Europeiska dataskyddsstyrelsen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Europeiska dataskyddsstyrelsen (engelska: European Data Protection Board, EDPB) är ett oberoende organ inom Europeiska unionen med uppgift att se till att dataskyddsförordningen (GDPR) och dataskyddsdirektivet för brottsbekämpning tillämpas enhetligt inom hela unionen.[1][2] Styrelsen består av företrädare för de ansvariga nationella tillsynsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen.[3][4]

Till Europeiska dataskyddsstyrelsens uppgifter hör bland annat att ge råd och avge yttranden till Europeiska kommissionen i frågor som rör skydd av personuppgifter samt utfärda riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis i syfte att främja en enhetlig tillämpning av unionens dataskyddsbestämmelser.[1][2]

Europeiska dataskyddsstyrelsen inrättades genom dataskyddsförordningen den 25 maj 2018 och ersatte då den tidigare artikel 29-gruppen. Styrelsen fattar sina beslut med enkel majoritet bland tillsynsmyndigheternas företrädare; i vissa fall saknar dock Europeiska datatillsynsmannen rösträtt.[5] En ordförande och två vice ordförande för styrelsen utses för en period av fem år i taget, som kan förnyas en gång.[6] Ordförande är Andrea Jelinek sedan den 1 februari 2018. Europeiska datatillsynsmannen tillhandahåller styrelsen ett sekretariat.[7] Europeiska dataskyddsstyrelsen har sitt säte i Bryssel, Belgien.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b] ”Artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)”. EUT L 119, 4.5.2016, s. 76–78. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679. 
  2. ^ [a b] ”Artikel 51 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF”. EUT L 119, 4.5.2016, s. 127–128. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679. 
  3. ^ ”Artikel 68 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)”. EUT L 119, 4.5.2016, s. 76. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679. 
  4. ^ ”Om oss”. Europeiska dataskyddsstyrelsen. https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/who-we-are_sv. Läst 28 december 2022. 
  5. ^ ”Artikel 72 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)”. EUT L 119, 4.5.2016, s. 78. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679. 
  6. ^ ”Artikel 73 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)”. EUT L 119, 4.5.2016, s. 78. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679. 
  7. ^ ”Artikel 75 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)”. EUT L 119, 4.5.2016, s. 79. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Europeiska flaggan EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.