Sunniter

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Sunni)
Hoppa till: navigering, sök

"Sunni" omdirigerar hit.

قيل

Stater med en muslimsk befolkningsandel på över 10%.
Grön: Sunni
Röd: Shia

Sunniter, även kallade sunnimuslimer, är anhängare av Islam. Majoriteten av alla muslimer, cirka 90%, är just sunniter. Sunniter kallas även Ahl as-Sunnah wal-Jamā^h (arabiska:أهل السنة والجماعة, "folket som följer det som profeten Mohammad kom med, både när det gäller tro och religiösa regler"), eller bara Ahl as-Sunnah (arabiska: أهل السنة). Ordet sunni kommer från ordet sunnah (arabiska: سنة), och syftar på en person av detta folk: "en anhängare av det som profeten kom med".

Det finns fyra större rättsskolor (mädh'häbs) inom Ahl as-Sunnah. Dessa är näfij, Mälikij, Shafi^j och nbälij.

Muslimer (och alltså även sunniter) har många grundläggande trosuppfattningar - bl.a.:

  • tron på Gud (Allah, Skaparen av allt. Muslimerna är överens om att det finns ingen Gud förutom Allah. Och att innan Gud skapade skapelserna så existerade endast Han. Han är skaparen av människan, djuren, himlen, jorden, universum och alla andra skapelser. Han existerade evigt (utan en början), och allt annat (alltså skapelserna) har en början och är skapta av Honom. Även plats är en skapelse - innan Gud skapade platsen existerade inte plats. Vilket betyder att Gud, som existerade innan plats fanns, existerade utan att vara på en plats. Han är skaparen av den. Detta betyder att Gud inte består av en kropp, för en kropp - vare sig stor eller liten - tar plats. Gud har alltså ingen storlek, längd, bredd, volym eller form, för allt detta är av kroppars attribut. Människan kan inte inbilla sig Gud eftersom Gud inte har en bild, ett utseende. Eftersom Gud är skaparen av plats existerade han innan plats fanns. Och den som existerade innan plats fanns existerade utan att vara på en plats),
  • tron på änglar,
  • tron på uppenbarade böcker (såsom Koranen),
  • tron på profeter (profeterna var skickade av Gud för att sprida kunskap och för att lära människor den enda rätta religionen, därför tror muslimer att alla profeter kom med Islam - Gud skickar inte profeter med olika religioner och trosuppfattningar när det bara finns en som stämmer. Den första av profeterna var Adam och den sista är Mohammad),
  • domedagen och ödet.

Sunnimuslimer erkänner också de första fyra kaliferna (Äbo Bäkr, ^Omar, ^Uthmään och ^Äliy) som rättmätiga. Dessa ledare var trogna till religionen och det profeten Mohammad kom med.

Sunniter är alltså av Ahl as-Sunnah wal-Jamā^ah (Arabiska: أهل السنة والجماعة), och majoriteten av muslimerna ingår som sagt i denna grupp.