Dansk-svenska krig

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Dansk-svenska krig har utkämpats vid många tillfällen ända sedan de båda rikena bildades. Efter att Gustav Vasa konsoliderat den svenska nationalstaten har elva krig utkämpats mellan Sverige och Danmark.

Dansk-svenska krig
Namn Årtal Startat av Segrare Fred Resultat
Danmarks andra erövringskrig 1468–1469 Danmark Sverige Möte i Lübeck (20/10 1469) Antal döda, okänt – Territoriella vinster eller förluster, okända
Befrielsekriget 1521–1523 Danmark Sverige Malmö recess Blekinge återlämnas till Danmark. Gotlandsfrågan avgörs i skiljedom
Nordiska sjuårskriget 1563–1570 Danmark Danmark Freden i Stettin Sverige betalar 150 000 daler för att återfå Älvsborg (första Älvsborgs lösen)
Kalmarkriget 1611–1613 Danmark Danmark Freden i Knäred Sverige betalar 1 miljon riksdaler för att återfå Älvsborg (andra Älvsborgs lösen)
Torstensons krig ( Horns krig ) 1643–1645 Sverige Sverige Freden i Brömsebro Sverige får Jämtland, Härjedalen, Gotland och Ösel samt Halland under 30 år, svensk tullfrihet i Öresund ska gälla även svenska provinser
Karl X Gustavs första danska krig 1657–1658 Danmark Sverige Freden i Roskilde Sverige får Skåne, Blekinge, Halland, Bornholm, Bohuslän och Trondheims län
Karl X Gustavs andra danska krig 1658–1660 Sverige Danmark Freden i Köpenhamn Danmark får Trondheims län samt Bornholm mot Bornholms vederlagsgods
Skånska kriget 1675–1679 Danmark Sverige Freden i Lund Inga landavträdelser, svensk-danskt förbund ingås (status quo ante bellum)
Del av Stora nordiska kriget 1700 Danmark angriper Sveriges bundsförvant Holstein-Gottorp, som får stöd av Sverige Sverige Freden i Traventhal Danmark tvingas lämna anfallskoalitionen den tillsammans med Sachsen och Ryssland ingått mot Sverige 1699
Del av Stora nordiska kriget 1709–1720 Danmark Danmark Freden på Frederiksborg Sverige förlorar tullfriheten i Öresund, betalar 600 000 riksdaler till Danmark samt tvingas sluta stödja Holstein-Gottorp
Teaterkriget 1788–1789 Sverige angriper Danmarks bundsförvant Ryssland, som får stöd av Danmark Sverige   Danmark tvingas avbryta sin vapenhjälp till Ryssland
Dansk-svenska kriget 1808–1809 - Del av Napoleonkrigen och Finska kriget 1808–1809 Danmark stödjer Frankrike och Ryssland i dess krig mot Sverige Sverige Freden i Jönköping Inga landavträdelser
Del av Napoleonkrigen 1813–1814 Sverige stödjer de allierade i kampen mot Danmarks franske bundsförvant Napoleon I Sverige Freden i Kiel Sverige erhåller Norge i utbyte mot Svenska Pommern