Kvarngärdet

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sankt Pers kyrka vid Kvarntorget. Kyrkan byggdes 1987 och har namn efter den gamla medeltida kyrka som låg vid nuvarande Sankt Persgallerian i centrum.

Kvarngärdet är en stadsdel i Uppsala, strax nordöst om citykärnan och norr om Vaksalagatan. Namnet Kvarngärdet syftar historiskt på ett större gärde nordost om Uppsalas centrum som delvis motsvarar dagens stadsdel, men även delar av Fålhagen.

Avgränsning[redigera | redigera wikitext]

Stadsdelen avgränsas enligt Uppsala kommuns definition av Vaksalagatan i sydost, Ostkustbanan i väst och sydväst, Gamla Uppsalagatan i nordväst och Tycho Hedéns väg i nordost.[1] I denna avgränsning ingår även områdena Kapellgärdet (norr om Råbyvägen) och Höganäs (sydväst om Torkelsgatan). Med det egentliga Kvarngärdet menas här bostadsområdena Norra och Södra Kvarngärdet, det område omkring Kvarntorget som avgränsas av Torkelsgatan, Vaksalagatan, Tycho Hedéns väg och Råbyvägen.

Angränsande stadsdelar[redigera | redigera wikitext]

Bebyggelse och stadsbild[redigera | redigera wikitext]

Området kan i stora drag indelas i tre distinkta delar med olika typer av bebyggelse.

Bostadsområdena Norra och Södra Kvarngärdet[redigera | redigera wikitext]

Bebyggelsen på det nordöstra Kvarngärdet består till stor del av låghus med hyresrätt, ägda av Stena Fastigheter i bostadsområdet Norra Kvarngärdet samt Uppsalahem och Rikshem i bostadsområdet Södra Kvarngärdet. Båda områdena uppfördes som del av det tidiga miljonprogrammet och ritades av Stig Ancker. När husen byggdes på 1960-talet kallades dock båda områdena för Norra Kvarngärdet, medan Södra Kvarngärdet ursprungligen syftade på de kvarter närmare centrum som här står upptagna under "Höganäs och Vaksalastaden".[2]

Mellan Norra och Södra Kvarngärdet ligger Kvarntorget, Kvarngärdesskolan och S:t Pers kyrka tillhörig Svenska kyrkan. Tidigare fanns här även köpcentrumet Migo, idag delvis ombyggt till vandrarhem. De två höghusen Kvarntornen uppfördes 2015 i samband med en större ombyggnad av Kvarntorget och är idag områdets mest karakteristiska landmärken. Längs Tycho Hedéns väg i nordost finns en del bensinstationer och en hamburgerbar tillhörig Maxkedjan.

Kapellgärdet[redigera | redigera wikitext]

På Kapellgärdet, i det område som avgränsas av Tycho Hedéns väg, Gamla Uppsalagatan, Vattholmavägen och Råbyvägen, ligger ett större studentbostadsområde som innefattar Kantorsgatan, Djäknegatan och Väktargatan, med en park, Kapellgärdsparken, i mitten av området. Området byggdes under 1960-talet och har långt över tusen boende samt två pizzerior. Här ligger också Korskyrkan. Norr om Råbyvägen, samt i företagsområdet mellan Ostkustbanan och Vattholmavägen, har under 2000-talet täta bostadskvarter av innerstadskaraktär med slutna innergårdar uppförts, som ett led i den pågående förtätningen av området.

Höganäs och Vaksalastaden[redigera | redigera wikitext]

Denna del sydväst om Torkelsgatan kallas även Södra Kvarngärdet, men bör inte förväxlas med bostadsområdet med samma namn (se ovan). Detta är den äldre södra delen av stadsdelen Kvarngärdet, med gatunät från 1800-talet och huvudsakligen bebyggd under 1800-talet och första halvan av 1900-talet. Närmast järnvägen vid Österplan ligger flera bostadshus från 1800-talet i historicistisk stil, samt Frams tidigare cykelfabrik, idag bland annat lokaler för Den lilla teatern. I nordvästra delen, det egentliga Höganäsområdet omkring Höganäsgatan, finns flera hus ritade av stadsarkitekten Gunnar Leche på 1930-talet. Området närmast Vaksala torg (torget och kvarteren sydost om Vaksalagatan räknas till Fålhagens stadsdel administrativt) kallas även för Vaksalastaden eller bara Vaksala, ej att förväxla med Vaksala kyrkby som ligger vid Vaksala kyrka öster om Gränby.

På Väderkvarnsgatan ligger Nymanbolagens tidigare cykelfabrik, känd för cykelmärket Crescent, och ett av tre Friskis och Svettis-center. Väderkvarnsgatan korsas av S:t Persgatan som är ett populärt gång- och cykelstråk, med Kvarnengallerian och flera mindre butiker, och längre åt nordväst korsas Väderkvatnsgatan av den östra änden av den breda S:t Olofsgatan. I norra delen av Höganäsområdet finns en höjd med en insynsskyddad park omgiven av höga häckar, den så kallade Höganäshöjden, där också ett koloniområde ligger.

Stadsdelsutveckling[redigera | redigera wikitext]

Området har av Uppsala kommun kategoriserats som lämpligt för förtätning, och under 2000-talet pågår en successiv förtätning och nybyggnation omkring Råbyvägen, Kvarntorget, Kapellgärdet, Djäknegatan och Kantorsgatan samtidigt som större renoveringar av 60-talsbebyggelsen på det egentliga Kvarngärdet genomförs.[3] Den omfattande ny- och ombyggnationen har utsatt området för en gentrifieringsprocess, med 30- till 60-procentiga omstridda hyreshöjningar på det egentliga Kvarngärdet efter totalrenoveringar.[4][5]

Noter[redigera | redigera wikitext]