Per Rudberg

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Per Rudberg
Information
Född29 augusti 1922
Vänersborg, Sverige
Död9 maj 2010 (87 år)
Värmdö, Sverige
FörsvarsgrenMarinen
LandSverige Sverige
Tjänstetid1944-1984
GradViceamiral
BefälChef för Marinen 1978-1984

Per Yngve Rudberg, född den 29 augusti 1922 i Vänersborg[1], död den 9 maj 2010Värmdö[2], var en svensk sjöofficer (viceamiral).

Biografi[redigera | redigera wikitext]

Rudberg var son till biskop Yngve Rudberg. Han tog examen vid Kungliga Sjökrigsskolan 1944. Han gjorde huvudsakligen karriär inom ytattacksystemet och var bland annat fartygschef för Magne 1961 och Östergötland 1961-1962. 1967 utnämndes han till kommendör och chef för första jagarflottiljen. Rudberg blev konteramiral 1973 och fick samtidigt en kommendering som militärbefälhavare för Nedre Norrlands militärområde.

Rudberg utnämndes till viceamiral 1978 och var chef för marinen 1978-1984. Han var marinchef under den så kallade Hårsfjärdenincidenten 1982.

Rudberg var ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och hedersledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet.

Bibliografi[redigera | redigera wikitext]

 • "Befordran", Ingår i: Tidskrift i sjöväsendet. ISSN 0040-6945. ; 119:1956, Stockholm 1956, s. 455-464.
 • "Gemensam grundsyn : ett genmäle": Ingår i: Tidskrift i sjöväsendet. ISSN 0040-6945. ; 121:1958, Stockholm 1958, s. 674-676.
 • "Marinens problem i dag och i morgon": Föredrag inför Kungl. Örlogsmannasällskapet den 15 mars 1979, Ingår i: Tidskrift i sjöväsendet. ISSN 0040-6945. ; 142:1979, Stockholm 1979, s. 43-54.
 • "Försvaret, marinen , samhället": Anförande vid Kungl. Örlogsmannasällskapets sammanträde den 14 februari 1980, Ingår i: Tidskrift i sjöväsendet. ISSN 0040-6945. ; 143:1980, Stockholm 1980, s. 54-62.
 • "Försvar, försvarsindustri, framtid": Anförande vid Kungl. Örlogsmannasällskapets sammanträde i Stockholm den 17 februari 1981, Ingår i: Tidskrift i sjöväsendet, ISSN 0040-6945, Stockholm 1981, s. 81-89.
 • "Marinen i fred och neutralitet ; Fyller vi folkrättens krav ?": Anförande vid Kungl. Örlogsmannasällskapets sammanträde den 16 februari 1982, Ingår i: Tidskrift i sjöväsendet. ISSN 0040-6945. ; 145:1982, Stockholm 1982, s. 11-18.
 • "Marinen efter sex år : en marinchefs sammanfattning", Ingår i: Tidskrift i sjöväsendet. ISSN 0040-6945. ; 147:1983, Stockholm 1983, s. 7-15.
 • Marinens personal inför 90-talet : större uppgifter för färre människor.", Anförande vid Kungl. Örlogsmannasällskapets sammanträde den 24 februari 1983, Ingår i: Tidskrift i sjöväsendet. - 0040-6945. ; 146:1983, Stockholm 1983, s. 5-12.
 • "Ebbe Carlsson-affären : ett svenskt Watergate?": En intervjubok tillsammans med Rune G. Berggren & Anders Lindberg; A. Lindberg, Stockholm 1988, ISBN 91-7970-384-4.
 • "Lennart Ahrén - minnesteckning", Serie: Minnesteckningar, Ingår i: Tidskrift i sjöväsendet, 1989(152):4, Stockholm 1989, s. 234-235, ISSN 0040-6945.
 • "Tre Ålandsfrågor - 1918, 1939 och 1992", Ingår i: Kungl. Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift, ISSN 0023-5369, Stockholm 1992, s. 75-77.
 • "Vår beredskap - var den god? : marin beredskap tiden 1938-1990", tillsammans med Göte Blom, Göte; Sjöförsvaret i säkerhetspolitiken (projekt), Kungl. Örlogsmannasällsk., Serie: Marinlitteraturföreningen, ISSN 0348-2405, Stockholm 1996, ISBN 91-630-4499-4.
 • "Marinens medverkan i och betydelse för svensk säkerhetspolitik i fred och kris": Kort introduktion av den sista delen av Kungl. Örlogsmannasällskapets serie av säkerhetspolitiska studier, som beräknas vara färdigställd i sin helhet under hösten 1996, tillsammans med Göte Blom, Ingår i: Tidskrift i sjöväsendet. ISSN 0040-6945. ; 159:1996, Stockholm 1996, s. 113-116.
 • "Christer Kierkegaard - minnesteckning", tillsammans med Torsten Lindh, Ingår i: Tidskrift i sjöväsendet. ISSN 0040-6945, Stockholm 2000, s. 163.
 • Recension: "Från Monitor till Gustaf V Rudberg", Ingår i: Militärhistorisk tidskrift, ISSN 0283-8400, Stockholm 2002, s. 300-302.
 • "Sverige, Hjälparen, Dristigheten och Draken", Ingår i: Militärhistorisk tidskrift. ISSN 0283-8400, Stockholm 2003, s. 352-354.
 • "Ett sekel under vattnet", Ingår i: Militärhistorisk tidskrift. ISSN 0283-8400, Stockholm 2004, s. 311-312.
 • "Uttalande av tidigare marinchefer : om Göran Larsbrinks artikel i TIS årg. 167:2004, s. 405-413 / Bengt Lundvall ; Per Rudberg ; Bengt Schuback ; Dick Börjesson ; Peter Nordbeck ; Torsten Lindh och Bengt Lundvall, Ingår i: Tidskrift i sjöväsendet. ISSN 0040-6945, 2004, s. 404.
 • "Stig Synnergren - minnesteckning", tillsammans med general Bengt Gustafsson, Ingår i: Tidskrift i sjöväsendet. ISSN 0040-6945. ; 167:2004, Stockholm 2004, s. 257-258.
 • "Per W[ilhelm] Bolle - minnesteckning", tillsammans med Bengt Rasin, Ingår i: Tidskrift i sjöväsendet, ISSN 0040-6945, Stockholm 2008, s. 242.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Rudberg, Per Y i Vem är det 1993
 2. ^ i-Värmdö.se[död länk]

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Svenska marinens högre chefer 1700-2005, Rune Kjellander, Probus förlag, Stockholm 2007, ISBN 978-91-87184-83-3, s. 143.
Företrädare:
Tage Ohlin
Militärbefälhavare för Nedre Norrlands militärområde (MB NN)
1973-1978
Efterträdare:
Gustaf Peyron
Företrädare:
Bengt Lundvall
Sveriges marinchef (CM)
1978-1984
Efterträdare:
Bengt Schuback