Landstinget Västmanland

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Landstinget Västmanland
Huvudort Västerås
Inrättat 1863
Landskap Västmanland, Närke, Uppland och Södermanland
Län Västmanlands län
Region Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
Antal kommuner 10
Fullmäktigeledamöter 77
Antal valkretsar 2
Webbplats http://www.ltv.se/

Landstinget Västmanland (formellt Västmanlands läns landsting) är landsting för de 267 629 invånarna i Västmanlands län. Landstinget Västmanland ansvarar, som alla landsting, främst för hälso- och sjukvård. Förutom hälso-, tand- och sjukvård har landstinget även ett ansvar för den regionala utvecklingen i länet och regionen. Landstinget står också för allmänna kommunikationer mellan länets kommuner och bedriver även viss kulturell verksamhet.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Sjukvården i Västmanlands län har anor tillbaka till 1765 då regeringen beslutade att organisera sjukhusvården i landet länsvis. 1766 fick Västerås ett lasarett och det var länge det enda i Västmanlands län. Landstingen inrättades 1862 och datumet var satt till den 21 september för första mötet. I Westerås län bildades det den 14 september som det första landstinget då landshövdingen inte ville att Västerås marknad, som hölls den 21 september, skulle stjäla uppmärksamheten utan fick dispens av självaste kungen. [1]

Sjukvården[redigera | redigera wikitext]

Landstinget äger sjukhus och vårdcentraler

Sjukhus[redigera | redigera wikitext]

Västmanlands sjukhus Västerås

Inom Landstinget Västmanland finns 4 sjukhus varav 3 är ägda av landstinget:

Privatägd sjukhus

Förvaltningsindelning[redigera | redigera wikitext]

Landstinget är uppdelat i olika förvaltningar [2]

 • Primärvård, psykiatri och handikappverksamhet (PPHV)
 • Västmanlands sjukhus
 • Landstingsgemensamma funktioner
 • Folktandvården Västmanland AB, sedan 1/4 2009. Ägs till 100% av Landstinget Västmanland

De i sin tur hanterar de olika klinikerna dit patienten söker sig.

Primärvård, psykiatri och handikappverksamhet (PPHV)[redigera | redigera wikitext]

Följande vårdområden finns inom PPHV

 • Primärvård
 • Habiliteringscentrum
 • Barn- och ungdomspsykiatri
 • Vuxenpsykiatri
 • Rättspsykiatri
Västmanlands sjukhus[redigera | redigera wikitext]

Inom Västmanlands sjukhus finns följande kliniker [3]

 • Akutkliniken
 • Barn- och ungdomskliniken
 • Fysiologkliniken
 • Geriatrikkliniken
 • Hudkliniken
 • Infektionskliniken
 • Kirurgkliniken
 • Kvinnokliniken
 • Kärlkirurgiska kliniken
 • Laboratoriemedicin
 • Logopedmottagning
 • Medicinkliniken
  • Medicinklinik 1 Omfattar Hjärtmottagning, avd 11, HIA, dag och veckovårdavd 11V
  • Medicinklinik 2 Omfattar gastroenterologi, hematologi, lungmedicin, MAVA(medicinsk akutvårdavdelning), avd 13, avd 15
  • Medicinklinik 3 Omfattar diabetes/endokrinologi, stroke/angiologi, njurmedicin inkl dialys, neurologi, avd 10, avd 14, medicinmottagningen
 • Medicinsk teknik och fysik
 • Onkologkliniken
 • Operationskliniken
 • Ortopedkliniken
 • Rehabenheten Västerås
 • Rehabiliteringsmedicinkliniken
 • Reumatologkliniken
 • Röntgenkliniken
 • Tobaksenheten
 • Urologkliniken
 • Ögonkliniken
 • Öron-näs-halskliniken
Landstingsgemensamma funktioner[redigera | redigera wikitext]

Inom förvaltningen finns följande administrativa verksamheter [4]

 • Ledningsstab
 • Koncernledning
 • Läkemedelskommittèn
 • Kostverksamheten i samarbete med Landstinget i Uppsala län (kostsamverkan.se/)
 • Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling
 • Centrum för regional utveckling
 • Centrum för ekonomi- och verksamhetsanalys
 • Centrum för HR
 • Centrum för kommunikation
 • Centrum för administration
 • Centrum för IT
 • Centrum för klinisk forskning (CKF), samarbete mellan Uppsala universitet och Landstinget Västmanland [5]

Familjeläkarmottagningar[redigera | redigera wikitext]

Det finns 2 typer av familjeläkarmottagningar (vårdcentraler), landstingsdrivna och privat drivna.

Offentliga[redigera | redigera wikitext]

 • Asyl- och integrationshälsan
 • Bäckbys familjeläkarmottagning(Västerås)
 • Fagersta familjeläkarmottagning
 • Hallstahammar familjeläkarmottagning
 • Hemdal familjeläkarmottagning(Västerås)
 • Herrgärdet familjeläkarmottagning(Västerås)
 • Kolsva familjeläkarmottagning
 • Norberg familjeläkarmottagning
 • Familjeläkarmottagningen Oxbacken (Västerås)
 • Sala Väsby familjeläkarmottagning
 • Skinnskatteberg familjeläkarmottagning
 • Familjeläkarmottagningen Skultuna (Västerås)
 • Ullvi-Tuna familjeläkarmottagning
 • Viksäng-Irsta familjeläkarmottagning

Privata[redigera | redigera wikitext]

 • Achima Care Sala vårdcentral
 • Apalby familjeläkarenhet(Västerås)
 • Byjorden familjeläkarenhet(Köping)
 • Carema Vårdcentral Vallby
 • Carema Vårdcentral Västerås
 • Citypraktiken (Västerås)
 • Familjeläkarna Önsta-Gryta
 • Grindberga familjeläkarenhet (Arboga)
 • Familjeläkarenheten Fagersta
 • Kolbäcks familjeläkarenhet
 • Mitt Hjärta vårdcentral Köping
 • Kungsörs Vårdcentral
 • LäkarGruppen (Västerås)
 • Odensvi läkarmottagning (Västerås)
 • Prima familjeläkarmottagning
 • Servicehälsan (Västerås)
 • Virsbodoktorn
 • Åbågen nya vårdcentral (Arboga)
 • Ängsgårdens vårdcentral (Surahammar)

Vårdval Västmanland[redigera | redigera wikitext]

1 januari 2008 trädde vårdval Västmanland i kraft. I vårdval Västmanland listade patienten sig på en familjeläkarmottagning och inte som förut hos en familjeläkare. Det skulle även vara remissfrihet till sjukgymnaster, naprapater och kiropraktorer. [6]

Kollektivtrafik[redigera | redigera wikitext]

Från 1 januari 2012 trädde ny kollektivtrafiklag i kraft. I Västmanlands län beslutades att Landstinget Västmanland har ensamt ansvar för kollektivtrafiken i länet och utgör kollektivtrafikmyndighet.

Arbetet i kollektivtrafikmyndigheten att leds av en kollektivtrafiknämnd[7] med 7 ledamöter och 7 ersättare [8].

Under nämnden bildas en regional trafikberedning, där landstinget och samtliga kommuner i länet är representerade.

Västmanlands lokaltrafik är Västmanlands länstrafikbolag och ingår från 1 januari 2012 i kollektivtrafikförvaltningen[9].

Utbildning[redigera | redigera wikitext]

I Västmanlands län finns fyra folkhögskolor, varav en drivs av landstinget:

Kultur[redigera | redigera wikitext]

Västmanlands läns museum finns på Västerås slott. Museets uppgift är att fördjupa kunskapen om det västmanländska kulturarvet, väcka opinion, öka insikten om det förflutna och berika perspektiven på samtiden och framtiden.

Landstinget Västmanland och Västerås kommun är huvudmän för kommunalförbunden Västmanlandsmusiken och Västmanlands teater.

Västmanlandsmusiken har tre fristående enheter, nämligen

Västerås Sinfonietta är en av Sveriges äldsta orkestrar med rötter i det musiksällskap som startades 1883. Sedan hösten 2001 spelar den för utsålda hus varje gång den framträder i Västerås. Musikerna är anställda på halvtid[10].

Länsmusiken i Västmanland som har i uppdrag att stötta och utveckla musik- och danslivet i Västmanlands län. Vestmanniaensemblen är Länsmusikens enda fasta musikerkonstellation. Man håller ett stort antal konserter med c.a. 78 000 besökare för år 2006[10]. De offentliga konserter är sammansatta av olika sorters musik såsom kammarmusik, jazz, folkmusik och underhållning är huvudgenrerna. För kammarmusiken svarar framförallt länets tre kammarmusikföreningar i Skinnskatteberg, Köping och Västerås samt enskilda arrangörer. För jazzmusiken finns Jazzligan i Fagersta, Sala Jazzklubb samt Jazzens Vänner i Västerås. Ett blandat utbud, gärna med inslag av folkmusik, erbjuds av bland andra Arboga Musikförening och Musik i Hed, länets musik- och kulturskolar samt kommunernas kulturförvaltningar. Speciellt jazz-scenen i Västerås har fått en genomslag nationellt som internationellt.

Västerås konserthus invigdes den 7 september 2002. Under verksamhetsåret 2005 hade konserthuset sammanlagt 94 259 besökare vid 212 evenemang. Västerås Konserthus har två salar med 900 respektive 200 platser.

Västmanlands teater är sedan 1998 ett kommunalförbund med Landstinget Västmanland och Västerås kommun som huvudmän. Teatern har tre scener där man spelar teater för länets invånare.

Länsbiblioteket i Västmanland drivs av Västmanlands läns landsting och fungerar bland annat som nätverk för biblioteken i länet. Ingående delar är bland annat folkbibliotek, gymnasiebibliotek, högskolebibliotek, sjukhusbibliotek, folkhögskolebibliotek, museibibliotek och ljud- och bildbibliotek (AV-central).

Politik[redigera | redigera wikitext]

Västmanlands läns landsting är, som alla landsting, en politiskt styrd organisation med landstingsfullmäktige som högsta beslutande organ. Landstingsstyrelsen har det verkställande politiska ansvaret och bereder ärenden som behandlas i landstingsfullmäktige.

Mandatfördelning i valen 1916–1966[redigera | redigera wikitext]

Valår V S C FR FP M Grafisk presentation, mandat och valdeltagande TOT % Könsfördelning (M/K)
1916 14 11 20
14 11 20
45 53,0
1918 13 3 11 18
13 3 11 18
45 49,3
1919 2 16 8 7 2
2 16 8 7 2
35 59,8
34
1922 2 17 4 6 8
2 17 4 6 8
37 38,4
35
1926 20 4 6 6
20 4 6 6
36 49,7
35
1930 19 6 2 8
19 6 2 8
35 55,8
35
1934 21 6 2 7
21 6 2 7
36 62,8
35
1938 24 5 5 3
24 5 5 3
37 66,8
34
1942 23 5 6 4
23 5 6 4
38 63,6
35
1946 1 23 6 7 2
23 6 7 2
39 71,4
34
1950 27 6 9 1
27 6 9
43 80,0
40
1954 30 6 10 4
30 6 10 4
50 78,5
47
1958 33 7 8 6
33 7 8 6
54 79,5
49
1962 36 8 8 4
36 8 8 4
56 80,2
48 8
1966 3 30 9 9 6
3 30 9 9 6
57 81,4
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten.

Mandatfördelning i valen 1970–2014[redigera | redigera wikitext]

Valår V S MP SD SJVU C FP KD M Grafisk presentation, mandat och valdeltagande TOT % Könsfördelning (M/K)
1970 1 35 11 10 2
35 11 10
59 87,8
45 14
1973 1 35 17 5 3
35 17 5 3
61 90,5
45 16
1976 3 37 14 9 8
3 37 14 9 8
71 89,4
49 22
1979 4 37 11 8 11
4 37 11 8 11
71 88,1
49 22
1982 4 40 10 4 13
4 40 10 4 13
71 89,2
50 21
1985 4 38 7 10 12
4 38 7 10 12
71 87,2
47 24
1988 4 37 3 7 10 10
4 37 3 7 10 10
71 82,5
44 27
1991 4 33 6 9 5 14
4 33 6 9 5 14
71 82,6
43 28
1994 5 37 3 5 6 2 13
5 37 3 5 6 13
71 83,6
38 33
1998 9 29 3 4 5 7 14
9 29 3 4 5 7 14
71 76,94
36 35
2002 8 37 3 5 11 6 11
8 37 5 11 6 11
81 75,59
43 38
2006 5 30 3 4 6 7 5 17
5 30 4 6 7 5 17
77 77,44
40 37
2010 5 31 4 4 4 6 4 19
5 31 4 4 4 6 4 19
77 80,67
42 35
2014 6 30 4 8 4 5 3 17
6 30 4 8 4 5 17
77 81,86
43 34
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten.

Valkretsar[redigera | redigera wikitext]

Västmanlands län är indelat i två valkretsar vid landstingsvalen. De omfattar Västerås och Sala kommuner, respektive Norbergs, Fagersta, Skinnskattebergs, Surahammars, Hallstahammars, Köpings, Kungsörs och Arboga kommuner.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Detta har hänt, Det västmanländska landstinget under fyrtio år, Per Helge, 2004, s 9
 2. ^ ”Organisationskarta Landstinget Västmanland”. Organisationskarta Landstinget Västmanland. http://ltv.se/Om-landstinget/Organisationsschema/. Läst 16 mars 2012. 
 3. ^ ”Kliniker och mottagningar vid Västmanlands sjukhus”. Kliniker och mottagningar vid Västmanlands sjukhus. http://ltv.se/Halso-_och_sjukvard/Kliniker_och_mottagningar/. Läst 16 mars 2012. 
 4. ^ ”Administrativa verksamheter vid Landstinget Västmanland”. Administrativa verksamheter vid Landstinget Västmanland. http://ltv.se/Om-landstinget/Organisationsschema/Landstingsgemensamma_funktioner/. 
 5. ^ ”Centrum før klinisk forskning”. Centrum för klinisk forskning. http://ltv.se/Forskning--utbildning/Forskning/. Läst 16 mars 2012. 
 6. ^ http://www.ltvastmanland.se/upload/Filarkiv/Broschyrer/2007/Vårdval%20V%20folder.pdf
 7. ^ ”Kollektivtrafikens organisation”. http://ltv.se/Kollektivtrafik/. Läst 16 mars 2012. 
 8. ^ ”Politisk organisation av kollektivtrafiknämnden”. Politisk organisation av kollektivtrafiknämnden. http://ltv.se/Kollektivtrafik/)(http://ltv.se/Politik-och-paverkan/Fortroendemannaregistret-TroInt-/. Läst 16 mars 2012. 
 9. ^ ”Kollektivtrafikförvaltningen”. Kollektivtrafikförvaltningen. http://ltv.se/Kollektivtrafik/Kollektivtrafikforvaltningen/. Läst 16 mars 2012. 
 10. ^ [a b] http://www.vmu.nu Västmanlandsmusiken

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]