Purpur

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Purpur
Color icon purple.svg
— Färgkoordinater —
HTML-färgnamn Purple
RGB hexadecimalt #800080
RGBB (r, g, b) (128, 0, 128)
Den kemiska formeln för tyrisk purpur (C16H8Br2O2N2) är ett bromderivat av indigo, med 2 väteatomer utbytta mot 2 bromatomer.

Purpur är en rödviolett färg och ett färgämne, som kan erhållas ur en del tämligen små och oansenliga, i Medelhavet förekommande snäckor av släktena Murex och Purpura. Den skattades mycket högt under forntiden, och dess användning har under årtusenden varit förbehållen åt samhällets högst uppsatta. Så bar till exempel det gamla Roms dignitärer hedersbenämningen purpurati, och om "den rike mannen" i liknelsen heter det, att "han klädde sig i purpur och kostbart linne". (Luk 16:19) Ordet purpur kommer från latinets purpura som har sitt ursprung i forngrekiskans πορφύρα.

Purpurfärgning omtalas redan i Egyptens hieroglyfinskrifter, och genom kemisk undersökning av en gammalegyptisk mumiedräkt har konstaterats, att dess färg härrör av snäckpurpur. Hos Plinius[förtydliga] och andra romerska samt hos grekiska skriftställare finns noggranna uppgifter om purpurns framställande och användning. Av skalsamlingar, som hopat sig vid de gamla tillverkningsorterna i Grekland och Italien, vet man, att färgen bereddes företrädesvis av snäckan Murex brandaris, men även av två andra Murex- och två Purpuraarter.

Det sekret, som i mycket liten mängd avsöndras från en körtel i purpursnäckornas "mantel", är i sig självt gulgrått, men blir i ljuset först grönt, därpå blått och till sist rödviolett. Att det är ljuset enbart, som åstadkommer bildningen av färgämnet (ur ett i körtelsekretet befintligt "kromogen"), visades redan 1736 av fransmannen Duhamel. Det åtgår 12 000 snäckor av Murex brandaris för att framställa 1,4 g rent färgämne. En snäcka innehåller med andra ord ca 0,1 mg ren substans. Tyrisk purpur kartlades av den tyske kemisten Paul Friedländer 1909 som utvecklade en metod för att framställa ämnet på kemisk väg.

Purpurfärgen är, i motsats till många av de i forntiden använda färgämnena, synnerligen ljusäkta, vilken omständighet i förening med dess höga pris - en följd av den mycket sparsamma förekomsten - säkerligen väsentligt bidragit till purpurns stora anseende. I den romersk-katolska kyrkan är den purpurfärgade manteln förbehållen biskoparna.

Den ursprungliga purpurfärgen använd i Rom, tyrisk purpur är rödare än den färg som normalt kallas purpur. Under medeltiden kombinerades nämligen purpur med kungsblått till kunglig purpur.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]