artiklar (huvudnamnrymden)

[redigera | redigera wikitext]
 1. Klotter och testsidor, dvs. sådant som hör mer hemma i sandlådan.
 2. Artiklar som uppenbart inte är relevanta.
 3. Artiklar som inte är skrivna på svenska eller som är automatöversatta.
 4. Integritetskränkning. Attacksidor skapade som förtal, se Wikipedia:Artiklar om nu levande personer.
 5. Uppenbart upphovsrättsbrott. Om du är osäker, märk istället artikeln med {{Plagiat}}.
 6. Reklam
 7. Författarens begäran - om artikeln är ofärdig
 8. Substubbar som är svåra att utöka och inte går att infoga i en annan artikel. Korta stubbar med nyttigt innehåll skall dock inte raderas på denna grund. Ta bort mallen om artikeln inte är en substub. Artiklar med giltiga iw-länkar skall i allmänhet inte raderas.
 9. Oartiklar, inklusive hoaxartiklar, det vill säga artiklar om påhitt och artiklar skrivna i bedrägligt syfte.
 10. Artiklar som är omöjliga eller mycket svåra att verifiera. Den som gör bedömningen bör behärska området tillräckligt väl: att en artikel för tillfället saknar källor och artikelämnet inte hittas med Google är inte i sig en grund för snabbradering.
 11. Ordboksartiklar
 12. Återskapande av borttaget material. Detta innebär att någon återskapar en artikel som raderats efter beslut på WP:SFFR eller efter att relevansen diskuterats på diskussionssidan. Om artikeln eller diskussionssidan innehåller material som visar att de huvudsakliga argumenten för radering var felaktiga eller inte längre är aktuella skall denna motivering inte användas. Också om det var länge sedan SFFR-beslut togs eller snabbradering genomfördes kan det vara dags att ompröva beslutet. Detta är en bedömningsfråga från fall till fall.
 13. Felaktiga eller olämpliga omdirigeringar. Detta inkluderar omdirigeringar till sidor som inte existerar, och omdirigeringar till användarnamnrymden från artikel-, kategori- eller mallnamnrymden.
 14. Listor, som inte innehåller någon mer information än vad en kategori skulle göra. Olika listor har varit upp till diskussion på Wikipedia:Sidor föreslagna för radering flera gånger. För att en lista skall behållas brukar det oftast krävas att:
  1. listan kan avgränsas (bli komplett), och
  2. att listans innehåll tillför mer information än en kategori.
  Exempel från SFFR:
  1. Wikipedia:Sidor föreslagna för radering/Lista över flygplan - Radera
  2. Wikipedia:Sidor föreslagna för radering/Lista över finländska företag - Radera
  3. Wikipedia:Sidor föreslagna för radering/Lista över avsnitt av Tre Kronor - Behåll
 1. Ersatta kategorier. Anledningar till att kategorin är ersatt kan vara beslut på Wikipedia:Problematiska kategorier, för att namnet är felstavat eller för att kategorin redan finns under annat namn, exempelvis Snabbmat -> Snabblagad mat. Namnet på den kategori som ska användas bör ingå i raderingskommentaren.
 2. Tomma kategorier som är uppenbart oanvända, det vill säga inte skapade alldeles nyligen. Finns det en anledning till att kategorin är tom bör man skriva det i raderingskommentaren.
 3. Kvalitetsgranskningskategorier som har blivit tömda och inte längre tjänar något syfte. Märk att vissa sådana kategorier kan vara tomma tidvis.
 1. Portaler som skulle ha snabbraderats som en artikel.

Diskussionssidor

[redigera | redigera wikitext]
 1. Diskussionssidor som enbart består av klotter, eller inte diskuterar artikelns innehåll och utformning. Tänk på att diskussionssidor till raderade artiklar normalt behålls (där finns ju information om varför artikeln raderades).

Användarsidor

[redigera | redigera wikitext]
 1. Användaren begär radering av sin egen användarsida eller av undersidor (till exempel sådana som använts till översättningar eller experiment).
 2. Användarsidor till användare som inte finns.
 3. Texten på användarsidan innehåller enbart förtal, reklam, upphovsrättskyddad text och/eller är integritetskränkande.

Exempel på artiklar som inte är lämpliga att snabbradera

[redigera | redigera wikitext]

Följande skäl är inte i sig nog för att snabbradera en artikel:

 • Icke uppenbar brist på relevans. Artiklarna kan istället märkas för relevansbedömning med {{subst:rel}}. Med fördel bereds berörda artikelförfattare möjlighet att påvisa relevans.
 • Intressekonflikter, sakfel, propaganda eller liknande. Artiklarna bör i första hand korrigeras, i andra hand märkas med Mall:Faktakoll eller Mall:POV.

Om artikeln bedöms vara skapad med gott uppsåt men har väsentliga kvalitetsproblem kan det vara lämpligt att flytta artikeln till en användares undersida.

Artiklar vars innehåll eller utformning är av principiell betydelse och kan vara vägledande för andra liknande fall kan tas upp till diskussion på WP:SFFR (Sidor Föreslagna För Radering).