Älvsborgsbrigaden

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Älvsborgsbrigaden
(PB 5, IB 45, IB 15)
Älvsborgsgruppen vapen.svg
Vapensköld för Älvsborgsbrigaden tolkad efter dess blasonering.
Datum 1951–1997
Land Sverige Sverige
Försvarsgren Svenska armén
Typ Pansarbrigad (1951-1968)
Infanteribrigad (1969-1997)
Storlek Brigad
Del av Älvsborgs regemente (1951–1994)
Milo S (1994–1997)
Förläggningsort Borås (1951–1997)
Färger Gult och svart          
För andra betydelser, se Älvsborg (olika betydelser).

Älvsborgsbrigaden (IB 15) var en svensk infanteribrigad inom Försvarsmakten som verkade i olika former mellan åren 1951 och 1997. Huvuddelen av brigaden grundutbildades vid Älvsborgs regemente (I 15) i Borås i Västergötland.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Brigaden sattes upp 1951 genom att fältregementet (krigsförbandet) Älvsborgs regemente (I 15) som bildats 1941 omorganiserades till brigad. Brigaden kom till en början att organiseras till en pansarbrigad under namnet Älvsborgsbrigaden (PB 5).[1] Brigaden utbildades tillsammans med Skaraborgs regemente (P 4), där Älvsborgs regemente stod för utbildningen av pansarinfanteri till brigaden.

I samband med försvarsbeslutet 1958 beslutades det att åtta stycken pansarbrigader med nya stridsfordon skulle organiseras inom armén. Ett beslut som av ekonomiska skäl ändrades i augusti 1960, till att endast omfatta sju stycken pansarbrigader.

Vilket infanteriregementet som skulle få den sjunde brigaden, var en kamp som kom att stå mellan Norra skånska infanteriregementet (I 6) och Älvsborgs regemente (I 15). Med tanke på att Älvsborgs regemente utbildat pansarinfanteri till både PB 5 och PB 9 sedan 1951, borde regementet legat närmst till hands. Dock meddelade arméchefen Thord C:son Bonde den 9 januari 1962 att Norra skånska infanteriregementet skulle omorganiseras till pansarregemente och att PB 5 skulle avvecklas som pansarbrigad senast 1968. Och Kristianstadsbrigaden (IB 26) blev den brigad vid I 6 som skulle omorganiseras till typförbandet "Pansarbrigad 63" (PB 63). PB 26 var dock inte helt organiserad som pansar förrän 1968-69.

1963 påbörjades omorganisation av pansarbrigaderna till det nya typförbandet "Pansarbrigad 63" (PB 63), PB 5 kom dock att kvarstå som pansarbrigad fram till 1969, (organiserades efter Pansarbrigad 58) på grund av att PB 26 ej var utbildad och tillförda stridsfordon i den omfattning som behövdes.

1969 överfördes Älvsborgsbrigaden till infanteriet och fick där beteckningen IB 45. Dock så behöll brigaden sina stridsvagnar av typen Stridsvagn 74, vilka kom att ingå i infanteribrigadernas stormkanonkompanier. Samtidigt lämnade brigaden brigadorganisationen PB 58 och övergick till Infanteribrigad 66 (IB 66). Mellan åren 1978–1982 kom IB 45 att omorganiseras till typförbandet organisation 77.

1994 avskildes brigaden från regementet och blev från 1 juli samma år ett kaderorganiserat krigsförband inom Södra militärområdet (Milo S), under namnet Älvsborgsbrigaden (IB 15). Beteckningen IB 15 antogs då den hade blivit ledig 1992, då dess systerbrigad Västgötabrigaden som burit beteckningen avvecklades.

Som ett led av försvarsbeslutet 1992, blev brigaden en av de 6 ursprungliga infanteribrigader som skulle mekaniseras och utrustas med de rysktillverkade pansarskyttefordonen BMP-1 och MT-LB, svensk benämning Pbv 501 och Pbv 401. Organisationen brigaden skulle gå in i kallades IB 2000 och denna skulle vara i produktion 2004 och helt genomfört år 2006. Brigaden hann aldrig gå in i den nya organisationen på allvar, då den avvecklades tillsammans med regementet den 31 december 1997.

Namn och beteckning[redigera | redigera wikitext]

Beteckning Namn Aktiv Kommentar
I 45 (K) Västgöta regemente 1941–1951 Omorganiserades 1951 till pansarbrigad
PB 5 Älvsborgsbrigaden 1951–1969 Omorganiserades 1969 till infanteribrigad
IB 45 Älvsborgsbrigaden 1969–1994 Övertog 1994 beteckning IB 15 från Västgötabrigaden
IB 15 Älvsborgsbrigaden 1994–1997 Avvecklad genom försvarsbeslutet 1996

Brigadchefer[redigera | redigera wikitext]

Brigadcheferna nedan avser tiden som ett kaderorganiserat förband.

Period Namn Grad Kommentar
1994-1995 Lars Olov Josefsson Överste
1995-1997 Mats Sixten Ekeroth Överste
1997 Matts Liljegren Överste 1. graden

Se även[redigera | redigera wikitext]

Galleri[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ brigadmuseum.se Omorganisering av armén till brigader Läst 5 december 2009

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

  • Braunstein, Christian (2003). Sveriges arméförband under 1900-talet. Skrift / Statens försvarshistoriska museer, 1101-7023 ; 5. Stockholm: Statens försvarshistoriska museer. sid. 320-321. Libris 8902928. ISBN 91-971584-4-5 
  • Kjellander, Rune (2003). Sveriges regementschefer 1700-2000: chefsbiografier och förbandsöversikter. Stockholm: Probus Förlag HB. sid. 336. ISBN 91-87184-74-5 
  • Larsson, Göran (red) (1994). Norra skånska regementet 1811-1994, Del 2. Kristianstad. sid. 66-67, 74-75. ISBN ISBN 91-630-2303-2 
  • Mellberg, Margaretha (red) (2000). Älvsborgs regemente under 374 år. Borås. sid. 287. ISBN ISBN 91-630-9506-8