Ekologiskt jordbruk

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Skörd av vallfoder

Ekologiskt jordbruk är jordbruk där man följer regelverket för ekologisk odling som råder i aktuellt producentland. Definitionen av både ekologiskt jordbruk och vanligt jordbruk skiljer sig mellan länder. Det regelverk som råder inom Sverige är utvärderat ur miljösynpunkt ett flertal gånger av myndigheter och forskare. Generellt strävar ekologisk odling efter att i så hög mån som möjligt vara självförsörjande, använda förnyelsebara resurser samt fungera som ett kretslopp[1]. Milömässiga fördelar med ekologisk odling är bland annat ökad biologisk mångfald på grund av mindre ogräsbekämpning och inget läckage av syntetiska kemikalier.[1] För- och nackdelar skiljer sig beroende på förhållandena för det specifika jordbruket. Sedan 1 juli 2010 finns en logotyp för märkning inom Europeiska unionen av ekologisk produktion. Logotypen är till för att konsumenterna lättare ska känna igen ekologiska produkter i handeln.[2]

Ekologiskt lantbruk eller ekologisk odling, tidigare alternativ odling, är en certifieringsform som inom EU följer ett EU-direktiv. Skördarna är för de flesta grödor lägre, vilket kompenseras genom högre pris eller odling på större arealer.[3]

De ovanstående begreppen är relaterade, men det som styrs av EU-direktiv är den produktion som märks med Ekologiskt jordbruk-logotypen. Andelen ekologiskt skött jordbruksmark var i Sverige 2009 knappt 10 procent av all jordbruksmark. Sveriges regering har som målsättning att den andelen ska stiga till 20 procent. 58 procent av den ekologiskt odlade arealen i Sverige användes 2009 till /ensilage-produktion eller bete, 27 procent för odling av spannmål.[3]

Jordbrukssystemet[redigera | redigera wikitext]

Det ekologiska jordbruket styrs av ett EU-direktiv med många detaljregler som inte är miljögranskade ur svensk synpunkt. I visionerna anges att uppfödningen av djur och odlingen av grödor sker så naturligt som möjligt samt att odlingsmetoderna bygger på lokala och förnybara resurser. Dessa principer är gemensamma för svenskt konventionellt jordbruk. Numera är det även tillåtet att använda vissa Handelsgödsel även inom regelverket för ekologisk odling då det har varit problem att tillgodose grödorna med framförallt kalium. Vissa bekämpningsmedel är tillåtna i produktionen, men inte om de är framställda syntetiskt. Odlingssystemet leder till lägre skördar men det kompenseras genom högre priser och stöd från EU:s jordbruksstöd. De lägre skördarna innebär en högre grad av arealanvändning. I det ekologiska jordbruket är djurhållningen viktig men det förekommer, ovanligt, jordbruk utan djurhållning. Djurantalet angivet per hektar (djurtäthet) är densamma för ekologiskt jordbruk som för vanligt konventionellt jordbruk. Precis som andra jordbrukare med djur används stallgödseln för återcirkulera näring till jorden.[4]

Areal och inriktning i Sverige[redigera | redigera wikitext]

2011 utgjordes 16 procent av Sveriges jordbruksareal av ekologisk jordbruksmark, vilket motsvarar 481 000 hektar odlingsmark. Den svenska regeringen hade som mål att 20 procent av jordbruksarealen skulle utgöras av ekologisk odling vid utgången av år 2010, så därför utgår ett ekonomiskt miljöstöd till gårdar med ekologisk odling.[4]

Den ekologiska odlingen inriktas huvudsakligen på slåtter- och betesvall (58 procent av den totala arealen) och spannmålsodling (27 procent av den totala arealen).[4]

Certifikat och märkning[redigera | redigera wikitext]

Produkter från certifierat ekologiskt jordbruk får marknadsföras som ekologiska produkter. I sådana fall ska även hantering och förädling som sker senare i livsmedelskedjan vara certifierad. I Sverige är de flesta ekologiskt drivna gårdar anslutna till KRAV. Certifieringen sköts i Sverige av fristående certifieringsbolag. I andra länder, bland annat Finland, förekommer det att statliga institutioner sköter kontrollen.

Inom EU finns en märkning av ekologiska produkter på EU-marknaden under namnet Ekologiskt jordbruk. För att få märka sina varor som ekologiska med EU-märkningen krävs en omläggningsperiod om två år för lantbruket, enligt reglerna i ekoförordningen. Den som söker att få märka varorna kommer att årligen granskas av EU:s kontrollorgan eller nationella myndigheter och organisationer som är verifierade.[4]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källhänvisningar[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b] Madeleine Arnqvist. ”Utvecklingen mot en hållbar livsmedelsproduktion”. http://www.cemus.uu.se/dokument/ke/Hallbart-jordbruk.pdf. Läst 2015-09-14. 
  2. ^ "ekologiskt jordbruk". NE.se. Läst 26 november 2014.
  3. ^ [a b] "ekologisk odling". NE.se. Läst 26 november 2014.
  4. ^ [a b c d] ”Ekologisk odling”. Nationalencyklopedin. 2010-12-30. http://proxy.ub.umu.se:2067/lang/ekologisk-odling.