Göteborgs Internationella Konstbiennal

Från Wikipedia
För Göteborgsbiennalen Nordisk konst 1939-1943, se Nordisk konst

Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) är en biennal i Göteborg som visar internationell samtidskonst och som ägde rum första gången 2001. Biennalen initierades av Göteborgs kulturnämnd. De första tre biennalerna arrangerades inom ramen för Göteborgs stads kulturförvaltning egen organisation, 2001 och 2003 genom Enheten för Fri konst och Kultur samt 2005 genom Göteborgs Konsthall. År 2006 blev Röda Sten Konsthall huvudman för Göteborgs Internationella Konstbiennal. GIBCA är medlem i The European Biennial Network.[1] och International Biennial Association.

Övergripande mål[redigera | redigera wikitext]

Göteborgs kulturnämnd har formulerat biennalens övergripande mål:

Göteborgs Internationella Konstbiennal skall stärka Göteborg som kulturstad och sätta Göteborg på kartan i ett internationellt sammanhang. Den skall visa internationell samtidskonst av hög kvalitet och vara en inspiratör för gallerier och andra aktörer i det lokala konstlivet samt öka intresset för det kreativa Göteborg utomlands. Göteborgs Internationella Konstbiennal har ett pedagogiskt uppdrag att förmedla samtidskonsten till göteborgarna och då särskilt till barn och ungdomar

Historia[redigera | redigera wikitext]

1:a upplagan - Erfarenhet – Upplösning (2001)[redigera | redigera wikitext]

Den 9 juni 2001 invigdes Göteborgs första internationella konstbiennal som hade döpts till "Erfarenhet – Upplösning". Den pågick mellan 9 juni och 16 september. Utställningsområdet var i och omkring Göteborgs Konsthall, längs Kungsportsavenyn, i Bältespännarparken, i Kungsparken och på spårvagnslinje 9. Utställningen var sammansatt av ett konstnärligt råd som bestod av Ewa Brodin, Britt Ignell och Lasse Lindkvist.

Medverkande konstnärer 2001[redigera | redigera wikitext]

2: upplagan - Against all Evens (2003)[redigera | redigera wikitext]

Göteborgs andra internationella konstbiennal hette Against all Evens och pågick mellan 24 maj och 24 augusti 2003. Carl Michael von Hausswolff var kurator för utställningen och han bjöd in 27 konstnärer från 14 länder. Utställningen visades på Göteborgs Konsthall, Göteborgs Konstmuseum, Hasselblad Center och på Konsthallen, Bohusläns museum i Uddevalla

Medverkande konstnärer 2003[redigera | redigera wikitext]

3:e upplagan - More ! than This – Negotiating realities (2005)[redigera | redigera wikitext]

Mellan våren 2004 och vintern 2006 var Göteborgs Konsthall arrangör av biennalen. Denna gång anordnades biennalen under hösten istället för sommaren och den arrangerades i samarbete med Göteborgs Konstmuseum och Hasselblad Center.

Kurator för Göteborgs tredje internationella konstbiennal var Sara Arrhenius och utställningen hade titeln More ! than This - Negotiating realities. Utställningen pågick mellan 3 september och 6 november 2005.

Medverkande konstnärer 2005[redigera | redigera wikitext]

4:e upplagan - Rethinking Dissent – om politikens begränsningar och motståndets möjligheter (2007)[redigera | redigera wikitext]

Våren 2006 valdes Röda Sten kulturförening av Göteborgs stads kulturnämnd att arrangera 2007 års biennal. Som curator för biennalen valdes teamet Joa Ljungberg och Edi Muka vilket offentliggjordes i slutet av november 2006. Arbetstiteln var först Re-thinking Dissent med undertiteln Pleasure, visibility and engagement in the era of vanishing mediators. Den slutliga titeln blev Rethinking Dissent - om politikens begränsningar och motståndets möjligheter. Biennalen 2007 som pågick mellan den 25 augusti och den 25 november finansierades med 700.000 kronor från Västra Götalandsregionen, 2,6 miljoner kronor från Göteborgs kommun och med externa finansiärer. Förutom på Röda Sten Konsthall så visades delar av biennalen också på Röhsska museet, Göteborgs Konsthall, gamla posthusetDrottningtorget och på galleriet Kaustik.

Medverkande konstnärer 2007[redigera | redigera wikitext]

5:e upplagan - What a Wonderful World (2009)[redigera | redigera wikitext]

För konstbiennalen 2009 gav kulturföreningen Röda Sten uppdraget som kuratorer till Celia Prado och Johan Pousette som valde temat What a Wonderful World vilket också blev biennalens titel. Titeln är hämtad ifrån Louis Armstrongs kända sång med samma namn. Biennalen 2009 pågick från 5 september till 15 november och finansierades bland annat av Västra Götalandsregionen, Göteborgs kommun Kulturrådet och Kulturkontakt Nord. Huvudarenorna var Röda Sten Konsthall, Göteborgs Konsthall, Göteborgs Stadsmuseum, Göteborgs konstmuseum, Stadsbiblioteket Göteborg och Galleri Box. Utöver detta visades även sju konstfilmer av nio konstnärer på Bio Capitol.

Medverkande konstnärer 2009[redigera | redigera wikitext]

 • Kutluğ Ataman - Twelve (2003) - Göteborgs Konsthall
 • Rosa Barba - The Empirical Effect (2009) - Röda Sten
 • Candize Breitz - Working Class Hero (A Portrait of John Lennon) (2006) - Röda Sten
 • Love Enqvist - Diggers and Dreamers (2009) - Röda Sten (Bokprojekt som säljs på alla arenor)
 • Tim Etchells - City Changes (2008) - Göteborgs Konsthall
 • Amit Goren - Kafa (2009) - Röda Sten
 • Susan Hiller - The Last Silent Movie (2007) - Göteborgs Konsthall
 • Luis Jacob - Album VII (2008) och Without Persons (1999-2008) - Galleri Box
 • Amar Kanwar - The Lightning Testimonies (2007) - Göteborgs stadsmuseum
 • William Kentridge - What Will Come (has already come) (2007) - Göteborgs stadsmuseum
 • Kristina Kvalvik - Notes From a Stranger (2009) - Göteborgs Konsthall
 • Tracey Moffatt - Doomed (2007) - Göteborgs konstmuseum
 • Hariton Pushwagner - Soft City (1969-1975) - Stadsbiblioteket Göteborg
 • Catherine Sullivan - The Ice Floes of Franz Joseph Land (2003) - Röda Sten
 • Jörgen Svensson - About Documentation (2009) och The World Next Door (2008) - Göteborgs stadsmuseum
 • Fiona Tan - Tomorrow (2005) - Göteborgs stadsmuseum
 • Alexander Vaindorf Present Unfinished / EUR Chronicle (2009) - Röda Sten

Bio Capitol[redigera | redigera wikitext]

6:e upplagan - Pandemonium: Art in a Time of 'Creativity Fever' (2011)[redigera | redigera wikitext]

Curator för den sjätte biennalen var Sarat Maharaj som skapade en biennal på temat Pandemonium: Art in a Time of 'Creativity Fever' tillsammans med Stina Edblom, Dorothee Albrecht och Gertrud Sandqvist. Biennalen bestod av fyra delar; utställningen, en serie med performances, en sommarakademi och presentationer gjorda av deltagarna i denna akademi. Själva utställningen hade Röda Sten Konsthall som huvudarena, men ägde även rum på Göteborgs Konsthall, Göteborgs konstmuseum och Konsthallen på Bohusläns museum. Utställningen pågick mellan 10 september och 13 november. Totalt omfattade biennalen ett 70-tal konstnärer och av dessa ingick ett 30-tal i utställningen.

Curatorn Sarat kopplade bland annat begreppet Pandemonium till John Miltons epos Det förlorade paradiset från 1671 där Pandemonium är palatset som Lucifer och hans anhängare anlägger efter att de förkastats ur himlen. Milton i sin tur alluderade med detta begrepp över den turbulens som rådde i inbördeskrigets England. Kaos skapar oreda och förvirring men kan också vara utgångspunkten för kreativitet, nya tankar och förändring.

I samband med öppningsfesten av biennalen på Röda sten konsthall fick lokalen utrymmas på grund av en hotbild som riktats mot byggnaden. Fyra personer greps under söndagen den 11 september, misstänkta för terroristbrott.[2] Händelsen fick internationell uppmärksamhet.[3]

Utställande konstnärer[redigera | redigera wikitext]

7:e upplagan - Play: Recapturing the Radical Imagination (2013)[redigera | redigera wikitext]

Göteborgs Internationella Konstbiennal 2013 undersökte och reflekterade över två viktiga ingredienser i konstnärlig och politisk diskurs; leken och den radikala fantasin. Edi Muka & Stina Edblom var konstnärliga ledare och de inbjudna curatorerna var Katerina Gregos, Claire Tancons, Joanna Warsza och Ragnar Kjartansson i samarbete med Andjeas Ejiksson. Biennalen pågick 7 september till 17 november 2013 och utställningen visades på Röda Sten Konsthall, Göteborgs Konsthall och Hasselblad center, Stora Teatern samt längs med kajen vid Lilla Bommen. Inför 2013 års biennal startades även satellitprogrammet GIBCA Extended, där aktörer från Västra Götalandsregionen deltog med en egen idé och produktion som förhöll sig till biennalens tematik Play! Recapturing the Radical Imagination.[4]

Medverkande konstnärer 2013[redigera | redigera wikitext]

8:e upplagan - A story within a story...(2015)[redigera | redigera wikitext]

Elvira Dyangani Ose var curator för den åttonde biennalen. Temat A story within a story... utforskade hur olika maktsystem använt glömska och tystnad som politisk strategi. Frågor kring vilka händelser som tystas ner idag och vilken roll konsten och kulturen har i historieskapande och sociala förändringsprocesser var centrala. Genom att lyfta fram konstnärer som i sina verk skildrade erfarenheter, handlingar och röster med ett politiskt engagemang, ville biennalen öppna och vidga tolkningen och förståelsen av vår historia. Biennalen pågick mellan den 12 september och 22 november och visades förutom på Röda Sten Konsthall också på Göteborg Konsthall, Hasselblad Center, 3:e Våningen, Göteborg Landvetter Airport and KKP Galleri.[5]

Medverkande konstnärer 2015[redigera | redigera wikitext]

9:e upplagan - WheredoIendandyoubegin – On Secularity (2017)[redigera | redigera wikitext]

Göteborgs Internationella Konstbiennal 2017 omfattade närmare 50 konstnärer, tillsammans med ett urval historiska artefakter, och fördjupade sig i frågan om det sekulära samhället. GIBCA 2017 ägde rum på Röda Sten Konsthall, Göteborgs Konsthall och på andra platser runtom i Göteborg, däribland Stadsbiblioteket Göteborg som visade film- och videoverk från den nordiska regionen som i första hand fokuserade på 1990-talet. GIBCA samarbetade med Platform for Artistic Research in Sweden (PARSE), vid Akademin Valand, som gav ut en specialutgåva av PARSE Journal som fördjupade frågan om sekularitet. Därtill medverkade GIBCA med program inom ramen för PARSE Biennalkonferens som ägde rum i november 2017. Curator var Nav Haq.[6]

Medverkande konstnärer 2017[redigera | redigera wikitext]

Medverkande i videon We're Saying What You're Thinking på Göteborgs Stadsbibliotek[redigera | redigera wikitext]

Catti Brandelius, Cecilia Lundqvist, Claes Söderquist, Dorinel Marc, Elin Magnusson, Ellen Nyman, Eva Linder, Guds söner (Leif Elggren/Kent Tankred), Jannicke Låker, Jesper Nordahl, Johan Tirén, Lene Adler Petersen & Bjørn Nørgaard, Lene Adler Petersen & Bjørn Nørgaard & Henning Christiansen, Loulou Cherinet, Marko Raat.

10:e upplagan - Part of the Labyrinth (2019)[redigera | redigera wikitext]

Lisa Rosendahl utsågs till kurator, inte bara för den tionde upplagan av biennalen, utan även för den elfte, som planerades att infalla år 2021, samma år som Göteborg planerade för sitt 400-årsjubileum.[7] På detta sätt blir 2019 års biennal startpunkt för ett tematiskt arbete som sträcker sig fram till 2021 års upplaga.

Den övergripande tematiken på den 10:e upplagan är sammanflätning, "entanglement" på engelska, och biennalen tar sig formen av en utställning som i huvudsak presenteras på fyra olika platser: Röda sten konsthall, Göteborgs Konsthall, Göteborgs Naturhistoriska museum och Franska tomten. Utöver detta presenteras även en ljudverk i stadsdelen Haga.

Staden Göteborg grundades 1621 och detta sammanfaller med Descartes formuleringar, som bildade grunden till den mekanistiska världsbilden, där världen beskrevs som ett maskinliknande system som kunde förstås genom att plockas isär i sina beståndsdelar. Genom kategorisering och uppdelning i allt finare fraktioner genererades kunskaper som ledde fram till den moderna världen, som å ena sidan innebar förbättrade livsvillkor för många men även exploatering och övergrepp på både natur och människor. Enligt Rosendahl arbetar idag konstnärer, filosofer, forskare och aktivister med att omformulera dessa gränsdragningar och tänkta motsatsförhållanden mellan natur och kultur, individ och kollektiv, dåtid och framtid, för att skapa ett mer hållbart samhälle.[8]

Delutställningarna tar bland annat fasta på de olika platsernas olika historia, som Röda Sten Konsthalls industrihistoria, Naturhistoriska museets samlingar, Göteborgs Konsthalls modernistsiska arkitektur och Franska tomtens koloniala historia.[8]

Titeln är hämtad från diktsamlingen Brev i april från 1979 av den danska poeten Inger Christensen, där hon skrev "Jag tänker, / alltså är jag del / av labyrinten", som en parafras på Descartes kända fras "Jag tänker, alltså finns jag".[8]

Medverkande konstnärer 2019[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”The European Biennial Network - GIKB 2013”. Arkiverad från originalet den 28 maj 2011. https://web.archive.org/web/20110528055053/http://goteborg.biennal.org/. Läst 28 maj 2012. 
 2. ^ Fyra anhållna för terrorbrott i Göteborg Arkiverad 31 augusti 2014 hämtat från the Wayback Machine., GP den 11 september 2011.
 3. ^ Four terror suspects held in Swedish city of Gothenburg, BBC den 11 september 2011.
 4. ^ Gibca.se om Gibca 2013 Arkiverad 2 maj 2014 hämtat från the Wayback Machine.
 5. ^ ”GIBCA • A Story within a story”. www.gibca.se. Arkiverad från originalet den 21 september 2018. https://web.archive.org/web/20180921114842/http://www.gibca.se/index.php/sv/gibca-2015/a-story-within-a-story. Läst 21 september 2018. 
 6. ^ ”GIBCA • Tematik”. www.gibca.se. Arkiverad från originalet den 1 september 2018. https://web.archive.org/web/20180901041508/http://gibca.se/index.php/sv/2017/sekularitet. Läst 21 september 2018. 
 7. ^ ”GIBCA • Curator Lisa Rosendahl”. www.gibca.se. Arkiverad från originalet den 21 september 2018. https://web.archive.org/web/20180921114817/http://www.gibca.se/index.php/sv/2019/curator-lisa-rosendahl. Läst 21 september 2018. 
 8. ^ [a b c] Lisa Rosendahl (2019) Part of the Labyrinth, Göteborg Internatinal Biennial (katalog)

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]