Kategoridiskussion:Svenska efternamn

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vad skall efternamnsartiklar heta?[redigera wikitext]

Frågan debatterades nyligen på Diskussion:Nathan Söderblom#Omdirigering. Diskussionen startades av ett IP-nummer. De övriga som deltog var

Dessaom uppfattade jag företrädde en mening samt

som företrädde en annan. Frågan var om artikelnamnet Söderblom skulle vara namnet på grensidan för efternamnet eller en omdirigering till Nathan Söderblom, som var det ursprungliga och som Tostarpadius förespråkade. Flyttningen av efternamnsartikeln till Söderblom gjordes av Rex Sueciæ, och föranledde protest från Tostarpadius, men fick instämmanden av Esquilo och FBQ, dom tidigare inte yttrat sig. Jag uppfattade att det var konsensus om denna flyttning och har gått igenom andra artiklar i "Kategori:Svenska efternamn" för att se om andra liknande flyttningar kan vara befogade. Några sådana flyttningar har också utförts.

Jag har följande namn på min lista:

Listan är inte komplett. Jag har inte tagit med efternamn som Björk, där den vanliga meningen av ordet har prioritet. Samtliga namn på listan har en artikel med efternamnet efterföljt av "(olika betydelser)", "(efternamn)" eller liknande. Frågan blir då om de personer eller företeelser som är nämnda skall lankas till direkt från efternamnet.

Jag menar att vissa fall är självklara, t.ex. Tegnér och Strindberg. Jag menar vidare att Christopher Isac Heurlin är betydligt mindre känd än Nathan Söderblom och därför inte bör länkas direkt från efternamnet. I andra fall är jag tveksam. Men det skulle vara intressant att höra andras mening. Roufu (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 15.48 (CEST)

Håller med flera personer i den tidigare diskussionen om att huvudregeln bör vara att efternamn är grensidor. Bara i extremt tydliga fall bör en enda person ha företräde till många personers efternamn. Samma princip som för andra grensidor -- det ska mycket till för att en betydelse ska ses som huvudbetydelse. Rent praktiskt kan sidvisningsstatistik vara till ledning, med hänsyn tagen till den statistikfördel det ger att "äga" uppslagsordet. Lsj (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 16.56 (CEST)
Jag kan acceptera Nelson, Mozart, Strindberg och Tegnér men inte de andra. /ℇsquilo 24 augusti 2015 kl. 17.04 (CEST)
Mycket intressant! Vi måste nog inse att svwiki växer och att vi allt oftare får gå till förgreningssidor som kanske i sin tur, i likhet med enwiki, fördelar sig till förnam, efternamn, orter, m.m. Rex Sueciæ (disk) 24 augusti 2015 kl. 17.05 (CEST)
Som ℇsquilo + Alströmer, Grimberg och Wagner. Rex Sueciæ (disk) 24 augusti 2015 kl. 17.08 (CEST)
Ja, Wagner också. Kanske Alströmer också. Honom ser jag som ett gränsfall. /ℇsquilo 24 augusti 2015 kl. 17.23 (CEST)
(Redigeringskonflikt) Till denna kungliga lista fogar jag Franzén, Schartau och Schönberg, samt, med mindre grad av självklarhet, Böttiger och Heurlin. Tostarpadius (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 17.25 (CEST)
Som ointresserad av gamla döingar kanske jag kan kontrastera något. De som förvånar mig är: Lilja (blomma), Nord (väderstreck), Nelson (Mandela/förnamn) och Tegnér (Tomas). Inom parenteserna vad jag hade förväntat mig. De jag tycker är självklara (som de är nu) är Alströmer, Kennedy, Lagerblad, Landström, Mozart, Schartau, Strindberg och Wallenius. Övriga har jag ingen aning om. Är det bara två olika tycker jag topplänkar är bra men med namn blir det ju fort många fler och då tycker jag man ska vara generös mot förgreningarna. Om det är en stavningsvariant som stämmer precis på just en betydelse kan man också vara generös där i stället för att omdirigera (Till exempel Wallenius som gren eftersom huvudordet är Walleniusrederierna). --افيراتير (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 17.26 (CEST)
Schartau ska absolut gå till omdirigeringen. Idag är nog Frans mer känd än Henric. /ℇsquilo 24 augusti 2015 kl. 17.31 (CEST)
Absolut inte. Möjligen i Stockholm, men inte i södra Sverige. Henric har aktualiserats genom statyn i Lund. Vem är Tomas Tegnér? Menar Du möjligen Tengby? Tostarpadius (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 17.34 (CEST)
Oups, tack. Så klart. Är som sagt ointresserad av namn på folk... (även levande uppenbarligen). Och håller med om Schartau, har aldrig hört talas om någon av de olika Fransarna. --افيراتير (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 17.37 (CEST)
Som RS + Schartau och Schiller. /Annika (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 17.53 (CEST)
Ja, Schiller glömde jag. Även Wallin ser jag som tämligen givet. Tostarpadius (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 18.03 (CEST)
Som RS. Kennedy uppfattar jag t.ex. inte som självklar (väldigt kända bröder, klan, flygplats, JFK var inte president särskilt länge). Georg August Wallin var en känd orientalist. Prematureburial (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 18.06 (CEST)
Ja, i Finland är kanske inte ärkebiskopen och psalmförfattaren med mera (honom som Tegnér kallade den "första stämman i den vittra ringen, du skald som få, du talare som ingen") lika självklar. Tostarpadius (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 18.11 (CEST)
(Redigeringskonflikt) Ingen Heurlin bör ha företräde till namnet, de har alla sidvisningsstatistik i samma storleksordning, och den som har flest är inte Christopher Isac utan Dagmar. Instämmer med Prematureburial om att Kennedy inte heller är given. Skillnaden är inte avgrundsdjup i kändhet mellan Kennedybröderna. Men eftersom de är kända just som släkt, kunde släkten som helhet ha företräde till uppslagsordet. Lsj (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 18.14 (CEST)
Att Dagmar får flest träffar torde vara ett utslag av recentism. Tostarpadius (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 18.22 (CEST)
Gällande Wallin kan man dessutom tänka sig att G.A. Wallin kan vara den mest betydande personen någonsin som har kommit från Åland. Prematureburial (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 18.17 (CEST)
I det fallet måste jag bekänna min egen okunnighet. Jag hade aldrig hört talas om honom förrän jag skrev hans artikel på danskspråkiga Wikipedia. Tostarpadius (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 18.22 (CEST)
Jag är rätt övertygad om att åläningarna inte håller med dig. De skulle nog hävda att Gustaf Erikson tar den platsen. /ℇsquilo 24 augusti 2015 kl. 18.30 (CEST)
Jo, Erikson är säkert av större lokal betydelse där. Tostarpadius har visserligen inte (ännu?) skrivit en artikel om honom på dawp. Prematureburial (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 18.55 (CEST)
Jag tycker som flera andra att efternamn per default skall leda till en förgreningssida med efternamnet eller släkten. För att en individ skall ha förtur via en omdirigering måste det vara någon som oftast omtalas med bara efternamnet, som Picasso, Mozart eller Shakespeare. Tyvärr finns det ingen kanon att gå efter utan det kan bara lösas från fall till fall. Det blir en massa gränsfall där den som tycker ihärdigast förmodligen vinner diskussionen. Diskussionerna bör kanske inskränkas till att handla om personer som omnämns utförligt i högstadiets läroböcker, om man skall försöka hitta någon sorts princip. Några andra förslag till principer som kan stå över tyckande? /Ascilto (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 21.48 (CEST)
Ska enskilda personer äga namnet bör det vara solklara fall, likt Asciltos exempel, inte några gränsfall som Heurlin. / Pontuz (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 22.24 (CEST)

Utökad lista[redigera wikitext]

Tillbaka från resa skall jag försöka ge min syn på exemplen: FBQ (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 11.53 (CEST)
 • Alströmer - nu Jonas Alströmer - Är tveksam till omdirigeringen, Alströmer (adelsätt) känns som en lika rimligare träff. Jonas har haft flera kända släktingar som brukar finnas med i de flesta större uppslag, NE har tre av hans söner som egna artiklar, i Svensk uppslagsbok ytterligare några barnbarn och andra släktingar. Är det verkligen säkert att majoriteten av de som söker vill till just Jonas?
Håller med om att släkten skall ha företräde i enlighet med diskussion ovan under "Heurlin" och nedan under "Andra". (Fortsatt diskussion bör föras under "Andra".) /Ascilto (diskussion) 30 augusti 2015 kl. 12.44 (CEST)
Nu är Alströmer en förgreningssida. /Ascilto (diskussion) 1 september 2015 kl. 17.11 (CEST)
 • Böttiger -flyttad, tidigare Carl Wilhelm Böttiger - Ok
 • Dahl - flyttad, tidigare = Anders Dahl - Ok
 • Ekholm - nu medeltida slottsruin - Borde egentligen vara en grensida, men inga andra platser har ännu artikel och bara Ekholm i Nagu nämns än så länge. OK så länge
 • Evander - nu person i romersk mytologi - Ok
 • Francke - flyttad, tidigare August Hermann Francke - Ok
 • Franzén - nu Franz Michael Franzén - Tycker nog helst att den borde vara grensida. Franz Michael Franzén är nog otvetydigt den mest berömda med namnet, åtminstone för alla över 40 med godkänt svenskabetyg från gymnasiet, men det finns mängder med Franzén och flera släkter. Grensida känns ändå rimligare
 • Gerland - nu fransk kommun, 410 invånare - Ok
 • Grimberg -nu Carl Grimberg - Här är jag tveksam. Jag ser inte Grimberg som mer känd än Fryxell och Starbäck. I historisk betydelse är nog Styffe viktigare (jag ser att det också är en omdirigering). Här handlar det ju snarare om att det är ovanliga efternamn. Moberg är ju en grensida även om Vilhelm Moberg får ses som en ännu mycket mer känd historieboksförfattare som också verkat inom andra områden. Vilket som kan nog vara bra.
 • Grundström - flyttad, tidigare Per Grundström - Ok
 • Grünewald - nu tysk kommun, 555 invånare - Här kan jag egentligen inte avgöra, men tyskspråkiga wikipedia som borde kunna bedöma relevansen bättre för de tyska orterna har denna först. Orter som heter Grünewald bör ha företräde framför personer som heter det i efternamn.
 • Hagen - nu tysk stad - Ok
 • Hammarsten - nu Knacksten - Skulle möjligen vara grensida
 • Heurlin - nu Christopher Isac Heurlin, inte flyttad efter protest från Tostarpadius - Tveksam. Christopher Isac är otvetydligt den mest berömde Heurlin. Men tillräckligt för att man skall säga att efternamnet huvudsakligen syftar på honom? Tycker nog att det finns andra mer tydliga
 • Hildebrand - nu person i tyska hjältesagor - Ok
 • Jung - nu tätort i Västergötland - Ok, möjligen grensida för andra orter
 • Kennedy - nu John F.Kennedy - Kan nog tycka att POMMF vore att uppslagsordet gick till en släktsida, med tanke på att tämligen många i Kennedyfamiljen är berömda politiker, bortsett från presidenten
 • Kronberg - nu tysk stad - Ok
 • Lagerblad - nu Lager (växt) - OK
 • Landström - nu elektricitet till fartyg vid kaj - Ok
 • Lilja -nu medeltida diktverk - Kanske i första han en grensida
 • Lindfors - nu småort i Karlstad kommun - Borde egentligen vara grensida, men övriga orter saknar artiklar så det kan vänta
 • Ling - nu Pehr Henrik Ling - Som flera ovan Pehr Henrik Ling får nog ses som den mest berömda av släkten, men räcker det, det finns många Ling. Tycker en grensida vore att föredra.
 • Loberg -nu sommarstugby (för liten för småort) - Borde vara en grensida med övriga orter när de får artiklar
 • Lundegård - nu camping och stugby - Borde vara en grensida med övriga orter när de får artiklar
 • Mozart -nu Wolfgang Amadeus Mozart - Känns tillräckligt berömd för att ha direktlänk från efternamnet
 • Nelson - nu Horatio Nelson - Visserligen tveklöst den mest berömde militäre hjälten i Storbritanniens historia. Men Nelson är också ett förnamn och det finns gott om orter med namnet, en grensida som på engelskspråkiga wikipedia vore att föredra.
 • Nord - nu franskt departement - Grensida vore bättre
 • Rangström - nu Ture Rangström - Visserligen tämligen ovanligt efternamn, och Ture Rangström torde vara den klart mest kände, men är det så att majoriteten som söker enbart på efternamnet verkligen vill till hans sida? Grensida vore enligt min mening bättre förslag.
 • Schartau -nu Henric Schartau - Tveksam. Ser nog Henric Schartau som den mest berömda bäraren av namnet. Likafullt vore kanske en grensida bättre
 • Schiller - nu Friedrich Schiller - Ännu mer osäker Schiller och Herder (en annan som har omdirigering utan att nämnas här) ansågs under 1800- och början av 1900-talet större än Shakespeare (en annan omdirigering). Frågan är - skall man hjälpa den som i en text från början av 1900-talet hittar namnet där det omnämnts så att läsaren förutsatte förstå vem som åsyftades även om det inte hade det minsta med litteratur att göra att hitta rätt, eller enbart basera sig på hur kända namnen är idag. Skapar man en grensida bör den då vara utformad på ett sätt som hjälper läsaren av den äldre texten att hitta rätt, annars kan jag stödja en fortsatt omdirigering.
 • Scholander - nu Fredrik Wilhelm Scholander - Osäker - här ser jag Fredrik Wilhelm Scholander som vida mer kända än de övriga Scholander som nu har artiklar, och kan nog stödja en fortsatt omdirigering av det skälet
 • Schönberg - nu Arnold Schönberg - Också den mest kände, men här finns ju dessutom en ort med namnet - skulle föredra grensida
 • Sjöborg - nu militär förening - Grensida, finns flera orter med namnet, men kan kanske vänta
 • Sjöstrand - nu tveksam förgreningssida - Ja, en tveksam grensida. Å andra sidan kunde gärna en grensida ligga kvar men göras om, det finns flera orter med namnet
 • Storck -nu tysk tillverkare av konfekt. Tveksam. Engelskspråkiga wikipeda har omdirigering men tyskspråkiga grensida. Skulle nog föredra grensida
 • Strindberg -nu August Strindberg - Ok
 • söderblom -flyttad, tidigare Nathan Söderblom - Ok
 • Söderström - nu vattendrag i centrala Stockholm - Ok
 • Tegnér -nu Esaias Tegnér - Tveksam. Någon Tomas finns möjligen inte men Alice Tegnér är ju tämligen välkänd, även om det inte är i nivå, i övrigt är det ju åtminstone fyra till som NE anser tillräckligt viktiga för att ha med. En grensida
 • Unger - nu Franz Unger - Ser jag som olämplig omdirigering. Han saknas helt i NE som i stället har med Gunnar Unger (tidningsman). Gör om till grensida.
 • Wagner - nu Richard Wagner - Ok
 • Waldenström - nu P P Waldenström - Tveksam, P P Waldenström är visserligen den mest kände, som grundare av vad som länge var Sverige största kyrka näst efter Svenska kyrkan. Men NE har alla fall ytterligare tre namn, och
 • Wallenius -nu Walleniusrederierna - ändra till grensida
 • Wallin- Johan Olof Wallin - samma här, J O Wallin otvetydligt stort namn, men många bärare och det känns knappast säkert att majoriteten som enbart söker på efternamnet i första hand vill till hans artikel
 • Wennerberg - nu Gunnar Wennerberg - se ovan
 • Wistrand - nu Wistrand advokatbyrå - ändra till grensida

FBQ (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 11.53 (CEST)

Ny diskussionslista[redigera wikitext]

Jag tillåter mig att redigera i min egen lista. Jag ser att även andra har rättat i den, Jag börjar nu på en ny lista där namnen är sorterade. Det är meningen att kommentarer kan läggas in under namnen

Kommersiella företag[redigera wikitext]

 • Lundegård, campingplats
 • Storck, tysk godisfabrik
 • Wallenius, rederi
 • Wistrand, advokatbyrå

Jag menar att ingen av dessa förtjänar den nuvarande platsen. Roufu (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 19.54 (CEST)

Instämmer. /Annika (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 20.48 (CEST)
Så gör även jag. Tostarpadius (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 21.36 (CEST)
Jag håller egentligen inte med om Wallenius, men eftersom den sidan ligger under ett annat ord går gren före omdirigeringen. --افيراتير (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 22.38 (CEST)
Det kriteriet direktdiskvalifersr alla utom Storck, som emellertid heter August Storck på tyska och engelska. Roufu (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 06.28 (CEST)

Samtliga flyttade. Roufu (diskussion) 29 augusti 2015 kl. 14.46 (CEST)

Orter[redigera wikitext]

 • Ekholm flyttad
 • Gerland -inte kontroversiell enligt Tostarpadius, kflyttad
 • Grünewald flyttad
 • Hagen
 • Kronberg
 • Loberg, stugbebyggelse,flyttad
 • Lindfors - flytt påbörjad, länkar kvar att göra Roufu (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 19.54 (CEST)
 • Norberg - skall inte flyttas. Svensk kommun och centralort i kommunen Roufu (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 19.54 (CEST)
 • Nord - flytt påbörjad av Roufu. Behöver hjälp med lankarna.

Andra icke-personer[redigera wikitext]

 • Hammarsten. Ordet är en omdirigering till Knacksten, bör i stället länkas till från förgreningssidan. Flyttad Roufu (diskussion) 29 augusti 2015 kl. 15.03 (CEST)
 • Lagerblad. Ordet är en omdirigering till en växt, somr i stället bör länkas till från förgreningssidan. Roufu.
 • Landström. Jag visste vad detta var men menar att förgreningssidan bör ha prioritet.Roufu.
 • Sjöborg, "navalakademisk förening", sällskapsklubb för officerare, bör inte ha prioritet på namnet utan länkas till från förgrenngssidan. Flyttad Roufu (diskussion) 29 augusti 2015 kl. 15.03 (CEST)

Håller med Roufu i de fyra fallen./Annika (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 20.50 (CEST)

Så gör även jag. Tostarpadius (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 21.35 (CEST)

Litterära namn och mytiska gestalter[redigera wikitext]

 • Evander, flyttning begärd Roufu (diskussion) 29 augusti 2015 kl. 14.54 (CEST)
 • Hildebrand pekar nu på en gestalt i medeltida hjältesagor. Denne är inte tillräckligt viktig för svenska läsare för att behålla platsen, som i stället bör återfås av en grensida, som har legat där tidigare. Detta i motsats till engelsk och tysk wikipedia. Det är total oreda i länkarna efter den tidigare sidflyttningen. Roufu (diskussion) 29 augusti 2015 kl. 07.26 (CEST)
Flyttningen utförd. Roufu (diskussion) 1 september 2015 kl. 14.56 (CEST)

Jag ser helst att lilja går till släktet och annars att det skapas en gren för att iaf reda ut röran bland topplänkar och se även. --افيراتير (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 22.40 (CEST)

Håller med om att detta nu är rörigt. Roufu (diskussion) 29 augusti 2015 kl. 14.54 (CEST)

Tonsättare och musiker[redigera wikitext]

 • Grundström, flyttad
 • Mozart, skall inte flyttas
 • Rangström. Ture den äldre måste nog ge plats åt barnbarn och barnbarnsbarn. Rex Sueciæ (disk) 24 augusti 2015 kl. 21.27 (CEST) 
Instämmer; grensida är sannolikt mest lämpligt./Annika (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 22.01 (CEST)
Ingen mot flyttning. Flyttning utförd. Roufu (diskussion) 26 augusti 2015 kl. 22.26 (CEST)
 • Schönberg, Arnold måste nog ge vika för den stora mängden andra Schönberg ¨ Rex Sueciæ (disk) 24 augusti 2015 kl. 21.27 (CEST)
Den uppfattningen delar jag inte. Tostarpadius (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 21.34 (CEST)
Ansluter mig till RS:s linje här./Annika (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 22.01 (CEST)
Ansluter mig också till Rex Sueciæ. 3 för flyttning, Tostarpadius mot. Roufu (diskussion) 26 augusti 2015 kl. 22.26 (CEST)
Enighet om ingen ändring. Roufu (diskussion) 26 augusti 2015 kl. 22.26 (CEST)
 • Wennerberg bör omdirigeras till släkten Wennerberg- Rex Sueciæ (disk) 24 augusti 2015 kl. 21.03 (CEST)
Om den inte går till den mest kände Gunnar kan den vara en vanlig grensida. Tostarpadius (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 21.34 (CEST)
Jag håller med Rex Sueciæ här, ocksånär det gäller Arnold Schönberg. Jag menar vidare att nuvarande wennerberg (olika betydelser) böt få namnet "Wennerberg". Roufu (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 22.59 (CEST)
Det sista håller jag med om. Avsnittet om Tunhemssläkten bör dessutom brytas ut till en egen artikel. Tostarpadius (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 06.12 (CEST)
Begärt flyttning. Roufu (diskussion) 26 augusti 2015 kl. 22.26 (CEST)
 • Gedda handlar om efternamnet. Länkar till tre olika släkter och en lista med andra med samma efternamn. Exemplariskt!

Präster och teologer[redigera wikitext]

 • Francke, flyttad av Roufu.
 • Franzén, bör definitivt behålla omdirigeringen till skalden och senare biskopen. Tostarpadius (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 21.22 (CEST)
  Franzén skrev psalmerna "Bereden väg för Herran" och "Vad ljus över griften". Han beundrades i sin samtid och även senare för sin ungdomsdiktning. Men det är bara psalmerna som lever. Roufu (diskussion) 26 augusti 2015 kl. 09.53 (CEST)
  Idag är nog Bordsvisa eller "När skämtet tar ordet vid vänskapens bord" mer kända än psalmerna. Den är väldigt vanlig vid akademiska sammankomster. /ℇsquilo 26 augusti 2015 kl. 13.59 (CEST)
 • Heurlin, osäkert vem som är mest känd idag. Roufu håller en knapp på skräddaren som gav namn åt Heurlins plats i Göteborg.
Heurlin bör vara grensida./Annika (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 20.54 (CEST)
Diskussionen visar skiljaktiga meningar om vem som är mest känd. För mig visar detta att efternamnet bör länka till grensidan, inte till biskopen. Roufu (diskussion) 26 augusti 2015 kl. 09.53 (CEST)

Se också lång diskussion på Diskussion:Heurlin (släkt). Konsensus att namnet bör länkas till grensidan. Tostarpadius är mot. Roufu (diskussion) 29 augusti 2015 kl. 15.31 (CEST)

 • Schartau: Tostarpadius gillar Henric, Franz eller Henric, frågar Esquilo.
Jag håller med Tostarpadius i denna fråga./Annika (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 20.41 (CEST)
Frans Schartaus gymnasium och framför allt Frans Schartaus Handelsinstitut är två mycket välkända skolor i Stockholm, så när en stockholmare säger "Schartau" så är det med största sannolikhet skolan han/hon menar. Eftersom vi inte kan ha en omdirigering för stockholmare och en för övriga landet så tycker jag att det är odiskutabelt att Schartau ska peka på förgreningssidan. /ℇsquilo 25 augusti 2015 kl. 08.20 (CEST)
Jag har nu länkat om Schartau till Schartau (olika betydelser). Innan dess gick jag igenom länkarna till Schartau från artikelnamnrymden. En syftade på Henric Schartau, en syftade på Schartauanism och en på släkten Schartau. /ℇsquilo 25 augusti 2015 kl. 14.23 (CEST)
Jag känner bättre till Henric än Franz, men Esquilo har övertygat mig. Lösningen är ju inte antingen-eller utan både-och. Schartau skall vara namn på grensidan. Roufu (diskussion) 26 augusti 2015 kl. 09.53 (CEST)
Okontroversiell. flyttad. Roufu (diskussion) 29 augusti 2015 kl. 15.31 (CEST)
 • Wallin: Roufu menar att det bör finnas många länkar till J. O. Wallin som psalmförfattare, men han bör vara mindre aktuell idag än för 50 år sedan.
Han sjungs dock varje söndag i många kyrkor. Tostarpadius (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 21.22 (CEST)

Författare[redigera wikitext]

 • Böttiger har inte gjort intryck på mig. Roufu (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 19.54 (CEST)
Jag får nog ge mig där. Tostarpadius (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 21.43 (CEST)
Bör absolut omdirigera till Friedrich. /Annika (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 20.43 (CEST)
Absolut. Rex Sueciæ (disk) 24 augusti 2015 kl. 20.59 (CEST)
Instämmer. Tostarpadius (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 21.43 (CEST)
Rimligt. /Ascilto (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 09.31 (CEST)
Självklart. Tostarpadius (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 21.43 (CEST)
Den artikeln har ingen topplänk. Finns det inga andra Stagneliusar? /ℇsquilo 25 augusti 2015 kl. 08.23 (CEST)
Det finns även biskopen Magnus Stagnelius så en topplänk vore påkallad. /Ascilto (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 08.55 (CEST)
Då är han toplänkad nu. /ℇsquilo 25 augusti 2015 kl. 09.35 (CEST)
 • von Heidenstam leder till släkten. Verner saknar topplänk. (kan diskuteras)
Jag tycker nog att Heidenstam bör leda till Verner, men von Heidenstam till släkten.
 • Rydberg leder till efternamnet. Viktor nämns först i namnartikeln - tydligt. Hans artikel saknar topplänk.
 • Runeberg leder till Johan Ludvig Självklart. Tostarpadius (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 21.43 (CEST)
 • Topelius leder till Zacharias Självklart. Tostarpadius (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 21.43 (CEST)
 • Karlfeldt leder till Erik Axel Självklart. Tostarpadius (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 21.43 (CEST)
  Karlfeldt saknar topplänk. Finns det inga andra Karlfeldtar? /ℇsquilo 26 augusti 2015 kl. 11.14 (CEST)
  Topplänk fixad. /ℇsquilo 26 augusti 2015 kl. 11.20 (CEST)
 • Lagerlöf leder till släkten. Selma saknar topplänk.
 • Ekelöf leder till efternamnet. Gunnar & Maja saknar topplänkar.
 • Lindegren leder till efternamnet. Erik försvinner i mängden. Hans artikel saknar topplänk både till efternamnet & namnen bokkonstnären.
 • Gullberg är en förgreningssida. Hjalmar är svår att hitta i mängden. Hans artikel har topplänk till namnen statistikern men inte till förgreningssidan.
 • Aspenström är inget eget uppslagsord
Nu är det en omdirigering, som det bör vara. Jag vet ingen annan med det namnet. Tostarpadius (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 21.47 (CEST)
Höll ursprungligen med om detta. Enligt Statistiska centralbyrån är det 49 personer med namnet i sverige. Utom werner är det emellertid 2 till med biografier: Signe Lund-Aspenström och Karin Aspenström. Signe var gift med werner, och Karin är deras dotterdotter. Med så få namn blir skillnaden mellan en grensida och en drektllänk till Werner minimal för den som söker efter Werner. Direktlänken gör emellertid vägen till de båda andra krångligare.
Detta argument gäller även andra fall, där direktlänk står mot grensida. Jag kan tänka mig att man i förekommande fall inleder grensidorna med en kort sektion med den berömde personen uthävd, gärna i fetstil, så att den som är påväg till denne, omedelbart kan klicka sig vidare. Man skulle då kunna reservera direktlänken till de fall där den berömde är enda alternativ. Jag tänkte mig att Nils Ferlin kunde vara ett exempel på detta, men finner också där två personer till med namnet, Brian Ferlin och Paul Roland Ferlin, som nu är nästan omöjliga att hitta från efternamnet. Det är 111 personer i Sverige som idag heter Ferlin, så namnet är inte såsällsynt som jag först trodde. Roufu (diskussion) 27 augusti 2015 kl. 08.17 (CEST)
Särbehandling av det slaget är jag helt emot. Även om vi använder "olika betydelser", vilket vi bör göra i dessa fall, skall enligt min mening alfabetisk ordning gälla. Även Nils Ferlins farfar, prosten i Färgelanda, borde ha en egen artikel, troligen även hans far, redaktören. Tostarpadius (diskussion) 27 augusti 2015 kl. 08.25 (CEST)
Vi särbehandlar när vi direktlänkar från efternamnet till en berömd person. Detta gör det svårare att finna andra artiklar med samma efternamn. Vi särbehandlar vidare artiklar genom att topplänka till dem. Min tanke var att göra det lättare att finna icke-särbehandlade artiklar genom att flytta särbehandlingen från direktlänken till en blänkare på grensidan. Självklart måste det alltid finnas länklistor i alfabetisk ordning. Varken berömdhet eller kronologiska listor kan ersätta de alfabetiska. Det undantaget jag kan komma på är när nutida kungliga, som ju saknar efternamn, skall alfabetiseras tillsammans med personer som sorteras efter efternamnet. Detta görs till exempel i artiklar om skolor där kungliga varit elever. Detta är emellertid utanför det vi diskuterar här. Det för mig viktigaste är att informationen i svenska wikipedia blir så lätt åtkomlig som möjligt. Roufu (diskussion) 27 augusti 2015 kl. 10.45 (CEST)
Kan diskuteras. Det är svårt att hitta den obesläktade LO-ordföranden Arne Geijer samt justitieministern Lennart Geijer. Den senares artikel har ingen topplänk till släkten och släktskapet utreds inte. Artikeln om Arne Geijer saknar också topplänk och hans ickesläktskap utreds inte. Förvrrande. /Ascilto (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 10.00 (CEST)
Lennart Geijer tillhör Geijersläkten. Arne Geijer gör det inte, tror det var hans far som arbetade som skogshuggare i Norrland som fick namnet av skogshuggarbasen för att han kom från Värmland.FBQ(diskussion) 25 augusti 2015 kl. 21.10 (CEST)
Jag trodde Arne Geijers efternamn från början var ett soldatnamn och att den ursprunglige indelte soldaten fick namnet Geijer eftersom han var från Värmland. Det var hursomhelst innan namnlagen började skydda familjenamn 1901. /Ascilto (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 21.20 (CEST)
Det är den variant jag hört berättas, jag har inte dubbelkollat informationen så det kan vara fel.FBQ (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 21.37 (CEST)
Passade på att kolla, då soldatnamn inte kändes troligt - soldatnamnen oftast identiska under de drygt 200 år rotarna existerade och ändrades inte för nya rekryter. På anbytarforum citeras ur en intervju med Arne Geijer: Min farfar hette Eriksson och kom från Norra Råda i Värmland, sade Geijer. Han flyttade till Hälsingland och fick arbete vid ett bruk där. Patron fann det besvärligt att så många av arbetarna hette Eriksson. En dag frågade han min farfar var han kom ifrån. Värmland, sa farfar. Då får du heta Geijer, sa patron. Om han var skogsarbetare eller skötte annat arbete förtäljer dock inte historien.FBQ (diskussion) 26 augusti 2015 kl. 20.43 (CEST)
Det var intressant att få veta! Men de som skrev in indelta soldater kunde allt vara bra excentriska när andan föll på. I Centrala Soldatregistret finns exempel på soldater som döpts efter tyska fältherrar från trettioåriga kriget. De bästa exemplen jag kan komma på just nu är Wallensten (Wallenstein i original) och Tilly. Geijer finns också, mest befäl visserligen och då förmodligen från släkten, men inte bara, liksom de danska adelssläkterna Rantzau och Krabbe (skapade förgreningssida, topplänkar vid tillfälle), också med fältherrar och i den senares fall från svensk sida sett landsförrädare efter att Skåne blev svenskt. /Ascilto (diskussion) 26 augusti 2015 kl. 20.57 (CEST)
Se kommentar på Aspenström, ovan.
Här tänkte jag att det borde vara enkelt, för det är ingeen annan person med namnet Tranströmer i svenska wikipedia. Men det är artiklar om Tranströmerpriset och Tranströmers tornbagge, som borde länkas till från namnet. Roufu (diskussion) 27 augusti 2015 kl. 08.17 (CEST)
 • Sjöberg är en förgreningssida. Överskådlig, Birger är lätt att hitta, ännu en förgreningssida. Biografierna har topplänkar.
Tydligt. /Ascilto (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 15.31 (CEST)

Det har kommit till en rad nya namn här av Tostarpadius. De var inte med i min ursprungliga lista eftersom min utgångspunkt var efternamn i "Kategori:Svenska efternamn" som inte ledde till efternamnsartiklar. En del namn har en samlingssida under "Kategori:Svenska (eller utländska) släkter" eller under någon adelskategori, andra saknar en samlingssida eftersom antalet biograferade är för litet. Det gäller t. ex. för Stagnelius. Som jag ser det, är namnen på svenska eftrenamnsartiklar stort sett i ordning. Det är nu 1033 artiklar i "Kategori:Svenska efternamn" Jag tackar för insatsen så här långt. Roufu (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 22.20 (CEST)

Det var inte jag som lade in dem. Av historiken framgår att det var Ascilto. Tostarpadius (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 22.25 (CEST)
Sorry, det var inte min mening att röra till det. Av mina exempel är det kanske bara Stagnelius som är relevant för diskussionen. Jag kollade bara ett antal personer som ofta omtalas med bara efternamnet, för att se hur det stod till. /Ascilto (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 23.46 (CEST)
Det var inte menat som kritik från min sida. Dessa bör självklart diskuteras. Roufu (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 06.49 (CEST)
Vad skulle poängen med toplänkar i artiklarna om Selma Lagerlöf, Gunnar Ekelöf och Maja Ekelöf vara? /ℇsquilo 25 augusti 2015 kl. 11.19 (CEST)
Förgreningssidor och samlingsartiklar (om t.ex. en släkt) bör generellt ha topplänkar för tydlighetens skull. /Ascilto (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 11.23 (CEST)
Men ingen av de nämna artiklarna är ju dylika. /ℇsquilo 25 augusti 2015 kl. 12.56 (CEST)
Hade Lagerlöf omdirigerat till Selma Lagerlöf hade jag tyckt man ska ha topplänk. Nu tycker jag det inte behövs alls. Men en länk under Se även kan vara trevligt. --افيراتير (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 12.59 (CEST)
Länken hör hemma i brödtexten. "Se även" är alltid en nödlösning. Tostarpadius (diskussion) 26 augusti 2015 kl. 15.50 (CEST)

Politiker[redigera wikitext]

När det gäller de svenska politikerna anser jag att Branting och Palme har sådan kaliber att de bör leda till Hjalmar respektive Olof. Övriga som har släktartiklar bör omstuvas till förgreningssidor enligt den princip vi kommit överens om nedan under Heurlin. /Ascilto (diskussion) 1 september 2015 kl. 18.08 (CEST)

Finansfamiljer & mecenater[redigera wikitext]

 • Sahlgren är en förgreningssida (kan diskuteras)
Jag har fyllt på i förgreningssidan, både namn och institutioner. topplänkar behöver ses över.Roufu (diskussion) 31 augusti 2015 kl. 13.17 (CEST)
 • Löwenström leder till släkten (kan diskuteras)
 • Hvitfeldt är inget eget uppslagsord (kan diskuteras)
 • Huitfeldt är inget eget uppslagsord (kan diskuteras)
Gjorde Hvitfeldt till förgreningssida och omdirigerade Huitfeldt dit. Topplänkar skapas vid tillfälle. /Ascilto (diskussion) 29 augusti 2015 kl. 15.40 (CEST)
Behöver bearbetas.Alfabetisk lista saknas. Är det säkert att alla med namnet Dickson tillhör släkten? Roufu (diskussion) 26 augusti 2015 kl. 15.32 (CEST)
Nu omstuvad enligt den princip vi kommit överens om nedan under Heurlin. Dickson är nu en förgreningssida. /Ascilto (diskussion) 1 september 2015 kl. 18.04 (CEST)
 • Keiller är inget eget uppslagsord (kan diskuteras)
Omdirigerade Keiller (släkt) till Keiller och skapade Keiller (olika betydelser). Topplänkar skapas vid tillfälle. /Ascilto (diskussion) 29 augusti 2015 kl. 15.40 (CEST)
Rimligt, men det är svårt att hitta Pehr Gyllenhammar, liksom Charlotte Gyllenhammar & Cecilia Gyllenhammar. Ralf Gyllenhammar nämns inte och hans släktskap utreds inte i hans egen artikel (förvirrande). Även Gyllenhammars havregryn lever en undanskymd tillvaro. /Ascilto (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 09.59 (CEST)
Bra att Gyllenhammar aktualiseras. Tyvärr är många artiklar om adliga namn skrivna på det sättet. Roufu (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 13.17 (CEST)
Topplänkar till släktartiklar är inget vi bör införa! Där de förekommer bör de avlägsnas snarast. Tostarpadius (diskussion) 26 augusti 2015 kl. 15.48 (CEST)
Varför det? Alternativet vore att nämna släkten redan i ingressen eller allra senast som första påstående under "Biografi". /Ascilto (diskussion) 26 augusti 2015 kl. 16.17 (CEST)
Ja, visst kan de stå i ingressen, om föräldrarna finns med där. Tostarpadius (diskussion) 31 augusti 2015 kl. 13.22 (CEST)
 • Bonnier är en förgreningssida som bl.a. länkar till Bonnier (släkt) som har topplänk till förgreningssidan (tydligt).
 • Ericsson leder till företaget L M utan topplänk till Lars Magnus Ericsson. L. M. Ericsson leder tillföretaget medan LM leder till Lars Magnus. L M Ericsson leder till företaget. L M & L.M. är inga egna uppslagsord. L&M är ett cigarettmärke. (Något rörigt)
Omdirigerade LM osv till företaget efterssom det ofta kallades så tidigare (ex. Göran Palms rapportbok Ett år på LM 1972). Skapade Ericsson (olika betydelser) eftersom det finns tre 1800-talsuppfinnare med efternamnet som lätt kan förväxlas. Topplänkar skapade. /Ascilto (diskussion) 29 augusti 2015 kl. 15.40 (CEST)
 • Rockefeller leder till släkten, övriga betydelser under "Se även"
 • Gates har inget eget uppslagsord.
 • Jobs handlar om en släkt från Dalarna. Steve Jobs står under "Andra"
 • Ford går till biltillverkaren. Ingen toplänk och ingen förgreningssida leder vidare till Henry, Gerald eller Harrison.
 • Hughes har inget eget uppslagsord.

Andra[redigera wikitext]

Stamfadern bör nog ha omdirigering. Tostarpadius (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 21.24 (CEST)
För den som bott i trakterna mellan Alingsås och Lilla Edet är det inte självklart, då flera i släkten haft stor betydelse som godsägare och entreprenörer. /Ascilto (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 09.29 (CEST)
FBQ har uttryckt tvekan till nuvarande situation. Jag har samma åsikt. Jag har ocksåanknytning till trakten och menar att industri- och potatispionjären normalt omtalas med det fulla namnet Jonas Alströmer. 3användare är alltså för en flyttning. Tostarpadius är mot. Roufu (diskussion) 26 augusti 2015 kl. 22.39 (CEST)
Efter moget övervägande vill jag ansluta mig till att släkten skall ha företräde framför enskilda individer och förgreningssidan. Argument ovan under "Heurlin". Det verkar som om vi på Roufus initiativ är på väg att komma fram till ett namnbruk som är både tydligt och logiskt. Principdiskussionen bör föras ovan under "Heurlin - egentligen: prioritet för släkten eller förgreningssidan?" / Ascilto (diskussion) 30 augusti 2015 kl. 12.51 (CEST)
Nu förgreningssida. /Ascilto (diskussion) 1 september 2015 kl. 17.11 (CEST)
 • Dahl, flyttad, aldrig hört om Anders Dahl. Roufu (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 19.54 (CEST)
Omdirigeringen berodde på auktorsnamnet. Tostarpadius (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 21.44 (CEST)
Instämmer. Tostarpadius (diskussion)
 • Kennedy Släkten bör ligga under huvudordet./Annika (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 20.52 (CEST)
Kan vara en helt vanlig förgreningssida. Tostarpadius (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 21.38 (CEST)
Jag ser ogärna att en artikel om en släkt ligger under ordet, det skulle göra det svårt för alla som söker flygplats eller någon som heter Kennedy men inte ingår i släkten. Eftersom det här verkar vara synnerligen krångligt att välja tycker jag gren verkar enklast att ha under huvudordet. --افيراتير (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 22.43 (CEST)
Det är stor oreda bland Kennedy-artiklarna. Jag menar att nuvarabde Kennedy (efternamn) bör ha prioritet på namnet, gärna med utökningar. Roufu (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 07.30 (CEST)
Jag skulle gärna se Kennedy (olika betydelser) istället, så man bara har en gren med alla betydelser. Annars blir det en gren om alla som heter Kennedy och en gren om alla andra betydelser (platser främst?). --افيراتير (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 08.02 (CEST)
Det skall självklart inte vara två översiktsartiklar Kennedy (efternamn) och Kennedy (olika betydelser). Detta är ett exempel på oredan. Efternamnsartikeln är emellertid den som har mest information, men den behöver kompletteras för att bli en bra toppartikel. Det första problemet är tekniskt, vilken artikel skall flyttas vart, det nästa att ge den nya Kennedy-artikeln riktigt innehåll. Jag tror inte att vi är reellt oeniga om detta. Roufu (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 09.09 (CEST)
Jag tror inte vi är oeniga alls. Slå ihop grenarna under det mer generiska olika betydelser? --افيراتير (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 09.33 (CEST)
Tvärtom bör vi likt enwp oftare dela upp på det sättet. Tostarpadius (diskussion) 26 augusti 2015 kl. 15.45 (CEST)
 • Nelson Lorden (amiralen) bör definitivt ha första platsen. Tostarpadius (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 21.24 (CEST)
  Bara som en liten reflektion; Nelson Mandela är ju nästan lika känd, men han heter Nelson i förnamn. Mandela omdirigerar till honom. /ℇsquilo 25 augusti 2015 kl. 16.06 (CEST)
  • Förnamn skall enligt min mening aldrig vara omdirigeringar till vissa personer. Man kan omtala Nelson Mandela i text som Mandela, men aldrig Nelson om man inte vill vara familjär, vilket förutsätter att det är extremt tydligt vilken Nelson man menar. Förnamnssidor bör enligt min mening också vara fokuserade på personer som saknar efternamn eller släktnamn och därför är svåra att söka på annat sätt än via sina förnamn.FBQ (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 21.14 (CEST)
 • Scholander - jag har sedan länge känt till F W Scholander men mest för att jag kände en släkting. Han bör nog räknas som glömd idag. Alltså vanlig grensida. Roufu (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 07.06 (CEST)
  • Jag kan inte se honom som bortglömd, även om han kanske inte är känd för en slumpmässigt vald person "på stan". Han finns ju alla fall med i NE. Jag tror nog att nära 50 % av alla vuxna här i Visby skulle veta vem han var, möjligen kanske det har att göra med att han var arkitekt till dåvarande läroverket, var en flitig turist på Gotland där han utförde ett flertal målningar, och även senare stod i flitig korrespondens med P A Säve och påverkade denne mycket i dess museiarbete. Jag konstaterar dock att förutom flera artiklar om Scholander i Gotländskt arkiv finns flera i Fataburen. Jag ser honom som en av den svenska nationalromantikens mer framstående arkitekter. Kanske inte i klass med Helgo Zettervall men inte långt därefter. Men jag antar att det beror på vad man är intresserad av. Därmed inte sagt att Scholander nödvändigtvis skall vara en omdirigering hit. NE har även en ganska lång artikel om hans son Sven Scholander, som jag däremot inte kan minnas mig hört talas om, men då ligger hans insatser inom musiken, där jag kan mycket mindre. Wikipedia har artiklar om ytterligare två Scholander, de kände jag inte heller igen, dessutom en omdirigering till Anna Boberg, som ju är välkänd men då under sitt namn som gift. I övrigt är ju släkten Scholander välkänd och jag har nog mött namnet titt som tätt i äldre dokument, att jag kan säga mig veta vilka som utmärkt sig. FBQ (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 21.26 (CEST)
   • Att hävda att F W Scholander skulle vara en bortglömd arkitekt uppfattar även jag som felaktigt; i exempelvis Malmö är han känd som arkitekt till landshövdingeresidensets nuvarande fasad. Trots detta tror jag inte att han har sådan betydelse att Scholander bör omdirigera till honom./Annika (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 22.16 (CEST)
Jag tog kanske i, när jag skrev att F W Scholander var bortglömd. Han var en mycket viktig person under sin levnad, bl.a. som lärare och vän till Karl XV, men jag kan inte utan vidare nämna en byggnad som byggts efter hans ritningar. Det kan jag om samtida arkitekter som Adolf W. Edelsvärd och Helgo Zettervall. Det ligger emellertid mig emot att jag är född göteborgare, icke malmöbit eller visbybo. Vi är emellertid eniga om att efternamnet Scholander bör länkas till grensidan, inte till F W. Roufu (diskussion) 26 augusti 2015 kl. 23.15 (CEST)
 • Unger - aldrig hört om honom Roufu (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 19.54 (CEST)
Bör vara förgreningssida. Tostarpadius (diskussion) 24 augusti 2015 kl. 21.44 (CEST)
Nu flyttad. Roufu (diskussion) 26 augusti 2015 kl. 23.15 (CEST)
Rimligt, men det är svårt att hitta Sven Adolf Hedlund (S.A. Hedlund är en omdirigering till Sven Adolf) & Gunnar Hedlund i mängden. /Ascilto (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 09.29 (CEST)
 • Josephson leder till släkten. Både alfabetisk lista och släktträd som gör det lätt att hitta individer samt se släktskapet. Föredömligt. Biografierna saknar dock topplänkar.
 • Lagercrantz leder till efternamnet. Något oöverskådlig genomgång av olika släkter. Davids och Marikas släktskap med Olof framgår inte.
 • Garbo går till en förgreningssida.
  Här tycker jag nästan att förgreningssidan borde flyttas till Garbo (olika betydelser) och Garbo pekas på Greta Garbo. /ℇsquilo 25 augusti 2015 kl. 16.28 (CEST)

Släktskapsartiklar[redigera wikitext]

En generell kommentar. Det verkar vara synnerligen rörigt i de fall det finns en dominerande släkt med ett visst namn. Inget dåligt då att ha en artikel om den släkten. Men det verkar göra det rörigt avseende topplänkar. Jag föreslår att vi, på samma sätt som vi prioriterar grenar när det inte är självklart vem som har företräde, har topplänkar till grenar istället för till släkten. Annars blir ju risken att personer som inte är släkt blir väldigt svårhittade. Släkten länkas då lämpligen istället från brödtexten. --افيراتير (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 10.09 (CEST)

Jag förstår inte riktigt, kan du ge något exempel? /Pontuz (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 10.22 (CEST)
Ascilto har gett flera exempel ovan. Det handlar alltså om fall när artikeln om efternamnet handlar om en viss släkt, men det finns andra kända personer med samma efternamn som inte tillhör den släkten. /ℇsquilo 25 augusti 2015 kl. 11.02 (CEST)
Ja, precis. Lagerlöf är ett exempel. Därifrån länkas inte till exempelvis Malin Lagerlöf som därför blir svårhittad om man nu inte råkar veta hennes förnamn. --افيراتير (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 11.33 (CEST)
Mitt förslag är att lägga till rubriken Andra personer med samma efternamn ovanför källorna. /ℇsquilo 25 augusti 2015 kl. 12.57 (CEST)
Jag kan inte se att det var något särskilt med släktartikeln Lagerlöf. Jag uppfattade den som en helt vanlig lite dåligt skriven släktartikel. Jag har lagt till en lista med alla namn, där de flesta är fångade från Kategori Män respektive Kvinnor och inklistrade därifrån. De återstående, som inte var alfabetiserade efter Lagerlöf, är från ett Wikipedia-sök på Lagerlöf. Detta är något alla kan göra, och som omedelbart löser flera av de problem som diskuteras. Det är naturligtvis mycket mer att göra med artikeln, men detta är vad jag gör idag. Roufu (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 14.29 (CEST)
Jag tycker att vi ska undvika omdirigeringar till släktartiklar (Lagerlöf (släkt)) utan bara göra som på enwiki, länka till familjesidan från grensidan. Se t.ex. en:Percy. Det innebär att alla med namnet Lagerlöf(v) tas upp på grensidan och de som är släkt med varandra på släktsidan. På vissa grensidor kan det då bli rubriker med förnamn, namn på platser och annat också. Rex Sueciæ (disk) 25 augusti 2015 kl. 18.08 (CEST) 
På engelska Wikipedia bryts efternamnet ofta ut till en egen förgreningssida. Det bör även vi göra i fler fall än nu. Tostarpadius (diskussion) 27 augusti 2015 kl. 05.51 (CEST)
Medhåll, det har varit min tanke att vi efterhand bör gå mot det - alltså i första hand en vid grensida som även inkluderar annat än efternamn, därefter om så är befogat en separat lista över efternamnsbärare, och så slutligen separata släktskapsartiklar. Så länge alla som haft artiklar tillhört samma släkt har det inte varit något större problem, efterhand blir det dock allt svårare. Även andra som expempelvis Posse. Just nu står Hedvig Posse och efter min redigering Otto Posse med längst ned som "se även", den argentinske författaren Abel Posse som har artikel i NE borde också få en artikel, det vore nog bättre att flytta nuvarande artikel till Posse (adelsätt) och låta Posse bli en grensida.FBQ (diskussion) 28 augusti 2015 kl. 12.03 (CEST)
Det verkar som om alla som debatterar här är eniga i sak. Grensidor och efternamnssidor kommeröverst i hierarkiet och släktsidor längre ned. Grensidan bör vidare innehålla en alfabetisk lista över bärare av efternamnet. Däremot anser jag inte att det alltid är nödvändigt att skiljaut släktinformationen på egen sida skild från gren-eller efternamnamnssidan. I vissa fall är detta praktiskt men i andra fall kan efternamns- och släktinformation förenas på samma sida utan att man mister överskådligheten. Posse är ett exempel på hur det inte får vara. Den måste döpas om till "Posse (ätt)" ellernågot liknande och en ny grensida skrivas med namnet Posse. Ett första utkast tille sen sådan artikel ligger nu ute som Posse (olika betydelser). Jag kommer inte att arbeta vidare med den. Jag förstår vidare inte varför Hedvig Posse inte räknas till ätten, när hennes föräldrar gördet. Roufu (diskussion) 28 augusti 2015 kl. 16.15 (CEST)
Hedvig Posse kan gott räknas till släkten, jag läste inte artikeln tillräckligt väl för att se att hon egentligen borde ingå i släktartikeln även hon, konstaterade bara att hon fanns bland övriga. Jag har i övrigt ingen annan åsikt. Om ett uppslagsord rymmer många bärare inklusive många andra betydelser kan det finnas skäl att bryta ut en särskild XX (efternamn), annars inte. Jag delar i övrigt åsikten att om släkterna bara har kortare artiklar och inte är för många kan de omnämnas på grensidan, annars bör man försöka bryta ut dem till särskilda artiklar.FBQ (diskussion) 29 augusti 2015 kl. 15.10 (CEST)
Som jag nyss skrivit i en annan tråd (se nedan) bör efternamnsförgreningar aldrig innehålla släktinformation. Tostarpadius (diskussion) 31 augusti 2015 kl. 08.47 (CEST)

Heurlin - egentligen: prioritet för släktsida eller förgreningssida?[redigera wikitext]

Då det inte finns någon enskild tråd kring detta efternamn som tydligen är kontroversiellt så startar jag en. Mitt inlägg ovan är otydligt på denna punkt. Diskussionen ovan gäller ju inte heller just denna fråga, utom om någon enskild Heurlin skall ha prioritet. Den diskussionen tolkar jag som avslutad.

Jag håller med Roufu om att släktartikeln (artikel med en eller flera släkter) skall ha prioritet före förgreningssidan som bör namnges (olika betydelser). Då efternamnet är identiskt med uppslagsordet är detta tydligast och mest logiskt. Självklart bör förgreningssidan ha en topplänk på släktsidan och släktsidan listas först på förgreningssidan, också för tydlighetens skull. Jag uppfattar det också som att detta är standardnamnbruket på SVWP. I linje med det omdirigerade jag Keiller (släkt) till Keiller och skapade Keiller (olika betydelser). Jag vill gärna höra vilka argument som talar för att förgreningssidan skall ha företräde. /Ascilto (diskussion) 30 augusti 2015 kl. 12.44 (CEST)

Jag har alltid menat att det är förgreningssidan, som har prioritet till namnet framför släkten. På den punkten är Tostarpadius och jag eniga,och Ascilto har missförstått. Vi har över 1000 artklar i kategorin "Svenska efternamn", och mycket få av dessa har kvalifikationen "olika betydelser". Problemet är att den nuvarande Heurlin (släkt) tills för några dagar sedan hette "Heurlin (olika betydelser)" och att Tostarpadius gjorde flyttningen till det nuvarande namnet. Om det finns en eller flera släkter med namnet Heurlin vet jag inte. Artikeln är odokumenterad på den punkten, vilket behöver rättas på. Inledningen om släkten (den fina släkten, om det är fler) är vidare felplacerad. I övrigt innehåller artikeln allt det som jag själv försöker sätta in i efternamnsartiklar: statistik om förekomsten av namnet, lista över samtliga personartiklar med årtal och yrken angivna oberoende av eventuell släktskap, och slutligen länk till annan förekomst av namnet. Det sista handlar om Heurlins plats, som fått namn efter en socialdemokratisk skräddare, som ännu saknar egen artikel, men som jag gärna skulle vilja veta mer om.
Utom det som otvetydigt hör hemma på en efternamnssida, innehåller sidan nu en mening med släktinformation. Jag har inga principer om att göra denna mening till en egen artikel med namnet "Heurlin (släkt)". Jag tycker dock att en sådan egen sida är ganska meningslös, men vill man dela upp, så får man. Jag återställer inte.
Däremot bjuder det mig emot att göra en klipp-och-klistra-flyttning av 90 procent av artikeln till det namn, som den enligt diskussionen hör hemma under, sedan direktlänken till biskopen förkastats. Men är det detta som skall till, så får vi göra det Roufu (diskussion) 31 augusti 2015 kl. 01.04 (CEST)
Jag ser inga problem med att nuvarande släktartikel åter blir en förgreningssida under huvudordet och släktinformationen bryts ut till en ny artikel. Den finns i Ugglan och SBL, så källorna är lättillgängliga. Grensidorna bör aldrig innehålla uppgifter av det slaget eller vara fördelade på släkter. Alfabetisk ordning efter förnamnet gäller där. I släktartiklar kan man däremot med fördel ställa upp i kronologisk ordning. Var sak på sin plats. Till och med om vi inte har någon med efternamnet som inte tillhör samma släkt förespråkar jag två artiklar. Tostarpadius (diskussion) 31 augusti 2015 kl. 08.41 (CEST)
Utan att först ha läst Tostarpadius inlägg ovan har jag skrivit om och utökat inledningenn. Det är klart att namnlistan alltid varit strikt alfabetisk. Den har också inkluderat riksdagsmannen Sven Heurlin, som mig ovetande inte tillhörde den "fina" Heurlin-släkten. Man kan gärna tänka sig att socialdemokraten Carl Martin Heurlin heller inte gjorde det, men han är inte med på listan, eftersom han ännu inte är biograferad. Jag sätter själv inte in rödlänkar i efternamnsartiklar, även om Carl Martin kunde förtjänat en. Jag har mycket svårt för släktskryt och gör vad jag kan för att undgå sådant.
Jag har nu också lagt till personer med namnet Hörlin, som är samma namn men med en mer naturlig svensk stavning. Jag hoppas att den nya versionen duger. Roufu (diskussion) 31 augusti 2015 kl. 11.33 (CEST)
Desto större skäl att bryta ut släktartikeln. Jag är för övrigt en stor vän av rödlänkar, på förgreningssidor och annorstädes. De stimulerar till artikelskapande. Tostarpadius (diskussion) 31 augusti 2015 kl. 11.42 (CEST)
Missförstånd eller inte. Jag tycker verkligen att släkten skall ha förtur då uppslagsordet är identiskt med familjenamnet. Helt enkelt för att inte krångla till det.
Men det viktigaste är att vi kan komma fram till en tydlig princip som kan få gehör som riktlinje. Nu är vi bara tre, fyra personer kvar i diskussionen - man får väl tolka det som att övriga som deltagit tidigare inte tycker att det är så viktigt. Jag är beredd att ta inititativ till att stuva om bland Keiller så fort jag är säker på att principen kommer att hålla. Då bör även Alströmer, som också diskuterats, organiseras på samma vis.
Visst bör man kunna ha Släkt/Släkter som en egen rubrik på en förgreningssida, på samma vis som man skiljer på Personer med namnet och Övrigt. /Ascilto (diskussion) 31 augusti 2015 kl. 15.05 (CEST)

Jag måste erkänna att jag inte ser meningen med Asciltos förslag. Frågan är vilken artikel som skall ha efternamnet utan kvalifikationer. Jag menar att vi har föjande inarbetade hierarki:

 1. Berömdhet eller självklar betydelse: Exempe:Strindberg och Berlin.
 2. Allmän förgreningssida med flera olika slags betydelser.
 3. Efternamnsartikel med lista med personer med efternamnet
 4. Släktartikel

Ascilto vill byta på ordningen för de två sista kategorierna. Detta skapar små proelem för en liten familj som Keiller med 3-4 biograferade personer. Men efternamnet Bratt har 4 släktartiklar. Det finns personer med efternamnet som inte tillhör den beskrivna släkten. Björn Afzelius, Arne Geijer ochWeyler Hildebrand är några jag kommer på. På Heurlin tillhörde riksdagsmannen Sven Heurlin inte den "fina" släkten, och förmånga sentida vet vi inte vilken släkt de tillhör.

Man finner de flersta namn med både släkt och efternamnsartikel genom att söka bland släktartiklar med kvalificeringen (säkt) i namnet. Jag finner ett 10-tal sådana som börjar på bokstaven B. Man kan gissa att det totala antalet är något hundratla med efternamnssida utan kvalificering och släktsida med kvalificeringen (släkt) eller liknande. Asciltos förslag innebär att vi borde ändra på detta.

Jag menar att man först måste veta var landet ligger, innan man diskuterar eventuella ändringar i namnhierarkierna. En genomgång av namnen i "Kategori:Svenska efternamn" var min utgångspunkt för den diskussion som har förts på denna diskussionssida. En motsvarande genomgång av namnen i "Kategori:Svenska släkter" kommer enligt min mening att visa att Asciltos förslag inte är genomförbart. Detta oberoende av den eventuella praktiska nyttan, som jag också menar är obefintlig. Roufu (diskussion) 1 september 2015 kl. 10.41 (CEST)

Jag tycker att jag var tydlig med att jag backade från mitt förslag för att vi skall kunna komma fram till en enhetlig riktlinje. Så här långt tycker jag att Roufus prioritetshierarki verkar vettig och genomförbar.
Då återstår frågan hur man skall göra när flera släkter bär samma familjenamn - hur skiljer man dem årt på ett tydligt sätt (om de inte är sammanförda i samma artikel)? /Ascilto (diskussion) 1 september 2015 kl. 15.37 (CEST)
Jag beklagar att jag inte fåick med mig allt. Det finns en del tradition kring namngivning av släkter med samma efternamn. För gamla släkter kan man ge namn efter ursprungsorten. Man kan också finna någon gemensam yrkesinriktning eller sätta namn efter någon beröd person i släkten.Ekman (släkter) och Bergman (släkter) ger flera exempel. Jag tror inte att detta behöver bli kontroversiellt. Efter att ha tänkt på skådespelare med dessa efternamn, kom jag att tänka på Jussi Björling men fann att han inte en gång är nämnd i Björling (släkt).Detta är naturligt eftersom denna släktartikel är baserad påkällorfrån tiden innan han slagit igenom i Sverige. Det gäller då att formulera sig så att det är plats förflera släkter med namnet, även om källorna inte är skrivna på det sättet. Roufu (diskussion) 1 september 2015 kl. 16.43 (CEST)
Jag har nu tagit initiativ till att stuva om Keiller enligt ovanstående princip. Jag har även stuvat om Alströmer på samma vis.
Ett problem med efternamn/släkter är förstås att det är svårt att vara säker på att alla som bär samma efternamn verkligen är släkt. Se exemplet Geijer ovan. Före 1901 var efternamn inte skyddade och det var inte bara indelningsverket som handskades vårdslöst/excentriskt med kända efternamn. /Ascilto (diskussion) 1 september 2015 kl. 17.00 (CEST)
Jag la in user:Roufus princip (låter ungefär som Akrimedes princip...) i riktlinjen WP:Artikelnamn#Åtskillnad av artiklar med samma namn. Principens utformning kanske kan diskuteras på riktlinjens diskussionsida. Genomförandet på efternamnsartiklar skulle kunna diskuteras där.Mange01 (di.oavbrutet iskussion) 1 september 2015 kl. 19.12 (CEST)

Vad är det nu som håller på att kuppas igenom? Ekman (släkter) är en egen artikel och skall så förbli. Att få är kvar i ett samtal får inte leda till att man plötsligt vänder upp och ned på allting. Tostarpadius (diskussion) 1 september 2015 kl. 19.21 (CEST)

Jag håller helt med Tostarpadius här.Ekman (släkter) och liknande sidor har ett eget existensberättigande. De är inte och har aldrig varit omdirigeringssidor. Jag ändrade texten på den punkten. Min prioritetslista var inte menad som något nytt utan som en formulering av de principer som vi har följt sedan länge. Sedan har vi varit oeniga om bland annat hur berömd en person bör vara för att gå före en förgreningssida eller efternamnssida. Men det är andra saker. Roufu (diskussion) 1 september 2015 kl. 19.42 (CEST)

(redigeringskonflikt) Tostarpadius, jag tror att ingen föreslagit något annat. Det verkar som om du kan vara lugn. Förgreningssidan som länkas på släktsidan borde enligt principen sammanfogas med Ekman. /Ascilto (diskussion) 1 september 2015 kl. 19.45 (CEST)
@Ascilto: Vilken förgreningssida? Tostarpadius (diskussion) 1 september 2015 kl. 19.49 (CEST)
Jag tog fel. Jag trodde att "Personer med efternamnet Ekman" länkade till en annan förgreningssida än Ekman. /Ascilto (diskussion) 1 september 2015 kl. 19.54 (CEST)
Ekman är ett mycket speciellt fall med en hierarki av släktsidor. Detta kan kanske förenklas. Jag hhar inga principer på det området. Det hade kanske varit bättre med ett enklare exempel. Brunius är mer än en släkt, men det är bara en släktsida. Roufu (diskussion) 1 september 2015 kl. 20.22 (CEST)
Eftersom den här debatten tydligen hamnat på helt fel plats (den här sidan är en dålig plats för att senare återfinna den, och det verkar ha "beslutats" om en fasans massa olika artiklar) och dessutom börjat påverka en massa artiklar så vill jag meddela att jag tycker att det är helt galet att låta förgreningssidor få företräde före namnartiklar när det endast finns en familj som bär namnet. Söker jag på Leijonhufvud är det rimligt att anta att det faktiskt är ätten, inte någon enskild medlem, jag är ute efter. I det fallet finns heller knappast någon möjlighet för någon (svensk) att anta namnet heller. Det här verkar vara den typ av försök att slå fast riktlinjer och sedan ändra praxis, istället för att låta riktlinjer spegla praxis, som är tvärtemot hur det normalt fungerar.
andejons (diskussion) 2 september 2015 kl. 20.28 (CEST)
När jag ser Leijonhuvud antar jag antingen att det är felstavat Lejonhuvud (men det kan ett sammanhang avslöja) eller att det är en person det avser. I just detta fallet har jag ingen aning. Men Om det är så att släkten är klart mer känd än dess medlemmar så att väldigt många antas söka efter just släkten är det klart den går före. Det är ju också så det anges ovan. Kändhet går först. Och angående att slå fast så är det ju konsensus som avgör. I detta fallet har det varit tydlig konsensus för ovanstående ordning och därmed tydliggörs hur praxis är och därmed också riktlinjerna. --افيراتير (diskussion) 2 september 2015 kl. 20.38 (CEST)
Nej, riktlinjer ska spegla praxis. Dessutom kan man inte hävda att konsensus är något stabilt, och man skall definitivt inte hålla den typen av diskussioner på en kategoridiskussion.
Sedan gäller inte min invändning inte bara ett enskilt fall, utan hela idén om att man bör upprätta den typen av lista. POMMF är fortfarande huvudregeln, och sedan får man individuellt bedöma om vad som kan vara mest lämpligt i det enskilda fallet.
andejons (diskussion) 2 september 2015 kl. 23.03 (CEST)
Den här diskussionen har tydligen inte ens tagits upp på Bybrunnen. konstigt att hävda att den då skall kunna spegla konsensus i stort.
andejons (diskussion) 2 september 2015 kl. 23.13 (CEST)
Om jag skulle läsa om general Leijonhuvud skulle jag bli förvånad om jag kom till en artikel om någon släkt. Jag sökte ju en person. Även om nu personen ingick i släkten. Bättre då med en tydlig sida där jag kan hitta rätt person enkelt. Men om det nu är så för någon släkt att de verkligen är de enda med det namnet kan man ju slå ihop namnsidan och släktsidan genom att lägga till listan från grenen på släktsidan. Inga problem. --افيراتير (diskussion) 2 september 2015 kl. 23.52 (CEST)
Jag håller med om att det borde räcka med en enda lista med alla medlemmar, men vissa användare har redan börjat skapa nya förgreningssidor som de hävdar skall ha företräde och hänvisar till den här diskussionen.
andejons (diskussion) 3 september 2015 kl. 09.02 (CEST)
Som sagt har jag ingen koll på just Leijonhuvud. Men i fall där alla inte (helt säkert) ingår i samma släkt behövs förgreningssidan. Är det då inte klart att släkten är klart mer känd än dess medlemmar bör förgreningssidan få företräde. Så har praxis varit, endast ge huvudord om något är klart mer känt än resten. Just med Leijonhuvud kanske alla ingår i släkten och då kanske man ska antingen ska infoga listan från förgreningssidan i släktartikeln eller ha den som en tydlig topplänk så man lätt kan hitta personerna med namnet. --افيراتير (diskussion) 3 september 2015 kl. 09.32 (CEST)

Hur det rent faktiskt är med Leijonhufvud vet jag inte, men det finns många sätt genom vilka personer som inte tillhör ätten kan få ett visst efternamn. Adoptivbarn, änkors eller frånskildas barn efter äktenskapet och barn till döttrar (och till och med till dessas tidigare män, som antagit namnet) är några exempel. Tostarpadius (diskussion) 3 september 2015 kl. 11.13 (CEST)

Även om dessa enligt riddarhusets regler kanske inte hör till själva ätten hör de dock ändå i vissa fall till dess historia. Björn af Kleen står t.ex. redan omnämnd på sidan Kleen. Jag menar heller inte att det är absolut nödvändigt att artikeln om en familj skall komma först i samtliga fall, men det är bisarrt att man ersätter en artikel som redan innehåller en förteckning över medlemmar med en förgreningssida som innehåller exakt samma medlemmar.
andejons (diskussion) 3 september 2015 kl. 11.39 (CEST)
Det handlar inte om att ersätta artikeln utan om att avskilja den. Tostarpadius (diskussion) 18 november 2015 kl. 18.11 (CET)
Det där förstod jag inte alls. Flyttar man artikel "A" till "A (släkt)" och lägger in en särskiljningssida på "A", nog fasen har man ersatt den.
andejons (diskussion) 18 november 2015 kl. 20.15 (CET
Nej, den finns kvar. Tostarpadius (diskussion) 18 november 2015 kl. 20.24 (CET)
Tramsig semantik. andejons (diskussion) 18 november 2015 kl. 23.06 (CET)
Viktig distinktion. Tostarpadius (diskussion) 19 november 2015 kl. 10.34 (CET)
Nej, rent trams. Det torde framgå utmärkt väl att meningen aldrig varit "ersatt" som i "det gamla innehållet försvann" utan som i "det gamla innehållet försvann från huvudordet". Båda är ersättningar, men på olika nivå.
andejons (diskussion) 19 november 2015 kl. 13.03 (CET)
Nej, jag förstod faktiskt inte att det var detta Du menade. Tostarpadius (diskussion) 19 november 2015 kl. 16.05 (CET)

Ali - svenskt efternamn?[redigera wikitext]

Som jag förstår det är detta en kategori för efternamn av ursprungligen svensk karaktär eller som har försvenskats genom århundraden. Vart är resonemanget med att inkludera, det visserligen vanliga, arabiska efternamnet Ali? Skulle inte listan då lika gärna kunna inkludera vanliga jugoslaviska, kinesiska, polska etc. efternamn? 95.192.141.89 15 december 2018 kl. 20.54 (CET)

Samma fråga har ställts på Diskussion:Ali. Mitt svar ligger där. Roufu (diskussion) 17 december 2018 kl. 09.47 (CET)