Ex-gayrörelsen

Från Wikipedia

Ex-gayrörelsen är en företrädesvis amerikansk religiös rörelse som verkar för att homo- och bisexuella ska omvändas till heterosexuella eller avstå från antingen samkönade förbindelser eller sexuella kontakter överlag. Ex-gay (engelska för "före detta homosexuell") är ett kontroversiellt begrepp som används av och om personer som påstår sig ha varit homo- eller bisexuella, men som av sig själva och omvärlden identifieras som att ha blivit heterosexuella eller asexuella. Ex-gayrörelsen och ex-gaybegreppet kritiseras av hbtq-rörelsen, som betraktar dem som uttryck för heteronormativitet och ser dem som sätt att nedvärdera homo- och bisexualitet. Ex-ex-gay ("före detta före detta homosexuell") syftar på personer som tidigare varit föremål för ex-gayrörelsen, men som lämnat den.