Allmänna dataskyddsförordningen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Europeiska flaggan Europeiska unionens förordningar
Allmänna dataskyddsförordningen
Förordning om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)

Aktnummer Förordning (EU) nr 2016/679
Offentliggjort i EUT L 119, 4.5.2016, s. 1–88
Rättslig form Förordning
Rättsligt bindande Yes check.svg Ja
Direkt tillämpligt Yes check.svg Ja
Tillämpas av Europeiska unionen
Utfärdat av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd
Rättslig grund Art. 16 FEUF

Relaterad lagstiftning
Nuvarande och tidigare gällande lagstiftning
Förordning (EU) nr 2016/679
Utfärdat Trätt i kraft Tillämpligt Upphävt
2016-04-27 2016-05-24 2018-05-25

Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning med syftet att stärka skyddet för levande, fysiska personer vid hantering av personuppgifter inom Europeiska unionen. Den nya dataskyddsförordningen innebär många förändringar, speciellt när det gäller hur företag behandlar och lagrar personuppgifter. Företag som bryter mot förordningens regler riskerar böter på 4% av sin omsättning, eller upp till 20 miljoner euro.[1] Förordningen antogs 27 april 2016 och kommer att börja gälla 25 maj 2018. Den ersätter då Dataskyddsdirektivet (95/46/EG) från 1995.[2] Förordningen kommer att börja gälla direkt i alla medlemsstater och ersätter då tidigare nationella bestämmelser. Varje enskild medlemsstat har dock rätten att komplettera förordningen med nationella regler i viss omfattning, till exempel gällande hur ett myndighetsbeslut kan överklagas.[3]

I Sverige kommer dataskyddsförordningen att ersätta Personuppgiftslagen (PUL), som reglerar behandling men inte lagring av personuppgifter.[4]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Artikel 83, Paragraf 5 & 6”. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679#d1e6226-1-1. Läst 11 december 2017. 
  2. ^ ”Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679” (Noia 64 mimetypes pdf.png PDF). Europeiska unionens officiella tidning. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1. Läst 23 mars 2017. 
  3. ^ ”EU:s nya dataskyddsförordning”. Regeringen.se. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/eus-nya-dataskyddsforordning/. Läst 27 mars 2017. 
  4. ^ ”Introduktion till dataskyddsförordningen”. Datainspektionen. http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/dataskyddsdagen/. Läst 23 mars 2017. 
Europeiska unionens flagga EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.