Sysselmannen på Svalbard

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Sysselmannens vapen
M/S Polarsyssel, Syusselmannens tjänstefartyg

SysselmannenSvalbard är den norska regeringens högste representant på ögruppen. Befattningens närmaste motsvarighet är guvernör. Sysselmannen har större befogenheter än en vanlig fylkesmann (vilka motsvarar de svenska landshövdingarna). Utöver vad fylkesmännen gör är sysselmannen bland annat också polischef, notarius publicus och hjälpdomare. Vederbörande skall också övervaka Norges rättigheter och förpliktelser enligt Spetsbergtraktaten och öarnas status som demilitariserad zon. Fram till 1995 hade sysselmannen även det administrativa ansvaret för Jan Mayen men detta ansvar överfördes till fylkesmannen i Nordland.

Historisk bakgrund[redigera | redigera wikitext]

Sysselmann är en gammal medeltida norsk titel och betecknade den högste ämbetsmannen i ett område (syssel). Befattningshavaren fungerade som åklagare och hade polis- och straffmyndighet, uppsyn över trupperna samt ansvar för skatteindrivningen. Sysselmannen utsåg dessutom nämndemän till lagtinget. Titeln återinrättades av stortinget i Lov om Svalbard (Lagen om Svalbard) den 17 juli 1925, där det fastslås att en av konungen utsedd sysselmann skall finnas på Svalbard. Den 14 augusti 1925 övertog Norge formellt överhögheten över Svalbard och den första sysselmannen Edvard Lassen trädde i tjänst.

Sysselmannen sitter i Longyearbyen

Myndigheter[redigera | redigera wikitext]

Ursprungligen sorterade sysselmannen under det andra civilkontoret på det norska Justitiedepartementet men överfördes 1936 till Handels- och industridepartementet, men återfördes slutligen till Justitiedepartementet 1956. Dock är miljödepartementet överordnat i miljöfrågor och därutöver utövar Direktoratet for naturforvaltning (norsk motsvarighet till naturvårdsverket), Statens forurensningstilsyn (statens föroreningstillsyn) och Riksantikvarien myndighet på Svalbard som i huvudsak utövas av Sysselmannen. Norsk Polarinstitutt fungerar som strategisk rådgivare i miljövården på Svalbard och bedriver forskning, förvaltning och övervakning på öarna samt ansvarar för den topografiska kartläggningen av Svalbard.

Sysselmannen idag[redigera | redigera wikitext]

Den norska Svalbardpolitiken och därmed den norska regeringens högsta representant, sysselmannen, har fem övergripande mål:

 • Att konsekvent och fast hävda den norska suveräniteten över Svalbard.
 • Att korrekt övervaka och kontrollera att Spetsbergtraktaten följs.
 • Bevara lugnet och stabiliteten på öarna.
 • Bevara områdets unika vildmarksnatur
 • Upprätthålla det norska samfundet på öarna.

Sysselmannen har en rad uppgifter inom speciellt miljö och polisverksamhet samt tillgodoser invånarnas behov av samhällsservice på samma sätt som i resten av Norge. Den avgörande skillnaden mot fastlandet är att allt på Svalbard är samlat under sysselmannens myndighet.

Resurser[redigera | redigera wikitext]

Sysselmannenmyndigheten består av 26 heltidsanställda. Kontoret är uppdelat i tre avdelningar: miljö, polis och administration. Därtill kommer sysselmannens egen stab. Sommartid utökas personalen med åtta personer.

Sysselmannen har beredskapsfartyget M/S Polarsyssel som tjänstefartyg och disponerar två Eurocopter Super Puma AS332L medeltunga helikoptrar för främst räddningstjänst.

Beredskapsfartyp på Svalbard[redigera | redigera wikitext]

 • 1952–1978 M/S Nordsyssel (I), ett fartyg i trä som byggdes 1950 i Drammen och var i tjänst hos Sysselmannen under åren 1952–1978.[1]
 • 1978–1988 M/S Polarstar, ett tidigare sälfångstfartyg i stål[2]
 • 1988–2003 M/S Polarsyssel (I) med helikopterdäck.[3]
 • 2003–2013 M/S Nordsyssel, ursprungligen från 1983 ett finlandsbyggt sovjetiskt polarforskningsfartyg.
 • 2014 – M/S Polarsyssel
 1. ^ http://svalbardposten.no/magasin/nordsyssels-skjebne/19.5402 Nordsyssels-skjebnei Svalbardsposten den 2 januari 2015
 2. ^ Stor, større, større i Svalbardsposten den 27 september 2013
 3. ^ Polarsyssel» solgt til utlandet i Svalbardsposten den 24 januari 2007