Allah

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Allah (arabiska: الله , Allāh) är det arabiska ordet för gud. Ordet förknippas huvudsakligen med islam eftersom Allah är namnet på "den ende guden" som har förkunnats av Muhammed. Allah används dock även av arabisktalande judar, kristna och bahá'íer. Arabiska kristna använder dock idag termer såsom Allāh al-ʼAb ( الله الأب, "Fader Gud") för att särskilja ifrån den muslimska användningen.[1]

Släkten till namnet "Allāh" existerar i andra semitiska språk, därav hebreiska och arameiska.[2] Biblisk hebreiska använder oftast plural form (men funktionell singular) Elohim. Den korresponderande arameiska formen är ʼĔlāhā ܐܠܗܐ i biblisk arameiska ʼAlâhâ ܐܲܠܵܗܵܐ i syriska.[3]

I förislamisk mytologi[redigera | redigera wikitext]

I det förislamiska Arabien användes Allah av invånarna i Mecka som referens till en skapelsegud, möjligtvis som en högste gudom.[4] Allah ansågs inte vara en ensam gudom. Allah ansågs vara skaparen av världen och givaren av regn. Begreppet av termen kan ha varit vag i den Meckanska religionen. Allah associerades med kompanjoner, som förislamiska araber ansågs vara underlydande gudar. Invånare i Mecka ansåg att ett slags släktskap existerade mellan Allah och djinnen. [5] Allah ska även ha haft söner[6] och att lokala gudar av al-ʻUzzá, Manāt och Allāt var Hans döttrar.[7] Meckanerna associerade möjligtvis änglar med Allah.[8][9] Allah åkallades vid tider av nöd.[9][10] Muhammeds fars (Abd Allah ibn Abd al Muttalib) namn ‘Abdallāh betyder “Allāhs tjänare.” eller "Allāhs slav"[9]

Etymologi[redigera | redigera wikitext]

Termen Allāh härstammar från en sammandragning från bestämda form av arabiska al- "(jfr engelska: the)" och ʼilāh "gud, gudom" till al-lāh (svenska: guden, engelska: the god, antik translittererad grekiska: ho theos monos).[11] Medan ordet "Ilah" kan ändras till plural form "aliha" (gudar), eller feminin form "Ilaha" (gudinna), har ordet "allah" varken ett kön eller en plural form. Det finns alltså inga andra former av ordet "Allah". [12][13]

Unicode har en kodplats reserverad för Allāh, ﷲ = U+FDF2.

Allah finns även på maltesiska, ett språk som är mycket påverkat av arabiska, men då stavat "Alla".

Islams syn på Allah[redigera | redigera wikitext]

I islamsk teologi är gud (arabiska: Allah) den allsmäktiga och allvetande skaparen, upprätthållaren, förordnaren, och domaren av universum. [14] Islam lägger en stor betoning på konceptet av gud som strikt singular (Tawhid) [15][15]. Gud är unik (Wahid) och i sig en (Ahad), allbarmhärtig och allsmäktig.[16]

Skapande och styrande av universum ses som en handling av största nåd där alla varelser sjunger guds härlighet och vittnar om guds enhet och herravälde.

Gud besvarar de i nöd och sorg närhelst de kallar. Framförallt vägleder gud mänskligheten till den rätta vägen, “de heliga vägarna.”[17]

I islam lägger man mycket tonvikt på den distinkta skillnaden mellan "skaparen (gud)" och "skapelsen". Enligt islam finns Allah utanför sin skapelse, ovanför himlarna och utanför rummet och tiden – dimensioner som skapelsen är begränsad till.[17] Samtidigt, enligt Koranen, är Allah närmare människan än hennes egen halspulsåder och detta syftar på Allahs immanens eller Hans änglar som är i närvaro av i sin skapelse.

Allah är dessutom totalt olik skapelsen och kan inte jämföras med någonting i den. Denne är alltså totalt olik människorna. Det vi människor gör, det gör inte han, som till exempel att skaffa barn. Man har traditionellt namngett Allah med de så kallade 99 skönaste namnen (al-asma al-husna) som beskriver egenskaper, som ska ge människan en fingervisning om Allahs natur, eftersom människan bara förstår en bråkdel av guds natur. Dessa guds 99 namn finns omnämnda i Koranen.

Beskrivning i Koranen[redigera | redigera wikitext]

Det finns flera verser i Koranen som beskriver Allah:

Säg: "Detta är Allah, den ende, Allah, den evige, som är orsak till allt, vidmakthållare av allt, hos vilken alla söker skydd. Han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingenting har funnits som kunde liknas vid honom." (Sura 112)

"Han är Allah, utom vilken ingen gud finns, Han känner det fördolda och det uppenbara; Han är den barmhärtige förbarmaren. Han är Allah, konungen och den helige, friden, den beskyddande, den stadsfästande, den väldige, envåldshärskaren, den störste. Gud allena all ära! Han är fjärran från det de sätta vid hans sida. Han är Allah, skaparen, frambringaren, danaren; Honom tillkommer de yppersta namn. Vad som finns i himlarna och på jorden prisar honom; ja, han är den väldige, den vise." (59:22-24)

"Det finns ingen gud utom Allah, den levande, den beståndande. Ej överväldigar honom slummer eller sömn; honom tillhör vad som finns i himlarna och vad som finns på jorden. Vem är den som fäller förbön hos honom utan hans tillåtelse? Han vet vad som varit före dem och vad som skall komma efter dem, men av hans kunskap fattar de ej annat än vad han vill. Hans tron omfattar himlarna och jorden, och deras vidmakthållande är ingen börda för honom; ja, han är den högste, den store." (2:255)

Komparativ teologi[redigera | redigera wikitext]

Islamisk teologi identifierar gud som beskrivs i Koranen, som densamma som gud av Israel, som förkunnade med Abraham.[18][19][20]. Francis Edwards Peters säger att Koranen skildrar Allah som både kraftfullare och mer avlägsen än gud i den hebreiska bibeln. Islam och judendom avvisar båda treenigheten av den Nicaenska trosbekännelsen, och lär istället ut att gud är en singulär enhet där ingen annan borde dyrkas. Emellertid skildras gud både i islam och i kristendomen med Abrahams gud till en begränsad del av ömsesidigt erkännande mellan de abrahamitiska religionerna. [21]

Kända fraser där 'Allah' ingår[redigera | redigera wikitext]

 • Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim, som betyder "I guds, den barmhärtiges, den nåderikes namn". Denna fras är islams konsekrationsformel.
 • Insh'allah, som betyder "om gud vill" och är en vanlig fras i muslimska länder.
 • Allahu akbar, som betyder "gud är större" och är ett muslimskt åkallande av gud.
 • Allahu ajmal, som betyder "gud är den vackraste".
 • Allahu abhá, som betyder "gud den allstrålande" och används som en hälsning av bahá'íer.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Lewis, Bernard; Holt, P. M.; Holt, Peter R.; Lambton, Ann Katherine Swynford (1977). The Cambridge history of Islam. Cambridge, Eng: University Press. Sid. 32. ISBN 978-0-521-29135-4 
 2. ^ Columbia Encyclopaedia säger: Derived from an old Semitic root referring to the Divine and used in the Canaanite El, the Mesopotamian ilu, and the biblical Elohim and Eloah, the word Allah is used by all Arabic-speaking Muslims, Christians, Jews, and other monotheists.
 3. ^ The Comprehensive Aramaic Lexicon - Entry for ʼlh
 4. ^ Se Koranen (13:16) ; (29:61-63); (31:25);(39:38)
 5. ^ Se Koranen (37:158)
 6. ^ Se Koranen (6:100)
 7. ^ Se Koranen (53:19-22) ; (37:149)
 8. ^ Se Koranen (53:26-27)
 9. ^ [a b c] Gerhard Böwering, God and his Attributes, Encyclopedia of the Qur'an
 10. ^ Se Koranen (10:22); (29:65)
 11. ^ L. Gardet, Allah, Encyclopaedia of Islam
 12. ^ http://archive.is/20120524185754/islamic-replies.ucoz.com/2/Is_There_Something_Like_God.html
 13. ^ http://www.guidetosalvation.com/Website/islamic_concept_of_god.htm
 14. ^ Gerhard Böwering, God and his Attributes, Encyclopedia of the Quran
 15. ^ [a b] John L. Esposito, Islam: The Straight Path, Oxford University Press, 1998, p.22
 16. ^ "Allah." Encyclopædia Britannica. 2007. Encyclopædia Britannica
 17. ^ [a b] Britannica Encyclopedia, Islam, p. 3
 18. ^ Enligt Francis Edwards Peters, insisterar Koranen enligt muslimer, och historiker bekräftar, att Muhammed och hans följeslagare dyrkar samma Gud som judarna se Koranen(29:46). Koranens Allah är samma skapare som förkunnade Abraham".
 19. ^ Se Koranen(42:13)
 20. ^ Se Koranen(3:95
 21. ^ Ludovico Marracci (1734), the confessor of Pope Innocent XI, säger: William Montgomery Watt, Islam and Christianity today: A Contribution to Dialogue, Routledge, 1983, p.45

  That both Mohammed and those among his followers who are reckoned orthodox, had and continue to have just and true notions of God and his attributes, appears so plain from the Koran itself and all the Muslim laws, that it would be loss of time to refute those who suppose the God of Mohammed to be different from the true God.

Se även[redigera | redigera wikitext]