Medicinsk åldersbedömning

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En medicinsk åldersbedömning kan ske med ett flertal metoder och handlar om att bedöma en individs ålder. Enligt FN:s barnkonvention är personer under 18 år att betrakta som barn, och därmed berättigade till särskilda åtgärder och omsorg i samhället. Det kan gälla tillgång till hälso- och sjukvård, god man, eller skolgång. När en person söker asyl i Sverige, utan dokument som styrker personens ålder, utgör åldersbedömning en viktig process enligt gällande regler. Utöver det påverkar åldern även möjligheten för den asylsökande att få stanna i Sverige. Åldersbedömning förekommer också inom rättsväsendet, för att avgöra vilken påföljd som kan anses lämplig vid ett brott.

Metoder[redigera | redigera wikitext]

Metoder för medicinsk åldersbestämning kan delas in i radiologiska och icke-radiologiska.

Icke-radiologiska metoder[redigera | redigera wikitext]

Bland icke-radiologiska bedömningsmetoder finns till exempel bedömning utifrån fysik och psykosociala metoder. Upplysningstjänsten vid SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) företog 2016 en genomsökning av den vetenskapliga litteraturen om icke-radiologiska metoder för åldersbestämning utan att identifiera några relevanta studier.[1]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”SBU: Åldersbedömning med icke-radiologiska metoder”. http://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/aldersbedomning-med-icke-radiologiska-bedomningsmetoder/. Läst 31 maj 2016.