Kärnkraft i Tyskland

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Kärnkraftverk i Tyskland

Kärnkraft i Tyskland står för cirka en fjärdedel av landets energiproduktion, men frågan om kärnkraftens vara eller icke vara har länge varit föremål för politisk debatt. 2002 beslutade den röd-gröna regeringen, med socialdemokraten Gerhard Schröder som förbundskansler, att alla landets kärnkraftverk skulle stängas ner senast 2021. I september 2010 förlängde dock Angela Merkels regering driftstiden för kärnkraftverken med i genomsnitt 12 år.

Frågan aktualiserades på nytt efter katastrofen i japanska Fukushima, i mars 2011, då en tsunami orsakade flera haveri med radioaktiva utsläpp och med tre härdsmältor. Koalitionsregeringen i Tyskland enades om att ta alla kärnkraftverk ur bruk senast år 2022, och åtta tillfälligt stoppade reaktorer stängdes med omedelbar verkan. Detta preliminära regeringsbeslut väntades formellt bekräftas den 6 juni 2011,[1] vilket också gjordes.[2]

Översikt[redigera | redigera wikitext]

I Tyskland driftsattes cirka 110 kärnkraftverk under perioden 1957-2004. Denna siffra inbegriper både kärnreaktorer för energiproduktion och forskningsreaktorer. Den första kärnreaktorn som driftsattes var en forskningsreaktor i Garching utanför München. Det första kärnkraftverket som levererade ström till elnätet var dock forskningsreaktorn Kahl, vid Großwelzheim i Bayern, 1962. Den senast startade kommersiella kärnreaktorn blev block 5 vid kärnkraftverket Greifswald 1989. Utbildningsreaktorn i Dresden blev 2004 den hittills sista startade.

Den 1 januari 1960 trädde "lagen om fredlig användning av kärnenergi och skydd mot dess risker" (Atomgesetz) i kraft. Sedan dess har den ändrats och kompletterats flera gånger och senast genom "avtalet mellan den federala regeringen och de allmännyttiga företagen" (Atomkonsens), från den 14 juni 2000 och dess innebörd är:

 • All användning av befintliga kärnkraftverk är tidsbegränsad.
 • Inga tillstånd ges för nybyggnation av nya kärnkraftverk.

Forskning runt kärnteknik står dock utanför avtalet. Konsensusavtalet "Kernenergie-Konsens-Vertrag" fastställer det tillåtna strömuttaget för varje kraftverk. I princip kan eventuell återstående kraftproduktion från äldre kraftverk endast i undantagsfall överföras till nyare. Om ett kärnkraftverk redan har genererat sin tillåtna strömmängd till elnätet, måste det stängas av. Arrangemangen gjordes enligt en lag för en ordnad avslutning av användandet av kärnenergi för kommersiell elproduktion, som trädde i kraft den 22 april 2002.[3]

Tysklands avveckling av kärnkraft (Atomausstieg) säger att de ursprungliga 19 kärnkraftverken ska stängas innan 2021. Två kärnkraftverk (Stade och Obrigheim) har redan lagts ner. Reaktor 2 i kärnkraftverket Neckarwestheim är tänkt att vara det sista som kopplas från elnätet. Av de 17 återstående kraftverken är 9 elproducerande reaktorer normalt kvar i drift efter att regeringen stoppade de 8 reaktorer som stod still, vid det senaste regeringsbeslutet från den 30 maj 2011. Vid detta tillfälle är också 8 forskningsreaktorer fortfarande i drift varav 5 utbildningsreaktorer.

Sedan 2009 planerade den svart-gula regeringskoalitionen en förlängning av driftstiden, vilken beslutades den 29 september 2010 av den då sittande regeringen. I genomsnitt skulle kärnkraftverken vara i drift tolv år längre, än vad den röd-gröna regeringen hade föreslagit. Den 8 december 2010 undertecknades lagen om driftsförlängning av förbundspresidenten Christian Wulff.

Flera SPD-ledda delstater lämnade in en konstitutionell protest emot förlängningen. Den 28 februari 2011 lämnade de federala delstaterna Berlin, Brandenburg, Bremen, Nordrhein-Westfalen och Rheinland-Pfalz in en formell protest emot förlängningen till författningsdomstolen.[4]

Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima, den 11 mars 2011, stängde förbundsregeringen tillfälligt av de sju äldsta kärnkraftverken den 14 mars 2011, inför ett kommande beslut i frågan.[5][6] De påverkade företagen var EnBW, E.ON och RWE. Den senare gruppen lämnade den 1 april 2011 i en stämningsansökan emot nedläggningen av kärnkraftverket Biblis till Hessens administrativa domstol. RWE:s stämningsansökan hävdade att ett moratorium saknade rättslig grund.[7]

Kärnkraftverk[redigera | redigera wikitext]

Listan avser alla kärnkraftverk och försöksanläggningar som är kopplade till det kommersiella elnätet.

 • De ljusröda markerade reaktorerna, är fortfarande i drift.
Namn/Ort
Symbol
Stat
Operatör
Brutto
effekt
i MW
Netto
effekt
i MW
Energi
till 2010
i TWh[8]
Kvar att
prod.
feb 2011
i TWh[9]
Bygg-
start
Drift
emot
elnätet
Plan.
stopp
2002[10]
Plan.[11]
stopp
2011[12]
Typ
Prod.
i %
kontra
plan.
stopp[13]
Isar/Ohu 2 KKI 2 BY E.ON &&&&&&&&&&&01485.&&&&&01 485 &&&&&&&&&&&01410.&&&&&01 410 244,9 103,773 820915 880409 2021-08-272021 2022 PWR 91,9 %
Brokdorf KBR SH E.ON &&&&&&&&&&&01480.&&&&&01 480 &&&&&&&&&&&01410.&&&&&01 410 254,3 93,048 760101 861222 2022-06-26 2022 2021 PWR 87,3 %
Philippsburg 2 KKP 2 BW EnBW &&&&&&&&&&&01468.&&&&&01 468 &&&&&&&&&&&01402.&&&&&01 402 269,8 79,474 770707 850418 2019-10-14 2019 2021 PWR 86,8 %
Grohnde KWG NI E.ON &&&&&&&&&&&01430.&&&&&01 430 &&&&&&&&&&&01360.&&&&&01 360 278,7 80,647 760601 850201 2019 2021 PWR 90,4 %
Unterweser* KKU NI E.ON &&&&&&&&&&&01410.&&&&&01 410 &&&&&&&&&&&01345.&&&&&01 345 287,4 12,607 720701 790906 2013-03-09 2013 2011 PWR 82,4 %
Krümmel* KKK SH Vattenfall &&&&&&&&&&&01402.&&&&&01 402 &&&&&&&&&&&01346.&&&&&01 346 201,7 88,245 740405 840328 2021-06-022021 2011 BWR 69,1 %
Emsland KKE NI RWE &&&&&&&&&&&01400.&&&&&01 400 &&&&&&&&&&&01329.&&&&&01 329 242,5 108,120 820810 880620 2022-02-05 2022 2022 PWR 91,7 %
Neckarwestheim 2 GKN 2 BW EnBW &&&&&&&&&&&01400.&&&&&01 400 &&&&&&&&&&&01310.&&&&&01 310 226,2 119,580 821109 890415 2023-04-142023 2022 PWR 93,6 %
Grafenrheinfeld KKG BY E.ON &&&&&&&&&&&01345.&&&&&01 345 &&&&&&&&&&&01275.&&&&&01 275 273,4 40,933 750101 820617 2015-10-202015 2021 PWR 88,4 %
Gundremmingen C KGG C BY RWE &&&&&&&&&&&01344.&&&&&01 344 &&&&&&&&&&&01288.&&&&&01 288 237,5 57,558 760720 850118 2018-11-122018 2021 BWR 86,4 %
Gundremmingen B KGG B BY RWE &&&&&&&&&&&01344.&&&&&01 344 &&&&&&&&&&&01284.&&&&&01 284 246,1 49,264 760720 840719 2017-01-282017 2021 BWR 89,7 %
Mülheim-Kärlich KMK RP RWE &&&&&&&&&&&01302.&&&&&01 302 &&&&&&&&&&&01219.&&&&&01 219 10,3 99,150 750115 871001 1988-09-091988 PWR 31,6 %
Biblis B* KWB B HE RWE &&&&&&&&&&&01300.&&&&&01 300 &&&&&&&&&&&01240.&&&&&01 240 245,7 8,551 720201 770131 2011-11-242011 2011 PWR 73,5 %
Biblis A* KWB A HE RWE &&&&&&&&&&&01225.&&&&&01 225 &&&&&&&&&&&01167.&&&&&01 167 230,7 3,468 700101 750226 2011-01-142011 2011 PWR 68,0 %
Philippsburg 1* KKP 1 BW EnBW &&&&&&&&&&&&0926.&&&&&0926 &&&&&&&&&&&&0890.&&&&&0890 186,1 9,227 701001 800326 2013-04-042013 2011 BWR 79,7 %
Isar/Ohu 1* KKI 1 BY E.ON &&&&&&&&&&&&0912.&&&&&0912 &&&&&&&&&&&&0878.&&&&&0878 196,7 2,932 720501 790321 2012-02-222012 2011 BWR 83,2 %
Neckarwestheim 1* GKN 1 BW EnBW &&&&&&&&&&&&0840.&&&&&0840 &&&&&&&&&&&&0785.&&&&&0785 185,4 0,000 720201 761201 2011-01-102011 2011 PWR 84,2 %
Brunsbüttel* KKB SH Vattenfall &&&&&&&&&&&&0806.&&&&&0806 &&&&&&&&&&&&0771.&&&&&0771 120,4 11,000 700415 770209 2013-06-302013 2011 BWR 58,0 %
Stade KKS NI E.ON &&&&&&&&&&&&0672.&&&&&0672 &&&&&&&&&&&&0640.&&&&&0640 145,9 671201 720519 2003-11-142003 PWR 85,1 %
Würgassen KWW NW E.ON &&&&&&&&&&&&0670.&&&&&0670 &&&&&&&&&&&&0640.&&&&&0640 69,7 680126 751111 1994-08-261994 BWR 58,7 %
Greifswald 1 KGR 1 MV &&&&&&&&&&&&0440.&&&&&0440 &&&&&&&&&&&&0408.&&&&&0408 35,5 700301 740712 1990-12-181990 VVER
Greifswald 2 KGR 2 MV &&&&&&&&&&&&0440.&&&&&0440 &&&&&&&&&&&&0408.&&&&&0408 36,6 700301 750416 1990-02-141990 VVER
Greifswald 3 KGR 3 MV &&&&&&&&&&&&0440.&&&&&0440 &&&&&&&&&&&&0408.&&&&&0408 33,3 720401 780501 1990-02-281990 VVER
Greifswald 4 KGR 4 MV &&&&&&&&&&&&0440.&&&&&0440 &&&&&&&&&&&&0408.&&&&&0408 28,9 720401 791101 1990-06-021990 VVER
Greifswald 5 KGR 5 MV &&&&&&&&&&&&0440.&&&&&0440 &&&&&&&&&&&&0408.&&&&&0408 - 761201 891124 1989-11-241989 VVER
Obrigheim KWO BW EnBW &&&&&&&&&&&&0357.&&&&&0357 &&&&&&&&&&&&0340.&&&&&0340 86,8 650315 690401 2005-05-112005 PWR 83,6 %
Hamm-Uentrop THTR NW &&&&&&&&&&&&0308.&&&&&0308 &&&&&&&&&&&&0296.&&&&&0296 2,8 710501 870601 1988-04-291988 PBR 22,0 %
Lingen KWL NI VEW / RWE &&&&&&&&&&&&0268.&&&&&0268 &&&&&&&&&&&&0183.&&&&&0183 9,1 641001 681001 1977-01-051977 BWR 37,5 %
Gundremmingen A KGG A BY &&&&&&&&&&&&0250.&&&&&0250 &&&&&&&&&&&&0237.&&&&&0237 13,8 621212 670412 1977-01-131977 BWR 54,5 %
Niederaichbach KKN BY &&&&&&&&&&&&0106.&&&&&0106 &&&&&&&&&&&&0100.&&&&&0100 0,015 660601 730101 1974-07-311974 HWCR
Rheinsberg KKR BB &&&&&&&&&&&&&070.&&&&&070 &&&&&&&&&&&&&062.&&&&&062 9,0 600101 661011 1990-06-011990 VVER
Karlsruhe MZFR BW &&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057 &&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052 5,7 611201 661219 1984-05-031984 PWR
Großwelzheim HDR BY &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 0,006 650101 700802 1971-04-201971 BWR
Karlsruhe I KNK I BW &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 0,5 660501 740221 1974-09-011974 FBR
Karlsruhe II KNK II BW &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 0,5 740901 790303 1991-08-231991 FBR
Kahl VAK BY &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 2,2 580701 620201 1985-11-251985 BWR
Jülich AVR NW &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 1,7 610801 690519 1988-12-311988 PBR

*Kärnkraftverken Unterweser, Krümmel, Biblis A och B, Phillipsburg 1, Isar 1, Neckarwestheim 1 och Brunsbüttel var på grund av upphävandet av livslängsförlängningen eller underhållsarbeten inte i drift vid det senaste regeringsbeslutet från den 30 maj.[14] Detta påverkade regeringsbeslutet att ge just dessa 8 reaktorer en permanent stängning med omedelbar verkan. [15][16]

Reaktortyper[redigera | redigera wikitext]

Reaktorkärna vid en Pool-reaktor
 • PWR: tryckvattenreaktor, där vattnet i primärkretsen, som används som kylmedel, är trycksatt.
 • BWR: en kokvattenreaktor använder reaktorns förångade kylvatten till att direkt driva en turbin.
 • Zero power critical: en reaktor med mycket låg termisk effekt, som används för utbildning och forskning. Denna reaktortyp har i själva verket, på grund av den låga prestandan, ingen ingen ökande kärntemperatur (behöver inte kylsystem för värmeavledning).
 • TRIGA: en forskningsreaktor av pooltyp, i vilken säkerheten garanteras genom naturlagar och inte av tekniska system/åtgärder.
 • HDR, Hetångreaktor: en nukleär kokvattenreaktor med integrerad överhettning.
 • Homogen: en reaktor i vilket det klyvbara ämnet är blandat med en moderator och ett kylmedel.
 • HTR: en högtemperatursreaktor, där den höga reaktortemperaturen kyls med en inert gas (helium) som direkt eller indirekt via värmeväxlare kan driva en turbin. Bränslet består av en bädd med kulor med inneslutet kärnbränsle, bakom flera yttre skikt med olika funktion.
 • HWR: en reaktortyp som använder tungt vatten som kylmedel och moderator.
 • HWCR: en tungvatten-reaktor med CO2-kylda tryckrör.
 • MTR: en materialtest-reaktor med en mycket kompakt reaktorkärna, för att uppnå ett högre neutronflöde via en högre densitet.
 • Pool: bränsleelementen är nedsänkta i en öppen bassäng, för att underlätta forskningsinsatser.
 • FBR: i en bridreaktor sker fissionen med snabba (obromsade) neutroner.

Forskningsreaktorer[redigera | redigera wikitext]

Kärnreaktorer som inte är avsedda för egentlig elproduktion kallas forskningsreaktorer. Forskningsområden kan exempelvis vara orienterade runt reaktorkärnor, kärnbränslen och material. Följande lista beskriver etablerade forskningsanläggningar.

 • Reaktorer märkta med ljusröd bakgrundsfärg är i drift.
Namn/Ort Namnkod
Operatör
Stat
Drevs
från
Drevs
till
Effekt
i Watt
Reaktortyp
Münchens forskningsreaktor FRM TU München BY 571031 000728 4 MW Poolreaktor/MTR
Rossendorfer forskningsreaktor RFR FZ Rossendorf SN 571216 910627 10 MW LWR
Forskningsreaktor Frankfurt-1 FRF-1 Uni Frankfurt HE 580110 680319 50 kW homogen (L)/L-54 (L)
Berlins experimentreaktor-1 BER I HZB BE 580724 1972 50 kW homogen (L)/L-54 (L)
Geesthacht forskningsreaktor-1 FRG-1 GKSS SH 581023 100628 5 MW Poolreaktor/MTR
Siemens Argonaut-reaktor SAR TU München BY 590623 681031 1 kW Argonaut
AEG-testreaktor PR-10 Kraftwerk Union BY 610127 1976 180 Watt Argonaut
Forskningssreaktor 2 FR-2 KIT BW 610307 811221 44 MW HWR
Forskningsreaktor Jülich-1 (MERLIN) FRJ-1 FZ Jülich NW 620223 850322 10 MW Poolreaktor/MTR
Siemens undervisningsreaktor i München SUR-M TU München BY 620228 810810 0,1 Watt homogen (S)/SUR-100
Forskningsreaktor Jülich 2 (DIDO) FRJ-2 FZ Jülich NW 621114 060502 23 MW Tank/HWR
Rossendorfer Ringzonenreaktor RRR FZ Rossendorf SN 621216 910925 1 kW Argonaut
Snabb termisk argonautreaktor Karlsruhe STARK FZ Karlsruhe BW 630111 760300 10 Watt Argonaut
Forskningsreaktor Geesthacht-2 FRG-2 GKSS SH 630316 930128 15 MW Poolreaktor/MTR
Siemens undervisningsreaktor i Berlin SUR-B TU Berlin BE 630726 071015 0,1 Watt homogen (S)/Zero power critical/SUR-100
Siemens undervisningsreaktor i Darmstadt SUR-DA TU Darmstadt HE 630923 850222 0,1 Watt homogen (S)/Zero power critical/SUR-100
Anläggning för Zero power critical ANEX GKSS SH 640519 750205 100 Watt Zero power critical
Siemens undervisningsreaktor i Stuttgart SUR-S Uni Stuttgart BW 640824 0,1 Watt homogen (S)/Zero power critical/SUR-100
Siemens undervisningsreaktor i Hamburg SUR-HH FH Hamburg HH 650115 920800 0,1 Watt homogen (S)/Zero power critical/SUR-100
Forskningsreaktorn i Mainz FRMZ JGU RP 650803 100 kW Poolreaktor/TRIGA-II
Siemens undervisningsreaktor i Aachen SUR-AA RWTH Aachen NW 650922 2008 0,1 Watt homogen (S)/Zero power critical/SUR-100
Siemens undervisningsreaktor i Ulm SUR-U Hochschule Ulm BW 651201 0,1 Watt homogen (S)/Zero power critical/SUR-100
Siemens undervisningsreaktor i Kiel SUR-KI FH Kiel SH 660329 971211 0,1 Watt homogen (S)/Zero power critical/SUR-100
Siemens undervisningsreaktor i Karlsruhe SUR-KA FZ Karlsruhe BW 660307 960900 0,1 Watt homogen (S)/Zero power critical/SUR-100
Forskningsreaktor TRIGA Heidelberg-I TRIGA HD I DKFZ BW 660826 770331 250 kW Poolreaktor/TRIGA-I
Snabb Zero power critical, Karlsruhe SNEAK FZ Karlsruhe BW 661215 851199 1 kW homogen
Förbränningsmätning ADIBKA FZ Jülich NW 670318 721030 100 Watt homogen/L77 A
AEG-Zero power critical TKA Kraftwerk Union BY 670623 1973 100 Watt Tank/Zero power critical
Forsknings- och mätreaktor Braunschweig FMRB PTB NI 671003 951219 1 MW Poolreaktor/MTR
Siemens undervisningreaktor i Bremen SUR-HB Hochschule Bremen HB 671010 930617 0,1 Watt homogen (S)/Zero power critical/SUR-100
Atomfartyget Otto Hahn OH GKSS SH 680826 790322 38 MW PWR/Skeppsreaktor
Anordnung för kritiska experiment RAKE FZ Rossendorf SN 691003 911126 10 Watt Tank/Zero power critical
Kritiska experiment, Jülich KEITER FZ Jülich NW 710615 1982 1 Watt Zero power critical
Siemens undervisningreaktor i Hannover SUR-H Uni Hannover NI 711209 0,1 Watt homogen (S)/Zero power critical/SUR-100
Forskningsreaktorn Neuherberg FRN GSF BY 720823 821216 1 MW Poolreaktor/TRIGA-III
Hannovers forskningsreaktor FRH MH Hannover NI 730131 961218 250 kW Poolreaktor/TRIGA-I
Siemens undervisningreaktor i Furtwangen SUR-FW HFU BW 730628 0,1 Watt homogen (S)/Zero power critical/SUR-100
Kritisk anordning KAHTER FZ Jülich NW 730702 840203 100 Watt Zero power critical
Berlins experimentreaktor-II BER II HZB BE 731209 10 MW Poolreaktor/MTR
Forskningsreaktor TRIGA Heidelberg-II TRIGA HD II DKFZ BW 780228 991130 250 kW Poolreaktor/TRIGA-I
Utbildningsreaktor Dresden-1 AKR-1[17] TU Dresden SN 780728 040300 2 Watt homogen/Zero power critical/SUR-100
Zittauer lär- och forskningsreaktor ZLFR Hochschule Zittau SN 790525 050324 10 Watt HWR
Forskningsreaktor München II FRM II TU München BY 040302 20 MW Poolreaktor/HWR
Utbildningsreaktor Dresden-2 AKR-2 TU Dresden SN 050322 2 Watt homogen/Zero power critical/SUR-100
Forskningsreaktor Frankfurt-2 FRF-2 Uni Frankfurt HE aldrig 1 MW Poolreaktor/TRIGA

Stand: August 2010, Källor: Bundesanstalt für Strahlenschutz, Informationskreis KernEnergie

Dessutom byggdes under andra världskriget, i det tyska uranprojektet, en serie experimentella reaktorer som dock inte alla var kritiska (prompt critical). Den sista av dessa var forskningsreaktorn Haigerloch, en tungvattenreaktor som byggdes av Kaiser Wilhelm-institutet för fysik i mars/april 1945 i en stenkällare i staden Haigerloch i Baden-Württemberg.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Tyskland avvecklar alla sina kärnkraftverk”. Sveriges Radio. 30 maj 2011. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4529922. Läst 31 maj 2011. 
 2. ^ regeringsbeslutet bekräftades 110606, från tagesschau.de
 3. ^ Gesetzestext, PDF, 9 Seiten
 4. ^ Spiegel: SPD und Grüne reichen Verfassungsklage ein
 5. ^ faz.net, från den 15 mars 2011: „Merkels Atom-Moratorium: Sieben Kernkraftwerke gehen vorerst vom Netz.“
 6. ^ http://www.stern.de/politik/deutschland/atom-moratorium-der-bundesregierung-so-riskant-sind-die-alten-reaktoren-1663883.html stern.de: "Atom-Moratorium der Bundesregierung: So riskant sind die alten Reaktoren", från den 15 mars 2011
 7. ^ vgl. Atom-Moratorium: RWE klagt gegen Biblis-Abschaltung bei focus.de, 1. April 2011 (aufgerufen am 1. April 2011).
 8. ^ Nettoström i TWh - Netto-Stromerzeugung in Milliarden Kilowattstunden seit der Inbetriebnahme bis Ende Dezember 2010 oder bis zur Abschaltung. Datenquelle: IAEO - Power Reactor Information System
 9. ^ Bundesamt für Strahlenschutz: Erzeugte Elektrizitätsmengen (netto) der deutschen Kernkraftwerke, Übertragung von Produktionsrechten und Erfassung der Reststrommengen
 10. ^ aktuelle Reststrommengen und prognostizierte Abschaltung
 11. ^ Spitzentreffen der Koalition zum Atomausstieg
 12. ^ Regierung beschließt Atomausstieg
 13. ^ Datenquelle: IAEO - Power Reactor Information System, Stand: Ende Dezember 2010
 14. ^ tagesschau.de: Acht deutsche AKW vorerst außer Betrieb
 15. ^ tagesschau.de: Spitzentreffen der Koalition zum Atomausstieg
 16. ^ handelsblatt.com: Termin für Atomausstieg steht fest
 17. ^ AKR-1 - Der Ausbildungskernreaktor wurde 2004 zum AKR-2 umgebaut.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]