Färgsymbolik

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Inom kristendomen har färgen på prästens stola en symbolisk betydelse.

Färgsymbolik avser användningen av färg som en symbol för egenskaper, skick, sinnestillstånd eller kulturella uppfattningar.[1][2] Den beror på biologiska, politiska, sociala, estetiska och religiösa sorters tankegångar och förknippanden.[3] Färger, speciellt de naturliga färgerna, relateras ofta till årstider och geografiska väderstreck, även om den specifika innebörden varierar bland enskilda kulturer. Färgsymboliken kan till exempel ha pedagogisk användning, vilket den passar mycket väl till.[4] Vid symboliken för färg är också föremålet vilket har färgen högst inblandat i den innebörd som ges.[5] Färg och färgkombinationer, tillsammans med form, hänger ihop då en betydelse ges en färg och fallen blir så väldigt talrika att det inte är lätt att redogöra för allmänna färgsymboliska effekter.[5]

Allmänt[redigera | redigera wikitext]

Färgsymbolik uttrycker egenskaper i färger som de i sig själva inte har.[6] Samma företeelse kan symboliseras av olika färger i olika kulturer,[2] och till och med medlemmar av samma kultur av olika ålderskategorier kan ha olika uppfattning om färger. Även geografisk plats, tidsperiod och till stor del sammanhang inverkar på hur människor symboliskt tolkar olika färger.[6][7] Symboliken för färg är komplex och innefattar många viktiga skilda innebörder.[7] Den enskilda personens associationer är dessutom alltid personliga.[8]

Det finns mycket skrivet om färgsymbolik och människors associationer till olika färger, men det som presenteras i ett sammanhang - till exempel en bok eller en webbsida om färgsymbolik - kan motsägas i ett annat. Man bör alltså inte tro på allt man läser. När det gäller färgers fysiologiska och psykologiska påverkan på människor finns mycket litet vetenskapligt belagt,[9] och populärpressen presenterar ofta faktoider som forskare inom området inte kan bekräfta.

Trots dessa relativiserande faktorer har exempelvis svart, vitt och de allra både starkaste och renaste färgerna en sorts huvudsubstans, som kan erfaras som gemensam och som är klart uttydbar.[7] En del färgsymbolik korresponderar mot någon fysiologisk återverkan hos människor, men framträder i lika hög grad som konventioner och är sålunda inlärd.[3] Studier har visat att de flesta färger har mer positiva än negativa associationer, och även i de fall när en färg har en negativ association är det vanligen bara så när den används i ett visst sammanhang. Associationer till en färg kan med propaganda ändras från något föga attraktivt till något mera tilltalande.[10]

Inom litteraturen kan färgsymboliken vara mycket personlig och ett tydligt exempel på detta i svensk poesi är Carl Jonas Love Almqvists diktning, där en del "scener i världen" kan föranleda impressionen av något "underbart grönt", violett, ljusrött, kanelbrunt eller azurfärgat.[2] Färgsymboliken inom symbolistisk bildkonst och modernism innefattar vedertagna, fastslagna såväl som tillfälliga, personligt präglade symboler, vilka vanligen frambringas med direkta associationer eller sinnesanalogier.[2] Inom heraldik finns en skild färgsymbolik och kulörerna i den avfattade liturgiska färgskalan i kristendomens gudstjänster har särskild mening.[1][2] De liturgiska färgerna är exempel på de många bestämt framtagna färgsymboliska konventionerna, medan färger inom mode inte har så fastslagna betydelser.[5] I den västerländska kulturkretsen har begreppsmässiga föreställningar kopplats till färger, till exempel har tro, hopp och kärlek ställts i samband med blått, grönt och rött.[2] Det kan grunda sig på tankeförbindelser till företeelser i naturen där grönt utmärker vegetation, blått himmel och hav och rött blod och eld.[2] Färgsymbolik har ibland kommit att innefatta tabun och normer i det sociala livet, vilka inte sällan också uttryckts i lagstiftning.[11] Nuförtiden finns inom politiken en stark symbolik för färger,[1] men färger är mer kraftigt förknippade med politiska partier i Europa än i USA.

Färgsymbolik efter ämne[redigera | redigera wikitext]

Färgsymbolik i klädsel[redigera | redigera wikitext]

Under antiken och medeltiden var klart färgade kläder, byggnader och föremål kopplat till materiellt välstånd, sekulär makt och socialt anseende.[12] Detta eftersom klara och beständiga färger var otroligt kostsamma att producera.[12] Bruket försvann dock till stor del i och med franska revolutionen, då praktfullhet kunde associeras med den gamla aristokratin, vilket under denna statsomvälvning kunde leda till att en person som klädde sig lyxbetonat avrättades.[13] De nya makthavarna klädde sig mer diskret.[13] Detta bruk spreds i Europa och man betraktade det inte som modernt att klä sig färgstarkt, även om färgprakt i naturen signalerar styrka och god förutsättning för liv.[13] Seden är i stor utsträckning fortfarande gällande bland män i styrande positioner.[13] Folk med lägre status på landsbygden har dock använt färggranna utstyrslar, folkdräkter, för att i sin torftighet och undergivenhet stolt signalera gemenskapen med varandra.[14]

Färgsymbolik i språk[redigera | redigera wikitext]

En majoritet av jordens kulturer har varit medvetna om att sinnestillstånd och upplevelse av färg i något avseende korresponderar mot varandra.[4] Av denna orsak har färgbeskrivningar med förkärlek nyttjats för att framställa icke konkreta sinnesstämningar.[4] Inte sällan kan en fras med färgsymbolik sammanfatta ett komplext faktum.[4] Med kulörer eller kulörer i språket är det möjligt att verkningsfullt överföra budskap som innehåller mycket information.[4] Detta vetande är oftast höljt i allmänt och traditionellt folkligt uttryckssätt, men har ändå uppstått efter att väldigt många människor instämt i en viss färgsymbolik.[4] Emellertid sammanförs vissa kopplingar till ord för färger då man i vardagligt språkbruk använder namn på kulörer.[4] Detta ger en språklig byggnad som innefattar färger, en språklig byggnad i vilken man ger olika färgtoner ment men inte utsagt olika sedliga kvaliteter.[4] På det här sättet danas människans medvetande av färg också via språket.[4] Färgsymboliken i vardagsspråk och slang är ofta entydig och tydlig, men det förekommer att en och samma färg har mycket olika innebörder.[4]

Färgsymbolik i teknik[redigera | redigera wikitext]

I vissa sammanhang är det anledning att ha fastställda färgsymboliska konventioner.[3] Detta har föranlett standardisering av en del färger för en del syften, exempelvis för trafiksignaler, elektronik och brandskydd och på rörledningar och manöverorgan.[3] Inom industri och yrkesverksamhet har utformad arbetsmiljö och apparatur färgkoder som en betydande komponent.[15] Elektronikindustrin rymmer en betydande del förtäckt information med färg.[16] Vanligen är radiomotstånd, transistorer och teleledare så väldigt små att man omöjligen kan lägga uttydbar text eller sifferkod på dem.[16] Av denna anledning målar man på mikrokomponenter, för att kunna skilja liknande sådana åt, små streck eller punkter där varje färg ges ett siffervärde.[16] Ur några små färgmarkeringar kan resistans, kapacitans eller tillåten strömstyrka utläsas.[16] Även på proppsäkringar i elskåpen finns färgmarkeringar, där varje färg motsvarar en viss strömstyrka.[16] Andra exempel av liknande sort är användningen av olika färger på olika storlekars plastpluggar för skruvfästen och att färgkodning kan brukas på kappseglingsbåtar för att skilja på rep i den stora mängd av sådana som båtarna är utrustade med, vilket gör att repen hamnar i väldig oordning undviks.[16]

I dagens industrialiserade värld är kommunikation via färg betydelsefull och många anvisningar i skrift har redan blivit ersatta av enkelt förstådda färgkoder, en metod som är mycket snabb.[16] Dessutom får alla personer med normal syn omedelbart den korrekta informationen.[16]

Färgsymbolik efter färg[redigera | redigera wikitext]

Blått[redigera | redigera wikitext]

Blått kopplas inom katolicismen samman med Jungfru Maria och hon har ofta avbildats klädd i denna färg.
Huvudartikel: Blå

Blått ses som tillförlitlig, pålitlig och hängiven och är reformavvisande och högt ansett.[17][18] Det associeras ofta med djup och stabilitet och symboliserar tillit, lojalitet, visdom, förtroende, intelligens, tro, sanning och himmel.[19] Blått kopplas starkt samman med stillhet och lugn.[19] I motsats till bland annat rött, orange, och gult är blått kopplat till medvetenhet och intellekt.[19]

Gröna citroner.

Grönt[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Grön

Grönt symboliserar tillväxt, harmoni, fräschör och fertilitet och antyder stabilitet och uthållighet.[19] I flera religioner är grönt färgen som associeras med uppståndelse och återfödelse. Grönt är även islams färg.

Kinas första nationsflagga hade gul bakgrund, eftersom gult står för "mitten" i kinesisk kultur och det mandarinkinesiska namnet på landet är "mittens rike".

Gult[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Gul

Gult är färgen för solsken och uppfattas som uttryckande optimism, upplysning, glädje, lycka, intellekt, och energi.[19][20] Gult kopplas ofta samman med mat.[19] I de flesta asiatiska kulturer är gult kejsarfärgen med många kulturella associationer som är de samma som purpur har i väst.

Säd som slås är orangefärgad och orange symboliserar skörd.

Orange[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Orange

Orange utlöser mer kontrovers än någon annan färgton.[21] Det förknippas ofta med något starkt negativt eller positivt.[21] Orange kombinerar energin hos rött och lyckan i gult.[19] Det associeras med glädje, solsken och tropikerna och representerar entusiasm, fascination, lycka, kreativitet, beslutsamhet, attraktion, framgång, uppmuntran, och stimulering.[19] Heraldiskt anger orange styrka och uthållighet.[14][19]

Som en citrusfärg associeras orange med hälsosam mat och den är färgen för höst och skörd.[19] Rolig och prålig orange utstrålar värme och energi.[21] Mörkorange kan betyda svek och misstro.[19] Rödorange motsvarar begär, sexuell passion, nöje, dominering, aggression och längtan efter handling.[19]

Amerikanska indianer kopplar samman orange med släktskap.[21] Orange är Nederländernas nationalfärg, eftersom dess kungafamilj besitter furstendömet Oranien och släkten Oraniens färg är orange;[21] Vilhelm I av Oranien från denna släkt ledde kampen för nationell frihet för Nederländerna och användningen av kulören som nationalfärg går tillbaka till landets självständighetskrig.[21][22]Irland går begagnandet av orange tillbaka till Vilhelm av Oraniens regeringstid, den protestantiska engelska kungen och en nederländsk ståthållare.[21] I Kina och Japan används orange för att symbolisera kärlek och lycka.[21]

Standardiseringskommissionen har bestämt att en viss nyans av orange i Sverige ska brukas vid transport, exempelvis på truckar och löpkranar.[3]

Orange representerar frosseri i kristendomen.[21] Orange står också för irländska protestanter.[21]

Röda bröllopsklänningar, som används av bland annat indiska brudar.

Rött[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Röd

Rött är färgen för eld och blod, så det associeras med energi, krig, fara, styrka, kraft och beslutsamhet, men även passion, begär och kärlek.[19] I den västerländska kulturkretsen symboliserar rött även liv.[1] Rött har mer personliga associationer än någon annan färg.[23] Rött används ofta för att indikera fara, som på högspänningsskyltar och i trafikljus.[19] Mörkrött associeras med vigör, viljestyrka, längtan, ledarskap, mod, raseri, ilska, illvilja och vrede.[19] Rödbrunt associeras med höst och skörd.[19] Ljusrött står för glädje, sexualitet, passion, känslighet och kärlek.[19] Heraldiskt anger rött mod.[14]

Rött är färgen för skönhet i många språk.[23] Till exempel i Ryssland betyder rött vacker.[23] I vardagligare språk har rött i närapå alla fall tendens att intressera och anger ett fenomen som är betydelsefullt eller brådskande.[4] Det är i alldagligt språk en färg för ytterligheter och symboliken är i de flesta fall stormande eller laddad.[14] Inom äldre kinesisk kultur associerades rött med eld av de fem grundläggande elementen, söder av riktningarna och med sommar av de fyra årstiderna.[23] I Kina kopplar man också samman rött med tur,[23] samt firande och välstånd. Det kinesiska nyåret firas med att bära röda kläder och att pynta huset med rött.[23] Man ger röda kuvert med "turpengar" till ogifta barn för att de ska få en god lycka under resten av året.[23] Tron på den skyddande kraften hos rött kan spåras tillbaka till den gamla kinesiska folktron om Nian, ett människoätande odjur i gamla Kina som livnärde sig på mänskligt kött.[23] Med att upptäcka att varelsen avskydde höga ljud och rött, använde folket frikostigt färgen i sina fyrverkeripjäser, i utsmyckande av hem och i kläder för att skydda sig för Nian.[23]

I Indien sägs ett rött tecken i pannan bringa lycka[23] och man förknippar rött med renhet och använder den som en bröllopsfärg. I gamla tider betraktade indier dock rött som färgen för destruktion eller fasa och Kali återgavs röd.[11] För en hindu symboliserar rött glädje, liv, energi och kreativitet.[23] Muslimska, hinduiska, och kinesiska brudar bär traditionellt rött.[23] I Singapore symboliserar rött traditionellt glädje.[23] Inom aztekisk färgsymbolik kopplades rött samman med blod.[23]

I Japan förknippas rött starkt med de fem gudomligheterna i Shintoistiska och Buddhistiska traditioner, och statyer av dessa gudomligheter är ofta smyckade i röda klädnader eller målade röda.[23]Jamaica är ett populärt slangord för någon som är påverkad eller full "röd".[23]

Temperamentsläran kopplar samman rött med kroppsvätskan blod och rött betecknar i detta sammanhang sangviniskt, obekymrat och verksamt temperament.[2]

Inom protestantisk liturgi symboliserar rött martyrskap och den Helige andens hänförelse.[24]

En röd prick på badrumskranar anger varmt vatten.[16] Standardiseringskommissionen har bestämt att en viss nyans av rött i Sverige ska markera brandskåp och brandredskap.[3]

Inom politik är rött färgen för radikalism och socialism.[1][2] Rött är den färg som mest associeras med Sovjetunionen.[23] Rött representerar det Republikanska partiet i USA och från och med presidentvalet 2000 började stater som stödde de republikanska kandidaterna bli kallade "röda stater".[23]

Kejsar Nero avbildad som Apollon spelande på luta på en ametistgem.

Lila[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Lila

Lila kombinerar stabiliteten i blått och energin i rött och associeras med visdom, värdighet, oberoende, kreativitet, mysterier och magi.[19] Det symboliserar styrka, ädelhet, lyx, och ambition.[19] Lila förmedlar rikedom och överdåd och har en känsla av mystiska och kungliga egenskaper.[19][25] Diverse nyanser av violett har ibland kopplats ihop med kvinnlig homosexualitet.[11] Heraldiskt anger purpur kunglighet.[14]

I Japan signalerar lila rikedom och ställning och i Egypten betecknar färgen dygd och tro.[25] I pysanka, den traditionella äggmålningsmetoden i Ukraina, vittnar lila om fasta, tro, tålamod och förtroende.[25] I Iran är lila traditionellt färgen för det som ska komma och en sol eller måne som ser lila ut under en eklips är ett varsel om blodsutgjutelse inom det året.[25]

I Britannien under huset Tudor var violett färgen för sorg och religiös innerlighet.[25] I Thailand bärs lila av en änka som sörjer sin mans död.[25] Lila representerar Högmod i Kristendomen och förknippas med Advent och Fasta.[25] Inom protestantisk liturgi symboliserar gredelin botgörelsen och fastan.[24] Katolska präster bär lila mässhakar före de utför bikt.[25] I Tibet anses ametist vara helgad åt Buddha och radband är ofta gjorda av det.[25]

I USA är en stat med lika fördelning av Republikaner och Demokrater kallad en lila stat.[25]

Purpur betecknar inte sällan statusen hos styrespersoner och kungligheter, vilket den gjort sedan antiken,[2] under vilken Julius Caesar och Augustus, Kejsare av Rom, båda deklarerade att endast kejsaren kunde bära purpur och det var kejsarnas kungliga färg.[25] En man med ställning som romersk kejsare kallades "Den lila", efter ämbetsdräkten.[25] När Nero blev kejsare kunde att bära och till och med sälja lila straffas med döden.[25] Vid Alexander Severus' tid arbetade alla som professionellt tillverkade tyrisk lila för kejsaren.[25] Senare tilläts domare bära togor som prytts med lila band.[25] Lila associeras nuförtiden med kungligheter.[19]

Brun kopplas allmänt samman med jord och jordarter.

Brunt[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Brun

Brunt uttalar stabilitet, pålitlighet och tillgänglighet.[26] Det betecknar maskulina egenskaper.[19] Det är färgen på människans jord och förknippas med alla saker som är naturliga eller organiska.[26]

I USA representeras tacksägelsedagen av brunt och orange och amerikanska urinvånare anser att brunt representerar styrkan i självdisciplin.[26]

Japanerna har inget precist ord för brunt och använder i stället mer beskrivande namn som "te-färg", "räv-färg", och "fallet löv".[26] I Indien är brunt färgen för sorg eftersom det liknar vissnande löv.[26]

Brunt symboliserar inom politik nazism och representerade Nazistpartiet i Tyskland från 1920-talet till 1940-talet.[1][26] SA var klätt i bruna uniformer och "brunskjortorna" syftade på denna organisation.[26] En röst på Nazistpartiet uttrycktes med brunt på valdistriktskartor och utrymmet som hyste nazisternas högkvarter benämndes det bruna huset.[26]

Kopplingen mellan döden och vitt i asiatiska kulturer kan komma av starkt vit färg på ben, här hos ett skulderblad.

Vitt[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Vitt

Vitt associeras med ljus, godhet, oskuld, renhet och jungfrudom och med denna färg åberopas renhet, renlighet, neutralitet och säkerhet.[19][27] Vitt anses vara färgen för perfektion och med denna kulör avses, i motsats till svart, ofta något positivt, som renhet, oskuld och glädje.[2][19] Ett vitt staket kan sägas omge ett säkert och lyckligt hem.[27] Vitt är dock en sorgefärg i delar av Afrika, i Kina,[27] samt i Indien. I Kina var den sorgefärgen även under äldre tid[2] och symboliserar också döden. Även inom buddhismen är vitt färgen för sorg.[1] Associerandet av vitt med döden i österländska kulturer kan komma från att skelett och ben är starkt vita. Vitt kan representera en framgångsrik början. Heraldiskt anger silver eller vitt tro, trohet och renhet.[14][19]

I reklam associeras vitt med kylighet och renlighet eftersom det är färgen på snö.[19] Det är en passande färg för välgörenhetsorganisationer; änglar föreställs vanligen som bärande vita kläder.[19] Vitt sammankopplas med doktorer, vilka klär sig i vita rockar, och sjukhus, samt sterilitet.[19][27] Vitt associeras ofta med låg vikt, mat med låg fetthalt och mejeriprodukter.[19]

I kristendomen representerar en vit lilja Madonnan.[27] Inom protestantisk liturgi symboliserar vitt enheten och glädjen.[24] Brudar bär traditionellt vita klänningar och vitt är den sedvanliga färgen för dem i västvärlden och i Japan.[27]

Inom äldre kinesisk kultur associerades vitt med metall av de fem grundläggande elementen, väst av riktningarna och med hösten av de fyra årstiderna.[27]

Temperamentsläran kopplar samman vitt med kroppsvätskan slem och vitt betecknar i detta sammanhang flegmatiskt, mödosamt förflyttande och trögt temperament.[2]

I vardagligare språk avbildas med vitt det rena och godtagbara, men även det klurigt raffinerade och klartänkta.[4] Vitt verkar i alldagligt språk återge människans önskan om det absoluta och det perfekta, den drömlika renheten och det nya, icke påbörjade.[4] Med "vit oskuld" åsyftas det närapå religiöst jungfruliga och med "vit vecka" en nära nog alkoholiserad persons föga sannolika nykterhet under en vecka.[4] Vitt är den förhärskande färgen i Karin Boyes poesi och omfattar ibland det som kan liknas vid en synsk erfarenhet: "vita extaser", "svindlande drömmars dröm, bländvit".[2]

Vitt betyder vapennedläggning och en vit flagga är ett universellt erkänt tecken för vapenstillestånd och är den gamla symbolen för god vilja och trofasthet.[14][27] En politiskt ultrakonservativ person kallas ibland vit.[27] I Finland och Ryssland har de "vita" syftat på reaktionära eller anhängare av landets lagliga regering.[13]

Svart, som i namnet "ett svart hål", här i en artistisk representation, kan stå för det okända.

Svart[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Svart

Svart kan ge uttryck för styrka, auktoritet, elegans, formalitet, död, ondska, och mysterier.[19] Det anses vara en väldigt formell, elegant, och prestigefull färg.[19] Svart är färgen för sorg.

Grått kan förmedla auktoritet och är exempelvis färgen på Finlands riksdagshus.

Grått är färgen för intellekt, kunskap och vishet.[28] Den uppfattas som långvarig och klassisk och ofta som elegant och förfinad.[28] Det är en färg som är förnäm, konservativ och bär på auktoritet.[28]

Grått är kontrollerad och närapå omärklig.[28] Det är en perfekt neutral kulör och ses som en färg för kompromiss, kanske eftersom den finns mellan ytterligheterna svart och vitt.[28]

Inom kristendomen representerar grått sorg och ånger och används också under Fastan.[28] I Bibeln används grått för att beteckna hög ålder, i direkt betydelse jämte svaghet och hög ålders skönhet.[29]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b c d e f g] Ann-Marie Lund & Elisabet Stoltz, red (2002). UPPSLAGSBOKEN (Bonniers Lexikon). Bonnierförlagen Nya Medier. Sid. 258. ISBN 91-632-0249-2 
 2. ^ [a b c d e f g h i j k l m n] Peter Hallberg, Sven Sandström. ”färgsymbolik”. Nationalencyklopedins Internettjänst. http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=177594. Läst 23 augusti 2007. 
 3. ^ [a b c d e f] Nilson, K G (1982). ”Färger som upplyser och varnar”. Färglära. Bonnier Fakta Bokförlag. Sid. 76. ISBN 91-34-50049-9 
 4. ^ [a b c d e f g h i j k l m n] Ryberg, Karl (1991). ”Färg i språk och talesätt”. Levande färger. Västerås: ICA-förlaget AB. Sid. 34 – 37 (38). ISBN 91-534-1452-7 
 5. ^ [a b c] Nilson, KG (2004). ”Färgverkan”. KG Nilsons Färglära (Andra upplagan). Carlsson Bokförlag. Sid. 82 – 83. ISBN 91-7203-597-8 
 6. ^ [a b] Ahnlund, Gunnila (1986). ”Färgen som symbolspråk”. FÄRG – känna och uppleva. Stockholm: LTs förlag. Sid. 18. ISBN 91-36-02326-4 
 7. ^ [a b c] Nilson, K G (1982). ”Färgsymbolik”. Färglära. Bonnier Fakta Bokförlag. Sid. 69 – 70. ISBN 91-34-50049-9 
 8. ^ Klarén, Ulf (2014). ”Med mänskligt mått mätt - om perception, färg, ljus och rum”. i Fridell Anter, Karin; Klarén, Ulf. FÄRG & LJUS för människan - i rummet. Stockholm: Svensk Byggtjänst. Sid. 32 
 9. ^ Laike, Thorbjörn (2014). ”Verkan av färg och ljus - beteenden och reaktioner”. i Fridell Anter, Karin; Klarén, Ulf. FÄRG & LJUS för människan - i rummet. Stockholm: Svensk Byggtjänst. Sid. 45-48 
 10. ^ Ryberg, Karl (1991). ”Ett "nytt" färgbeteende är på väg”. Levande färger. Västerås: ICA-förlaget AB. Sid. 52 (– 54). ISBN 91-534-1452-7 
 11. ^ [a b c] Ryberg, Karl (1991). ”Färger som kulturella symbolbärare”. Levande färger. Västerås: ICA-förlaget AB. Sid. 26 – 29. ISBN 91-534-1452-7 
 12. ^ [a b] Ryberg, Karl (1991). ”Färg som tecken på makt och rikedom”. Levande färger. Västerås: ICA-förlaget AB. Sid. 23 (– 26). ISBN 91-534-1452-7 
 13. ^ [a b c d e] Ryberg, Karl (1991). ”Politiska färgsignaler”. Levande färger. Västerås: ICA-förlaget AB. Sid. 31 – 32. ISBN 91-534-1452-7 
 14. ^ [a b c d e f g] Ryberg, Karl (1991). ”Färg och heraldik”. Levande färger. Västerås: ICA-förlaget AB. Sid. (29) 30 – 31. ISBN 91-534-1452-7 
 15. ^ Ryberg, Karl (1991). ”Färger som ger snabba signaler”. Levande färger. Västerås: ICA-förlaget AB. Sid. 45 – 46. ISBN 91-534-1452-7 
 16. ^ [a b c d e f g h i] Ryberg, Karl (1991). ”Färgkodning blir allt vanligare”. Levande färger. Västerås: ICA-förlaget AB. Sid. 47 – 48 (49). ISBN 91-534-1452-7 
 17. ^ ”All About the Color BLUE”. Sensational COLOR. http://www.sensationalcolor.com/content/view/1055/144/. Läst 2 september 2007. 
 18. ^ Ryberg, Karl (1991). ”Blått är sobert och prestigefullt”. Levande färger. Västerås: ICA-förlaget AB. Sid. 52. ISBN 91-534-1452-7 
 19. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae] ”Color Meaning”. QSX Software Group. http://www.color-wheel-pro.com/color-meaning.html. Läst 28 augusti 2007. 
 20. ^ ”All About the Color YELLOW”. Sensational COLOR. http://www.sensationalcolor.com/content/view/1064/144/. Läst 2 september 2007. 
 21. ^ [a b c d e f g h i j] ”All About the Color ORANGE”. Sensational COLOR. http://www.sensationalcolor.com/content/view/1059/144/. Läst 2 september 2007. 
 22. ^ Crampton, William (1989). ”Holland och Belgien”. i Hemberg, Ulla & Nordlinder, Annika. FAKTA I NÄRBILD, FLAGGOR (fjärde tryckningen). Stockholm: BonnierCarlsen Förlag. Sid. 30. ISBN 91-638-3396-4 
 23. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r] ”All About the Color RED”. Sensational COLOR. http://www.sensationalcolor.com/content/view/1062/144/. Läst 2 september 2007. 
 24. ^ [a b c] Ryberg, Karl (1991). ”Liturgins färgvärld”. Levande färger. Västerås: ICA-förlaget AB. Sid. 32 – 33. ISBN 91-534-1452-7 
 25. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o] ”All About the Color PURPLE”. Sensational COLOR. http://www.sensationalcolor.com/content/view/1061/144/. Läst 2 september 2007. 
 26. ^ [a b c d e f g h] ”All About the Color BROWN”. Sensational COLOR. http://www.sensationalcolor.com/content/view/1056/144/. Läst 2 september 2007. 
 27. ^ [a b c d e f g h i] ”All About the Color WHITE”. Sensational COLOR. http://www.sensationalcolor.com/content/view/1063/144/. Läst 2 september 2007. 
 28. ^ [a b c d e f] ”All About the Color GRAY”. Sensational COLOR. http://www.sensationalcolor.com/content/view/1058/144/. Läst 2 september 2007. 
 29. ^ ”Color Symbolism and Color Meaning in The Bible (underrubrik: "Gray")”. http://www.ridingthebeast.com/articles/colors/. Läst 1 december 2007.