Hoppa till innehållet

Linköpings blodbad

Linköpings blodbad
Minnesplatta vid Stora torget över Linköpings blodbad.
PlatsStora torget i Linköping
Koordinater58°24′39″N 15°37′17″Ö / 58.410929°N 15.621498°Ö / 58.410929; 15.621498
Datum20 mars 1600
TypAvrättning
Dödsoffer5

Linköpings blodbad är benämningen på ett antal avrättningar som genomfördes på skärtorsdagen den 20 mars 1600. Fem av de rådsherrar som deltagit på den förlorande sidan vid slaget vid Stångebro i september 1598 avrättades i Linköping, troligtvis på Stora torget.

Bakgrund[redigera | redigera wikitext]

Sigismund blev 1592 kung av Sverige då hans far Johan III dog. I september 1593 reste Sigismund till Sverige för sin kröning och med honom kom förutom hans hustru Anna av Habsburg-Steiermark också många katolska präster som började hålla katolska mässor i det protestantiska Sverige. Då Sverige vid ett möte i Uppsala, Uppsala möte, hade fått en evangelisk-luthersk statskyrka så tvingades Sigismund, innan han kunde krönas till kung, godta en kungaförsäkran där det deklarerades att han skulle respektera svensk lag och den Augsburgska trosbekännelsen samt att aldrig tillsätta katoliker på viktiga tjänster i Sverige.[1] Svensk-polska unionen grundlades.

Sigismund bröt dock mot kungaförsäkran och tillsatte ändå katoliker vid många tjänster och tillsatte även sex av sina närmaste och pålitligaste män som ståthållare i Sverige och Finland vilka han förbjöd att sammankalla en riksdag på egen hand, ett förbud som också gällde Hertig Karl. Hertig Karl vägrade att acceptera att han fick verka som något slags ståthållare och utropade sig till förmann och Rikzens förstonndere, alltså riksföreståndare.[1] Han avskedade Sigismunds ståthållare, utom Clas Fleming som han inte fick tag på, och sammankallade trots förbudet en riksdag som gav honom rätten att styra Sverige som riksföreståndare.

Bland högadeln började allt fler dock ställa sig på Sigismunds sida, då de skulle gynnas mer av unionskungens stöd än av hertig Karls. Denna situation utmynnade slutligen i inbördeskrig mellan hertig Karl och kung Sigismund, vars största och avgörande slag var slaget vid Stångebro 1598, vilket slutade med seger för hertig Karl. Sigismund tvingades att sluta ett stilleståndsavtal vari han lovade att regera i enlighet med sin kungaed och att utlämna de svenska riksråd som flytt till Polen-Litauen.[1] Sigismund själv flydde senare tillbaka till Polen-Litauen och i dennes frånvaro sammankallade Karl en riksdag i Linköping.

Rättegången[redigera | redigera wikitext]

Gustav Banér tar farväl av sin familj på Linköpings slott. Målning av Fanny Brate.

Hertig Karl tillsatte 3 mars 1600 en domstol på 153 personer, bestående av 36 adelsmän, 46 krigsbefäl, 24 borgare, 24 allmoge och 23 fogdar och lagläsare.

Hertig Karl agerade själv åklagare och hade 25 anklagelsepunkter. De åtalade herrarna – varav de flesta hade varit fängslade sedan slaget vid Stångebro – anklagades för att ha orsakat oenighet inom kungahuset, planerat att ta hertigen av daga, och uppmanat kungen att föra en främmande krigshär mot fäderneslandet. Rättegången inleddes med ett intensivt ordskifte mellan hertigen och de riksråd som stod inför rätta. Karl framförde upprepade gånger nya anklagelser i en aggressiv ton under rättegångens gång.[2]

Hertigen lär under rättegången ha rutit: "De äro förstockade av högfärd. Sjutusand djävlar haver jag lovat dem, och det skall jag hålla. Jag lovade dem fyra månaders uppskov med domen, och nu stå de här efter ett och ett halvt år ännu med friska lemmar!"

De anklagade erkände sig skyldiga till vissa personliga förseelser mot hertigen, men förnekade anklagelsen om förräderi. De flesta vägrade att erkänna att de hade agerat felaktigt och hävdade att de endast hade följt sin lagliga kung och inte kunnat tjäna två herrar, som som Ture Bielke påpekade.[2]

Den 17 mars föll domen: Hogenskild Bielke och Karl Stenbock skulle hållas i fängelse, medan Gustav och Sten Banér, Erik Larsson Sparre, Ture Bielke och Klas Bielke, Göran Knutsson Posse, Krister Klasson Horn och Erik Abrahamsson Leijonhufvud d.y. dömdes att mista liv, ära och gods.

Dagen därpå återkallades domen för Klas Bielke, Göran Posse, Krister Horn och Erik Abrahamsson Leijonhufvud. De hade knäfallit och bett om förlåtelse inför ständerna och hertigen. Även Arvid Eriksson Stålarm fördes till avrättningsplatsen, men benådades sedan han åsett de andras avrättningar.

En dotter till Gustav Banér, som i ett brev till sin syster beskrivit faderns "bedröveliga öden" under fängelsetiden, berättar att "deras fruar sutto mest var dag utanför porten, tiggde och bådo om nåd och voro aldrig värde att få komma för furstens ögon. Några resor voro de och barnen med oss och andra fruar ute på vägen för fursten, efter han var afton drog ut till Kungsbro, i den förhoppning, de hade då mått få tala med honom, föllo på sina knän, ropade och bådo; men han drog dem förbi."[3]

De anklagade[redigera | redigera wikitext]

Namn Dom
Gustav Banér Avrättad
Sten Banér Avrättad
Hogenskild Bielke Fängelse
Claes Bielke Fängelse
Ture Bielke Avrättad
Bengt Falk Avrättad
Krister Klasson Horn Frikänd
Axel Jönsson Kurck Fängelse
Axel Stensson (Leijonhufvud) Frikänd
Jöran Knutsson Posse Fängelse
Erik Larsson Sparre Avrättad
Karl Gustavsson Stenbock Fängelse
Arvid Eriksson Stålarm Fängelse

Platsen för blodbadet[redigera | redigera wikitext]

Slottet och domkyrkan sett från Borggården.

Platsen för Linköpings blodbad har varit omtvistad.

Stora torget[redigera | redigera wikitext]

Hertigh Carls slagtarebenck beskriver platsen som Linköpings Torg, och det är den plats som återkommer i alla beskrivningar under 1600- och 1700-talet.

1936 gjorde Sven Ulric Palme ett "fynd"; en avskrift av Anna Banérs dramatiska brev från händelsen. Brevet avslutas med "de gingo emellan destarche wachtarna gatan nedföre till Stadens Torg därest det ådömda dödsstraffet på dem exeqverades". Den gata som de då ska ha vandrat längs var den äldre Storgatan, som det finns kvar en bit av idag. Sedan forskare som Bengt Cnattingius och Bengt Lundberg stött åsikten har uppfattningen att avrättningen skedde på Stora torget dominerat.[4]

År 2018 dök en okänd ögonvittnesskildring upp vid en bokinventering i Hults kyrka. I en volym med samlade verk av Martin Luther hade Jonas Magni (1582–1659), kyrkoherde i Gränna och prost på Visingsö, fört självbiografiska anteckningar om sin studietid i Linköping på 1590-talet, och bland annat angivit att han "Anno 1598 Michaelis tijdh" bevittnat uppmarschen till Stångebroslaget. Han beskriver även hur han bevittnade blodbadet ett och ett halvt år senare:

A[nno] 1600 begyntes en Herredagh i Linköping Kyndermesso tijdh och lychtades näst effter Schertorsdagh medh en hijseligh Rättegångh på Linköpingz torgh thz iagh sampt och dreffeligit mycket folk med våta ögon och svckande [hjärtan] sågo vppå.[5]

Eftersom det vid denna tid endast fanns ett torg i Linköping, kan "Linköpings torg" i sammanhanget knappast betyda något annat än Stora torget, varför detta med stor säkerhet kan betraktas som platsen för blodbadet.

Järntorget[redigera | redigera wikitext]

Under 1800-talet dominerade uppfattningen om Järntorget som avrättningsplats, trots att Järntorget inte anlades förrän mer än hundra år efter blodbadet[6]. Stenläggningen som markerar platsen för blodbadet nära Järntorget har av allt att döma tillkommit mellan 1817 och 1830. Anders Fryxell beskrev 1830 avrättningsplatsen som Järntorget precis utanför Linköpings slott. Uppgifter förekommer därefter även i Jacob Philip Tollstorps Beskrifning öfver Linköping 1834.

Även i modern tid har vissa framfört uppfattningen att Järntorget är rätt avrättningsplats. Släktforskaren Dag M Hermfelt förde 2006 fram åsikten att senare delen av Anna Banérs brev författats senare och att ordet dödsstraff använts i tryckt skrift i Sverige före 1720 – mer än hundra år efter händelsen. Vidare menade Hermfelt att enligt minnestavlan vid gamla Järntorget såg Gustav Banér avrättningsplatsen iordningställas, därför kan avrättningen inte ha skett på Stora torget. Uppgiften har inte förekommit i äldre litteratur men Hermfelt menar trots det att den kan gå tillbaka på sådan. Gustav Banér satt fängslad i ett rum i slottets sydvästra hörn med fönster ut mot yttre Borggården (nuvarande Borggården) och kan därför inte ha haft någon möjlighet att se en avrättningsplats iordningställas på Stora torget eftersom den platsen inte ligger vid slottet.[4]

Axel Romdahl framförde 1913 åsikten att avrättningen i stället skulle skett på slottets yttre borggård.[4]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b c] Lindqvist, Herman. ”Den Äldre Vasatiden” (Inbunden). Från istid till framtid – Så blev de första 14 000 åren. Historien Om Sverige (2). Norstedts. ISBN 91-1-301-265-7 
  2. ^ [a b] Carl Grimberg. ”469 (Svenska folkets underbara öden / II. Äldre Vasatiden 1521-1611)”. runeberg.org. https://runeberg.org/sfubon/2/0471.html. Läst 27 november 2023. 
  3. ^ Carl Grimberg. ”470 (Svenska folkets underbara öden / II. Äldre Vasatiden 1521-1611)”. runeberg.org. https://runeberg.org/sfubon/2/0472.html. Läst 27 november 2023. 
  4. ^ [a b c] Den rätta platsen för Linköpings blodbad – En kulturhistorisk undersökning, Dag M. Hermfelt i Släktforskarnas årsbok 2006
  5. ^ Luther, Martin (1570). Tomvs qvartus et idem vltimvs omnium operum Reuerendi Patris, Viri Dei, Doct. Mart. Luth. quae ab anno XXXVIII. vsq. ad annum XLVIII. edita sunt. Quorum Catalogum folio sequenti inuenies. Ienae Excudebat Christianus Rhodius. M. D. LXX.. Jena: Christian Rödinger. sid. Andra försättsbladet. Exemplar i Hults kyrkas ägo 
  6. ^ ”Järntorget - inte platsen för Linköpings blodbad”. www.linkoping.se. https://www.linkoping.se/uppleva-och-gora/Arkiv/stadsarkiv/linkopings-historia/arkivfynd/jarntorget-inte-platsen-for-linkopings-blodbad/. Läst 30 juli 2023. 

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]