Infanteribrigad 77

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Infanteribrigad 77, förkortat IB 77, var ett typförband i svenska armén.

Det svenska försvaret har mött hotförändringen med en vapenutveckling, som anpassats till den svenska terrängen och ekonomin. Organisation och taktik har kontinuerligt förändrats.

De svenska brigaderna förnyades och förbättrades vart tionde år, vilket översikten nedan visar. Organisationsförändringar och tillförsel av nya vapen skedde dock under hela den 10-årsperiod organisationen var i bruk. Infanteribrigad 77 fanns även som Infanteribrigad 77R (IB 77R). Skillnaden mellan IB 77 och IB 77R är att brigaden tillfördes ytterligare en skyttebataljon (se tex Värmlandsbrigaden) vilka tillfördes Robot 56 Bill.

I samband med att de svenska brigaderna skulle mekaniseras och gå in i IB 2000 under 1990-talet, skänktes en stor del av materielen avsedd för krigsförband av typ Infanteribrigad 77 till Baltikum i baltstödsprojektet.

Infanteribrigadens organisation[redigera | redigera wikitext]

 • Brigadledning
 • Brigadspaningskompani (utbildades senast 1990-91) som innehöll 4 motoriserade plutoner:
  • 1 stabspluton om 6 man i en terrängbil 11. Stabsplutonen hade en ksp 58.
  • 3 spaningsplutoner om vardera 9 man i en terrängbil 13. Varje spaningspluton hade ett grg m/48 och en ksp 58. Beväpning för varje man var en automatkarbin Ak 4.
  • Edit 20151228. Enl AH 1:IB 77 bestod ett brigskomp av chef och stf chef, en stabsgrupp om 10 man, fyra spaningsplutoner om 21 man vardera (tre spaningsgrupper per pluton), samt en trosstropp om 12 man, summa 108 man. Beväpning utöver personliga vapen: 12 ksp 58, 36 pskott, 8 grg, 64 strvminor.
 • Tre brigadskyttebataljoner (fyra stycken bataljoner i IB 77R) som vardera bestod av:
  • Fyra skyttekompanier (tre i IB77R) med tre skytteplutoner, en pansarvärnstropp samt en stabs- och trosstropp
  • Ett tungt stabsgranatkastarkompani med ledningspluton, spaningspluton, två granatkastarplutoner, trosspluton (IB 77R)
  • Ett stabskompani med ledningspluton, spaningspluton, pansarvärnspluton och trosspluton (IB 77)
  • Ett granatkastarkompani med eldledningspluton och två granatkastarplutoner (IB 77)
  • Ett trosskompani

På brigadnivå fanns också:

 • Ett brigadpansarvärnskompani
 • Ett bandpansarvärnskompani
 • Ett brigadluftvärnskompani
 • En brigadhaubitsbataljon
 • En brigadingenjörsbataljon
 • En brigadunderhållsbataljon

Rörlighet och transporter[redigera | redigera wikitext]

 • Huvuddel av truppen - Bandvagn och terrängbil
 • Kompaniunderhåll - Bandvagn och terrängbil
 • Bataljonsunderhåll - Bandvagn och terrängbil
 • Brigadunderhåll - Terräng- och lastbil

Eldkraft mot oskyddad trupp[redigera | redigera wikitext]

Eldkraft mot pansarfordon[redigera | redigera wikitext]

 • Skyttegrupp - Pansarskott m/68 (och senare Pansarskott m/86)
 • Skytteplutonsnivå - Grg m/48 (och senare pansarskott m/86)Strvmina m/52 senare strvmina 6
 • Skyttekompaninivå - Grg m/48 (och senare pansarskott m/86), Pvpj 1110 (pansarvärnspjäs 1110), pansarvärnsrobot 56 (Pvrobot) (IB77R)

Fordonsmina 13/14

 • Skyttebataljonsnivå - Grg m/48 (och senare pansarskott m/86), Pvpj 1110 (pansarvärnspjäs 1110), pansarvärnsrobot 56 (Pvrobot) (IB77R)
 • Infanteribrigadnivå - Ikv 91, Pvpj 1110 (pansarvärnspjäs 1110), pansarvärnsrobot 56 (Pvrobot)

Eldkraft mot flyg[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]