Medicinsk åldersbedömning

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En medicinsk åldersbedömning kan ske med ett flertal metoder och handlar om att bedöma en individs ålder. Enligt FN:s barnkonvention är personer under 18 år att betrakta som barn, och därmed berättigade till särskilda åtgärder och omsorg i samhället. Det kan gälla tillgång till hälso- och sjukvård, god man, eller skolgång. När en person som söker asyl i Sverige uppger att hen är under 18 år men inte har dokument som styrker personens ålder, utgör åldersbedömning en viktig process enligt gällande regler.[1] Den bedömda åldern kan då påverka möjligheten för den asylsökande att få stanna i Sverige. Åldersbedömning förekommer också inom rättsväsendet, för att avgöra vilken påföljd som kan anses lämplig vid ett brott.

Medicinska åldersbedömningar av ensamkommande barn är kontroversiella, och det har riktats stark kritik mot de metoder som används för att bedöma en individs ålder, både de tidigare som använts tidigare och de som för tillfället används. [1][2][3][4] Svenska Barnläkarföreningen skrev 2015 att de inte kunde uppmana sina medlemmar att utföra medicinska åldersbedömningar då de ansåg att Migrationsverket lade alltför stor vikt vid de radiologiska metoderna, i jämförelse med icke-radiologiska. [2] I maj 2016 gav regeringen Rättsmedicinalverket i uppgift att utföra medicinska åldersbedömningar. [5]

Metoder[redigera | redigera wikitext]

Metoder för medicinsk åldersbedömning kan delas in i radiologiska och icke-radiologiska.

Radiologiska metoder[redigera | redigera wikitext]

Socialstyrelsen publicerade 2016 en systematisk översikt av radiologiska metoder för åldersbedömning. [6]

Icke-radiologiska metoder[redigera | redigera wikitext]

Bland icke-radiologiska bedömningsmetoder finns till exempel bedömning utifrån fysik och psykosociala metoder. Upplysningstjänsten vid SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) företog 2016 en genomsökning av den vetenskapliga litteraturen om icke-radiologiska metoder för åldersbestämning utan att identifiera några relevanta studier.[7]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b] ”Åldersbedömningar”. www.migrationsinfo.se. http://www.migrationsinfo.se/aldersbedomningar/. Läst 16 augusti 2018. 
  2. ^ [a b] ”Angående medicinska åldersbedömningar av asylsökande ungdomar. - Svenska Barnläkarföreningen” (på sv-SE). www.barnlakarforeningen.se. http://www.barnlakarforeningen.se/2015/07/17/angaende-medicinska-aldersbedomningar-av-asylsokande-ungdomar/. Läst 16 augusti 2018. 
  3. ^ ”»Barnläkarföreningens instruktion uppmärksammar skelettmognad«” (på sv). www.lakartidningen.se. http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2014/07/Barnlakarforeningens-instruktion-uppmarksammar-skelettmognad/. Läst 16 augusti 2018. 
  4. ^ ”SvD granskar åldersbedömningarna” (på sv). SvD.se. https://www.svd.se/om/svd-granskar-aldersbedomningarna. Läst 16 augusti 2018. 
  5. ^ ”Regeringsuppdrag till Rättsmedicinalverket 160521”. https://www.rmv.se/wp-content/uploads/Regeringsuppdrag_till_R%C3%A4ttmedicinalverket_160521.pdf. Läst 16 augusti 2018. 
  6. ^ ”Metoder för radiologisk åldersbedömning – En systematisk översikt”. https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-7-4. Läst 16 augusti 2018. 
  7. ^ ”SBU: Åldersbedömning med icke-radiologiska metoder”. http://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/aldersbedomning-med-icke-radiologiska-bedomningsmetoder/. Läst 31 maj 2016.